15
ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNASABAOAN1 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli la data de 31.12.2011 TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE Cod indicator Capitole: 51.0 00 01 10 10.01 0.01.01 10.01,12 10.01.30 10.03 10.03.01 10.03.02 10.03.03 10.03.04 10.03.06 20 20.01 20.01.01 20.01.02 20.01.03 20.01.04 20.01.05 20.01.06 20.01.08 20.01.09 20,01.30 20.02 20.05 20.05.30 20.06 20.06.01 20.11 20.13 20.30 20.30.30 55 55.01 55.01.42 70 71 71.01 71.01.01 71.01.02 Denumire 2 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariaie in bani Salarii de baza ndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Alte drepturi salariaie in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli urofesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiil TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii : urnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Depiasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A, Transferuri interne. Transferuri din BL catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Construct!! Masini, echipamente si mijloace de transport Credite bugetare initials 900,000.00 880,000.00 513,000.00 413,000.00 360,000.00 49,000.00 4,000.00 100,000.00 75,000.00 2,000.00 19,000.00 1,000.00 _ 3,000.00 361,000.00 284,000.00 16,000.00 6,000.00 24,000.00 0.00 16,000.00 3,000.00 28,000.00 60,000.00 131,000.00 20,000.00 28,000.00 28,000.00 5,000.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00 8,OOO.OC 8,OOO.OC 6,000.00 6,OOO.OC 6,OOO.OC 20,OOO.OC 20,000. OC 20,OOO.OC 20,OOO.OC O.OC Credite bugetare definitive 832,000.00 806,000.00 498,000,00 398,000.00 353,000.00 41,000.00 4,000.00 100,000.00 74,000.00 2,000.00 21,000.00 1,000.00 . , . 2,000.00 302,000.00 245,000.00 16,000.00 6,000.00 28,000.00 1,000.00 8,000.00 1,000.00 22,000.00 22,000.00 141,000.00 16,000.00 23,000.00 23,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 3,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00 6,OOO.OC 6,OOO.OC 26,000.00 26,000.00 26,000.0 26,000.0 0.0 Plati efectuate 788,194.28 768,694.28 488,713.00 391,332.00 351,341.00 39,792.00 199.00 97,381.00 73,150.00 1,612.00 20,352.00 528.00 •— - 1,739.00 273,981.28 223,735.23 11,266.08 392.40 24,833.96 0.00 7,500.00 0.00 18,718.34 21,293.77 139,730.68 15,768.00 22,223.76 22,223.76 3,319.00 3,319,00 4,377.29 1,000.00 3,558.00 3,558.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

JUDETUL NEAMT COMUNASABAOAN1 TOTAL SECTIUNEA DE ... · ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNASABAOAN1 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli la data de 31.12.2011 TOTAL SECTIUNEA

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

ROMANIAJUDETUL NEAMTCOMUNASABAOAN1

Contul de executie al bugetului local - cheltuielila data de 31.12.2011

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARECod

indicator

Capitole: 51.0

0001

10

10.01

0.01.01

10.01,12

10.01.30

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06

20

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01.06

20.01.08

20.01.09

20,01.30

20.02

20.05

20.05.30

20.06

20.06.01

20.11

20.13

20.30

20.30.30

55

55.01

55.01.42

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

Denumire

2

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariaie in bani

Salarii de baza

ndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

Alte drepturi salariaie in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliurofesionaleContributii pentru concedii si indemnizatiil

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii:urnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Depiasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Carti, publicatii si materiale documentare

Pregatire profesionala

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A, Transferuri interne.

Transferuri din BL catre asociatiile de dezvoltareintercomunitara70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

Construct!!

Masini, echipamente si mijloace de transport

Credite bugetareinitials

900,000.00

880,000.00

513,000.00

413,000.00

360,000.00

49,000.00

4,000.00

100,000.00

75,000.00

2,000.00

19,000.00

1,000.00_

3,000.00

361,000.00

284,000.00

16,000.00

6,000.00

24,000.00

0.00

16,000.00

3,000.00

28,000.00

60,000.00

131,000.00

20,000.00

28,000.00

28,000.00

5,000.00

5,000.00

8,000.00

8,000.00

8,OOO.OC

8,OOO.OC

6,000.00

6,OOO.OC

6,OOO.OC

20,OOO.OC

20,000. OC

20,OOO.OC

20,OOO.OC

O.OC

Credite bugetaredefinitive

832,000.00

806,000.00

498,000,00

398,000.00

353,000.00

41,000.00

4,000.00

100,000.00

74,000.00

2,000.00

21,000.00

1,000.00. , .

2,000.00

302,000.00

245,000.00

16,000.00

6,000.00

28,000.00

1,000.00

8,000.00

1,000.00

22,000.00

22,000.00

141,000.00

16,000.00

23,000.00

23,000.00

5,000.00

5,000.00

6,000.00

3,000.00

4,000.00

4,000.00

6,000.00

6,OOO.OC

6,OOO.OC

26,000.00

26,000.00

26,000.0

26,000.0

0.0

Plati efectuate

788,194.28

768,694.28

488,713.00

391,332.00

351,341.00

39,792.00

199.00

97,381.00

73,150.00

1,612.00

20,352.00

528.00•— -

1,739.00

273,981.28

223,735.23

11,266.08

392.40

24,833.96

0.00

7,500.00

0.00

18,718.34

21,293.77

139,730.68

15,768.00

22,223.76

22,223.76

3,319.00

3,319,00

4,377.29

1,000.00

3,558.00

3,558.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

Codindicator

71.01.03

71.01.30

84

85

85.01

85.01.02(50

Denumire«

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Mte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPlati efectuate in anii precedent! si recuperate in anulcurentPlati efectuate in anii precedent! si recuperate in anulcurent .

^redite bugetareinitiaie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Credite bugetaredefinitive

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Plati efectuate

0.00

0.00

-500.00

-500.00

-500.00

-500.00

Capitole: 56.02

00

01

51

51.01

51.01.15

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALEADMINISTRATransferuri curente

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile deasistenta sociala oentru oersoanele cu handicao

81,000.00

81,000.00

81,000.00

81,000.00

81,000.00

71,000.00

71,000.00

71,000.00

71,000.00

71,000.00

69,869.00

69,869.00

69,869.00

69,869.00

69,869.00

Capitole: 61.02

00

01

10

10.01

10.01.01

10.01.06

10.01.30

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06

20

20,01

20.01.01

20.01.05

20.01.06

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.05

20.05.01

20.05.30

20.06

20.06.01

20.13

20.30

20.30.30

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONALCheltuieii salariale in bani

Salarii de baza

Alte sporuri

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de star

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliorofesionaleContributii pentru concedii si indemnizatiil

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Bunuri de nature obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Pregatire profesionala

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

294,000.00

294,000.00

180,000.00

134,000.00

115,000.00

18,000.00

1,000.00

46,000.00

29,000.00

3,000.00

8,000.00

3,000.00

3,000.00

114,000,00

73,000.00

2,000.00

24,000.00

6,000.00

4,000.00

8,OOO.OC

29,000.00

32,OOO.OC

28,OOO.OC

4,OOO.OC

2,OOO.OC

2,OOO.OC

2,000. OC

5,OOO.OC

5,OOO.OC

235,000.00

235,000.00

174,000.00

126,000.00

115,000.00

10,000.00

1,000.00

48,000.00

29,000.00

3,000.00

8,000.00

3,000.00

5,000,00

61,000.00

41,000.00

1,000.00

16,000.00

6,000.00

2,OOO.OC

3,000,OC

i3,ooo:oc13,OOO.OC

10,OOO.OC

3,OOO.OC

2,OOO.OC

2,OOO.OC

2,OOO.OC

3,OOO.OC

3,OOO.OC

186,988.43

186,988.43

"149,325.00

116,500.00

109,259.00

7,045.00

196.00

32,825.00

24,519.00

581.00

6,058.00

179.00

1,488.00

37,663.43

27,375.87

190,96

15,000.00

0.00

1,405.00

1,389.26

9,390.65

8,743.56

7,214.76

1,528.80

116.00

116.00

0.00

1,428.00

1,428.00

Capitole: 65.02

0001

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

3,823,OOO.OC

3,823,000.00

3,476,000,00

3,476,OOO.OC

3,330,952.00

) 3,330,952.00

•tf

Codindicator

10

10.01

10.01.01

10.01.05

10.01.11

10.01.30

10.02

10.02.05

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06

20

20.01

20.01.01

20.01.02

20:01.03

20.01.04

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.05

20.05.30

20.06

20.06.01

20.11

20.30

20.30.30

59

59.01

Denumire

«

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Fond aferent piatii cu ora

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieii salariale in natura

Transportul la si de la iocul de munca

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliorofesionaleContributii pentru concedii si indemnizatiil

TITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Posta, teiecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracterfuncional

Aite bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Carti, publicatii si materiale documentare

Alte cheltuieli

Alte cheituieli cu bunuri si servicii

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

Burse

Credits bugetareinitiale

3,513,000.00

2,762,000.00

2,514,000.00

113,000.00

124,000.00

11,000.00

40,000.00

40,000.00

711,000.00

549,000.00

16,000.00

133,000.00

5,000.00

8,000.00

264,000.00

211,000.00

15,000.00

6,000.00

-110,000:00

3,000.00

25,000.00

4,000.00

48,000.00

20,000.00

4,000.00

4,000.0

8,000.0

8,000.0

3,000.0

18,000.0

18,000.0

46,000.0

46,000.0

Credite bugetaredefinitive

3,166,000.00

2,442,000.00

2,254,000.00

98,000.00

82,000.00

8,000.00

63,000.00

63,000.00

661,000.00

510,000.00

16,000.00

122,000.00

5,000.00

8,000.00

264,000.00

230,000.00

21,000.00

6,000.00

—110,000.0016,000.00

25,000.00

2,000.00

50,000.00

3,000.00

2,000.0

2,000.0

9,000.0

9,000.0

2,000.0

18,000.0

18,000.0

46,000.0

46,000.0

Plati efectuate

3,020,952.00

2,329,342.00

2,176,866.00

67,983.00

78,053.00

6,440.00

62,574.00

62,574.00

629,036.00

485,705.00

11,600.00

120,360.00

3,500.00

7,871.00

264,000.00

230,000.00

21,000.00

6,000.00

110,000.00

16,000.00

25,000.00

2,000.00

50,000.00

3,000.00

2,000.00

2,000.00

9,000.00

9,000.00

2,000.00

18,000.00

18,000.00

46,000.00

46,000.00

Capitole: 67.02

00

01

10

10.01

10.01.01

10.01.30

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06

20

20.01

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Alte drepturi saiariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliorofesionaleContributii pentru concedii si indemnizatiil

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

188,000.00

188,000.00

24,000.00

16,OOO.OC

15,OOO.OC

1,000. OC

8,OOO.OC

4,OOO.OC

1,OOO.OC

1,000.01

1,OOO.OC

1,000.0

114,OOO.OC

97,000.01

215,000.00

215,000.00

24,000.00

16,OOO.OC

15,000,OC

1,OOO.OC

8,000. OC

) 4,OOO.OC

) 1,OOO.OC

} 1,OOO.OC

) 1,OOO.OC

) 1,000.0(

) 106,000.0(

) 90,000.01

190,008.04

190,008.04

18,612.00

14,636.00

14,636.00

0.00

3,976.00

) 3,041.00

) 71.00

1 760.00

) 24.00

) 80.00

) 86,396.04

) 74,171.43

Codindicator

20.01.03

20.01.04

20.01.09

20.01.30

20.05

20.05.30

20.06

20.06.01

20.11

20.13

20.30

20.30.30

59

59.12

70

7171.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

Denumire

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

^lateriale si prestari de servicii cu caracter funcional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

3unuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Carti, publicatii si materiale documentare

Pregatire profesionala

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

Sustinerea cultelor

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02-)Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

^redite bugetareinitials

16,000.00

0.00

12,000.00

69,000.00

2,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

12,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

50,000,00

50,000.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

"""0.00

Credite bugetaredefinitive

8,000.00

5,000.00

2,000.00

75,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

12,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

85,000.00

85,000.00

0,00

0.000.00

0.00

0.00

"0.00

Plati efectuate

7,044.31

2,775.24

952.76

63,399.12

0.00

0.00

754.00

754.00

10,615.61

700.00

155.00

155.00

85,000.00

85,000.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

— 0:00

Capitole: 68.02

00

0110

10.01

10.01.01

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06

20

20.01

20.01.30

20.30

20.30.30

57

57.02

57.02.01

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Contributii

Contributii de asigurari sociaie de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociaie de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliorofesionaleContributii pentru concedii si indemnizatii!

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Aite bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociaie

Ajutoare sociaie in numerar

940,000.00

940,000.00

293,000.00

228,000.00

228,000.00

65,000.00

47,000.00

2,000.00

12,000.00

1,000.00

3,000.00

48,000.00

40,OOO.OC

40,000. OC

8,OOO.OC

8,OOO.OC

599,000.00

599,OOO.OC

599,OOO.OC

935,000.00

935,000.00

314,000.00

243,000.00

243,000.00

71,000.00

51,000.00

2,000.00

13,000.00

1,000.00

4,000.00

50,000.00

40,000.00

40,OOO.OC

10,000.00

10,000. OC

571,000.00

571,OOO.OC

571,OOO.OC

896,693.00

896,693,00

306,440.00

238,949.00

238,949.00

67,491.00

50,356.00

1,196.00

12,426.00

363.00

3,150.00

49,454.00

40,000.00

40,000.00

9,454.00

9,454.00

540,799.00

540,799.00

540,799.00

Capitole: 70.02

00

01

10

10.01

10.01.01

10.01.30

10.03

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

360,000.00

204,OOO.OC

26,OOO.OC

18,OOO.OC

17,000.0

1,000,0

8,000.0(

384,000.00

169,OOO.OC

26,OOO.OC

! 18,OOO.OC

) 17,000-OC

) 1,000,OC

) 8,OOO.OC

1 347,306.53

148,197.53

21,222.00

16,701.00

) 16,701,00

) 0.00

) 4,521.00

Codindicator

0.03.01

0.03.02

0.03.03

0.03.04

0.03.06

20

0.01

0.01.05

0.01.06

0.01.09

0.01.30

20.05

20.05.30

20.30

20.30.30

7071

71.01

71.01.01

71.01.30

Denumire

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionaleContributii pentru concedii si indemnizatiil

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Carburanti si lubrifianti

P ese de schimb

Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71,02)

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

Coristfuctii

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

Credite bugetareinitiate

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

178,000.00

174,000.00

16,000.00

2,000.00

142,000.00

14,000.00

1,000.00

1,000,00

3,000.00

3,000.00

156,000.00

156,000.00

156,000.00

15,000.00

141,000.00

Credite bugetaredefinitive

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

143,000.00

139,000.00

16,000.00

2,000.00

117,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

3,000.00

3,000.00

215,000,00

215,000.00

215,000.00

22,000.00

193,000.00

Plati efectuate

3,477.00

59.00

867.00

24.00

94.00

126,975.53

126,711.61

15,000.00

149.80

111,561.81

0.0025.92

25.92

238.00

238.00

199,109.00

199,109.00

199,109.00

21,609.00

177,500.00

Capitole: 74.02

00

01

20

20.01

20.01.03

20.01.05

20.01.06

20.01.09

20.01.30

20.05

20.05.30

55

55.0155.01.42

70

7171.01

71.01.01

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CU RENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Sunuri si servicii

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne.

Transferuri din BL catre asociatiile de dezvoltareintercomunitara70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71,02)Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

Constructii

646,000.00

646,000.00

391,000.00

390,000.00

4,000.00

10,000.00

4,000.00

4,000.00

368,000.00

1,000.00

1,000.00

255,000,00

255,000.00

255,000.00

0.000.000.00

o.oc

351,000.00

303,000.00

303,000.00

302,000.00

6,000.00

10,000.00

4,000.00

4,000.00

278,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

48,000.00

48,000.0048,OOO.OC

48,OOO.OC

280,327.05

280,327.05

280,327.05

280,312.02

4,559.53

8,750.00

2,740.00

1,298.65

262,963.84

15.0315.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

Capitole: 84.02

00

01

20

20.01

20.01.09

20.01.30

20.02

70

TOTAL CHELTUXEH

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Reparatii curente

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

1,398,000.00

366,000.00

366,000.00

316,OOO.OC

246,OOO.OC

70,OOO.OC

50,000. OC

1,032,OOO.OC

2,056,000.00

254,000.00

254,000,OC

254,000,OC

254,000. OC

O.OC

O.OC

1,802,OOO.OC

1,991,443.50

221,096.34

221,096.34

221,096.34

221,096.34

0.00

) 0.00

1,770,347.16

Codindicator

71

71.01

71.01.01

71.01.03

71.01.30

Denumire

«

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

Constructii

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

Credite bugetareinitiale

1,032,000.00

1,032,000.00

992,000.00

0.0040,000.00

Credite bugetaredefinitive

1,802,000.00

1,802,000.00

1,656,000.00

0.00

146,000.00

Plati efectuate

1,770,347.16

1,770,347.16

1,644,026.15

0.00

126,321.01

PRIMAR,VALERIA DASCALU

Intocmit,Macinca Claudiu

ROMANIAJUDETUL NEAMTCOMUNA SABAOAN!

Contui de executie al bugetului local - cheltuielila data de 31.12.2011

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(4- - C I

Codindicator

Denumire Creditebugetareinitiate

Creditebugetaredefinitive

Plati efectuate

Capitole: 51,02

00

01

10

10.0110.01.01

10.01.12

10.01.30

10.03

10.03.01

10.03.02

10,03.03

10.03.04

10.03,06

20

20,01

20.01.01

20.01.0220,01.03

20.01.04

20,01.05

20.01,06

20.01.08

20.01.0920.01.30

20.0220.05

20.05.30

20.05

20.06.01

20.11

20.13

20.3020.30.30

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli saiariale in baniSalarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

Alte drepturi saiariale in bani

Contributii

874,000.00

874,000.00513,000.00

413,000.00

360,000.0049,000.00

4,000.00

100,000.00Contributii de asigurari sociale de stat 75,000.00

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatats

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatiil

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3unuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenieIncalzit, Iluminat si forta motrica

Apa, canal si saiubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimbPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Carti, publicatii si materiale documentare

Pregatire profesionala

Alte cheltuieii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2,000.00

19,000.00

1,000.00

3,000.00

"361,000.00

284,000.00

16,000.00

6,000.0024,000.00

0,00

16,000.00

3,000.00

28,000.00

60,000.00

131,000.00

20,000.00

28,000.00

28,000.00

5,000,00

5,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

800,000.00

800,000.00

498,000.00

398,000.00

353,000.00

41,000.004,000.00

100,000.0074,000.00

2,000.00

21,000.00

1,000.00

2,000.00-"302,000.00

245,000.00

16,000.00

6,000.0028,000.00

1,000.00

8,000.00

1,000,00

22,000.00

22,000.00141,000,00

16,000.0023,000,00

23,000,00

5,000.00

5,000.00

6,000.00

3,000,00

4,000.001 4,000,00

762,694.28

762,694.28

488,713.00

391,332.00

351,341.00

39,792.00

199.00

97,381.00

73,150.00

1,612.00

20,352.00

528.00

1,739.00

—273,981.28

223,735.23

11,266,08392.40

24,833.96

0.00

7,500.00

0.00

18,718.34

21,293.77

139,730,68

15,768.00

22,223.76

22,223.76

3,319.00

3,319.00

4,377.291,000.00

3,558.00

3,558.00

Cspitole: 56.02 ' -

00

01

51

51.01

51.01.15

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMiNISTRA

Transferuri curenteTransferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta socialaoentru Dersoanele cu handicao

81,000.00

81,000.00

81,000.00

81,OOO.OC

81,000. OC

71,000.00

71,000.00

71,000.00

71,OOO.OC

71,OOO.OC

69,869.00

69,869.00

69,869.00

69,869.00

69,859.00

Capitole: 61.02

0001

10

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

294,OOO.OC

294,000. OC

180,000,OC

235,OOO.OC

235,OOO.OC

174,000. OC

186,988.43

186,988,43

149,325.00

Codndicator

0.01

0.01.01

0.01.06

0.01.30

0.03

0.03.01

0.03.02

0.03.03

0.03.04

0,03.06

0

Denumire

Cheltuieli salariale in bani

Balarii de baza

Mte sporuri

Aite drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaie

Contributii pentru concedii si indemnizatiil

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

0.01 JBunuri si servicii

0.01.01

0.01,05

0.01.06

0,01.08

0.01.09

0,01.30

0.05

0.05.01

0.05.30

20.06

0.06.01

20.13

20.30

Furnituri de birou

Carburanti si lubrifianrj

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional

Aite bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforms si echipament

Aite obiecte de inventar

Depiasari, detasari, transferari

Depiasari interne, detasari, transferari

Pregatire profesionala

Aite cheltuieli

20.30.30 JAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

Creditebugetareinitiale134,000.00

115,000.00

18,000.00

1,000.00

46,000.00

29,000.00

3,000.00

8,000.00

3,000.00

3,000.00

114,000.00

73,000.00

2,000.00

24,000.00

6,000.00

4,000.00

8,000.00

29,000.00

32,000.00

28,000.00

4,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

5,000.00

5,000,00

Creditebugetaredefinitive

126,000.00

115,000.00

10,000.00

1,000.00

48,000.00

29,000.00

3,000.00

8,000.00

3,000.00

-5,000.00

61,000.00

41,000.00

1,000.00

16,000.00

6,000.00

2,000.00

3,000.00

13,000.00

13,000.00

10,000.00

3,000.00

Piati efectuate

116,500.00

109,259.00

7,045.00

196.00

32,825.00

24,519.00

581.00

6,058.00

179.00

1,488.00

37,663.43

27,375.87

190.96

15,000.00

0.00

1,405,00

1,389.26

9,390.65

8,743.56

7,214.76

1,528.80

2,000.00| 116,00

2,000.00

2,000.00

3,000.00

116.00

0,00

1,428.00

3,000.00| 1,428.00

Capitoie: 65,02

00

01

10

10.01

10.01,01

10.01.05

10.01.11

10.01.30

10.02

10.02.05

10.03

10.03,01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06

20

20.01

20.01,01

20,01.02

20.01.03

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli saiariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

-ond aferent platii cu ora

Aite drepturi saiariale in bani

Cheltuieii salariale in natura

Transportul la si de la locul de munca

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de soma]

3,823,000.00

3,823,000.00

3,513,000.00

2,762,000.00

2,514,000.00

113,OOO.OC

124,000. OC

11,000. OC

40,OOO.OC

40,000. OC

711,OOO.OC

549,OOO.OC

16,OOO.OC

Contributii de asigurari sociale de sanatate 133,000. OC

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaie

Contributii pentru concedii si indemnizatiil

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.04 |Apa, canal si salubritate

5,000.0(

8,000.0(

264,000.0(

211,000.0

15,000.0

6,000.0

110,000.0

3,000.0

3,476,000.00

3,476,000.00

3,166,000.00

2,442,000.00

2,254,000.00

98,000.00

82,000.00

3,330,952.00

3,330,952,00

3,020,952.00

2,329,342.00

2,176,866.00

67,983.00

78,053.00

8,000.00| 6,440.00

63,OOO.OOJ 62,574.00

63,OOO.OC

661,000. OC

510,OOO.OC

16,000.0[

122,OOO.OC

5,OOO.OC

8,000.0(

254,OOO.OC

230,000.0!

21,000.0

6,000.0

110,000.0

D 16,000.0

62,574,00

629,036.00

485,705.00

11,600.00

) 120,360.00

) 3,500.00

) 7,871.00

) 264,000.00

) 230,000.00

3 21,000.00

3 6,000.00

} 110,000.00

) 16,000.00

Codindicator

20.01.0820.01.0920.01.3020.0220.05

20.05.3020.06

20.06.01

20.1120.30

20.30.3059

59.01 |

Denumire

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet .Materiale si prestari de servicii cu caracter funcionalAite bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curenteBunuri de nature obiecteior de inventar

Aite obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferariDeplasari interne, detasari, transferari

Carti, pubiicatii si materiale documentareAite cheltuieli

Aite cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL IX ALTE CHELTUIELI

Burse

Creditebugetareinitiate

25,000.00

4,000.0048,000.0020,000.004,000.004,000.008,000.00

8,000.00

3,000.0018,000.00

18,000.0046,000.00

46,000.00

Creditebugetaredefinitive

25,000.002,000.00

50,000.003,000.002,000.002,000.009,000.00

9,000.00

2,000.00

18,000.0018,000.00

46,000.00

46,000.00

Plati efectuate

25,000.002,000.00

50,000.003,000.002,000.002,000.009,000.00

9,000.00

2,000.00

18,000.00

18,000.0046,000.00

46,000.00Capitole: 67.02

0" "

01

10

10.0110.01.0110.01.3010,03-—10.03.0110.03.0210.03.0310.03.04

10.03.06

20

20.01

20.01.03

20.01,0420.01.0920.01.3020.05

20.05.3020.06

20.06.0120.1120.13

20.30 .„20.30.30

5959.12

TOTAL CHELTUIELICHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALCheltuieli salariale in baniSalarii de bazaAite drepturi salariale in baniGontiibutii— • — • — • — — —

Contributii de asigurari sociale de statContributii de asigurari de somaj

Contribute de asigurari sociale de sanatateContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaie

Contributii pentru concedii si indemnizatiil

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritateMateriale si prestari de servicii cu caracter funcionalAite bunuri si servicii pentru intretinere si functionareBunuri de natura obiecteior de inventar

Aite obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferariDepiasari interne, detasari, transferariCarti, pubiicatii si materiale documentare

Pregatire profesionalaAite cheltuieli

Aite cheituieli cu bunuri si serviciiTITLUL IX ALTE CHELTUIELI

jsustinerea cultelor

188,000.00188,000.0024,000.00

16,000.0015,000.00

1,000.00— — 8,ooo;oo

4,000.001,000.001,000.001,000.00

1,000.00114,000.00

97,000.0016,000.00

215,000.00215,000.00

24,000.0016,000.0015,000.00

1,000.008;ooo;oo4,000.00

1,000.001,000.001,000.00

1,000.00106,000.00

90,000.008,000.00

0.00 5,000.0012,000.0069,000.00

2,OOO.OC2,OOO.OC1,OOO.OC1,OOO.OC

12,OOO.OC

1,OOO.OC

1,OOO.OC

. .. 1,OOO.OC50,OOO.OC

50,000.0(

2,000.0075,000.00

1,000. OC1,OOO.OC1,000. OC1,000. OC

12,OOO.OC1,OOO.OC1,OOO.OC

. 1,OOO.OC85,OOO.OC

) 85,OOO.OC

190,008.04190,008.04

18,612.00

14,636.0014,636.00

0.00

' 3,976".003,041.00

71.00

760.0024.00

80.0086,396.04

74,171.43

7,044.312,775.24

952.7663,399.12

0.00

0.00754.00754.00

10,615.61700.00155.00

155.0085,000.00

) 85,000.00Capitoie: 68.02

00

01

10

10.01

10.01.0110.03

10.03.0110.03.02

TOTAL CHELTUIELI 940,000. OC

CHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieii salariale in baniSalarii de baza

ContributiiContributii de asigurari sociale de statContributii de asigurari de somaj

940,OOO.OC

293,000.0(

228,000,0

228,000.065,000.047,000.0

2,000.0

i 935,OOO.OC) 935,OOQ.O(

) 314,000.0!

] 243,000.0

3 243,000.0] 71,000.0D 51,000.03 2,000.0

) 896,693.00) 895,693,00

! 306,440.00

) 238,949.00

3 238,949.003 67,491.00

3 50,356.00D 1,196.00

Codindicator

10.03.03

10.03.04

10.03.06

20

20.01

20.01.30

20.30

20.30.30

57

57.02

57.02.01

Denumire

Contributii de asigurari sociale de sanatate.

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatiil

TITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si servicii

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii .

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Creditebugetareinitiate

12,000.00

1,000.00

3,000.00

48,000.00

40,000.00

40,000.00

8,000.00

8,000.00

599,000.00

599,000.00

599,000.00

Creditebugetaredefinitive

13,000.00

1,000.00

4,000.00

50,000.00

40,000.00

40,000.00

10,000.00

10,000.00

571,000.00

571,000.00

571,000.00

Plati efectuate

12,426.00

363.00

3,150.00

49,454.00

40,000.00

40,000.00

9,454.00

9,454.00

540,799.00

540,799.00

540,799.00

Capitole: 70.02

00

01

10

10.01

10.01.01

10.01.30

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06.

20

20.01

20.01.05

20.01.06

20.01.09

20.01.30

20.05

20.05.30

20.30

20,30.30

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatiil

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Materiale si prestari de servicii cu caracter fundonal

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Alte cheltuieli

Alte cheltuieii cu bunuri si servicii

204,000.00

204,000.00

26,000.00

18,000.00

17,000.00

1,000.00

8,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

178,000.00

174,000.00

16,000.00

2,000.00

142,000.00

14,000.00

1,000.00

1,000.00

3,OOO.OC

3,OOO.OC

169,000.00

169,000.00

26,000.00

18,000.00

17,000.00

1,000,00

8,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

143,000.00

139,000.00

16,000.00

2,000.00

117,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

3,000. OC

3,OOO.OC

148,197.53

148,197.53

21,222.00

16,701.00

16,701.00

0.00

4,521.00

3^77.00

59.00

867.00

24.00

94.00

126,975.53

126,711.61

15,000.00

149.80

111,561,81

0.00

25.92

25.92

238.00

238.00

Capitole: 74.02

00

01

20

20.01

20.01.03

20.01.05

20.01.06

20.01.09

20.01.30

20.05

20.05.30

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Incaizit, liuminat si forta motrica

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Aite obiecte de inventar

391,000.00

391,000.00

391,OOO.OC

390,OOO.OC

4,OOO.OC

iO,ooo.oc4,OOO.OC

4,OOO.OC

368,000.01

1,000.0!

1,000.0

303,000.00

303,OOO.OC

303,000. OC

302,OOO.OC

) 6,000.0(

) 10,000. OC

) 4,OOO.OC

) 4,000 .0(

) 278,000.0(

) 1,000.0(

} 1,000.0

280,327.05

280,327,05

280,327.05

280,312.02

4,559.53

) 8,750.00

) 2,740.00

\ 1,298.65

) 262,963.84

3 15.03

3 15.03

Capitole: 84.02

00

01

20

20.01

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

366,000,01

366,000.0!

366,000.0!

315,000.0

) 254,000.00| 221,096.34

D 254,000.00) 221,096.34

) 254,000.0!

3 254,000.0

) 221,096.34

3 221,096.34

Codindicator

20.01.0920.01.30

20.02

Denumire

Materiaie si prestari de servicii cu caracter funcional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Creditebugetareinitials

246,000.0070,000.00

50,000.00

Creditebugetaredefinitive

254,000.000.00

0.00

Plati efectuate

221,096.340.00

0.00

PRIMAR,VALERIA DASCALU

Intocmit,Macinca Claudiu

ROMANIAJUDETUL NEAMTCOMUNASABAOAN1

ContuI de executie al bugetuiui locai - cheltuielila data de 31.12.2011

SECTIUNEADE DEZVOLTARE

U4-

Codindicator

Denumire Creditebugetareinitiale

Creditebugetaredefinitive

Platiefectuate

Capitole: 51.02

00

01

55

55.01

55.01.42

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

84

85

85.01

85.01.02(5m

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. i ransferuri interne.

Transferuri din BL catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71,01+71.02)

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

Consrructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe (iunclusiv reparatii captele)

PLATI EFECTUATE j[N_ANII.PRECEDENTI-5I RECUPERATE INANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTPlati efectuate in anii precedent! si recuperate in anu! curent

Plati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

26,000,00

6,000.00

6,000,00

6,000.00

6,000.00

20,000.00

20,000,00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

25,500.00

6,000.006,000.00

6,000.00

6,000.00

20,000.00

20;OOQ;00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

— 500.00

-500.00

-500.00

-500,00

Capitole: 67,02

00

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

TOTAL CHELTUIELI

70, CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71,02)

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

Construct!)

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporaie

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

o.ooj0.00

O.OCM

0.00

0.00Capitole: 70.0200

70

71

71.01

71.01.01

71.01.30

TOTAL CHELTUIELI

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71,01+71.02)

Active fixe (inciusiv reparatii capitale)

Construct^

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

156,000.00

156,000,00

156,000.00

156,000.00

15,000.00

215,000.00

215,000,00

215,000.00

215,000.00

22,000.00

141,000.00| - 193,000.00

199,109,00

199,109,00

199,109,00

199,109.00

21,609.00

177,500.00Capitole: 74.02

00

01

55

55.01

55.01.42

70

71

71.01

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne.

Transferuri din BL catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71,02)

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

255,000,00

255,000.00

255,000.00

255,OOO.OC

255,OOO.OC

o.oco.oco.oc

48,000,00

0.00

0.00

O.OC

o.oc48,OOO.OC

48,OOO.OC

48,OOO.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

) 0.00

Codindicator

71.01.01

Denumire

*Constructii

Creditebugetareinitiate

0.00

Creditebugetaredefinitive

48,000.00

Platiefectuate

0.00

Capitole: 84.02

00

70 _71

71.01

71.01.01

71.01.03

71.01.30

TOTAL CHELTUIELI

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71+72)TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

Constructii

Mobilier, aparatura birotica si aite active corporale

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

1,032,000.00

1,032,000.001,032,000.00

1,032,000.00

992,000.00

0.00

40,000.00

1,802,000.00

1,802,000.001,802,000.00

1,802,000.00

1,656,000.00

0.00

146,000.00

1,770,347.16

1,770,347.161,770,347.16

1,770,347.16

1,644,025.15

0.00

126,321.01

PR1MAR,VALERIA DASCALU

Intocmit,Macinca-Glaudiu-

H

7

ROMANIAJUDETUL NEAMTCOMUNA SABAOAN!

Contul de executie al bugetului institutiilorfinantate din venituri proprii si subventii-venituri

la data de 31.12.2011SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod indicator

Sectiune Buget:

V

00.02

00.12

00.13

30.10

30.10.05

00.14

33.10

33.10.05

33.10.08

33.10.50

Denumire

Functionare

TOTAL VENITURI ......:,...

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE

Venituri din proprietate

Venituri din concesiuni si inchirieri

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

Taxe si alte venituri in invatamant

Venituri din prestari de servicii

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Prev. bug,initials

228,000.00

228,000.00

228,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

224,000.00

224,000.00

24,000.00

100,000.00

100,000.00

Prev. bug.trim./def.

228,000.00

228,000.00

228,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

224,000.00

224,000.00

24,000.00

100,000.00

100,000.00

Incasarirealizate

150,817.38

150,817.38

150,817.38

0.00

0.00

0.00

150,817.38

150,817.38

0.00

69,802.38

81,015.00

PRIMAR,VALERIA DASCALU

Intocmit,Macinca Claudiu

,2>, -U - C L

ROMANIAJUDETULNEAMTCOMUNA SABAOAN1

Contui de executie al bugetului institutiilorfinantate din venituri proprii si subventii-cheltuieli

la data de 31.12.2011SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod indicator Denumire Creditebugetareinitiale

Creditebugetaredefinitive

Platiefectuate

Capitole: 65.10

00

01

20

20.01

20.01.30

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

24,000.00

24,000,00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000,00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

10,430.00

10,430.00

10,430.00

10,430.00

10,430.00

Capitole: 67.1000

01

20

20.01

20.01.03

20.05

20.05.30

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIEU CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Bunuri de-natura obieetelor-de inventar-

Aite obiecte de inventar

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

. 0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitoie: 70.1000

01

1010.01

10.01.01

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06

20

20.01

20.01.03

20.01.04

20.01.09

20.01.30

20.02

20.30

20.30.30

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliorofesionaleContributii pentru concedii si indemnizatiil

TITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si serviciiIncalzit, Iluminat si forta motricaApa, canal si salubritateMateriale si prestari de servicii cu caracter funcionalAlte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curenteAlte cheltuieliAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

200,000.00

200,000,00

30,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

5,000.00

1,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

170,000.00128,000.00

32,000.00

66,000.00

10,OOO.OC

20,OOO.OC

41,OOO.OC

1,OOO.OC

1,OOO.OC

200,000,00

200,000.00

30,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

5,000.00

1,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

170,000,00128,000. OC

32,000.00

66,OOO.OC

10,OOO.OC

20,OOO.OC

41,OOO.OC

1,OOO.OC

1,OOO.OC

143,519.90

143,519.90

24,708.00

19,419.00

19,419.00

5,289.00

4,036.00

95.00

1,009.00

25.00

124.00

118,811.90

79,496.90

27,046.94

48,084.54

1,873.86

2,491.56

38,994.00

321.00

321.00

PRIMAR,VALERIA DASCALU

%ViET (JI

CP rf^r? ̂ fe^ /V-c^fff