Click here to load reader

KARMELSKI VJESNIK 3-2009

 • View
  60

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of KARMELSKI VJESNIK 3-2009

 • KARMELSKI VJESNIK, 3 / 2008

  1

  RIJE OCA PROVINCIJALA

  Drage sestre i brao!

  Kako smo najavili, u ovom ljetnom broju donosimo objedinjeni opseniji prikaz tijeka Generalnog Kapitula. Osobito vam preporuujem itanje "Poruke 90. Generalnog Kapitula" i pismo novog Generalnog definitorija svim lanovima Reda. To su na neki nain programatski dokumenti za predstojee estogodite. Oni naznauju smjer kojim nova uprava eli voditi Red i u tim se dokumentima mogu iitati naglasci koje je novo vodstvo naega Reda prepoznalo kao relevantne za na aktualni trenutak.

  Svijet u kojem ivimo definitivno ima svoje nove zakonitosti koje nam je svima, u Crkvi i u Redu, (pre)poznavati i uvaavati. Cijena bjeanja od realnog stanja i zavaravanja o postojanju stvarnosti koje zapravo nema prevelika je. Stoga uprava Provincije nastoji prepoznavati obiljeja sadanjeg globalnog drutva, itati znakove vremena i iz te svijesti to primjerenije i uinkovitije djelovati na ostvarivanju Kraljevstva Bojega, odnosno na promicanju "Bojeg sustava vrednota" kojeg nam je oitovao Krist.

  Zadnja, esta redovita sjednica aktualnog Provincijalnog savjeta, na odreeni nain je povijesna, prvenstveno iz dva razloga.

  Prvo, zbog sredinjeg sadraja kojega je razmatrala. U vrijeme globalne ekonomske krize i uglavnom presahlih dotoka domae i inozemne pomoi, u vrijeme kada, ini nam se, pomalo posustaje i svijest kod ljudi o potrebi pomaganja u uzdravanju redovnikih i crkvenih ustanova, i na se Provincijalni savjet osjea obveznim kreativno promiljati eventualne nove oblike priliva novanih sredstva kako bi se omoguila neophodna infrastruktura za djelovanje Provincije. Po prvi puta je odlueno da se pokua osnovati tvrtku u suvlasnitvu Provincije, za koju se nadamo da bi mogla pomoi ne samo Provinciji nego i drugim ljudima u promicanju koritenja prirodnih izvora energije za sustave grijanja i hlaenja, koji bi bili i ekoloki prihvatljiviji i jeftiniji, a time i dostupniji siromanijem dijelu drutva. U razgovorima oko osnutka tvrtke ovaj socijalni aspekt bio je osnovni kriterij razluivanja. O naem stavu glede korisnosti i isplativosti ovog naina proizvodnje energije govori i injenica da u naredne dvije godine planiramo energetiku svih naih samostana preurediti u skladu s ovim izvorima. Ovaj projekt je tek na poetku pa emo vas vie informirati u slijedeim brojevima Karmelskog vjesnika. Nadamo se dobru i toplo preporuujemo taj na pokuaj Bojoj pomoi i Vaim molitvama.

 • GENERALNI KAPITUL 2009.

  2

  Drugi razlog zbog kojega bi se ova sjednica mogla nazvati povijesnom jest taj to je ona po prvi puta u Provinciji odrana na nain "net meetinga". Koliko mi je poznato ni u drugim provincijama nije bilo ovakvih sjednica. No, kako jedan od sudionika ree, zato bismo plaali petsto eura za dolazak na sjednicu, primjerice iz Sofije do Zagreba, ako nam suvremene komunikacijske tehnologije omoguuju da savjet odrimo i teme zajedniki razmatramo besplatno povezani, nalazei se fiziki u tri razliite zemlje (Italija, Hrvatska i Bugarska) i u pet razliitih gradova i mjesta (Rim, Zagreb, Sofija, Otarije, Krk). Nismo tu sjednicu odrali iz pomodnih razloga, nego iz razloga racionalizacije trokova: na nju nas je potaknula ne samo ekonomska kriza nego i elja da redovniki zavjet siromatva odgovorno ivimo u skladu s mogunostima koje nam prua suvremena tehnologija. Naravno, diskretni sadraji ostavljeni su za klasine susrete u naim samostanima.

  U zaglavlju ovog broja Vjesnika mogli ste zapaziti jednu izmjenu: ovaj informativni list nije vie samo glasilo karmeliana i karmelianki, nego i Svjetovnog reda OCD. "Medijsko ujedinjenje" sva tri Reda OCD HKP izraz je nae elje da zajednikim snagama djelujemo u svijetu u kojem smo pozvani unositi vrednote nae karmelske karizme.

  Ljetni mjeseci za veinu ljudi su vrijeme odmora i obnove snaga. Znam da si mnogi meu Vama nee moi ni to priutiti. Stoga Vam elim i molim od Gospodina da Vas On svojom snagom okrijepi i osvjei, kako bi potom s novim poletom nastavili vriti povjereno vam poslanje.

  Va br. Vinko Mami, Provincijal

  PORUKA 90. GENERALNOG KAPITULA BOSONOGIH KARMELIANA (Fatima, 17. travnja 8. svibnja 2009.)

  Draga brao, sestre redovnice, lanovi

  Svjetovnog reda, pridrueni lanovi nae obitelji i svi prijatelji Karmela,

  1. Iz Portugala "zemlje svete Marije", kod svetita njoj posveenog u Fatimi, lanovi 90. Generalnog kapitula Bosonogih karmeliana, zahvaljujui srdanom prijemu u Domus Carmeli alju vam bratski pozdrav: "A Bog nade napunio vas svakom radou i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga" (Rim 15,13).

  2. Iskustvo ova tri tjedna omoguilo nam je da osjetimo bratstvo koje ujedinjuje sve nas u zvanju i poslanju Karmela. Mnogi od nas sudjeluju po prvi put na Generalnom kapitulu. Zajedno smo molili i lomili Kruh ivota. Paljivo smo pratili izvjea generala i generalnog ekonoma. Nakon to je izloio osnovne linije djelovanja generalnog definitorija i spomenuo to se novo dogodilo u estogoditu 2003-2009, Otac general je naglasio aktualno-

 • KARMELSKI VJESNIK, 3 / 2008

  3

  sti i vitalnost terezijanske karizme. Spomenuo je izazov koji se nalazi u poetnom i trajnom odgoju da bi na duhovni ivot bio to dublji, nae zajednitvo to vee, na misionarski duh to autentiniji. U svjetlu toga uzeli smo si vrijeme za vrednovanje trenutne situacije naih ustanova, Teresianuma u Rimu, Meunarodnog karmlskog centra u Avili i kolijevke Reda na gori Karmelu.

  3. Izabrali smo obnovljenu ekipu oko

  oca Saveria Cannistr, novog Generala iz toskanske provincije. uli smo informacije i oekivanja Svjetovnog reda, koji osobiti napor polau na odgoj. Susret sa naim sestrama karmelian-kama bilo je jedanaest predsjednica federacija iz svih krajeva svijeta omoguio nam je da osjetimo obiteljski duh koji nas ujedinjuje u toj mjeri da se ne moemo definirati jedni bez drugih. Ono to je naa Majka sveta Terezija poduila Ivana od Kria bio je upravo bratski stil ivota, kojeg je na dijalog sa sestrama vidljivi znak. I mi elimo ustrajati u tome. Jo jedan znak bratstva je sudjelovanje na kapitulu brae redovnika. Oni nas podsjeaju na ljepotu

  njihovog vlastitog poziva, na njihovo nezamjenjivo mjesto u naoj povijesti, na njihovo specifino sudjelovanje u apostolatu duhovnosti, na podrku njihove molitve i njihovih savjeta. Braa i sveenici, svi zajedno trebamo raditi na izgradnji naeg karmelianskog svjedoenja.

  Ukratko, raspravljali smo, promiljali smo, odluivali smo i glasovali smo. To se tie svih dokumenata, o kojima se raspravlja na svakom Kapitulu. I sada, to nam je initi? to elimo ivjeti?

  Pogled upravljen na petsto-godinjicu roenja Terezije od Isusa

  4. Karmelu trebaju "vatra u srcu, rijei na usnama, prorotvo u pogledu" (Pavao VI, Generalna audijencija, 29. studenog 1972.) da bi mogao ostati vjeran svojem trostrukom pozivu mistinom, prorokom i misionarskom. U naem svijetu koji se mijenja, trebamo biti vrsti i odgovorni, trebamo raditi, i zbog toga, na razini osnutaka, trebamo "uvijek iznova zapoinjati" (usp. F 29,32) u stvaralakoj vjernosti Duha Svetoga. Nastavljajui djelotvornost nade, zapoetu 2003., "Hod sa svetom Terezijom od Isusa i svetim Ivanom od Kria. Zapoinjati od bitnoga", estogodite 2009.-2015. bit e u potpunosti orijentirano prema petstogodinjici roenja Terezije de Ahumada (28. oujka 1515.), roenja one koju mi smatramo naom Svetom Majkom. Projekt kapitula "Para Vos nac(Za Vas sam roena) jest putokaz za ivot u estogoditu. itati, razmatrati i dati se obnoviti djelima nae Majke

 • GENERALNI KAPITUL 2009.

  4

  svete Terezije 5. Svim lanovima Reda elimo estitati novo proljee naega ivota u nasljedovanju Isusa. Naa trajna formacija treba biti istinsko poduavanje, dozrijevanje i izrastanje u redovnikom ivotu, u zajednikom ivotu i u molitvi. I upravo zbog toga vas pozivamo, svakog i svaku ponaosob, na osobni susret sa Terezijom, na razgovor koji je ona zapoela sa svojim djelima, prema njezinim rijeima "zato u im govoriti ovim to napiem" (Uvod u Zamak due). Ovakav odnos izmeu osobe i osobe nije mogu, osim u dubini due koja je u molitvi, doivljaju prijateljstva s Isusom, ljudskim licem Boga i boanskim licem ovjeka.

  Preobraeni zbog iskustva Boga 6. elimo da djela nae svete Majke

  postanu na svakidanji kruh. Odzvanja njezina rije kojom eli da ponovno osjetimo Boga: "Moja namjera je kod dua pobuditi elju za tako uzvienim dobrom" (Moj ivot, 18,8). Da li na nain ivota ima doista kontemplativnog prostora za Boga? Dajemo li svjedoanstvo njegove velike dobrote, njegove velike dareljivosti i njegovog djela osloboenja (Usp. Moj ivot 4,10; 23,1)? Sa jednim jedinstvenim i radikalnim naporom, za nas same ali i za druge, trebamo ponovno zapoinjati govoriti na uvjerljivi nain drugima to je to Bog u naem ivotu. "Bog je ljubav". Njegova ljubav je ivotvorna, preobraavajua i oslobaajua.

  7. Terezija nas poziva na "hod u istini pred Bogom i ljudima na sve mogue naine" (6 M 10,6). Uenici i

  posluitelji Rijei Boje, mi inimo istinu, mi dolazimo na svjetlo, mi stiemo na slobodu. Upravo je ta neograniena sloboda ono ega smo mi pozvani postati vjesnici i svjedoci, darujui se potpuno Onome koji se daruje u potpunosti nama u svome Sinu, istinskom prijatelju.

  Vjerni prorokom duhu 8. Sloboda, zadobivena u darivanju

  sebe Gospodinu, potakla je Tereziju da podigne svoj glas ene na stranicama hrabre kritike drutva svoga vremena, drutva u kojem ukazuje na prijevare, ispraznost i lai. Njezina ljubav prema "presvetom ovjetvu" uskrslog Isusa izotrava njezin pogled i ona postaje svjesna, kao prava ker Crkve, nepravednih uvjeta koji udaljuju ovjeka od samoga sebe i od Boga. Terezija odgovara na izazove svoga vremena sa izborom istinskog siromatva i sa kranskim humanizmom u svojim fundacijama, i to zahvaljujui trijeznom i prijateljskom ivotu u zajednici, koji je obiljeen evaneoskim vrlinama m

Search related