Pomorski vjesnik

 • View
  300

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Službeno glasilo Sindikata pomoraca Hrvatske

Text of Pomorski vjesnik

 • est mjeseci bez plaa / Svijetlo na kraju tunela / Pregovorima do odmora nakon dugog puta / Tko je ustvari zapovjednik broda ?

  MPPI

  O statusupomoracana Jadranu

  Gearbulk

  Uskoro bez hrvatskihpomoraca

  br. 70 oujak 2012 godina 18Nezavisno glasiloSindikata Pomoraca Hrvatske

  Kriza

  Smanjenjeplaa str.7str.4str.3

  str.8-9str.8-9

  ANSA ZA SIGURNU BUDUNOST HRVATSKIH POMORACA NA SJEVERU EUROPE

  ANSA ZA SIGURNU BUDUNOST HRVATSKIH POMORACA NA SJEVERU EUROPE

 • br. 70 oujak 20122

  Na sastanku su bili predstavnici SPH, MPPI, Mare Nostruma, Mini-starstva rada i mirovinskog sustava (novi naziv!), Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Jadrolinije, JPS-a i Hrvatske obrtnike komore na kojem je dogovoreno da e Mare Nostrum i SPH sainiti novi prijedlog izmjene i dopune Pomorskog zakoni-ka. I dalje MPPI podrava beneficirani sta, a Ministarstvo rada je protiv!Na sastanku je ravnatelj Uprave za

  mirovinsko osiguranje M. Popovi, iznio da ne postoji nikakva mogunost da se Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovins-kom osiguranju primjeni na bilo koju kategoriju osiguranika koji ostvaruju pravo na mirovinu prema posebnim propisima, pa tako ni pomorce (sjeate se protivljenja i obrazloenja ministra . Popijaa?) ! I navode da je pitanje dodatka na mirovinu do iznosa s kojim bi se mirovine pomoraca izjednaile s ostalim mirovinama mogue posebno urediti Pomors-kim zakonikom kao to su posebno ureena i brojna druga pitanja.Predstavnici SPH argumentirali su

  da se Pomorskim zakonikom uope posebno ne ureuje visina i izraun mirovine nego se upuuje na Zakon o mirovinskom osiguranju, pa su tako pomorci zakinuti na isti nain kao i ostali osiguranici na koje se ovaj Zakon odnosi, a zbog ega je i uveden dodatak na mirovinu.I tako: MPPI e u suradnji s

  Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Poreznom upravom, HZMO, SPH i Mare Nostrumom izraditi projekciju pretpostavljenog uinka posebnog reguliranja dodatka na mirovinu za pomorce Pomorskim zakonikom do drugog kvartala 2012. godine.Uz to, predstavnica Jadrolinije je

  iznijela da pomorci nakon ispun-javanja uvjeta za mirovinu po Pomor-skom zakoniku ele nastaviti ploviti, a poslodavac im je i dalje duan plaati obvezni doprinos za benefici-rani sta! Dogovoreno je da, do kraja oujka, Mare Nostrum, brodari i SPH izrade i dostave MPPI konkre-tan prijedlog izmjena Pomorskog zakonika kojima bi se uzelo u obzir specifinosti nacionalne plovidbe.

  Predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava iznijeli su da je vaea odredba lanka 129.a Pomor-skog zakonika takva da se pomorcima pravo na mirovinu moe priznati samo ako su u trenutku podnoenja zahtjeva za mirovinu lanovi posade broda moguim novim izmjenama Pomorsk-og zakonika treba napraviti projekciju uinka na dravni proraun.I opet- MPPI e u suradnji s Mini-

  starstvom rada i mirovinskog sustava izraditi odgovarajue izmjene Pomorskog zakonika na nain da se postigne svrha koja se htjela postii odredbom l. 129.a, a to je da pomorci sa 60 godina ivota i 15 godina plovidbe imaju mogunost odlaska u starosnu mirovinu. Rok: drugi kvartal 2012. godine.Predstavnik Hrvatske obrtnike

  komore iznio je kako je naputkom HZMO-a onemoguena primjena beneficiranog staa na vlasnike obrta

  koji su i sami lanovi posade broda. MPPI je jo u listopadu 2011. godine o tome uputilo tumaenje Upravi za mirovinsko osiguranje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetnitva te e to tumaenje ponoviti i Ministarst-vu rada i mirovinskog sustava. (dp)

  Uvodnik

  70 Moda niste primijetili, ali ovo je 70. broj Pomorskog vjesnika (u 18 godina izlaenja). Istovremeno je 15 godina da ga priprema i potpisuje niepotpisani. Mnogo ili ? Previe! Valjda je dolo vrijeme da ureivanje preuzmu mlai.Prema eljama/zakljucima

  Sredinjeg odbora od ovog broja uvodimo krialjku (u slijedeim brojevima e biti nagradna), i malo vie zabave u ova teka vremena.elja nam je da nam se javite

  (makar i razglednicom, ako ne e-mailom, faxom, pismom, osobno) i ocijenite na Pomor-ski vjesnik, a ovih e te dana na kunu adresu dobiti i anketni list (s mnogo laganih pitanja) sve kako bi poboljali informi-ranje. Pomorski vjesnik se radi za vas! Kriza na svjetskom pomor-

  skom tritu (odnosno globalna kriza) osjea se na sve strane: hrvatski brodari, nakon pregovora sa SPH, snizuju plae i prodaju stare brodove. Zanimljivo: samo jedan je otiao u rezalite. Ostali nastavljaju ploviti- neki ak na istim tritima.I jo jedna zanimljivost:

  njemaki brodar Bertram Rick-mers je samo u jednom danu odluio staviti na prodaju ak 18 kontejnerskih brodova!Norveki Gearbulk je

  odluio u potpunosti otka-zati europskim pomorcima, uglavnom Hrvatima, i zaposliti dalekoistone pomorce. Potez koji je naiao na uenje i osudu, a ocijenjen je kao uteda na kratke rokove.Nastavlja se agonija u

  jedinom hrvatskom rijenom brodaru: sua, led i nelojalna konkurencija. Posao prijevoza nafte Savom dobio je brodar koji nema brodova (sjeate se prie o tvrtci Rijekanafta i razvozu na moru?), pa su tankeri DL-a na mrtvome vezu. Na Dunavu ima posla (i previe), ali brodarci nisu dobili 6 plaa (niti su im isplaeni prekovremeni sati) i pokre-nute su sindikalne akcije koje ukljuuju i trajk upozorenja.Transadria je, izgleda, na

  dobrom putu da nastavi poslovanje unato schengen-skim preprekama oekuje se nova organizacija i sistem-atizacija...Pregovara se i potpisuju

  kolektivni ugovori: Genmar, Transocean, Shell ...Pribliava se i 5. Kongres SPH.

  Prema najavama doi e do znatnih promjena (odlazak u mirovinu, dolazak mlaih snaga)...

  Proljee je, a u meni nemir. Mirno more.

  Iako je novi ministar obeao rjeenje problema beneficiranog staa za po-morce, jo uvijek (travanj) se ustvari nita nije promi-jenilo. Dodue, odran je 24. veljae sastanak u MPPI, ali beneficirani sta je regu-liran, ali se u praksi i dalje nee priznavati , a obvezni doprinos se mora platiti!

  Izmjene zakona u - drugom dijelu godine

  Beneficirani sta

  Smanjen doprinos za zdravstveno osiguranje Opa stopa za obraun dopri-nosa za zdravstveno osiguranje smanjuje se odlukom Hrvatskog sabora s 15% na 13% od prvog svibnja 2012. godine.

  Pregled izmjena poreznih osnovica - mjeseno

  Porezni razredi na mjesenoj razini od 1/7/2010 do

  29/2/2012

  Porezni razredi za isplaene plae i mirovine od 1/3/2012

  Porezna stopa

  Porezna osnovica-mjeseno

  Porezna stopa

  Porezna mjesena osnovica

  12% Do 3.600 kn 12% Do 2.200 kn

  25% Na iduih 7.200 kn 25% Na iduih 6.600 kn

  40%Na poreznu osnovicu

  iznad 10.800 kn40%

  Na poreznu osnovicu iznad 8.800 kn

  Pregled poreznih razreda na godinjoj razini za 2012. godinu

  Prosjena porezna stopa

  Porezna osnovica- godinje

  12% Do 26.400 kn

  22,83%Iznad 26.400 do

  43.200 kn

  25%Iznad 43.200 do

  105.600 kn

  37,5%Iznad 105.600 do

  129,600 kn

  40% Iznad 129,600 kn

  Izmjene osobnih odbitaka

  Uveanje osobnog odbitka za:Faktor osobnog

  odbitka

  Izvan podruja posebne dravne skrbi i brdsko-planinskih podruja

  Mjeseni iznosi vrijedei do 29/2/2012

  Mjeseni iznosi vrijedei od 1/3/2012

  Osnovni osobni odbitak 1,0 1.800 2.200

  Osobni odbitak za umirovljenika-najvie do - 3.200 3.400

  Invalidnost poreznog obveznika i/ili uzdravanih lanova ue obitelji i/ili djece 0,3 540 660

  Invalidnost poreznog obveznika i/ili uzdravanih lanova ue obitelji i/ili djece (100% invalidnost ili pravo na tuu pomo i njegu

  1,0 1.800 2.200

  Uzdravani lan ue obitelji 0,5 900 1.100

  Prvo dijete 0,5 900 1.100

  Drugo dijete 0,7 1.260 1.540

  Tree dijete 1,0 1.800 2.200

  etvrto dijete 1,4 2.520 3.080

  Peto dijete 1,9 3.420 4.180

  Promjene poreznih osnovica

  Aktualno

  Ministar Komadina podnioostavku na dunostZlatko Komadina je etvrtog

  travnja podnio ostavku na dunost ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Ministar Komadina tu je odluku donio na preporuku lijenika zbog naruenog zdravstvenog stanja. O svojoj odluci izvijestio je predsjed-nika Vlade RH Zorana Milanovia. U pismu premijeru ministar Koma-dina je meu ostalim napisao: Usprkos mojoj elji da kao lan Vlade doprinesem reformama koje su pred njom, posebno u sektoru prometa i infrastrukture, naalost zdravstvena situacija mi to ne omoguava. Odluka je bila teka, ali preporuke lijenika jednostavno vie ne mogu ignorirati. Do izbora novog ministra, ministarstvo e voditi zamjenik Zdenko Antei, izvijestili su iz Vlade.

 • br. 70 oujak 2012 br. 70 oujak 2012 3

  Nakon najave smanjenja plaa zapo-slenih pomoraca, sa svakom od nave-denih kompanija je potpisan protokol, kroz koji su dogovoreni uvjeti zapoljavanja, ali i suradnje sa SPH u tekuoj godini. Financijska kriza je uzela svoj danak i u hrvatskim brodarskim kompanijama, u obliku smanjenja plaa pomorcima. Situ-acija je nezavidna i teka, ali smanjivanje plaa je u usporedbi s prodajom flote i gubitkom radnih mjesta ili zapoljavanjem inozemne radne snage, uvijek sigurnija varijanta.

  Atlantska Plovidba

  -10 % 23. veljae 2012. godine u Dubrovniku su

  predstavnici Sindikata pomoraca Hrvatske preg-ovarali o zakljuivanju novih Posebnih dodataka Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na brodovima u meunarodnoj plovidbi u Atlantskoj plovidbi d.d. za razdoblje do 20.sijenja 2013. godine. Kao to je to bio i sluaj u raspravama s ostale dvije kompanije nekoliko dana kasnije, veinu vremena se

  razgovaralo o financijskoj situaciji u kompaniji, mjerama tednje, kao i predvianjima poslovan-ja u 2012. godini. Predstavnici AP su predloili da se plae pomoraca ponovno, nakon nekoliko godina, iskazuju u dolarima te da se dogovori smanjenje postojeih plaa pomoraca za 10 posto s poetkom primjene prvog oujka 2012. Godine.S obzirom na lou finan