of 155 /155
ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „DEZMEMBRARE TEREN ŞI PARCELARE ÎN 10 LOTURI CONSTRUIBILE” satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ - beneficiar S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L. Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun judeţul Neamţ; Având în vedere adresa nr. 170 din 21.01.2015 a S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun prin care se solicită aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „DEZMEMBRARE TEREN ŞI PARCELARE ÎN 10 LOTURI CONSTRUIBILE” satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ - beneficiar S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L. şi avizul nr. 2 din 15.01.2015 Consiliului Judeţean Neamţ - Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism, pentru documentaţia P.U.Z. , precum şi avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 47 din 15.05.2014 a Primarului Comunei Alexandru cel Bun. În baza art. 32 din Legea nr. 350/2001 , privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; Examinând raportul de specialitate a compartimentului urbanism şi amenajare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 515 din 21.01.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 418 din 21.01.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (5), litera c) precum şi ale art. 45 (1) şi (2), litera e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ultarioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă PLANUL URBANISTIC ZONAL şi REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. pentru obiectivul „DEZMEMBRARE TEREN ŞI PARCELARE ÎN 10 LOTURI CONSTRUIBILE” din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ - beneficiar S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Consilierul cu urbanismul şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului va urmării ducerea la îndeplinire a prevederilor P.U.Z. şi a avizelor, păstrând dosarul, conexat la P.U.G.- ul şi R.L.U. ul comunei. Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Claudiu Pârjolea CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 1 din 30.01.2015

ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

 • Author
  hathuy

 • View
  256

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

 • ROMNIA JUDETUL NEAMT

  COMUNA ALEXANDRU CEL BUN CONSILIUL LOCAL

  HOTRRE

  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul DEZMEMBRARE TEREN I PARCELARE N 10 LOTURI CONSTRUIBILE satul Vdurele, comuna Alexandru cel Bun, judeul

  Neam - beneficiar S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L.

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun judeul Neam; Avnd n vedere adresa nr. 170 din 21.01.2015 a S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L. - asociat unic

  Comuna Alexandru cel Bun prin care se solicit aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul DEZMEMBRARE TEREN I PARCELARE N 10 LOTURI CONSTRUIBILE satul Vdurele, comuna Alexandru cel Bun, judeul Neam - beneficiar S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L. i avizul nr. 2 din 15.01.2015 Consiliului Judeean Neam - Comisia tehnic de amenajarea teritoriului i urbanism, pentru documentaia P.U.Z. , precum i avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 47 din 15.05.2014 a Primarului Comunei Alexandru cel Bun.

  n baza art. 32 din Legea nr. 350/2001 , privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare;

  Examinnd raportul de specialitate a compartimentului urbanism i amenajare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 515 din 21.01.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotrre a primarului comunei nr. 418 din 21.01.2015 i avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

  n temeiul dispoziiilor art. 36 alin. (5), litera c) precum i ale art. 45 (1) i (2), litera e) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ultarioare;

  HOTRTE:

  Art.1. Se aprob PLANUL URBANISTIC ZONAL i REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

  AFERENT P.U.Z. pentru obiectivul DEZMEMBRARE TEREN I PARCELARE N 10 LOTURI CONSTRUIBILE din satul Vdurele, comuna Alexandru cel Bun, judeul Neam - beneficiar S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L., conform anexei care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art. 2 Consilierul cu urbanismul i amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului va urmrii ducerea la ndeplinire a prevederilor P.U.Z. i a avizelor, pstrnd dosarul, conexat la P.U.G.- ul i R.L.U. ul comunei.

  Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre persoanelor i autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public.

  PREEDINTE DE EDIN, Claudiu Prjolea

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI,

  Emil Frsinariu Nr. 1 din 30.01.2015

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind aprobarea repartizrii unei locuine cu chirie din fondul locativ al comunei familiei Pdure Nicolae-Ciprian i Pdure Lorena, domiciliai n comuna Alexandru cel Bun , satul

  Vaduri, Judeul Neam

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam;

  Examinnd raportul se specialitate la proiectul de hotrre ntocmit de Compartimentul asisten social i autoritate tutelar din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 605 din 23.01.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotrre a primarului comunei nr. 604 din 23.01.2015 i avizul comun al comisilor de specialitate a Consiliului local;

  Vrnd Procesul cerbal nr. 611 din 23.01.2015 a comisiei sociale de analiz.

  In baza prevederilor art. 30 din Hotrrea Guvernului nr. 1275/2000 , privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea n aplicarea a prevederilor Legii nr. 114/1996, - legea locuinei, cu modificrile i completrile ulterioare.

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (6) lit. e) i ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1. Se repartizeaz familiei Pdure Nicolae-Ciprian i Pdure Lorena, cu domiciliul n comuna Alexandru cel Bun , satul Vaduri, Judeul Neam apartamentul 5 din Bloc 3 situat n comuna Alexandru cel Bun , satul vaduri , str. Mierlei nr. 6 Judeul Neam , pentru nchiriere, din fondul locativ de stat, aflat n administrarea S.C. LOCATIVSERV SRL Piatra Neam . Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor i persoanelor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Claudiu Prjolea CONTRASEMNEAZ:

  SECRETARUL COMUNEI,

  Emil Frsinariu Nr. 2 din 30.01.2015

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind modificarea titlului de proprietate nr. 72/79 din 4 noiembrie 1991

  privind de Cozonac Ana Floarea

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam;

  Examinnd raportul se specialitate la proiectul de hotrre ntocmit de Compartimentul urbanism i amenajarea teritoriului nr. 606 din 23.01.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotrre a primarului comunei nr. 607 din 23.01.2015 i avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; In baza prevederilor art. 36 alin. (3), (4) i (6 din Legea nr.18/1991 privind Fondul Funciar, cu modificrile i completrile ulterioare;

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (2) lit. c) i ale art. 45 (1) i (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1. Se aprob modificarea titlului de proprietate nr. 72/79 din 4 noiembrie 1991 privind pe Cozonac Ana-Floarea astfel: titulari ai titlului Cozonac Ana-Floarea, din comuna Alexandru cel Bun , satul Viioara Judeul Neam i Cruitu Vasile Puiu din Piatra Neam Str. M. Eminescu nr. 3 Bl. D 4 apt. 34 , suprafaa atribuit 637 mp, n cote egale de , avnd categorii de folosin - curi i construcii, situat n intravilanul satului Bistria, avnd vecini: la nord Budescu Maria NCP 865 i Vatavu Laura NCP 2632, la sud str. Mioriei, la est Nastasia Petru i la vest - Vatavu Laura NCP 2632.

  Terenul este aferent casei cumprate cu contractul de vnzare cumprare autentificat sub nr. 4002 din 6 octombrie 1980 i trecut n proprietatea statului n baza deciziei nr. 13 din 25.02.1981 a Biroului executiv al Consiliului popular al comunei Viioara i se identific prin planul de situaie, anex la prezenta hotrre.

  Titlul nr. 72/80 din 4.11.1991 titular Cruitu Vasile Puiu i pierde valabilitatea , urmare comasrii terenului ntr-un singur titlul i va fi retras.

  Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor i persoanelor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Claudiu Prjolea CONTRASEMNEAZ:

  SECRETARUL COMUNEI,

  Emil Frsinariu Nr. 3 din 30.01.2015

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

  ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE

  privind aprobarea propunerii de evaluare a performanelor profesionale pentru perioada 01.01.2014 31.12.2014 a secretarul comunei

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neam; In baza art. 107 alin.(2) lit. d din Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea

  normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici; Vznd referatul de aprobare nr. 608 din 23.01.2015, raportul de specialitate nr. 609 din

  23.01.2015 precum i avizul comisiei de specialitate a consiliului local; n temeiul dispoziiilor art.36 alin. 9 i ale art.45 (1) din Legea administraiei publice

  locale nr.215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1 Se aprob propunerea de evaluare a performanelor profesionale pentru perioada 01.01.2014 31.12.2014 a domnului Frsinariu Emil, secretarului comunei Alexandru cel Bun, Judeul Neam,conform anexei care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art. 2 Propunerea de evaluare aprobat prin art. 1 a prezentei hotrrii va fi naintat primarului comunei n vederea ntocmirii Raportului final de evaluare.

  Art. 3. Secretarul comunei v-a comunica prezenta hotrre persoanelor i autoritilor interesate.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Claudiu Prjolea CONTRASEMNEAZ:

  SECRETARUL COMUNEI,

  Emil Frsinariu Nr. 4 din 30.01.2015

 • ROMANIA JUDEUL NEAM

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE

  privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun, Judeul Neam

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , judeul Neam;

  In baza prevederilor art. 26 alin (2) i (4) din Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale,cu modificrile i completrile ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr.186 din 29.12.2014 precum i ale Ordinului Nr. 2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului i structurii bugetului de venituri i cheltuieli, precum i a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de MINISTERUL FINANELOR PUBLICE, cu modificrile i completrile ulterioare; Examinnd raportul biroului contabilitate nr.1312 din 06.02.2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun ;

  Vznd referatul de aprobare la proiectul de hotrre a primarului comunei nr.1316 din 06.02.2015 i avizele comisiilor de specialitate a Consiliului local;

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (4) lit. a). i ale art. 45 (1) i (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1 Se aprob bugetul local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun , judeul Neam, conform anexei 1 care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art. 2 Se aprob bugetul centralizat a activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii pe anul 2015, conform anexei 2 care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art. 3 Se aprob seciunea de funcionare a bugetul local al comunei Alexandru cel Bun , judeul Neam pe anul 2015, conform anexei 3 care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art. 4 Se aprob seciunea de dezvoltare a bugetul local al comunei Alexandru cel Bun , judeul Neam pe anul 2015, conform anexei 4 care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art. 5 Se aprob seciunea de funcionare bugetul centralizat a activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii pe anul 2015, conform anexei 5 care face parte integrant din prezenta hotrre.

 • 2

  Art. 6 Se aprob seciunea de dezvoltare a bugetul local centralizat a activitilor

  finanate integral sau parial din venituri proprii pe anul 2015, conform anexei 6 care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art. 7 Se aprob programul de investiii, dotri i sursele de finanare conform anexei 7 care face parte integrant din prezenta hotrre. Art. 8 Se aprob anexa la bugetul local privind numrul de personal, permenent/ temporar i fondul de salarii pe anul 2015, conform anexei 8 care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art. 9. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei i pe site comunei.

  PREEDINTE DE EDIN, Claudiu Prjolea

  CONTRASEMNEAZ:

  SECRETARUL COMUNEI,

  Emil Frsinariu

  Nr. 5 din 10.02.2015

 • ROMNIA JUDEUL NEAM

  PRIMRIA COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN BIROUL CONTABILITATE

  Nr. 1317 din 06.02.2015

  ANUN

  SE SUPUNE DEZBATERII PUBLICE A PROIECTULUI DE HOTRRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN ,PE ANUL 2015 . PN LA DATA DE 10.02.2015 ,ORELE 12,00 PERSOANELE INTERESATE VOPR PUTEA DEPUNE N SCRIS PROPUNERI, SUGESTII SAU OPINII LA REGISTRATURA PRIMRIEI COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  PRIMAR

  Ion Rotaru

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

  ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE

  privind suspendarea drii n folosin gratuit ctre Mnstirea Bisericani a terenului n suprafa de 528 mp

  pe perioada realizrii obiectivului de investiii Consolidarea i Reabilitarea Bisericii Buna Vestire a Mnstirii Bisericani prin Compania Naional de Investiii de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i

  Administraiei Publice

  Consiliul l ocal al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neamt:

  Examinnd referatul de aprobare a proiectului de hotrre a primarului comunei nr. 1893/24.02.2015, raportul biroului contabilitate la proiectul de hotrre privind suspendarea drii n folosin gratuit ctre Mnstirea Bisericani a terenului n suprafa de 528 mp pe perioada realizrii obiectivului de investiii Consolidarea i Reabilitarea Bisericii Buna Vestire a Mnstirii Bisericani prin Compania Naional de

  Investiii de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice nr. 1894/25.02.2015 i avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

  ln temeiul prevederilor art. 874 din LEGE Nr. 287 din 17 iulie 2009 *** Republicat , privind Codul civil, cu modificrile i completrile ulterioare.

  n temeiul dispoziiilor art. 124 i ale art. 45 (l)i(3) din Legea administraiei publice locale , nr. 215/2015, *** Republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art.l. Se suspend darea n folosin gratuit ctre Mnstirii Bisericani prin HCL 26/30.04.2008 a suprafeei de 528 mp teren de categoria curi-construcii aferent Bisericii "Bu na Vestire'', care aparin domeniului public al comunei, pe perioada realizrii obiectivului de investiii Consolidarea i Reabilitarea Bisericii Buna Vestire a Mnstirii Bisericani prin Compania Naional de Investiii de ctre Ministerul Dezvoltarii Regionale i Administraiei Publice.

  Art. 2. Dup finalizarea obiectivului de investiii Consolidarea i Reabilitarea Bisericii Buna Vestire a Mnstirii Bisericani prin Compania Naional de Investiii de ctre Ministerul Dezvoltarii Regionale i Administraiei Publice, se reia darea n folosin gratuit Mnstirii Bisericani a suprafeei de 528 mp teren de categoria curi-construcii aferent Bisericii "Buna Vestire'', care aparin domeniului public al comunei.

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Claudiu Prjolea

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI,

  Emil Frsinariu Nr . 6 din 25.02.2015

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

  ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind predarea ctre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naional de Investiii C.N.I. S.A., a amplasamentului teren si asigurarea conditiilor in vederea executrii obiectivului de

  investiii Consolidare si Reabilitare a Bisericii BUNA VESTIRE a MNSTIRII BISERICANI

  Consiliul l ocal al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neamt:

  Examinnd referatul de aprobare a proiectului de hotrre a primarului comunei nr. 1895/24.02.2015,

  raportul biroului contabilitate la proiectul de hotrre privind predarea ctre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naional de Investiii C.N.I. S.A., a amplasamentului teren si asigurarea conditiilor in vederea executrii obiectivului de investiii Consolidare si Reabilitare a Bisericii BUNA VESTIRE a MNSTIRII BISERICANI nr. 1896/25.02.2015 i avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

  In conformitate cu prevederile : - Ordonanta Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de InvestitiiC.N.I. S.A;

  n temeiul dispoziiilor art. 124 i ale art. 45 (l)i(3) din Legea administraiei publice locale , nr. 215/2015, *** Republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE: Art.1. Se aproba predarea ctre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin

  Compania Naional de Investiii C.N.I. S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului teren, situat in comuna Alexandru cel Bun si aflat in administrarea Consiliului local al Comunei Alexandru cel Bun, in suprafata de 528 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.50108, nr. topo 50108, liber de orice sarcini, pe perioada realizarii de catre CNI a obiectivului de investiii Consolidare si Reabilitare a Bisericii BUNA VESTIRE a MNSTIRII BISERICANI

  Art.2. Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al Comunei Alexandru Cel Bun pentru : - Lucrari de sistematizare pe verticala a amplasamentului; - Racorduri la utilitati (electrica, apa,canal,gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc); - Intretinerea si exploatarea obiectivului de investitii. Art. 3. Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun, se obliga sa asigure, in condiiile legii,

  suprafeele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea antierului;

  Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Claudiu Prjolea

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI,

  Emil Frsinariu Nr . 7 din 25.02.2015

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

  ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind validarea unui mandat de consilier local

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun;

  Avnd n vedere ncetarea de drept, a mandatului de consilier local i vacantarea postului de consilier local constatate prin Hotrrea Consiliului local nr. 97 din 11.12.2014 ;

  Tinnd cont de adresa nr. 04 din 16.02.2015 a Partidului Poporului Dan Diaconescu, prin care se comunic c pe locul vacant de consilier, urmare ncetrii de drept a mandatului de consilier local a domnului Diaconu Ioan-Ovidiu se susine vconsilierul supleant Cozonac Ioan .

  Vznd procesul verbal al comisiei de validare, nregistrat sub nr. 1550 din 16.02. 2015 i rezultatul votului deschis al consilierilor prezeni la edin, consemnat n procesul verbal al edinei consiliului local;

  In baza dispoziiilor art. 96 alin.9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) i alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali, modificat i completat; n temeiul prevederilor art. 31 alin. (5) i art. 45 alin. (1) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

  H O T R T E:

  Art. 1. Se valideaz mandatul de consilier n Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun a domnului Cozonac Ioan, candidat pe lista P.P.-D.D. la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat vacant prin hotrrea Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun nr. 97 din 11.12.2014.

  Art. 2. Domnului Cozonac Ioan va fi membr n cadrul Comisiei juridice, de disciplin, activiti social-culturale i culte.

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN, Claudiu Prjolea CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 8 din 27.02.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind asocierea Comunei Alexandru cel Bun, prin Consiliul Local al Comunei Alexandru

  cel Bun, cu Judeul Neam, prin Consiliul Judeean Neam, n vederea realizrii unor lucrri interes public la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani.

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neam; Examinnd referatul de aprobare al primarului comunei nr. 1488 din 16.02.2015 i

  raportul de specialitate nr. 1487 din 16.02.2015 a efului Biroului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului i vznd avizul comun al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

  n temeiul dispoziiilor art. 36 alin. (7) lit. c) i ale art. 45 (1)i (2) litera f) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art.1. (1) Se aprob asocierea Comunei Alexandru cel Bun, prin Consiliul Local al Comunei Alexandru cel Bun, cu Judeul Neam, prin Consiliul Judeean Neam, n vederea realizrii urmtoarelor lucrri la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, corp D axul 7-14: - Construcii tmplrie PVC 64.050 lei inclusiv TVA

  - Instalaii de nclzire 64.250 lei inclusiv TVA - Instalaii sanitare - hidrani. 14.000 lei inclusiv TVA - Instalaii de oxigen 40.800 lei inclusiv TVA - Instalaii electrice 161.500 lei inclusiv TVA - Construcii cabinete(gresie i fanian 5.400 lei inclusiv TVA Total 350.ooo lei inclusiv TVA

  (2) Se aprob Acordul de asociere dintre Judeul Neam i Comuna Alexandru cel Bun, conform anexei care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre primarului, Instituiei Prefectului - Judeului Neam, n vederea exercitrii controlului de legalitate i autoritilor i/sau persoanelor interesate, urmnd a o aduce la cunotina public prin afiaj la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN, Claudiu Prjolea CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 9 din 27.02.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun,

  Judeul Neam

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam;

  Examinnd raportul Biroului contabilitate privind rectificarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , pe anul 2015, nr.1769 din 20.02.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotrre a primarului comunei nr. 1486 din 16.02.2015 i avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

  In baza prevederilor art. 49* alin. 10 Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale cu modificrile i completrile ulterioare i ale Legii nr.186 din 29.12.2014, privind bugetului de stat pe anul 2015;

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (4) lit. a). i ale art. 45 (1) i (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1. Se aprob rectificarea bugetul local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun Judeul Neam, conform anexei 1, care face parte integrant din prezenta hotrre. Art. 2. Primarul comunei i eful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua msurile ce se impun pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotrre.

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Claudiu Prjolea

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 10 din 27.02.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE

  privind repartizarea excedentului anual al bugetului activitilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii , inregistrat la 31.12.2014, al Comunei Alexandru cel Bun , Judeul

  Neam

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam;

  Examinnd raportul biroului contabilitate privind repartizarea excedentului anual bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial dinvenituri proprii si subventii , inregistrat la 31.12.2014, al Comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam nr. 1635 din 18.02.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotrre a primarului comunei nr. 1484 din 14.02.2015 i avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local; n conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata si reactualizata, Leg11 nr. 273/2006 privind Finanele Publice Locale, cu modificrile i completrile ulterioare , Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014 aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1780/19.12.2014;

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (4) lit. a). i ale art. 45 (1) i (2) litera a). din Legea administraiei publice locale, nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1. Se aprob repartizarea excedentului anual al bugetului activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii si subvenii , nregistrat la 31.12.2014, al Comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam conform anexei, care face parte integrant din prezenta hotrre. Art. 2. Primarul comunei i eful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de spacialitate al primarului vor lua msurile ce se impun pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor art.1 din prezenta hotrre.

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN, Claudiu Prjolea

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI,

  Nr. 11 din 27.02.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind aprobarea ocuprii temporare a suprafeei de 363 mp teren (358mp extindere i 5mp branament)

  aparinnd domeniului public al comunei, pentru realizarea lucrrilor de Extindere reea i branament gaze naturale presiune redus" pe strada Plopuor, satul Bistria , comuna Alexandru cel Bun , Judeul Neam

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neam; Vznd cererea nregistrat la nr. 1778 din 23.02.2015, prin care dl. Cernat Valeriu solicit aprobarea

  ocuprii temporare a suprafeei de 363mp teren din zona strzii Plopuor, satul Bistria, comuna Alexandru cel Bun, judeul Neam, pentru realizarea lucrrilor de Extindere reea i branament gaze naturale presiune redus din PEHD", strada Plopuor, satul Bistria , comuna Alexandru cel Bun , Judeul Neam, teren identificat prin planul de situaie anex la cererea sus menionat;

  In baza prevederilor Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 - Legea energiei electrice i a gazelor naturale, cu modificrile i completrile ulterioare (art. 138 alin.(2) litera d);

  Avnd n vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotrre nr. 1778 din 23.02.2015, raportul de specialitate nr. 1778 din 23.02.2015 i avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

  n temeiul dispoziiilor art. 124 i ale art. 45 (1)i (3) din Legea administraiei publice locale, nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art.1 Se aprob ocuparea temporar a suprafeei de 363 mp teren (358mp extindere i 5mp branament)

  aparinnd domeniului public al comunei, pentru realizarea lucrrilor de Extindere reea i branament gaze naturale presiune redus" pe strada Plopuor, satul Bistria , comuna Alexandru cel Bun , Judeul Neam , pe durata excutrii lucrrilor.

  Terenul se identificat prin planul de situaie anexat , care face parte integrant din prezenta hotrre. Predarea primirea terenului se face cu 10 zile nainte de nceperea lucrrilor pe baz de proces verbal ,

  iar reprimirea se face n termen de 10 zile de la data recepiei lucrrilor, la forma iniial i cu inlturarea urmelor de antier.

  Nerespectarea destinaiei terenului atrage pierderea dreptului de ocupare i terenul se restituie n forma anterioar.

  Art. 2. Primarul comunei i consilierul UAT din cadrul aparatului de specialitate al primarului rspund de ducerea la ndeplinirea a prevederilor prezentei hotrri.

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Claudiu Prjolea

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 12 din 27.02.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizre a comunei Alexandru cel Bun, Judeul

  Neam

  Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neam; Avnd n vedere prevederile art. 31^ 1 din Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de

  utiliti publice, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitilor, cu modificrile i completrile ulterioare precum, ale Ordinului nr. 112/2007 pentru aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitilor a A.N.R.S.C.U.P. i ale art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune a serviciilor publice;

  Avnd n vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotrre nr. 1370 din 12.02.2015, raportul de specialitate nr. 1370 din 12.02.2015 i avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

  n temeiul art. 36 alin.(6), lit. (a) ,pct.14 precum i art. 45 din Legea administraiei publice locale, nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE

  Art. 1 (1) Se deleag gestiunea Serviciului de salubrizare a comunei Alexandru cel Bun, ctre S.C. DIANA SERVICE . cu sediul n comuna Dumbrava Roie str. Crngului nr. 29 , Judeul Neam, pe perioad determinat , de la semnarea contractului pn la data cnd devine operaional respectiv data implementarii Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt de ctre Consiliul Judetean Neamt.

  (2) Se aprob contractul - cadru de prestare a serviciului de salubrizare privind delegarea gestiunii serviciului de la alin. (1), conform anexei care face parte integrant din prezenta hotrre. (3) Se mandateaz domnul Rotaru Ion , primarzul comunei, s semneze, n numele i pe seama

  Comunei Alexandru cel Bun, contractul de delegare a gestiunii serviciului de la alin. (1). Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului

  vor duce la ndeplinire prevederile prezentei hotrri.

  Art. 3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotrri autoritilor i persoanelor interesate.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Claudiu Prjolea CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 13 din 27.02.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

  ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE

  privind organizarea, administrarea i exploatarea pajitilor aflate n domeniul public al comunei Alexandru cel Bun n anul 2015

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neam; Avnd n vedere prevederile Legii zootehniei nr. 72/2002, ale Hotrrii Guvernului

  Romniei nr. 940 din 29 august 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002, ale Ordinului 226/235 din 28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitii de mbuntire i exploatare a pajitilor la nivel naional, pe termen mediu i lung, al Ministerului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale, comun cu Ministerul Administraiei i Internelor, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordonanei de Urgen nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea i exploatarea pajitilor permanente i pentru modificarea i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Hotrrii de Guvern nr. 1064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea i exploatarea pajitilor permanente i pentru modificarea i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificat prin Hotrrea Guvernului nr. 78 din 4 februarie 2015, ale Ordinului nr. 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul al ncrcturii optime de animale pe hectar de pajite, al Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i ale Ordinului nr. 407/2051 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune i nchiriere a suprafeelor de pajiti aflate n domeniul public/privat al comunelor, oraelor, respectiv al municipiilor al Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice;

  Vznd raportul de specialitate la proiectul de hotrre privind organizarea, administrarea i exploatarea pajitilot aflate n domeniul public al comunei Alexandru cel Bun n anul 2014, nr. 1471 din 13.02.2015, referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotrre nr. 1471 din 13.02.2015 i avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; n temeiul dispoziiilor art. 36(5), litera a i ale art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE: Art.1 Se stabilete urmtoarea destinaie a suprafeelor de pajiti comunale i obligaia de a asigura o ncrctur minim de animale la punat pe ha de 0,30 UVM pe toat durata perioadei de punat, n condiii climatice normale: Nr. Denumirea trupului de pune Supraf. Destinat punatului:

 • crt. ha- 1. Agrcia 30 bovine 2. Lunca Bistriei 29,1 bovine i ovine/caprine 3. Scricica Vcrie 27,4 bovine i ovine/caprine 4. Malici 90,5 bovine i ovine/caprine 5. Cojoceni 51,9 ovine/caprine 6. Lunca Secu 5,5 bovine 7. Cetuia 20,2 bovine 8. Plopuor 13,7 bovine i ovine/caprine 9. Cpriana 15 bovine 10. inta 5,4 bovine 11. Gloduri 35,7 ovine/caprine 12. Valea Mic 56,6 ovine/caprine 13. Valea Mare 115,2 bovine i ovine/caprine 14. Piciorul Petru Vod 8,4 ovine/caprine

  Art. - Se stabilete volumul de lucrri de curiri curente i ntreinere a punilor ce urmeaz a fi executate de ctre deintorii de animale, prin munc contributiv, dup cum

  urmeaz : - pentru o bovin adult la punat - 1 zile de munc - pentru 5 ovine sau caprine - 1 zi de munc Contravaloarea unei zile de munc neefectuat se stabilete n sum de 60 lei.

  Art. 3- Recepia lucrrilor de curire i ntreinere a pjitilor, realizate prin munc contributiv a deintorilor de animale se face pe baz de proces verbal de recepie de ctre urmtoarea comisie: - Lazarov Valeriu, viceprimar, preedintele comisiei -Boac Mihai , preedintele Asociaiei Cresttorilor de Animale ZOOFERM ALBUN - Vicovanu Camelia, consilier UAT din aparatul de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun, ing. mbuntiri funciare. - Popovici Ecaterina-Viorica,magaziner din aparatul de specialitate al primarului. - responsabilul trupului de pune.

  Art. 4- sociaia Cresttorilor de Animale ZOOFERM ALBUN cu sediul n comuna Alexandru cel Bun satul Viioara , str. Cuza Vod nr. 48 Judeul Neam va ntocmi cte un planul pentru fiecare trup de pune care va cuprinde lucrrile de ntreinere referitoare la : distrugerea muutoaielor, curarea de pietre, mrcini i vegetaie arbustifer nevaloroas, combaterea buruienilor , executarea lucrrilor de desecare i defriare de arboret.

  Art. 5- Intreaga sum acordat sub form de subvenii va fi folosit pentru lucrri de mbuntire i ntreinere a pajitilor aflate n domeniul public al comunei, conform AMENAJAMENTULUI PAJITILOR COMUNALE, n vigoare

  Art. 6 - AMENAJAMENTUL PASTORAL, ediia 2007 va fi actualizat , pn la data de 1.11. 2015 n baza Hotrrii Guvernului nr. 1064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea i exploatarea pajitilor permanente i pentru

 • modificarea i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificrile i completrile ulterioare.

  Art. 7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN, Claudiu Prjolea CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI,

  Emil Frsinariu Nr. 14 din 27.02.2015

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE

  privind modificarea i completarea actului constitutiv i statutului Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar AQUA NEAM

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neam; Avnd n vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice,

  cu modificrile i completrile ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale Hotrrii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru i a statutului-cadru ale asociaiilor de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice, modificata prin H.G. nr. 742/2014;; Examinnd referatul de aprobare la proiectul de hotrre nr. 1390 din 25.02.2015 a Primarului comunei Alexandru cel Bun; Vznd raportul de specialitate nr. 1466 din 25.02.2915 al compartimentul de specialitate, H.C.L. al Comunei Farcaa nr.38/20.10.2014 precum i avizul comisiei de specialitate;

  In temeiul dispoziiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45, precum si ale art.115, alin1, lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art.1. (1) Se aprob aderarea comunei Farcaa la Asociaia de Dezvoltare

  Intercomunitar AQUA NEAM (2) Se aprob majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

  AQUA NEAMT , la suma de 27.500 lei. Art. 2. Se aprob modificarea Actului constitutiv al Asociaiei de Dezvoltare

  Intercomunitar AQUA NEAM, aprobat prin Hotararea Consiliului Localal comunei Alexandru cel Bun nr. 8 din 19.02.2009 privind participarea comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam, cu modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in anexa nr.1,care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art.3. Se aprob modificarea Statutului Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar AQUA NEAM, aprobat prin Hotararea Consiliului Localal comunei Alexandru cel Bun nr. 8 din 19.02.2009 privind participarea comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam la constituirea Asociatiei AQUA NEAMT, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2, care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art.4: Se acord un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun n Adunarea Generala a Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar AQUA NEAM, s voteze n favoarea adoptrii Actelor Adiionale la Actul Constitutiv i la Statutul

 • Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar AQUA NEAM, n forma aprobat potrivit art.2 si 3 din prezenta hotrre.

  Art. 5. Se imputernicete domnul Lazarov Valeriu, viceprimarul comunei Alexandru cel Bun , cetean romn nscut la data de 28.02.1960, domiciliat n comuna Alexandru cel Bun, satul Bistria, str. Magnoliei nr. 16 , judeul Neam posesorul CI seria NT nr. 576060 s semneze n numele i pe seama Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun actele adiionale prevzute n anexele nr. 1 i 2 la prezenta hotrre Art. 6. Se imputernicete reprezentantul Consiliului Judetean Neam n Adunarea General a Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar AQUA NEAM, domnul Bourceanu Adrian, preedinte al Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar AQUA NEAM, s nregistreze modificrile la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor de pe lng grefa Judectoriei Piatra- Neam.

  Art. 7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN, Claudiu Prjolea CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI,

  Emil Frsinariu Nr. 15 din 27.02.2015

 • Anexa 2 la Hotrrea Nr. 15 din 27.02.2015

  ACT ADIIONAL

  LA STATUTUL ASOCIAIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR

  AQUA NEAM

  Membrii Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar AQUA NEAM, ntrunii n Adunarea General din data de ........... n baza Hotrrilor nr. ..................... din data de ............................., aprobate n Adunarea General a Asociaiei, i ale Hotrrilor de Consiliu Judeean i respectiv Local ale unitilor administrativ teritoriale membre ale Asociaiei, i pentru ndeplinirea deplinei conformiti cu prevederile H.G. nr. 855/2008, modificat prin H.G. nr. 742/2014, am hotrt modificarea Statutului Asociaiei dup cum urmeaz:

  1. La Capitolul I - ASOCIAII: La partea ntroductiv, ca urmare a aderrii unei noi uniti administativ teritoriale n cadrul Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar AQUA NEAM, se va completa cu urmtorul membru : Comuna Farcaa, prin Consiliul Local al Comunei Farcaa, reprezentat de dl. Gheorghiu Cristinel-Vasile n calitate de primar, legal mputernicit n acest scop prin Hotrrea Consiliului Local nr. 38 din 20.10.2014.

  2. La Capitolul III PATRIMONIUL ASOCIAIEI

  La art. 6. alin.(2), Patrimoniul Asociaiei va deveni 27.500 RON, prin contribuia n numerar a noului asociat, comuna Farcaa, cu suma de 500 lei.

  3. La Capitolul V ORGANELE ASOCIAIEI La art.14 alin.5, ca urmare a aderrii unei noi uniti adminstrativ teritoriale, componena Adunrii Generale se completeaz cu urmtorul membru al Adunrii Generale:

  - Dl. Gheorghiu Cristinel-Vasile numit de Consiliul Local al Comunei Farcaa. Celelalte articole ale Statutului Asociaiei rmn neschimbate.

  Prezentul act adiional modific n mod corespunztor statutul asociaiei, anexndu-se la acesta.

  ASOCIAII

 • Anexa 1 la Hotrrea

  Nr. 15 din 27.02.2015

  ACT ADIIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL

  ASOCIAIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR AQUA NEAM (CADRU)

  Membrii Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar AQUA NEAM, ntrunii n Adunarea General din data de ................. , n baza Hotrrilor nr. ...............din data de ............................., aprobate n Adunarea General a Asociaiei i ale Hotrrilor de Consiliu Judeean i respectiv Local ale unitilor administrativ teritoriale membre ale Asociaiei, am hotrt modificarea Actului Constitutiv al Asociaiei, dup cum urmeaz:

  4. La Capitolul I - ASOCIAII: La partea ntroductiv, ca urmare a aderrii unei noi uniti administativ teritoriale n cadrul Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar AQUA NEAM, se va completa cu urmtorul membru : Comuna Farcaa, prin Consiliul Local al Comunei Farcaa, reprezentat de dl. Gheorghiu Cristinel-Vasile n calitate de primar, legal mputernicit n acest scop prin

  Hotrrea Consiliului Local nr. 38 din 20.10.2014.

  2. La Capitolul VI PATRIMONIUL INIIAL La art. 5, Patrimoniul Asociaiei va deveni 27.500 RON, prin contribuia n numerar a noului asociat, comuna Farcaa, cu suma de 500 lei. 3. La Capitolul VII ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE I CONTROL La art. 8, ca urmare a aderrii unei noi uniti adminstrativ teritoriale, componena Adunrii Generale se completeaz cu urmtorul membru al Adunrii Generale:

  Dl. Gheorghiu Cristinel-Vasile numit de Consiliul Local al Comunei Farcaa.

  Celelalte articole ale Actului Constitutiv al Asociaiei rmn neschimbate. Prezentul act adiional modific n mod corespunztor actul constitutiv al asociaiei, anexndu-se la acesta.

 • Nr. 16 din 27.02.2015 de scanat

  ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE pentru aprobarea Dispoziiei Primarului nr. 38 din 17.03.2015 privind modificarea

  bugetului local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun, Judeul Neam

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam;

  Examinnd raportul de specialitate a Biroului financiar,contabilitate, impozite i taxe locale pentru aprobarea Dispoziiei Primarului nr. 38 din 17.03.2015 privind modificarea bugetului local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun, Judeul Neam nr. 2697 din 20.03.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotrre a primarului comunei nr. 2698 din 20.05.2015 i avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

  In baza prevederilor art. 19 alin. 2 i art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (4) lit. a). i ale art. 45 (1) i (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1. Se aprob Dispoziia Primarului nr. 38 din 17.03.2015 privind modificarea bugetului local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun, Judeul Neam conform anexei 1, care face parte integrant din prezenta hotrre. Art. 2. Primarul comunei i eful Biroul financiar,contabilitate, impozite i taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua msurile ce se impun pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotrre.

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Sorin-Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ:

  SECRETARUL COMUNEI,

  Nr. 17 din 25.03.2015 Emil Frsinariu

 • ANEXA la Hotararea nr. 17

  Din 25.03.2015 ROMANIA JUDETUL NEAMT

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  MODIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI

  ALEXANDRU CEL BUN, JUDETUL NEAMT PE ANUL 2015

  A.VENITURI Cap. 11.02.02 LEI TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor -hotarari judecatoresti pentru plata salariilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat - se diminuiaza trim II 2015 cu suma de 103 000 - se majoreaza trim I 2015 cu suma de 103 000 B.CHELTUIELI Cap. 65.02.10 Invatamant cheltuieli de personal - se diminuiaza trim II 2014 cu suma de 103 000 - se majoreaza trim I 2014 cu suma de 103 000

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE

  privind abrogarea Hotrrii nr. 50 din 26.06.2014 , privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului local n Consiliul etic din cadrul Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani. Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neam; Avnd n vedere prevederile Ordinului nr. 146 din 11.02.2015 pentru aprobarea

  compenenei i atrubuiilor consiliului de etic ce funcioneaz n cadrul spitalelor a Ministerului Sntii.

  In baza prevederilor art. 64 i ale art. 65 din Legea nr.24/2000, Republicat , privind normele de tehnic legislatic pentru elaborarea actelor. Avnd n vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotrre nr. 2699 din 20.03.2015, raportul de specialitate nr. 2700 din 20.03.2015 i avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (9) i ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1 Se abrog Hotrrea nr. 50 din 26.06.2014 , privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului local n Consiliul etic din cadrul Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani.

  Art. 2 Secretarul comunei va transmite prezenta hotrre autoritilor i instituiilor interesate.

  PREEDINTE DE EDIN, Sorin-Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frsinariu

  Nr. 18 din 25.03.2015

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcii i a Statului de personal, pentru

  aparatul de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun i ale serviciilor publice de sub autoritatea primarului, ncepnd cu 01.01.2015

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neam;

  Avnd vedere prevederile art. 2 alin 3, art. 107 i ale art. 111 din Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat (2) , cu modificrile i completrile ulterioare;

  Vznd referatul compartimentului de specialitate nr. 1193 din 03.02.2015, nota de fundamentare a primarului comunei nr. 1194 din 03.02.2015, avizul A.N.F.P nr. 6494/2015,nregistrat la primria comunei Alexandru cel Bun cu nr. 2171din 05.03.2015 i avizul comisiei de specialitate;

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (3) lit. b si ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  H O T A R A S T E:

  Art. 1 Se aprob Organigrama, Statul de funcii si Statul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru Cel Bun i ale serviciilor publice de sub autoritatea primarului conform anexelor 1, 2 i 3, care fac parte integranta din prezenta hotrre, ncepnd cu 01.01.2015.

  Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate. PREEDINTE DE EDIN, Sorin-Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frsinariu

  Nr. 19 din 25.03.2015

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE

  privind atribuirea suprafeei de 500 mp teren, pentru construirea unei locuine tnrului Balan Vasile-Lucian , n temeiul Legii nr. 15 din 9 ianuarie 2003, cu modificrile i

  completrile ulterioare Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , judeul Neam; Examinnd cererea nregistrat la nr. 7079/2014 din 08.08.2014 a tnrului Balan Vasile-

  Lucian, n temeiul Legii nr. 15 din 9 ianuarie 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuine proprietate personal, republicat;

  Vznd referatul de aprobare al primarului comunei nr. 2704 din 20.03.2015, raportul de specialitate la proiectul de hotrre nr. 2705 din 20.03.2015,, precum i avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

  In baza prevederilor Legii nr. 15/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (2) ,lit. ,,c,, i ale art. 45 (1) i (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare ;

  HOTRTE: Art. 1. Se atribuie n folosin gratuit pe durata existenei construciei, tnrului Balan

  Vasile-Lucian, din comuna Alexandru cel Bun , satul Agrcia, str.Teiului nr. 1, Judeul Neam, un lot de cas, n suprafa de 500 mp, situat n satul Agrcia, avnd urmtoarele vecinti: la nord NCP 32945, la sud drum public , la est NCP 53087 Balan i la vest Parohia Agrcia C.F. nr. 53257 pentru construirea unei locuine proprietate personal, n baza i n condiiile impuse de Legea nr. 15/ 9 ianuarie 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuine proprietate personal republicat. Lotul este identificat prin Cartea funciar nr. 53257 i planul de amplasare i delimitare, anex la prezenta hotrre.

  Art. 2. Consilierul cu urbanismul i amenajarea teritoriului va lua msurile ce se impun pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentei hotrri.

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei. PREEDINTE DE EDIN, Sorin-Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI,

  Nr. 20 din 25.03.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE

  privind unele msuri privind organizarea i funcionarea S.C. SERV COM ALBUN S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeul Neam

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam;

  Avnd n vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotrre nr. 3022 din 31.03.2015, raportul de specialitate nr. 3023 din 31.05.2015 i avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

  In baza prevederilor Actului Constitutiv al societii ntocmit n baza Hotrrii Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun nr. 76 din 14.11.2008;

  Vznd cererea domnului Zaharia Ioan- Emil nregistrat la nr. 2975 din 31.03.2015 prin care solicit s fie prelungit mandatul de administrator la S.C. SERV COM ALBUN S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeul Neam

  innd cont de prevederile Ordonanei de Urgen nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernana corporativ a ntreprinderilor publice i ale modificrile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, cu modificrile i completrile ulterioare i Hotrrii Consiliului local nr. 26 din 25.04.2013, cu modificrile ulterioare; In temeiul dispoziiilor art. 36 (3) lit. ,,c,, i ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1. Se prelungete mandatul de administrator al S.C. SERV COM ALBUN S.R.L a domnul Zaharia Ioan-Emil , CNP 1730124270621, pn la data ndeplinirilor de constituire a consiliului de administraie a a S.C. SERV COM ALBUN S.R.L asociat unic Comuna Alexandru cel Bun , prin Consiliului local dar nu mai trziu de 30 iunie 2015.

  Art. 2 Reprezentani Consiliului local care ndeplinesc atribuiile asociatului unic( adunrii generale) ale Comunei Alexandru cel Bun , vor actualiza Contract de management conform prevederilor legale i vor stabili obiectivele i criteriile de performan n termen de 10 zile.

  Art. 3. Compartimentul de resurse umane a societii va asigura ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri.

  Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor i persoanelor interesate. PREEDINTE DE EDIN, Sorin-Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI,

  Nr. 21 din 31.03.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA

  JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun,

  Judeul Neam

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam;

  Examinnd raportul Biroului contabilitate privind rectificarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , pe anul 2015 nr. 3243 din 06.04.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotrre a primarului comunei nr. 3246 din 06.04.2015 i avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

  In baza prevederilor art.19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Legii nr. 186 din 29.12.2014, privind bugetului de stat pe anul 2015;

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (4) lit. a). i ale art. 45 (1) i (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1. Se aprob rectificarea bugetul local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun Judeul Neam, conform anexei 1, care face parte integrant din prezenta hotrre. Art. 2. Primarul comunei i eful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua msurile ce se impun pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotrre.

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Sorin Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 22 din 10.04.2015 Emil Frsinariu

 • ANEXA

  la Hotararea nr.22 din 10.04.2015 ROMANIA JUDETUL NEAMT

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  PRIVIND RECTIFICAREA

  BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN, JUDETUL NEAMT

  PE ANUL 2015

  A.VENITURI 1.Se majoreaza veniturile din bugetul 02 cu suma de 111 000 lei astfel : 1. -Cap. 04.02.01. LEI Sume defalcate din impozitul pe venit 60 000 lei impozit din salarii) -Cap.43.02.21-Subventii de la alte admninistratii Subventii primite de la Agentia Nationala de

  Cadastru si Pubicitate Imobiliara 51 000 lei B.CHELTUIELI 2.Se majoreaza cheltuielile din bugetul 02 cu suma de 111 000 lei astfel : - Cap.51.02.20- Adminitratie publica Alte cheluieli de intretinere si functionare 60 000 lei LEI Cap.70.02.20-Gospodarie comunala Cheltuieli privind iventarierea terenurilor 51 000 lei

 • ROMANIA

  JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al S.C. SERV COM ALBUN S.R.L.

  pe anul 2015

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam;

  Examinnd raportul biroului contabilitate pe proiectul de hotrre privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al S.C. SERV COM ALBUN S.R.L. ,pe anul 2015 nr. 3140 din 06.04.2015, nota de fundamentare ntocmit de administratorul i contabilul ef al societii , hotrrea reprezentanilor Consiliului local pentru conducerea operativ a societii , care ndeplinesc unele atribuii AGA ale asociatului unic comuna Alexandru cel Bun prin Consiliul local i avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local; In baza prevederilor art. 6 din Ordonana nr. 26 din 21.08.2013 privind ntrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitile administrativ-teritoriale sunt acionari unici ori majoritari sau dein direct ori indirect o participaie majoritar i ale Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pentrru anul 2015;

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (2) lit. b), (9) i ale art. 45 (1) i (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1. Se aprob bugetul de venituri i cheltuieli al S.C. SERV COM ALBUN S.R.L. pe anul 2015, conform anexelor 1- 4, 6 , 10, 12 care face parte integrant din prezenta hotrre. Art. 2. Primarul comunei i eful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului i conducerea S.C. SERV COM ALBUN S.R.L. vor lua msurile ce se impun pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentei hotrre.

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN, Sorin Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 23 din 10.04.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA

  JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind vnzarea prin licitaie public deschis cu strigare a unui numr de 10 loturi teren situate n satul

  Vdurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Fbricuei nr. 22 de ctre S.C. SERV COM ALBUN SRL asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neam; Vznd studiu de oportunitate nr. 1 din 9.04.2015 a S.C. SERV COM ALBUN SRL asociat unic -

  Comuna Alexandru cel Bun, cu sediul n comuna Alexandru cel Bun , satul Viioara strada Cuza Vod nr. 38 , Judetul Neam prin care propune aprobarea vnzrii prin licitaie public deschis cu strigare a unui numr de 10 loturi teren situate n satul Vdurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Fbricuei nr. 22 .

  Avnd n vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotrre nr. 3357 din 09.04.2015, raportul de specialitate nr. 3358 din 09.04.2015 i avizul comun al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

  n temeiul dispoziiilor art. 36 alin. 89 litera c. i alin. 5 litera b. i ale art. 45 (1)i (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art.1. Se aprob Studiu de oportunitate nr. 1 din 9.04.2015 S.C. SERV COM ALBUN SRL asociat

  unic - Comuna Alexandru cel Bun, cu sediul n comuna Alexandru cel Bun , satul Viioara strada Cuza Vod nr. 38 , Judetul Neam privind vnzarea prin licitaie public deschis cu strigare a unui numr de 10 loturi teren situate n satul Vdurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Fbricuei nr. 22 , conform anexei 1 la prezenta hotrre.

  Art. 2. Se aprob Raportul de evaluare efecuat de Biroul Individual Evaluri - Berariu Mihai nr. 207/2015, conform anexei 2 la prezenta htrre.

  Art. 3. Se aprob vnzarea prin licitaie public deschis cu strigare a unui numr de 10 loturi teren situate n satul Vdurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Fbricuei nr. 22 de ctre S.C. SERV COM ALBUN SRL asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun.

  Terenul se identificat prin cadastrele anexate la prezenta hotrre. Art. 4. Preul vnzrii de pornire a licitaiei este cel prevzut n Raportului de evaluare aprobat prin art.

  2 din prezenta hotrre. Art. 5. Se Caietul de sarcini privind vnzarea prin licitaie public deschis cu strigare a unui numr de

  10 loturi teren situate n satul Vdurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Fbricuei nr. 22 , conform anexei 3 la prezenta hotrre

  Art. 4. Se imputernicete administratorul S.C. SERV COM ALBUN SRL s ndeplineasc toate procedurile privind organizarea i desfurarea licitaiei.

  Art.5 Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN, Sorin Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ:

  SECRETARUL COMUNEI, Nr. 24 din 10.04.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA

  JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE pentru aprobarea Dispoziiei Primarului nr. 51 din 23.04.2015 privind modificarea

  bugetului local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun, Judeul Neam

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam;

  Examinnd raportul de specialitate a Biroului financiar,contabilitate, impozite i taxe locale pentru aprobarea Dispoziiei Primarului nr. 51 din 23.04.2015 privind modificarea bugetului local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun, Judeul Neam nr. 3705 din 23.05.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotrre a primarului comunei nr. 3704 din 23.04.2015 i avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

  In baza prevederilor art. 19 alin. 2 i art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (4) lit. a). i ale art. 45 (1) i (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1. Se aprob Dispoziia Primarului nr. 51 din 23.04.2015 privind modificarea bugetului local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun, Judeul Neam conform anexei 1, care face parte integrant din prezenta hotrre. Art. 2. Primarul comunei i eful Biroul financiar,contabilitate, impozite i taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua msurile ce se impun pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotrre.

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Sorin-Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ:

  SECRETARUL COMUNEI,

  Nr. 25 din 25.03.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA

  JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

  ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind aprobarea contului de execuie a bugetului local al comunei Alexandru cel Bun, Judeul

  Neam i a contului de execuie a bugetelor speciale ale instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii din bugetul local, pe anul 2014.

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , judeul Neam;

  Examinnd raportul de specialitate la proiectul de hotrre privind aprobarea contului de execuie a bugetului local al comunei Alexandru cel Bun, Judeul Neam i a contului de execuie a bugetelor speciale ale instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii din bugetul local, pe anul 2014 nr. 3636 din 22.04.2015; Vznd referatul de aprobare la proiectul de hotrre a primarului comunei nr. 3706 din 23.04.2015 i avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

  In baza prevederilor art. 57 alin. 1) i 4) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale,cu modificrile i completrile ulterioare.

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (4) lit. a). i ale art. 45 (1) i (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1 Se aprob contul de execuie a bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , judeul Neam, pe anul 2014, conform anexei 1 care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art. 2 Se aprob contul de execuie a a bugetelor speciale ale instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii din bugetul local, pe anul 2014, conform anexei 2 care face parte integrant din prezenta hotrre. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate, o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei i publicare pe pagina de internet a UAT.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Sorin-Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ:

  SECRETARUL COMUNEI,

  Nr. 26 din 25.03.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA

  JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind aprobarea ocuprii temporare a suprafeei de 47 mp teren aparinnd domeniului public al comunei,

  pentru realizarea lucrrilor de Extindere reea i branament gaze naturale presiune redus" pe strada Criului, nr. 1, satul Viioara , comuna Alexandru cel Bun , Judeul Neam

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neam; Vznd cererea nregistrat la nr. 3484 din 17.04.2015, prin care dl. Ursache Mihai solicit aprobarea

  ocuprii temporare a suprafeei de 47mp teren din zona strzii Criului, comuna Alexandru cel Bun, satul Bistria Judeul Neam, pentru realizarea lucrrilor de Extindere reea i branament gaze naturale presiune redus din PE", strada Criului, satul Viioara , comuna Alexandru cel Bun , Judeul Neam, teren identificat prin planul de situaie anex la cererea sus menionat;

  In baza prevederilor Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 - Legea energiei electrice i a gazelor naturale, cu modificrile i completrile ulterioare (art. 138 alin.(2) litera d);

  Avnd n vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotrre nr. 3605 din 21.04.2015, raportul de specialitate nr. 3484 din 17.04.2015 i avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

  n temeiul dispoziiilor art. 124 i ale art. 45 (1)i (3) din Legea administraiei publice locale, nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art.1 Se aprob ocuparea temporar a suprafeei de 47mp teren din zona strzii Criului, comuna Alexandru cel Bun, satul Bistria Judeul Neam, pentru realizarea lucrrilor de Extindere reea i branament gaze naturale presiune redus din PE", strada Criului, satul Viioara , comuna Alexandru cel Bun , Judeul Neam, pe durata excutrii lucrrilor.

  Terenul se identificat prin planul de situaie anexat , care face parte integrant din prezenta hotrre. Predarea primirea terenului se face cu 10 zile nainte de nceperea lucrrilor pe baz de proces verbal ,

  iar reprimirea se face n termen de 10 zile de la data recepiei lucrrilor, la forma iniial i cu inlturarea urmelor de antier.

  Nerespectarea destinaiei terenului atrage pierderea dreptului de ocupare i terenul se restituie n forma anterioar.

  Art. 2. Primarul comunei i consilierul UAT din cadrul aparatului de specialitate al primarului rspund de ducerea la ndeplinirea a prevederilor prezentei hotrri.

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Sorin-Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 27 din 30.04.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA

  JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE

  privind detalierea obligaiilor i responsabilitilor concrete care revin instituiilor publice, agenilor economici. celorlalte persoane juridice, precum i cetenilor pentru gospodrirea

  comunei Alexandru cel Bun, judeul Neam n baza Ordonanei Guvernului nr.21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane i rurale, aprobat prin Legea nr. 515/2002.

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun judeul Neam; n temeiul art. 18 din Ordonana Guvernului nr. 21/2002 privind gospodrirea

  localitilor urbane i rurale, aprobat prin Legea nr. 515/2002; Examinnd raportul de specialitate a consilierului primarului nr. 3725 din 24.04.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotrre a primar ului comunei nr. 3726 din 14.03.2014 i avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

  n temeiul dispoziiilor art. 36 (6), lit.a punctul 14. i ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art.1. Pentru aplicarea prevederilor art. 10 din Ordonana 21/2002 privind gospodrirea

  localitilor urbane i rurale, aprobat prin Legea nr. 515/2002, se vor tipri i afia un numr de 50 publicaii care s cuprind obligaiile cetenilor din comun sau celor care dein terenuri sau construcii pe raza comunei. Rspunde : Lazarov Valeriu, viceprimarul comunei. Termen : 11.05.2015. Art.2. Se va comunica, prin adres, la instituiile publice, agenii economici i celorlalte persoane juridice de pe raza comunei obligaiile ce le au potrivit art . 9 din Ordonana 21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane i rurale. Rspunde: Viceprimarul comunei Termen: 11.05.2015.

 • 2 Art. 3 . Se va efectua un control privind meninerea n condiii igienice a surselor de ap

  de folosin public, n baza prevederilor Legii nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, urmrindu-se urmtoarele obiective:

  - sursele de ap trebuie amplasate i construite, astfel nct s fie protejate de orice surs de poluare;

  - instituirea i respectarea perimetrelor de protecie sanitar a surselor de ap; - fntnile trebuie s aib pereii amenajai nct s previn orice contaminare exterioar,

  trebuie prevzute cu ghizduri cu o nlime de 70-100 deasupra solului i 60 de cm sub nivelul acestuia, s aib capac i acoperi, iar modul de scoatere a apei s se fac printr-un sistem care s mpiedice poluarea apei. Dezinfecia fntnilor se face cu substane clorigene care trebuie s aib specificat clorul activ i n prezena unui cadru medical de la cabinetele din comun.

  Rspunde: Viceprimarul comunei i eful S.V.S.U. al comunei Alexandru cel Bun Termen: 25 mai 2015 Art. 4 . Se interzice punatul animalelor pe zonele drumurilor judeene, naional i a strzilor principale din comun. Terenurile din zonele drumurilor i strzilor vor fi repartizate pentru recoltarea furajelor i meninerea cureniei , cetenilor interesai. Rspunde: Viceprimarul comunei Termen: permanent Art. 5. Vor fi somate toate persoane fizice i persoane juridice, deintorii de construcii insalubre i care prezint pericol de prbuire, s le demoleze i s nlture toate materialele rezultate din demolare, rednd terenul circuitului agricol. Rspunde : Consilierul Urbanism i Amenajarea Teritoriului Termen : 29.05.2015 Art. 6 . Vor fi identificai toi cetenii care nu au construite fose septice corespunztoare i deverseaz ape uzate n anurile drumurilor, pe terenuri din zona drumurilor sau n albiile praielor lundu-se msurile ferme pentru respectarea normele legale din legislaia privind protecia mediului i din domeniul igienico-sanitar. Rspunde : Consilier, mputernicit cu probleme de mediu. Termen: 30 mai 2015 Art. 7 . Va fi ntocmit un program, cu termene i sarcini concrete, privind repararea drumurilor i strzilor, sparea i amenajarea anurilor i rigolelor, decolmatarea rigolelor existente pentru asigurarea scurgerii apelor, repararea podeelor, repararea bncilor din locurile publice i curarea principalelor cursuri de ap, care va fi aprobat de primarul comunei. Rspunde : Viceprimarul comunei. Termen : 10.05. 2015. Art. 8 . Vor fi montate plcue avertizoare de interzicerea depozitrii deeurilor n zone adiacente cursurilor de ap sau pe malurile lacurilor, precum i n locurile unde de depoziteaz necontrolat deeuri menajere.

  Rspunde : Viceprimarul comunei. Termen : 10 mai 2015

  3

 • Art. 9 . Toate monumentele istorice, religioase sau culturale de pe teritoriul comunei vor fi

  inventariate , cu descriere semnificaiei lor i deintorul, i se vor stabili msuri pentru pstrarea, conservarea, repararea i restaurarea lor, dup caz.

  Rspunde : Consilierul cu urbanismul i amenajarea teritoriului. Termen : 1 iulie 2015. Art. 10. Vor fi ntreinute n perfect stare de curenie toate staiile de autobuz, pe toate traseele de pe raza comunei , fiind ndeprtate de pe perei acestora toate afiele indiferent de tip acestora i interzicerea aplicarea afielor pe copertinele din staii.

  Rspunde : Viceprimarul comunei. Termen : permanent. Art. 11. Vor fi curate i salubrizate digurile i malurile lacurilor din comun, malurile i cursurile apelor praielor Valea Mare, Agrcia, Secu-Vaduri, Malici, Popeni, Rusului, Viilor, Plopuorul i fosta albie a rului Bistria, folosindu-se munca contributiv a beneficiarilor Legii nr. 416/2001.

  Rspunde : consilier mputernicit cu probleme de mediu. Termen: 1iunie 2015, meninerea cureniei permanent. Art. 12. Primarul comunei va stabili locurile de depozitare a pmntului i a deeurilor materialelor de construcie nepoluante rezultate n timpul realizrii construciilor noi, reparaiilor i demolrilor , urmrindu-se asanarea terenurilor virane i le va comunica beneficiarilor de autorizaii de construire sau demolare printr-o anex la autorizaia de construire / demolare. Rspunde: Consilierul UAT

  Termen: la data emiteri autorizaiei i la data finalizrii lucrrilor.

  Art. 13. Vor fi efectuate controale la agenii economici care produc deeuri poluante, privind respectarea programului de depozitare i neutralizare impus de Agenia de protecia mediului, pentru prevenirea polurilor accidentale de mediu, prin programul de monitorizare.

  Rspunde : Seful Serviciului Voluntar pentru Situaii de Urgen al comunei Alexandru cel Bun.

  Termen: 1.06.2015

  Art. 14. Se va interveni la Secia de Drumuri Naionale Piatra Neam i la Direcia de Drumuri Judeene din cadrul Consiliului Judeean Neam pentru repararea drumurilor naionale respectiv drumurilor judeene, curarea acostamentelor de materiale antiderapante i tierea copacilor care prezint pericol de prbuire, sau care mpiedic desfurarea normal a traficului cu autocamioane cu gabarit mare. Rspunde : Consilierul U.A.T. Termen : 10.05.2015.

  4

 • Art. 15. Verificare i stabilirea msurilor prevzute de HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deeurilor rezultate n urma procesului de obinere a materialelor lemnoase, a tuturor agenilor economici de pe raza comunei care au ca obiect de activitate procesul de obinere a materialelor lemnoase.

  Rspunde : Apetrei Lucian Ioan , ef SVSU Alexandru cel Bun Termen : 20-25 mai 2015 Verificarea I i 21-25.10.2015 Verificarea II. Art. 16. Se va actualiza registrul local al spaiilor verzi din comuna Alexandru cel Bun conform prevederilor Legii nr. 313/2009 privind modificarea i completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaiilor verzi din intravilanul localitilor.

  Rspunde : Consilier cu urbanismul i amenajarea teritoriului. Termen : 1. 07.2015. Art. 17. Vor fi montate semne de circulaie pe drumul comunal i pe strzile din comun, precum i indicatoare cu denumirea satelor.

  Rspunde : Viceprimarul comunei. Termen : 20.05.2015. Art. 18. Vor fi reamenajate toate panourile de afiaj publicitar i va fi interzis lipirea de afie n locuri neautorizate, lundu-se msuri ferme de sancionare.

  Rspunde : Viceprimarul comunei. Termen : 20 mai 2015, apoi permanent.

  Art. 19. S.C.SERV COM ALBUN S.R.L. va lua msurile legale pentru ncheierea contractelor pentru cotectarea i transportul deeurile menajere cu cel puin 80 % din gospodriile populaiei i 95% din agenii economici.

  Rspunde : Director executiv al societii. Termen : 1 iulie 2015.

  Art. 20. . Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN, Sorin-Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 28 din 30.04.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA

  JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun,

  Judeul Neam

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam;

  Examinnd raportul Biroului contabilitate privind rectificarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , pe anul 2015 nr. 3728 din 24.04.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotrre a primarului comunei nr. 3727 din 24.04.2015 i avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

  In baza prevederilor art.19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Legii nr.186 din 29.12.2014, privind bugetului de stat pe anul 2015;

  In temeiul dispoziiilor art. 36 (4) lit. a). i ale art. 45 (1) i (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1. Se aprob rectificarea bugetul local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun Judeul Neam, conform anexei 1, care face parte integrant din prezenta hotrre. Art. 2. Primarul comunei i eful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua msurile ce se impun pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotrre.

  Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei.

  PREEDINTE DE EDIN,

  Sorin Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 29 din 30.04.2015 Emil Frsinariu

 • ANEXA la Hotararea nr. 29 din 30.04.2015 ROMANIA JUDETUL NEAMT

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

  PRIVIND MODIDICAREA

  BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN, JUDETUL NEAMT

  PE ANUL 2015 A.VENITURI 1.Se majoreaza veniturile din bugetul 02 cu suma de 7 544 000 lei astfel : -Cap. 04.02.01. LEI Sume defalcate din impozitul pe venit 280 000 lei ( impozit din salarii) -Cap.42.02.65 Finanarea Programului Naional de Dezvoltare Local Drumuri publice 1 882 000 lei -Cap.43.02.20 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati Apa si canalizare 5 382 000 lei B.CHELTUIELI 2.Se majoreaza cheltuielile din bugetul 02 cu suma de 7 544 000 lei astfel : -Cap.74.02.71-Cheltuieli de capital Protectia mediului Apa canalizare Bisericani 5 652 000 lei -Cap.74.02.71-Cheltuieli de capital Modernizare Str.Caisilor si Zarzarilor 1 892 000 lei

 • ROMANIA

  JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

  ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE

  privind aprobarea inventarului parial al unor terenuri aparinnd domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun , judeul Neam.

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeul Neam; Avnd n vedere referatul de aprobare a primarului comunei nr.3729 din 24.04.2015 la

  proiectul de hotrre, raportul de specialitate nr. 3730 din 24.04.2015 al Compartimentul Urbanism i Organizarea Teritoriului al Compartimentul Urbanism i Organizarea Teritoriului i avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

  In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare;

  n temeiul dispoziiilor art. 36 alin. 2 litera c), ale art. 121 precum i ale art. 45 (1)i (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HOTRTE:

  Art. 1. Se aprob inventarului parial al unor terenuri aparinnd domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun , Judeul Neam , conform anexei 1, care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Terenul se identificat prin planurile de situaie anexa nr. 2 la prezenta hotrre. Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre autoritilor interesate i o va

  aduce la cunotin public prin afiare la sediul primriei. PREEDINTE DE EDIN,

  Sorin Dnu Lupu

  CONTRASEMNEAZ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 30 din 30.04.2015 Emil Frsinariu

 • ROMANIA

  JUDEUL NEAM CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

  ALEXANDRU CEL BUN

  HOTRRE privind aprobarea contului de execuie a bugetului de venituri i cheltuieli al S.C. SERV COM ALBUN S.R.L.- asociat unic Comuna Alexandru cel Bun , prin Consiliul local pe anul 2014.

  Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , judeul Neam;

  Examinnd raportu