Click here to load reader

Læreplaner i matematikk

  • View
    80

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Læreplaner i matematikk. Et utvalg fra 10. klasse, Vg1-PY og Vg1-TY. Tall og algebra: Likninger. 10.klasse. Vg1 PY Vg1TY. Forenkle flerleddet uttrykk Løse likninger av 1. grad. Enkle potenslikninger Løse likninger og ulikheter Likningssystemer - PowerPoint PPT Presentation

Text of Læreplaner i matematikk

Lreplaner i matematikk

Lreplaner i matematikkEt utvalg fra 10. klasse, Vg1-PY og Vg1-TYTall og algebra: Likninger10.klasseLse likninger og ulikheter av 1. gradLikningssystemer med to ukjenteVg1 PY Vg1TYForenkle flerleddet uttrykkLse likninger av 1. grad. Enkle potenslikningerLse likninger og ulikheterLikningssystemerGrunngi lsningen og vurdere gyldighetsomrde og avgrensinger

Eksamen 10. klasse 2012 Del 1

Vg1 PY- Del 1Tall og algebra: Formler10.klasseFaktorisere, forenkle algebrauttrykkKnyte uttrykkene til praktiske situasjoner,Regne med formler, parenteser, brkuttrykk og kvadratsetninger

Vg1 PY Vg1TYTolke og bruke formler som gjeld dagligliv og yrkesliv

Faktorisere kvadratiske uttrykk, kvadratsetningene og lage fullstendige kvadraterRegne med bokstavuttrykk, formler, parenteser, rasjonale og kvadratiske uttrykkEksamen 10. klasse 2013 Del 1

Vg1PY - Del 2 (TIP)

Vg1 TY - Del 1 (Elektro)

Vg1 TY - Del 2 (Elektro)

Del 2 TY forts.

Tall og algebra/konomi: Prosent10.klasseSammenlikne og regne mellom brker, prosent og promilleLn, sparing, budsjett, regnskapVg1 PY Vg1TYRegne med prosent, prosentpoeng og vekstfaktor Prisindeks, kroneverdi, reallnn og nominell lnn og beregne inntekt, skatt og avgifterVurdere forbruk og bruk av kredittkort, sette opp budsjett og regneskap ved hjelp av regnearkUnderskje og vurdere ulike former for ln og sparingLse problemer fr ulike fag og samfunnsomrder

Eksamen 10. klasse 2013 Del 2

Fortsettelse.Eksamen 10. klasse 2013 Del 2

fortsettelse. Vg1 PY Del 1

Vg1 PY - Del 2

Geometri: Figurer10. klasseEgenskaper ved 2D og 3D figurer utforske egenskapene med og uten digitale verktyKonstruere med passer og linjal og dynamiske konstruksjonsprogrammerBruke formlikhet og Pytagoras ved beregningerutforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear

Vg1 PY Vg1TYbruken av formlikskap, mlestokk og Pytagoras setning til berekningarlyse problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volumtolke, lage og bruke skisser og arbeidsteikningarpraktiske problem med lengdesinus, cosinus og tangens til beregninger av trekantarbruke geometri til analysere og lse problem med lengder, vinklar og areallage og bruke skisser og teikningar med og utan bruk av digitale verktyEksamen 10. klasse 2011 Del 1

Del 1 PY og TY

Eksamen 10. klasse 2013 Del 2

Vg1 PY - Del 2

Vg1 TY Del 2 (Elektro)

Funksjoner10.klasselage funksjoner, beskrive og tolke, omsette mellom ulike representasjoner av funksjoner, som grafer, tabeller, formler og teksterproporsjonale, omvendt proporsjonale, linere og kvadratiske funksjonerVg1 PY(tall og algebra) Vg1TYbehandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar

lage, tolke, analysere funksjoner finne linere sammenhengerfunksjonsomgrepet og omsette mellom ulike representasjoner av funksjonerberegne nullpunkt, ekstremalpunkt, skjringspunkt og gjennomsnittlig vekstfart

Eksamen 10. klasse 2013 Del 2

FortsettelseEksamen 10. klasse 2013 Del 2

fortsettelse

Vg1 PY- Del 2

Vg1 PY - Del 2Vg1 TY Del 2

Vg1 TY - del 2Forts.