67
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._________ din _______________ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada: 01/01/2017-31/12/2017 Nr. crt. Numele, prenumele si Adresa solicitantului Nr. Certificatului de urbanism si data eliberarii Scop Adresa imobil/teren (sau alte elemente de identificare) 1 ORAS TG.NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUI TG.NEAMT Nr.: 1 din 03/01/2017 REPARATII CAPITALE -SALON TERAPIE INTENSIVA SI SECTIA CHIRURGIE GENERALA DIN CADRUL SPITALULUI ORASENESC ,,SF.DIMITRIE ” TÎRGU NEAMT Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CEL MARE, Nr.: , Cod postal: 615200 Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CEL MARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200 2 Nr.: 1 din 03/01/2017 REPARATII CAPITALE -SALON TERAPIE INTENSIVA SI SECTIA CHIRURGIE GENERALA DIN CADRUL SPITALULUI ORASENESC ,,SF.DIMITRIE ” TÎRGU NEAMT Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal: Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal: 3 ORAS TÎRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUI TG.NEAMT Nr.: 2 din 03/01/2017 REABILITAREA BLOCULUI OPERATOR -SECTIA CHIRURGIE DIN CADRUL SPITALULUI ORASENESC,, SF.DIMITRIE ” TG.NEAMT Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CEL MARE, Nr.: , Cod postal: 615200 Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CEL MARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200 4 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUI TG.NEAMT Nr.: 3 din 04/01/2017 INLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA CU TAMPLARIE PVC -SEDIUL ADMINISTRATIV DIN CADRUL SPITALULUI ORASENESC ,,SF.DIMITRIE ” TG.NEAMT Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CEL MARE, Nr.: , Cod postal: 615200 Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CEL MARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200 ÎNTOCMIT, ING. ION RUSU Pagina: 1

PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

  • Upload
    others

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMTJUDETUL NEAMT

Nr._________ din _______________

TABEL NOMINAL

privind certificatele de urbanism eliberate în perioada: 01/01/2017-31/12/2017

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

1 ORAS TG.NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 1 din 03/01/2017 REPARATII CAPITALE -SALON TERAPIE INTENSIVA SI SECTIA CHIRURGIEGENERALA DIN CADRUL SPITALULUI ORASENESC ,,SF.DIMITRIE ” TÎRGUNEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

2 Nr.: 1 din 03/01/2017 REPARATII CAPITALE -SALON TERAPIE INTENSIVA SI SECTIA CHIRURGIEGENERALA DIN CADRUL SPITALULUI ORASENESC ,,SF.DIMITRIE ” TÎRGUNEAMT

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

3 ORAS TÎRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 2 din 03/01/2017 REABILITAREA BLOCULUI OPERATOR -SECTIA CHIRURGIE DIN CADRULSPITALULUI ORASENESC,, SF.DIMITRIE ” TG.NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

4 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 3 din 04/01/2017 INLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA CU TAMPLARIE PVC -SEDIULADMINISTRATIV DIN CADRUL SPITALULUI ORASENESC ,,SF.DIMITRIE ”TG.NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 1

Page 2: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

5 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 4 din 04/01/2017 INLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA CU TAMPLARIE DIN PVC SI LUCRARI DEINLOCUIRE INVELITOARE TABLA -PAVILION CHIRURGIE DIN CADRULSPITALULUI ORASENESC ,,SF.DIMITRIE ” TG.NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

6 ORAS TG.NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 5 din 04/01/2017 INLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA CU TAMPLARIE PVC -PAVILONPEDIATRIE -CARDIOLOGIE DIN CADRUL SPITALULUI ORASENESC..SF.DIMITRIE ” TG.NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

7 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 6 din 04/01/2017 INLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA CU TAMPLARIE DIN PVC -BLOCALIMENTAR DIN CADRUL SPITALULUI ORASENESC,,SF.DIMITRIE ”TG.NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

8 MANASTIREA SIHASTRIA PRIN SCHITUL SF.MINATG.NEAMT

Nr.: 7 din 04/01/2017 CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA ( MAGASIE SI C.T.)Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: VANATORI, Sat: VANATORI, Strada: SECU,Nr.: 1510, Cod postal:

9 RUSU ANANr.: 8 din 04/01/2017 IMPREJMUIRE LA LIMITA DE VEST DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 9 MAI, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 9 MAI, Nr.: 26,Cod postal: 615200

10 COTFAS CONSTANTIN SI COTFAS VIORICANr.: 9 din 04/01/2017 CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: HANGULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: HANGULUI, Nr.: 2B, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 2

Page 3: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

11 SC ABC LENA-CRIS SRLNr.: 10 din 05/01/2017 CONSTRUIRE HALA PENTRU ACHIZITII ECHIPAMENTE,INTRETINERE SIREPARATII AUTOVEHICULE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: 18, Cod postal: 615200

12 Nr.: 10 din 05/01/2017 CONSTRUIRE HALA PENTRU ACHIZITII ECHIPAMENTE,INTRETINERE SIREPARATII AUTOVEHICULE

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

13 Nr.: 10 din 05/01/2017 CONSTRUIRE HALA PENTRU ACHIZITII ECHIPAMENTE,INTRETINERE SIREPARATII AUTOVEHICULE

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

14 IOVI NATALIANr.: 11 din 05/01/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI ANEXA P.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: CONSTANTA, Sat: , Strada:MARTISORULUI, Nr.: 8, Cod postal:

15 RACHERU ELENA ROXANANr.: 12 din 05/01/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: 63, Cod postal: 615200

16 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 13 din 09/01/2017 DESFIINTARE BAZIN INOT SI CONSTRUCTII C1+C2Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARER, Nr.: 62, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 3

Page 4: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

17 S.C.ELLMAR COM SRL PRIN TRASNEA PAULNr.: 14 din 09/01/2017 DESFIINTARE CONSTRUCTIE ANEXA(SOPRON )Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ABATOR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ABATOR, Nr.:3, Cod postal: 615200

18 S.C.ELLMAR COM SRL PRIN TRASNEA PAULNr.: 15 din 09/01/2017 CONSTRUIRE DEPOZIT FRIGORIFIC P+1E PARTIALLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ABATOR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ABATOR, Nr.:3, Cod postal: 61520

19 ALBU MIHAITA IULIAN SI ALBU GABRIELANr.: 16 din 09/01/2017 INTRARE IN LEGALITATE A LOCUINTEI P+M AUTORIZATA CU AUTORIZATIADE CONSTRUIRE NR.141/04.09.2006

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 216, Cod postal:615200

20 MOSOR OLIVIANNr.: 17 din 10/01/2017 CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA ( MAGAZIE )Localitate: OTIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:NEMTISOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:NEMTISOR, Nr.: 21, Cod postal: 615200

21 S.C.TCE MOBILE DRYERS SRLNr.: 18 din 13/01/2017 DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 4403 MP IN 3 LOTURI A CATE:1935+1760+708 MP

Localitate: OTIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZAVODA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: ROZNOV, Sat: , Strada: PALTINULUI, Nr.:FN, Cod postal:

22 ISTRATE CATALIN NECULAINr.: 19 din 13/01/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA D+P+ELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 22DECEMBRIE, Nr.: , Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 4

Page 5: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

23 PREDOAIA MARIUS DANIEL SI PREDOAIA LORENANr.: 20 din 13/01/2017 REALIZARE GOL USA IN PERETELE DE FATADA SI SCHIMBAREADESTINATIEI DIN LOCUINTA IN LABORATOR DE TEHNICA DENTARA

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PICTORGRIGORESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PICTORGRIGORESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

24 BONCULEASA MARINELANr.: 21 din 17/01/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:B.P.HASEDEU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ABATOR, Nr.:3A, Cod postal: 615200

25 CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA TG.NEAMTPRIN AZOITEI CATALIN

Nr.: 22 din 25/01/2017 IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TG.NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 155, Cod postal: 615200

26 COZARU MIRELNr.: 23 din 25/01/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA D+P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VETERANI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: 205, Cod postal: 615200

27 COCOLEA IOAN FLORIN SI COCOLEA DANAANDREEA

Nr.: 24 din 26/01/2017 Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada: 1MAI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: AGAPIA, Sat: FILIOARA, Strada: , Nr.: , Codpostal:

28 MURARESCU VICTORIANr.: 25 din 27/01/2017 BRANSAMENT SI INSTALATIE UTILIZARE CONDUCTA DE GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BATALION,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 5

Page 6: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

29 ISTRATI GEORGELNr.: 26 din 27/01/2017 BRANSAMENT SI INSTALATIE UTILIZARE CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 2, Cod postal: 615200

30 ORAS TG.NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 27 din 27/01/2017 MODERNIZARE STRAZI TG.NEAMT:GHEORGHE LAZAR,GHEORGHEASACHI,22DECEMBRIE,B.P.HASDEU,ETERNITATII,VIITORULUI,FDT.FERARI,ANAIPATESCU,OGOARELOR,SLT CAMPEANU.APRODUPURICE,GRIVITEI,DR.DIMITRIE ULEA,VANATORULUI,GHEORGHEDOJA,PASTORULUI,HANGULUI,MACULUI,TEIULUI,CRINULUI,BISTRITEI,BLEBEI,BATALION,MUNTENI,GAROAFELOR,FDT.DRAGOS,VALEASEACA,SF.LAZAR,CRINGULUI,CRIZANTEMEI,1 MAI

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CONFORMANEXEI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

31 BULARDA VALERIUNr.: 28 din 30/01/2017 BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada: 1MAI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

32 FRUNZA VASILENr.: 29 din 31/01/2017 IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PLOPULUI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

33 S.C.LUKOIL ROMANIA SRLNr.: 30 din 31/01/2017 RACORD LA RETEAUA DE CANALIZARELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: BUCURESTI, Sat: SECTOR 1, Strada:SOSEAUA NORDULUI, Nr.: 28-36, Cod postal:

34 MIHALACHE IONUTNr.: 31 din 01/02/2017 DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 5345 MP TEREN IN 7 LOTURI CONFORMPLANULUI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREDE DEZLIPIRE ( NR.CADASTRAL:51404 )

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: VALEA SEACA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CUCOS, Nr.: 9, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 6

Page 7: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

35 S.C.APPIA MANAGEMENT SRLNr.: 32 din 02/02/2017 AMPLASARE PANOU PUBLICITARLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU MURES, Sat: , Strada: GHEORGHEDOJA, Nr.: 147, Cod postal: 540235

36 S.C.APPIA MANAGEMENT SRLNr.: 33 din 03/02/2017 AMPLASARE PANOU PUBLICITARLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: RADUTEOHARIE COLT C, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TG.MURES, Sat: , Strada: GHEORGHEDOJA, Nr.: 147, Cod postal: 540235

37 S.C.APPIA MANAGEMENT SANr.: 34 din 03/02/2017 AMPLASARE PANOU PUBLICITARLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: RADUTEOHARIE COLT C, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU MURES, Sat: , Strada: GHEORGHEDOJA, Nr.: 147, Cod postal: 540235

38 GÎRNET IOANNr.: 35 din 06/02/2017 INTRARE IN LEGALITATE -AMENAJARE PARC TEMATIC ,,ION CREANGA ”Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ZORILOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CAPRIOAREI, Nr.: 10, Cod postal: 615200

39 USTUROI PETRU SI BERNAUER MARIANr.: 36 din 06/02/2017 DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 4455 MP TEREN IN 3 LOTURI A CATE1390 MP+1390 MP+1675 MP FIECARE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: 80, Cod postal: 615200

40 NISTOR ANANr.: 37 din 06/02/2017 DESFIINTARE CONSTRUCTIE C2Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 106, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 7

Page 8: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

41 NISTOR ANANr.: 38 din 06/02/2017 EXTINDERE LOCUINTA P - INLOCUIRE SARPANTA SI INVELITOARELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 106, Cod postal: 615200

42 LAZAR MARIA SI LAZAR COSTICANr.: 39 din 06/02/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CÎMPULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CÎMPULUI, Nr.: 2, Cod postal: 615200

43 MOVILEANU NECULAINr.: 40 din 07/02/2017 BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CORBULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CORBULUI, Nr.: 20, Cod postal: 615200

44 POSMOSANU MIHAINr.: 41 din 08/02/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PRUNDULUI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEEAZIMBRULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

45 POSMOSANU MIHAINr.: 42 din 08/02/2017 IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PRUNDULUI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEEAZIMBRULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

46 TOFAN CATALINNr.: 43 din 09/02/2017 BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CETATII, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CETATII, Nr.:3, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 8

Page 9: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

47 BOROIANU IONUT CELESTINNr.: 44 din 09/02/2017 BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CETATII, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 22DECEMBRIE, Nr.: , Cod postal: 615200

48 BULARDA VALERIUNr.: 45 din 09/02/2017 ALIPIREA SUPRAFETELOR DE 450+238+1019 MP TEREN INTR-UN SINGURLOT DE 1707 MP TEREN

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada: 1MAI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada: 1MAI, Nr.: 29, Cod postal: 615200

49 CIOCARLAN VASILE SI CIOCARLAN NICOLETANr.: 46 din 10/02/2017 DESFIINTARE CONSTRUCTII C1 ( LOCUINTA ) SI C2 (ANEXAGOSPODAREASCA )

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: OBOR, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

50 DELGAZ GRID SANr.: 47 din 13/02/2017 EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNEREDUSA DIN PE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SOIMULUI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TG.MURES, Sat: , Strada:TRANDAFIRILOR, Nr.: 17, Cod postal:

51 BERARIU ELENANr.: 48 din 13/02/2017 BRANSAMENT PE,INSTALATIE UTILIZARE CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CIPRIANPORUMBESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CIPRIANPORUMBESCU, Nr.: 9, Cod postal: 615200

52 S.C.BERARIA NENEA IANCU SRLNr.: 49 din 13/02/2017 CONSTRUIRE PENSIUNE ,,CONACUL BUNICILOR”Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CETATII, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: REPUBLICII,Nr.: 5, Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 9

Page 10: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

53 BÎRLIBA ANDREEANr.: 50 din 14/02/2017 BRANSAMENT SI INSTALATIE UTILIZARE CONDUCTA DE GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:APRODU PURICE, Nr.: 10, Cod postal: 615200

54 S.C.IKOSAR SRL PRIN SARMASANU CONSTANTINNr.: 51 din 15/02/2017 EXTINDERE SI BRANSAMENT CONSDUCTA DE GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIMISESTI, Sat: , Strada: , Nr.: 52, Codpostal:

55 ROSU GHEORGHE DANUTNr.: 52 din 15/02/2017 INFORMARE IN VEDEREA INSTRAINARIILocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BAILEOGLINZI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: BUCURESTI, Sat: , Strada: CALEAVACARASI, Nr.: 312, Cod postal:

56 BANU GHEORGHENr.: 53 din 20/02/2017 DESFIINTARE LOCUINTA P (C1 )Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ABATOR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ABATOR, Nr.:15A, Cod postal: 615200

57 GÎRNET NICULINANr.: 54 din 23/02/2017 BRANSAMENT SI INSTALATIE UTILIZARE CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CAPRIOAREI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CAPRIOAREI, Nr.: 10A, Cod postal: 615200

58 Nr.: 54 din 23/02/2017 BRANSAMENT SI INSTALATIE UTILIZARE CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 10

Page 11: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

59 CHIHAI ANDREINr.: 55 din 23/02/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: VANATORI NEAMT, Sat: NEMTISOR,Strada: GARBEA, Nr.: 554, Cod postal:

60 STIRBAN MIHAINr.: 57 din 23/02/2017 DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 3051 MP TEREN IN DOUA LOTURI A CATE:1651 MP SI 1400 MP FIECARE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMI8NESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: 16, Cod postal: 615200

61 ORAS TÎRGU NEAMTNr.: 56 din 23/02/2017 PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE BAZAAGREMENT-STRAND

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFASNCEL MARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

62 MIHALCEA GINA DANIELANr.: 58 din 27/02/2017 BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: OITUZ, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: OITUZ, Nr.:12, Cod postal: 615200

63 MARISCA CONSTANTIN SI TOMA NICOLETANr.: 59 din 27/02/2017 MODIFICARE FUNCTIONAL LOCUINTA SI INCHIDERE BALCONLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEEAZIMBRULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PSASTRAVENI, Sat: RADENI, Strada: , Nr.: ,Cod postal:

64 ANTON COSMIN CONSTANTINNr.: 60 din 27/02/2017 DEMOLARE TEMELIE VECHELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:GAROAFELOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PASTRAVENI, Sat: , Strada: , Nr.: , Codpostal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 11

Page 12: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

65 SOREA NECULAI SI SOREA VIRGINIANr.: 60 din 02/03/2017 INSTRAINAREA SUPRAFETEI DE 513 MP TERENLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: 100, Cod postal: 615200

66 HRINCA MAFTEINr.: 61 din 02/03/2017 DESFIINTARE LOCUINTALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: 36, Cod postal: 615200

67 ARSINE ELENANr.: 62 din 02/03/2017 DESFIINTARE LOCUINTALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 11, Cod postal: 615200

68 Nr.: 63 din 07/03/2017 IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

69 DIACONU GHEORGHITANr.: 63 din 07/03/2017 IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada: 1MAI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:GRADINILOR, Nr.: 11, Cod postal: 615200

70 ROSU MIHAINr.: 64 din 07/03/2017 CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA IN SCOP AGRICOL.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 120, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 12

Page 13: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

71 VAMESU ANA MARIANr.: 65 din 07/03/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M,ANEXAGOSPODAREASCA,IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIATATE SI RACORDLA UTILITATI.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEXANDRUCEL BUN, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEXANDRUCEL BUN, Nr.: 7, Cod postal: 615200

72 UNGHEANU STEFANNr.: 66 din 07/03/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, IMPREJMUIRE LA LIMITA DEPROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI NOI,Strada: PASTORULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SLT.RADUTEOHARIE, Nr.: , Cod postal: 615200

73 ORASUL TIRGU NEAMTNr.: 67 din 08/03/2017 DESFIINTAREA STRUCTURILOR LA STATIILE DE BIOGAZ DEZACTIVATE(C17SI C18),A ANEXELOR GOSPADARESTI(C19 SI C20),REPARATII MAGAZIIMATERIALE SI IMPREJMUIRE LA LIMITA DE NORD DE PROPRIETATE.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

74 GRAMADA GEORGETANr.: 68 din 09/03/2017 CONSTRUIRE ANEXA GODPODAREASCA SI IMPAREJMUIRE LA LIMITA DEPROPIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:SLT.ROSESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:SLT.ROSESCU, Nr.: 12, Cod postal: 615200

75 SOLDAN GHEORGHE , SOLDAN ELENA,DOCOLINAVIORICA

Nr.: 69 din 09/03/2017 DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 381 MP TEREN IN 7 LOTURI CONFORMPLANULUI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL NCP.55322

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 22DECEMBRIE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: 86A, Cod postal: 615200

76 SOLDAN GHEORGHENr.: 70 din 09/03/2017 BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 22DECEMBRIE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: 86A, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 13

Page 14: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

77 S.C.NICOTEX SRLNr.: 71 din 10/03/2017 CONSTRUIRE SPATIU PRODUCTIE ( CONFECTII TEXTILE ) S+P+E+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEEATARGULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

78 APREUTESEI STEFANNr.: 72 din 14/03/2017 BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: 56, Cod postal: 615200

79 NASTASA ADRIANNr.: 73 din 16/03/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:19B, Cod postal: 615200

80 VASILIU ANANr.: 74 din 16/03/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+MANEXA GOSPODAREASCAIMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 140, Cod postal: 615200

81 ORAS TG.NEAMT PRIN PRIMARIA TG.NEAMTNr.: 75 din 16/03/2017 DEMOLARE PAVILION NR.2 ( C5 ) -COLEGIUL TEHNIC ION CREANGALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

82 TROFIN VIRGILNr.: 76 din 16/03/2017 ALIPIREA A 5 LOTURI TEREN CONFORM NUMERELOR CADASTRALE:2826,2537,2536,2535,2534 INTR-UN SINGUR LOT DE 3965 MP TEREN

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 14

Page 15: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

83 Nr.: 73 din 16/03/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA PLocalitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

84 CIOCÎRLAN VASILE SI CIOCÎRLAN NICOLETANr.: 77 din 20/03/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+MIMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: OBOR, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

85 BOBRIC IOAN SI BOBRIC IOANA ROXANANr.: 78 din 20/03/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+MIMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PRUNDULUI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: CRISTESTI, Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

86 PEIU VLAD PANTILIMON SI PEIU CORINANr.: 79 din 21/03/2017 CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 226, Cod postal: 615200

87 S.C.POLYMET&GLASS DESIGN SRL PRINLUPASCU LILIANA ROXANA

Nr.: 80 din 22/03/2017 CONTINUARE LUCRARI PRIN ETAJARE CONSTRUCTIELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:CASTANILOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: OGRESULUI,Nr.: 38, Cod postal: 615200PR

88 BOARU ELENANr.: 81 din 23/03/2017 EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE SI BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CAPRIOAREI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CAPRIOAREI, Nr.: 6A, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 15

Page 16: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

89 S.C.SLAK 03 SRL PRIN COJOCARIU TRAIANCONSTANTIN

Nr.: 82 din 23/03/2017 CONSTRUIRE PENSIUNE P+M SI CENTRALA TERMICALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: VALEA SEACA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:APRODU PURICE, Nr.: 20A, Cod postal: 615200

90 CONUT NECULAINr.: 83 din 23/03/2017 BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 198, Cod postal:615200

91 SCUTARU MARIANr.: 84 din 23/03/2017 BRANSAMENT CONDUCTA DE GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: AGAPIA, Sat: SACALUAESTI, Strada: , Nr.: ,Cod postal:

92 MIHAILUC CONSTANTINNr.: 85 din 23/03/2017 BRANSAMENT CONDUCTA DE GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: CRINULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PLOPULUI,Nr.: , Cod postal: 615200

93 BURDULEA VALENTIN CATALINNr.: 86 din 23/03/2017 BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: POPASAPCA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: POPASAPCA, Nr.: 10, Cod postal: 615200

94 NECHITA ELENANr.: 87 din 23/03/2017 BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 39, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 16

Page 17: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

95 DRON GHEORGHENr.: 88 din 23/03/2017 EXTINDERE LOCUINTA,CONSTRUIRE GARAJ AUTOIMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CALISTRATHOGAS, Nr.: , Cod postal: 615200

96 MOSOR ELIZANr.: 89 din 27/03/2017 DESFIINTARE CONSTRUCTIE C2Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 213, Cod postal: 615200

97 MOSOR ELIZANr.: 90 din 27/03/2017 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 213, Cod postal: 615200

98 COSTAN NECULAINr.: 91 din 28/03/2017 ALIPIREA SUPRAFETELOR DE 360+482+240 MP TEREN INTR-UN SINGURLOT DE 1082 MP TEREN

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:BUSUIOCULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 66, Cod postal:

99 ALUCAI ECATERINA DELIANr.: 92 din 28/03/2017 RECOMPARTIMENTARE APARTAMENT SI CONSTRUIRE BALCON CU ACCESDIN EXTERIOR SI SCHIMBARTEA DESTINATIEI IN CABINET MEDICAL

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:PROGRESULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 22DECEMBRIE, Nr.: , Cod postal: 615200

100 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 93 din 28/03/2017 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A STATIILOR DE POMPARE SP1,SP7IN LOCALITATEA COMPONENTA A ORASULUI TG.NEAMT BLEBEA PESTRAZILE :VANATORULUI,DACIEI,BLEBEI

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: BLEBEA, Strada:VANATORULUI, BLEBEI,, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 17

Page 18: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

101 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA TG.NEAMTNr.: 94 din 31/03/2017 CONSTRUIRE SCARA EXTERIOARA DIN BETON PENTRU EVACUAREACOPIILOR DE LA ETAJ,REALIZAREA UNEI FERESTREEXTERIOARE,FINALIZARE ZID DESPARTITOR CT LA GRADINITA NR.3HUMULESTI

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

102 S.C.ABC LENA-CRIS SRL PRIN TANASE ELENANr.: 95 din 31/03/2017 CONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ZONASTR.CUZA VODA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: 59, Cod postal: 615200

103 BERARIU LIVIU GABRIELNr.: 96 din 03/04/2017 IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEXANDRUVLAHUTA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 76A, Cod postal: 615200

104 Nr.: 96 din 03/04/2017 IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

105 ARSENE CONSTANTINNr.: 97 din 03/04/2017 IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: GRUMAZESTI, Sat: , Strada: , Nr.: , Codpostal:

106 COSOFRET MARIANr.: 98 din 03/04/2017 EXTINDERE SI BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: VANATORI NEAMT, Sat: , Strada:PR.BARLIBA VLADIMIR, Nr.: 977, Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 18

Page 19: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

107 Nr.: 99 din 03/04/2017 MONTARE SCARA RULANTA SI LIFT ÎN CONSTRUCTIA EXISTENTALocalitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

108 BUZDEA GHEORGHITANr.: 100 din03/04/2017

CONSTRUIRE DEMISOL SI TERASALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: 31, Cod postal: 615200

109 ILIES SILVIANr.: 101 din03/04/2017

CONTINUARE LUCRARI LA OBIECTIVUL LOCUINTA PARTICULARA D+P+M (STADIU FIZIC EXISTENT ESTE DE PANA LA COTA DE 0,05 )

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

110 RACHIERIU VASILENr.: 102 din03/04/2017

BRANSAMENT SI INSTALATIE UTILIZARE CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: GHEORGHELAZAR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: GHEORGHELAZAR, Nr.: 5C, Cod postal: 615200

111 MARCU MIHAI SI MARCU ELENANr.: 103 din05/04/2017

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: IONCREANGA, Nr.: 93, Cod postal: 615200

112 DORU CEZAR SI TARATA ( DORU ) FELICIANr.: 104 din05/04/2017

SUPRAETAJARE CONSTRUCTIE EXISTENTA CU 1 ETAJLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: BACAU, Sat: , Strada: 22 DECEMBRIE, Nr.:28, Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 19

Page 20: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

113 SC.BIZ AMBASSADOR SRLNr.: 106 din13/04/2017

CONSTRUIRE HALA D=P=1E SI BRANSAMENT LA UTILITATILocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: GEORGECOSBUC, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: BUCURESTI, Sat: , Strada:SOS.PANDURILOR, Nr.: 21, Cod postal:

114 MOCANU TOADERNr.: 107 din18/04/2017

DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 957 MP.TEREN IN TREI LOTURI DE 162MP,118 MP,SI 677 MP.FIECARE,

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ABAROR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ABATOR, Nr.:11, Cod postal: 615200

115 MUNTEANU CONSTANTINNr.: 105 din19/04/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: POPASAPCA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: BUCURESTI, Sat: , Strada: PRINCIPATELEUNITE, Nr.: 17, Cod postal:

116 TIMOFTE CARMEN ELENANr.: 108 din20/04/2017

EXECUTARE BRANSAMENT APA IN CAMIN EXISTENT SI MODIFICAREINSTALATIE INTERIOARA ALIMENTARE CU APA

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

117 DOBREANU NECULAINr.: 109 din20/04/2017

BRANSAMENT SI INSTALATIE UTILIZARE CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CÎMPULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CÎMPULUI, Nr.: 1, Cod postal: 615200

118 SPUMA EDUARD ANTONIO SI SPUMA FLAVIANERWIN

Nr.: 110 din20/04/2017

SCHIMBAREA SOLUTIEI DE PROIECTARE DIM P+M IN P+2E+M LAAUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.127/29.08.2016

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PUNCTLIVADA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 59, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 20

Page 21: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

119 ORAS TIRGU NEAMTNr.: 111 din21/04/2017

INTOCMIRE PUZ IN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINTE PENTRUTERENURILE CARE VOR FI ATRIBUITECONFORM LEGII NR.15/2003

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:TABACARI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFSN CELMSRE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

120 S.C.BIZ AMBASSADOR SRL PRIN MANEA GABRIELNr.: 112 din24/04/2017

CONSTRUIRE HALA D+P+1 RACORD LA UTILITATI

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: GEORGECOSBUC, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: BUCURESTI, Sat: , Strada:SOS.PANDURILOR, Nr.: 21, Cod postal:

121 FEDELES PETRU SI FEDELES MARIA GEANINANr.: 113 din27/04/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: LUNCII, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: LUNCII, Nr.:FN, Cod postal: 615200

122 BARBULET ANCA GABRIELANr.: 114 din28/04/2017

CONSTRUCTIE CU DESTINATIA BIROURILocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:MASRASESTI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 1, Cod postal: 615200

123 BLANARU I.HORIANr.: 115 din28/04/2017

DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: BUZAU, Sat: , Strada: CART.BROSTENI,Nr.: , Cod postal: 120061

124 FARMACIA SF.ELENA PRIN BISTRICEANU CIPRIANNr.: 116 din02/05/2017

REALIZARE ACCES SUPLIMENTARLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 21

Page 22: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

125 RAVARIU MARIANr.: 117 din03/05/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: 104, Cod postal: 615200

126 NECHITA TOADERNr.: 118 din08/05/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+ M SI IMPREJMUIRE LA LIMITA DEPROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ABATOR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PANAZOL,Nr.: , Cod postal: 615200

127 S.C.ELNIUS PROD COM SRL PRIN APETREINECULAI

Nr.: 119 din08/05/2017

MODERNIZARE SPATIU COMERCIAL PRIN REALIZARE A DOUA BIROURI DINPERETI NESTRUCTURALI

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ZORILOR, Nr.: 3, Cod postal: 615200

128 APETREI NECULAINr.: 120 din08/05/2017

INFORMARE PRIVIND REALIZAREA DE CONSTRUCT6IILocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ZORILOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ZORILOR, Nr.: 9, Cod postal: 615200

129 NEACSU DANIEL SI NEACSU ADRIAN DUMITRUNr.: 121 din09/05/2017

CONSTRUIRE MAGAZIE PROVIZORIE PE DURATA CONTRACTULUI DECONCESIUNE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: 40, Cod postal: 615200

130 S.C.ROMEO CO & D SRL- PRIN NECHITA STEFANNr.: 122 din09/05/2017

CONSTRUIRE TERASA P PROVIZORIELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAILKOGALNICEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 39, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 22

Page 23: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

131 PASCALI CORNELIANr.: 123 din09/05/2017

IMPREJMUIRE LA LIMITA DE NORD DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: , Nr.: , Codpostal:

Localitate: BUCURESTI, Sat: , Strada: FLOARE ROSIE,Nr.: 8, Cod postal:

132 LUCA MARIUS NICUSORNr.: 124 din12/05/2017

DESFIINTARE LOCUINTALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PANAZOL,Nr.: , Cod postal: 615200

133 TANASE ELENANr.: 125 din12/05/2017

DESFIINTARE LOCUINTA SI ANEXA GOSPODAREASCALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

134 INCO INDUSTRY SRL PRIN STAN IRINANr.: 126 din12/05/2017

DESFIINTARE CONSTRUCTII :C1,C2,C3,C4,C5,C6Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SLT.RADUTEOHARIE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SLT.RADUTEOHARIE, Nr.: 102, Cod postal: 615200

135 INCO INDUSTRY SRL PRIN STAN IRINANr.: 127 din12/05/2017

DESFIINTARE CONSTRUCTII C1,C2,C3,C4,C5Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SLT.RADUTEOHARIE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SLT.RADUTEOHARIE, Nr.: 102, Cod postal: 615200

136 LESONSCHI STEFANNr.: 128 din15/05/2017

INSTRAINAREA SUPRAFETEI DE 380 MP TERENLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: BUZAU, Sat: , Strada: CART.DOROBANTI,Nr.: 2, Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 23

Page 24: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

137 LUCA MARIA MANUELANr.: 129 din15/05/2017

IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BATALION,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: DR.DIMITRIEULEA, Nr.: 3, Cod postal: 615200

138 MIHAILEASA VASILENr.: 130 din16/05/2017

EXTINDERE SI BRANSAMENT RETEA CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: LUNCII, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU7 NEAMT, Sat: , Strada: LUNCII, Nr.:11A, Cod postal: 615200

139 MAFTEI CATALINANr.: 131 din17/05/2017

BRANSAMENT SI INSTALATIE UTILIZARE CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:HORIA,CLOSCA SI CRIS, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:HORIA , CLOSCA SI CRISAN, Nr.: 35, Cod postal:615200

140 NASTASA NICOLAENr.: 132 din17/05/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BATALION,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:19B, Cod postal: 615200

141 MANOLE MARIANr.: 133 din17/05/2017

DESFIINTARE LOCUINTA SI ANEXA GOSPODAREASCALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMY, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: 53, Cod postal: 615200

142 NEACSU ELENA ROXANANr.: 134 din22/05/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:OGOARELOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:HORIA,CLOSCA SI CRISAN, Nr.: 20, Cod postal:615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 24

Page 25: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

143 VASILIU ANANr.: 135 din22/05/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

144 TIMISESCU SOFICANr.: 136 din22/05/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 190, Cod postal: 615200

145 S.C.TREND TURISM ISF SRL PRIN SORIC FLORINNr.: 137 din22/05/2017

EXTINDERE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ATELIER AUTO INBAR-DISCOTECA

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 96, Cod postal: 615200

146 S.C.DAKOTA EST SRL PRIN MALINICI CONSTANTANr.: 138 din22/05/2017

SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI INCHIRIAT IN DEPOZIT MATERIALE SIBIROURI,FARA A EFECTUA LUCRARI DE CONSTRUCTIE SAU MODIFICARE ASPATIULUI EXISTENT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SLT.RADUTEOHARIE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SLT.RADUTEOHARIE, Nr.: 102, Cod postal: 615200

147 GAVRILOAIA ELENANr.: 139 din23/05/2017

CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ANA IPATESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ANA IPATESCU, Nr.: 14, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 25

Page 26: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

148 LAIU VIOREL ROMUS,IONESEI VASILE,TANASELEAMIRCEA,ALUI GHEORGHE CONSTANTIN

Nr.: 140 din23/05/2017

EXTINDERE SI BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:PCT.VALEA SEACA,M.SA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 14, Cod postal: 615200

149 ILIOI VASILENr.: 141 din24/05/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ETERNITATII,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ETERNITATII,Nr.: 37, Cod postal: 615200

150 NISTOR GAVRILNr.: 142 din24/05/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:CRIZANTEMEI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:CRIZANTEMEI, Nr.: 5, Cod postal: 615200

151 DOBREANU NECULAINr.: 143 din25/05/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CIMPULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CIMPULUI, Nr.: 1, Cod postal: 615200

152 BISTRICEANU PETRICANr.: 144 din25/05/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: 20, Cod postal: 615200

153 RACHIERU VASILENr.: 145 din25/05/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: GHEORGHELAZAR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: GHEORGHELAZAR, Nr.: 7, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 26

Page 27: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

154 LUCA ROXANA MIHAELANr.: 146 din25/05/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CETATII, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CETATII, Nr.:3, Cod postal: 615200

155 DRON GHEORGHENr.: 147 din30/05/2017

EXTINDERE LOCUINTA CONSTRUIRE GARAJ AUTOCONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CALISTRATHOGAS, Nr.: , Cod postal: 615200

156 BANCA TRANSILVANIA SANr.: 148 din30/05/2017

AMPLASARE FIRMA LUMINOASALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: CLUJ, Sat: , Strada: EROILOR, Nr.: , Codpostal:

157 BARLIBA OVIDIUNr.: 149 din31/05/2017

CONSTRUIRE LOCYUINTA UNIFAMILIALA D+P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CRINGULUI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PETRURARES, Nr.: 4, Cod postal: 615200

158 BLAGA PETRICANr.: 150 din31/05/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA P IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PRUNILOR,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: VANATORI, Sat: LUNCA, Strada: , Nr.: , Codpostal:

159 PINTRIJEL MIHAINr.: 151 din31/05/2017

CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI P+ MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BAILEOGLINZI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 43, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 27

Page 28: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

160 ORAS TIRGU NEAMTNr.: 153 din06/06/2017

CONSOLIDARE ,ETAJARE SI REABILITARE BIBLIOTECA ORASENEASCALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

161 BEJAN MARIUS VASILENr.: 154 din06/06/2017

BRAN SAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.: 7,Cod postal: 615200

162 COSTAN NECULAINr.: 155 din06/06/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:BUSUIOCULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 66, Cod postal: 615200

163 S.C.PAUL NICEAZUR SRL PRIN MICU PAVELNr.: 152 din06/06/2017

CONSTRUIRE GARAJ AUTO P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: CRACAOANI, Sat: CRACAUL NEGRU,Strada: , Nr.: , Cod postal:

164 TICU VASILENr.: 157 din08/06/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 61520

165 SANDU ADRIEANNr.: 158 din09/06/2017

CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: POPASAPCA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: POPASAPCA, Nr.: 1, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 28

Page 29: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

166 ORAS TÎRGU NEAMTNr.: 159 din12/06/2017

EXTINDERE CLADIRE ADMINISTRATA DE ALOFM TG.NEAMTLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

167 AGAFITEI DUMITRU SI AGAFITEI ADRIANANr.: 160 din13/06/2017

DESFIINTARE LOCUINTALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: 33, Cod postal: 615200

168 BALAN IONUTNr.: 161 din13/06/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E mIMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: , Nr.: , Codpostal:

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:CRIZANTEMEI, Nr.: 35, Cod postal: 615200

169 CONSILIUL JUDETEAN NEAMTNr.: 162 din13/06/2017

AMENAJARE PIETONAL SI ASIGURARE SCURGERE APE PE DRUMULJUDETEAN DJ 155I ÎN ZONA CASEI MEMORIALE ,,ION CREANGA ” se vaefectua conform DATC VERIFICATA DE VERIFICATOR TEHNIC.

Aceasta zona este echipata cu utilitati de energie electrica,apapotabila,telefonie si gaz metan.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: IONCREANGA DJ 155I, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: ALEXANDRUCEL BUN, Nr.: 27, Cod postal:

170 ONOFREI VASILENr.: 163 din14/06/2017

BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALE.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: FDT.VAII, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PICTORGRIGORESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

171 BISTRICEANU MARIUSNr.: 164 din15/06/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TG.NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 232, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 29

Page 30: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

172 ARSINE PAULNr.: 165 din15/06/2017

DESFIINTARE LOCUINTALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 85, Cod postal: 615200

173 DAVID VERONANr.: 157 din16/06/2017

BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:GRADINILOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:GRADINILOR, Nr.: 9, Cod postal: 615200

174 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 166 din19/06/2017

AMENAJARE SI MODERNIZARE A 10 PARCARI IN ORASUL TG.NEAMTCONFORM ANEXEI 1

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: , Nr.: , Codpostal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

175 BULIGA GHEORGHE SI BULIGA DORINANr.: 167 din19/06/2017

DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1 ( LOCUINTA )Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: LIBERTATII,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: CONSTANTA, Sat: , Strada: PELICANULUI,Nr.: 8, Cod postal:

176 MUNTEANU CONSTANTINNr.: 168 din19/06/2017

IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: , Nr.: , Codpostal:

Localitate: BUCURESTI, Sat: SECTOR 4, Strada:PRINCIPATELE UNITE, Nr.: 17, Cod postal:

177 TRIFAN MATEINr.: 169 din26/06/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 58, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 30

Page 31: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

178 S.C.CIVITAS COM SRL PRIN UNGURIANU IONELNr.: 170 din26/06/2017

CONSTRUIRE MODULE COMERCIALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

179 BÂTFOI IONNr.: 171 din26/06/2017

CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA IN SCOP AGRICOLLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BAILEOGLINZI, Nr.: 4A, Cod postal: 615200

180 CEPOI ANA MARIANr.: 172 din27/06/2017

CONSTRUIRE SPATIU DEPOZITARE PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VIITORULUI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

181 AGAFITEI DUMITRUNr.: 173 din28/06/2017

DESFIINTARE LOCUINTE ( C1+C2 )Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: 33, Cod postal: 615200

182 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG. NEAMT

Nr.: 174 din30/06/2017

CONSTRUIRE TERASALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEEACETATII, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

183 AGAFITEI VASILENr.: 175 din03/07/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 230, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 31

Page 32: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

184 MATEI CORNEL CONSTANTINNr.: 176 din03/07/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUCOS, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUCOS, Nr.:2, Cod postal: 615200

185 VLEOANGA MARCELANr.: 177 din03/07/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.:2A, Cod postal: 615200

186 RUSU MIHAINr.: 178 din03/07/2017

EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BATALION,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TG.NEAMT, Sat: , Strada: SLT.RADUTEOHARIE, Nr.: 5, Cod postal: 615200

187 COTOR CRISTINANr.: 179 din03/07/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: 68, Cod postal: 615200

188 VLEOANGA IOANNr.: 180 din03/07/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.:2A, Cod postal: 615200

189 BOCA VASILE NICUNr.: 181 din04/07/2017

CONSTRUIRE MANSARDA SI RECOMPARTIMENTARE APARTAMENT CUINTRARE IN LEGALITATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 32

Page 33: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

190 Nr.: 181 din04/07/2017

CONSTRUIRE MANSARDA SI RECOMPARTIMENTARE APARTAMENT CUINTRARE IN LEGALITATE

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

191 S.C.ROMA CENTER SRL PRIN CAPUANOFRANNCISCO

Nr.: 185 din05/07/2017

INTRARE IN LEGALITATE CONSTRUIRE BAZIN RECREERELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 245, Cod postal: 615200

192 APETREI CONSTANTIN CLEMENTNr.: 183 din05/07/2017

DESFIINTARE CONSTRUCTII C3,C4,C7,C8Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ZORILOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ZORILOR, Nr.: 7, Cod postal: 615200

193 MAFTEI PARASCHIVANr.: 184 din06/07/2017

BRANWSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIVITEAZU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIVITEAZU, Nr.: 37, Cod postal: 615200

194 GALATEANU MIHAINr.: 185 din06/07/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ETERNITATII,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ETERNITATII,Nr.: 5, Cod postal: 615200

195 VANCIUC VASILENr.: 186 din06/07/2017

INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: RADUTEOHARIE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIEGU NEAMT, Sat: , Strada:PROGRESULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 33

Page 34: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

196 HANGANU EDUARDNr.: 187 din06/07/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MOARA DEFOC, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAILKOGALNICEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

197 DRON GHEORGHENr.: 188 din07/07/2017

CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA( BUCATARIE DE VARA )GARAJ AUTOIMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CALISTRATHOGAS, Nr.: , Cod postal: 615200

198 GRAMADA GEORGETANr.: 189 din07/07/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:SLT.ROSESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SLTROSECU, Nr.: 12, Cod postal: 615200

199 BOERU MARIA SI LUNGU FLORENTINANr.: 190 din10/07/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: RADUTEOHARIE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: RADUTEOHARIE, Nr.: 26, Cod postal: 615200

200 TRIFAN MATEINr.: 191 din10/07/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 58, Cod postal: 615200

201 CROETORU NICOLETANr.: 192 din10/07/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:BUSUIOCULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:„BUSUIOCULUI, Nr.: 34, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 34

Page 35: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

202 CIOCOI CONSTANTINNr.: 193 din10/07/2017

EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:TRANSILVANIEI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CALISTRATHOGAS, Nr.: , Cod postal: 615200

203 URSACHE SEBASTIANNr.: 194 din10/07/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BLEBEI, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PICTORGRIGORESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

204 BÂZGÂI LILIANANr.: 167 din18/07/2017

BRANSAMENT SI INSTALATIE UTILIZARE CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: 20, Cod postal: 615200

205 VOINA VASILE SI VOINA MARIANr.: 195 din24/07/2017

DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 15443 MP TEREN IN 4 LOTURI A CATE:9204 MP+900 MP+3600 MP+1739 MP )

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ALEXANDRU VLAHUTA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: RAUCESTI, Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

206 AGAFITEI DUMITRUNr.: 196 din24/07/2017

DESFIINTARE ANEXE GOSPODARESTI :C2:C3;C4Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: 33, Cod postal: 615200

207 COZMA LACRAMIOARANr.: 197 din24/07/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ROMANA, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ROMANA, Nr.:6, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 35

Page 36: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

208 DANILA MARIANr.: 198 din24/07/2017

BRANSDAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ETERNITATII,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ETERNITATII,Nr.: 3, Cod postal: 615200

209 MANASTIREA ,,SIHASTRIA” PENTRU SCHITUL,,SFÂNTUL MINA ”

Nr.: 199 din24/07/2017

CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA -PRAZNICAR LA SCHITUL,,SFÂNTUL MINA ”

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: VÂNATORI, Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

210 ORAS TÎRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 200 din24/07/2017

RECOMPARTIMENTARE APARTAMENT STR.RADU TEOHARIE ,BLOCD3,SC.C,APT.33,PARTER

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SLT.RADUTEOHARIE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

211 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITÎRGU NEAMT

Nr.: 201 din24/07/2017

CONSTRUIRE CLADIRE IN VEDEREA AMENAJARII UNUI SPATIU PENTRUSERVICIUL DE AMBULANTA -SUBSTATIA TÎRGU NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

212 S.C.CIVITAS COM SRL PRIN UNGURIEANU IONELNr.: 202 din25/07/2017

SCHIMBARE INVELITOARE SEDIULocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: 8A, Cod postal: 615200

213 ARNAUTU DECEBALNr.: 204 din25/07/2017

DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 12048 MP TEREN IN 3 LOTURI A CATE :LOT NR.1=5360 MP CU INSTRAINAREA LOTURILOR 2 SI 3LOT NR.2=6560 MPLOT NR.3=128 MP

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PCT.PÂRÂULURSULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BATALION,Nr.: 22, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 36

Page 37: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

214 CARAMIDA VALERICANr.: 205 din25/07/2017

CONSTRUIRE :- BUCATARIE DE VARA-TERASA ACOPERITA-AMENAJAREA A DOUA CAMERE IN PODUL LOCUINTEI EXISTENTE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ROMANA, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:VANATORULUI, Nr.: 11, Cod postal: 615200

215 CHIRILA ANGELANr.: 206 din27/07/2017

BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALE.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ROMANA, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ROMANA, Nr.:32, Cod postal: 615200

216 IRIMIA IOANNr.: 207 din27/07/2017

BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1 MAI, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1 MAI, Nr.: 24,Cod postal: 615200

217 MEZA IONNr.: 208 din28/07/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BAILEOGLINZI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PASTRAVENI, Sat: PASTRAVENI, Strada: ,Nr.: , Cod postal:

218 BARBIERU NICUNr.: 212 din30/07/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 119, Cod postal: 615200

219 VARTIC GHEORGHENr.: 209 din31/07/2017

BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALE.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: LUNCII, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: LUNCII, Nr.: 2,Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 37

Page 38: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

220 GHEORGHICA DANIEL VASILENr.: 210 din31/07/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: HANGULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 212, Cod postal: 615200

221 VAMESU PETRICANr.: 211 din31/07/2017

CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA P SI IMPREJMUIRE LA LIMITA DEPROPRIETATE.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 85, Cod postal: 615200

222 VAMESU PETRICANr.: 213 din31/07/2017

DESFIINTARE ANEXA PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 85, Cod postal: 615200

223 STAN IRINANr.: 214 din02/08/2017

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 122, Cod postal: 615200

224 ORAS TIRGU NEAMTNr.: 215 din09/08/2017

DESFIINTARE ANEXALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

225 PETREANU MARIANNr.: 216 din09/08/2017

DESFIINTARE LOCUINTALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:VANATORULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:VANATORULUI, Nr.: 143, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 38

Page 39: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

226 GHIBA DUMITRUNr.: 217 din10/08/2017

DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 9012 MP TEREN IN 9 LOTURI CONFORMPLANULUI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREDE DEZLIPIRE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 287, Cod postal: 615200

227 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 218 din10/08/2017

AMENAJARE TROTUARE CU PAVELE PE:- DN 15 C si DN 15 B IN ORASULTG.NEAMT ,JUD.NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE,M.SA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

228 BUTA GHEORGHE DANIELNr.: 219 din10/08/2017

IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: , Nr.: , Codpostal:

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 9 MAI, Nr.:27A, Cod postal: 615200

229 MOSNEAGU ELENANr.: 220 din10/08/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada: 1MAI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada: 1MAI, Nr.: 50, Cod postal: 615200

230 VAIDEANU ELENANr.: 221 din10/08/2017

DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1 -LOCUINTALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:SLT.CAMPEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: ROMA -ITALIA, Sat: , Strada: ARGENTINAALTOBELLI, Nr.: 16, Cod postal: 00177

231 VAIDEANU ELENANr.: 222 din10/08/2017

IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:SLT.CAMPEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: ROMA -ITALIA, Sat: , Strada: ARGENTINAALTOBELLI, Nr.: 16, Cod postal: 00177

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 39

Page 40: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

232 BADARAU GHEORGHENr.: 223 din11/08/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: B.P.HASDEU,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: B.P.HASDEU,Nr.: 27, Cod postal: 615200

233 PUCALOAIA ANCA IULIANANr.: 224 din22/08/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANG, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 247, Cod postal: 615200

234 PITILIGA ELENA,ASOFIEI IOANA,DIACONUVIORICA,SORIC NECULAI

Nr.: 225 din22/08/2017

DEZLIPIREA SUPRAFETEI DE 2846 MP TEREN IN 4 LOTURI CONFORMPLANULUI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CUPROPUNEREA DE DEZLIPIRE ,NR.CADASTRAL 55635

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: IASI, Sat: , Strada: SUCIDAVA, Nr.: 5, Codpostal:

235 BOSTAN ELENANr.: 226 din22/08/2017

DEZLIPIRE TEREN SI CONSTRUCTII IN 3 LOTURILocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:FDT.FABRICII, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:FDT.FABRICII, Nr.: 3, Cod postal: 615200

236 GHINDAOANU CONSTANTIN SI ELENANr.: 227 din22/08/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTINR.203 FOS, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: 203(16, Cod postal: 615200

237 II MACOVEI PAUL MIHAI PRIN MACOVEI PAULMIHAI

Nr.: 228 din29/08/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 22DECEMBRIE, Nr.: , Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 40

Page 41: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

238 S.C.TREND TURISM ISF SRL PRIN SORIC FLORINNr.: 229 din29/08/2017

CESIONAREA SUPRAFETEI DE 1453 MPLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 96, Cod postal: 615200

239 S.C TREND TURISM ISF SRL PRIN SORIC FLORINNr.: 230 din29/08/2017

CESIONAREA SUPRAFETEI DE 345 MP TERENLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 96, Cod postal: 615200

240 S.C.TREND TURISM ISF SRL PRIN SORIC FLORINNr.: 231 din29/08/2017

CESIONAREA SUPRAFETEI DE 773 MP TERENLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 96, Cod postal: 615200

241 S.C.TREND TURISM ISF SRL PRIN SORIC FLORINNr.: 232 din29/08/2017

CESIONAREA SUPRAFETEI DE 585 MP TERENLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 96, Cod postal: 615200

242 S.C.TREND TURISM ISF SRL PRIN SORIC FLORINNr.: 233 din29/08/2017

CESIONAREA SUPRAFETEI DE 1012 MP TERENLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 96, Cod postal: 615200

243 S.C.TREND TURISM ISF PRIN SORIC FLORINNr.: 234 din29/08/2017

CESIONAREA SUPRAFETEI DE 858 MP TERENLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFA CELMARE, Nr.: 96, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 41

Page 42: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

244 S.C.TREND TURISM ISF SRL PRIN SORIC FLORINNr.: 235 din29/08/2017

CESIONAREA SUPRAFETEI DE 138 MP TERENLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 96, Cod postal: 615200

245 ANDRUSCA VASILENr.: 236 din29/08/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 4, Cod postal: 615200

246 MAFTEI GHEORGHE SI MIHAELANr.: 237 din29/08/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA PIMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: CRINULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIMISESTI, Sat: PREUTESTI, Strada: , Nr.: ,Cod postal:

247 SANDU ELENANr.: 238 din29/08/2017

BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALE.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BATALION,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

248 CONSTANTINESCU DANIEL SI CONSTANTINESCUMARIA

Nr.: 239 din30/08/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA P SI ANEXA GOSPODAREASCA P.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI NOI,Strada: VALEA SEACA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

249 DIACONU GHEORGHENr.: 240 din30/08/2017

EXTINDERE LOCUINTA SI SCHIMBARE SARPANTALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada: 1MAI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada: 1MAI, Nr.: 43A, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 42

Page 43: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

250 TURLUIANU SIMONANr.: 241 din30/08/2017

DESFIINTARE LOCUINTALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BATALION,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BATALION,Nr.: 27, Cod postal: 615200

251 TURLUIANU SIMONANr.: 242 din30/08/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BATALION,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BATALION,Nr.: 27, Cod postal: 615200

252 ORASUL TIRGU NEAMTNr.: 243 din30/08/2017

DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 44556 MP TEREN IN TREI LOTURI DE15688 MP,951 MP.SI 27917 MP.FIECARE.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

253 TURLUIANU IOAN SI VARVARANr.: 244 din30/08/2017

INPRERJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:PROF.GRIGORE UNGUREA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BATALION,Nr.: 23A, Cod postal: 615200

254 MURARESCU VICTORIANr.: 245 din30/08/2017

CONSTRUIRE GARAJ AUTO SI IMPREJMUIRE LA LIMITA DE NORD DEPROPRIETATE.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BATALION,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: 4, Cod postal: 615200

255 BOBEANU SORIN SI BOBEANU VICTORITA MONANr.: 246 din31/08/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA P+M,GARAJ AUTO SI IMPREJMUIRE LA LIMITA DEPROPRIETATE.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PUNCTPIRAUL URSULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: CUMPANA, Sat: , Strada:SOS.CONSTANTEI, Nr.: 108, Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 43

Page 44: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

256 ZAMFIR MIHAINr.: 247 din31/08/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA P.IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:CRIZANTEMEI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:CRIZANTEMEI, Nr.: 13, Cod postal: 615200

257 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 248 din04/09/2017

MODIFICARE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE LA GRADINITANR.1 SI CRESA NR.1 ORAS TG.NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PANAZOL,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

258 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 249 din05/09/2017

INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE LA SERVICIUL DE AMBULANTATG.NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

259 MAFTEI ELISABETA,MARIAN DORINA,MARIANVASILE,MARIAN VERONA

Nr.: 250 din05/09/2017

DEZLIPIREA SUPRAFETEI DE 5528 MP TEREN IN 3 LOTURI :1440+1263+2525MP

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

260 BETIANU RADU LUIGINr.: 251 din05/09/2017

IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:PR.IGNATESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

261 MONAC DIDINA SI MONAC CONSTANTIN IULIANNr.: 252 din05/09/2017

INTRARE IN LEGALITATE CONSTRUIRE BALCON CU ACCES DIN EXTERIOR ,REALIZARE GOL USA INPERETELE DE FATADA SI SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN LOCIUINTA INCOAFOR

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEEATARGULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PETRICANI, Sat: BOISTEA, Strada: , Nr.: ,Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 44

Page 45: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

262 PATRACESCU CONSTANTINNr.: 253 din05/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:HORIA,CLOSCA SI CRIS, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:HORIA ,CLOSCA SI CRISAN, Nr.: 8A, Cod postal:615200

263 POCHISCAN STELIAN MIHAINr.: 254 din05/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 126, Cod postal: 615200

264 CORUGA DUMITUNr.: 255 din06/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 191, Cod postal: 615200

265 UNGUREANU IOAN SI ELENANr.: 256 din06/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:SLT.CÎMPEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:SLT.CÎMPEANU, Nr.: 22, Cod postal: 615200

266 LIVADARU ELENA GINANr.: 257 din06/09/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PRUNDULUI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIMISESTI, Sat: DUMBRAVA, Strada: , Nr.: ,Cod postal:

267 STAVRO ANGELICANr.: 258 din06/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:SLT.CAMPEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:SLT.CAMPEANU, Nr.: 4, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 45

Page 46: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

268 SANDU MIHAI LUCIANNr.: 259* din06/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 122B, Cod postal: 615200

269 HORGHIDAN CORNELIANr.: 260 din06/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BAILEOGLINZI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEXANDRULAPUSNEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

270 POPESCU VASILENr.: 262 din07/09/2017

INCHIRIEREA SUPRAFETEI DE 100 MP TERENLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:CASTANILOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

271 BÎRLIBA GHEORGHE,STAN ALEXANDRA,BÎRLIBADANA EUGENIA,RADUTA MAGDALENA

Nr.: 263 din07/09/2017

DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 35800 MP TEREN IN 3 LOTURI cate :11933mp+11933 mp+11934 mp

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PUNCTMANESTI, Nr.: , Cod postal:

Localitate: IASI, Sat: , Strada: PIATA VOIEVOZILOR,Nr.: , Cod postal:

272 ALLSYS ENERGY S.A.Nr.: 264 din07/09/2017

REABILITARE LEA JT AFERENTA PTA 88 TÎRGU NEAMTLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: , Nr.: , Codpostal: 615200

Localitate: BUCURESTI, Sat: , Strada: A.I.CUZA, Nr.:81, Cod postal:

273 GHIBA DUMITRUNr.: 265 din07/09/2017

EXTINDERE RETEA APA POTABILALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 287, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 46

Page 47: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

274 RUSU CONSTANTINNr.: 266 din08/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:OGOARELOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:OGOARELOR, Nr.: 6, Cod postal: 615200

275 ANECHITEI VASILE RADUNr.: 267 din11/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULETI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 296, Cod postal: 615200

276 ISTRATE CATALIN NECULAINr.: 268 din11/09/2017

DESFIINTARE LOCUINTA SI ANEXA GOSPODAREASCALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 22DECEMBRIE, Nr.: , Cod postal: 615200

277 GHIBA DUMITRUNr.: 269 din11/09/2017

CONSTRUIRE GARAJ AUTOLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 287, Cod postal: 615200

278 GHIBA DUMITRUNr.: 270 din11/09/2017

AMPLASARE RULOTALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 287, Cod postal: 615200

279 RADU CORNELIANr.: 271 din11/09/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: VALEA SEACA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIPIRIG, Sat: PIPIRIG, Strada:RACHITILOR, Nr.: 251, Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 47

Page 48: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

280 PODOLEANU COSTELNr.: 272 din11/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ION ROATA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ION ROATA,Nr.: 22, Cod postal: 615200

281 GARBATIUC GENOVEVANr.: 273 din11/09/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAB CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

282 GAVRILOAIA ELENANr.: 274 din11/09/2017

BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ANA IPATESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:PROGRESULUI, Nr.: 5, Cod postal: 615200

283 GHINDAOANU CONSTANTIN SI GHINDAOANUELENE IULIANA

Nr.: 275 din11/09/2017

DESFIINTARE LOCUINTA SI ANEXA.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: GRUMAZESTI, Sat: GRUMAZESTI, Strada: ,Nr.: , Cod postal:

284 BOCANET CONSTANTINNr.: 276 din11/09/2017

CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE AGRICOLE.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada: 1MAI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada: 1MAI, Nr.: 64, Cod postal: 615200

285 DRON PETRUNr.: 277 din11/09/2017

CONSTRUIRE ANEXA CU DOUA CAMERE-CAZARE.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 207F, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 48

Page 49: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

286 STATE CONSTANTINNr.: 278 din14/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 188, Cod postal: 615200

287 GHERASIM MIRCEA VALICANr.: 279 din14/09/2017

CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 14, Cod postal: 615200

288 GRADINARU VALENTINNr.: 280 din15/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAILSADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SLT.RADUTEOHARIE, Nr.: 25, Cod postal: 615200

289 TUDOSE GHEORGHENr.: 281 din15/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 113, Cod postal: 615200

290 DOMINTE IOANNr.: 282 din15/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:8, Cod postal: 615200

291 OBREJA MIHAINr.: 283 din15/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEEAZIMBRULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 49

Page 50: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

292 BOCANET FLORINNr.: 284 din18/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:27, Cod postal: 615200

293 POPA CONSTANTIN CODRUTNr.: 285 din18/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:SLT.CAMPEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:APRODU PURICE, Nr.: 3A, Cod postal: 615200

294 ENACHE GAVRILNr.: 286 din18/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIVITEAZU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIVITEAZU, Nr.: 29A, Cod postal: 615200

295 Nr.: 286 din18/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

296 COSOFRET ELENANr.: 289 din19/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.:4A, Cod postal: 615200

297 MOISII GEORGETANr.: 290 din19/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: IZVOR, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: IZVOR, Nr.:10A, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 50

Page 51: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

298 GAUCA CATALINNr.: 291 din19/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:42A, Cod postal: 615200

299 COSOFRET NECULAINr.: 288 din19/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.:4BIS, Cod postal: 615200

300 S.C.GEDOV NEAMT SRL PRIN SOLDAN GHEORGHENr.: 294 din20/09/2017

CONSTRUIRE A 2 BLOCURI DE LOCUINTE P+4EBLOC 1=35 LOCUINTEBLOC 2=20 LOCUINTE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: 86A, Cod postal: 615200

301 S.C.ARISTOCRATIS CENTER SRL PRINFRANCISCO CAPUANO

Nr.: 292 din20/09/2017

MONTARE SALON DE NUNTI TIP CORT -CONSTRUCTIE DEMONTABILALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 245, Cod postal: 615200

302 BRD GROUPE SOCIETE GENERALES.A.BUCURESTI PRIN ROSANU MARIN

Nr.: 293 din20/09/2017

AMENAJARE ZONA 24 H AMPLASARE FIRME LUMINOASE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAB CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: REPUBLICII,Nr.: 18, Cod postal: 615200

303 GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. PRINVICTOR ART CONSULT

Nr.: 295 din20/09/2017

SCHIMBARE FIRME LUMINOASE MAGAZIN GERMANOS TÎRGU NEAMTLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: , Nr.: , Codpostal:

Localitate: BUCURESTI, Sat: , Strada: BUCURESTIPLOIESTI, Nr.: 7A, Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 51

Page 52: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

304 ALUI - GHEORGHE CONSTANTINNr.: 296 din20/09/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+MIMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: BUCURESTI, Sat: SECTOR 3, Strada:ALEEA TEXTILISTILOR, Nr.: 7, Cod postal:

305 MURARIU CRISTINELNr.: 297 din20/09/2017

CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 348, Cod postal: 615200

306 VARTIC IOANNr.: 298 din21/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SIRET, Nr.: 5,Cod postal: 615200

307 ROSU PETRU MIRELNr.: 299 din21/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 115A, Cod postal: 615200

308 ROSU DIDINANr.: 300 din21/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 115, Cod postal: 615200

309 BULGARIU VICTORNr.: 301 din21/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:8, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 52

Page 53: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

310 NISTOR ANANr.: 302 din21/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU„, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 106, Cod postal: 615200

311 AXENTE LIDIANr.: 303 din21/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 150, Cod postal: 615200

312 TESU MARIANANr.: 304 din22/09/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA D+P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

313 PIPIRIGEANU IOANNr.: 305 din22/09/2017

-CONSTRUIRE GARAJ AUTO- IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: HANGULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEEATARGULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

314 S.C.APETROAIE SNC PRIN APETROAIE VASILENr.: 306 din22/09/2017

CONSTRUIRE HALA PENTRU DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTIELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 125, Cod postal: 615200

315 ANITEI CIPRIANNr.: 307 din22/09/2017

REFACEREA ACOPERISULUI SI PERETELUI DIN PARTEA DE VEST DUPAINCENDIU

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:HORIA,CLOSCA SI CRIS, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:HORIA,CLOSCA SI CRISAN, Nr.: 1, Cod postal:615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 53

Page 54: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

316 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 308 din26/09/2017

REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SPITAL ORASENESC,,SF.DIMITRIE ” -CORPURILE C1 (CLADIRE CHIRURGIE ) SI C9 ( CLADIRESPALATORIE SI BUCATARIE )

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

317 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITTG.NEAMT

Nr.: 309 din26/09/2017

REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA DETASAMENT POMPIERITG.NEAMT-CORPURILE C1 ( SEDIU ADMINISTRATIV ) SI C 2 ( ANEXA -GARAJ)

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:NUCILOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

318 IOSUB PETRU SI IOANANr.: 310 din26/09/2017

DESFIINTARE CONSTRUCTII:C1,C2,C3,C4Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: BISTRITEI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

319 CIOARA LENUTANr.: 311 din27/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: IASI, Sat: , Strada: SOSEAUA MOARA DEFOC, Nr.: 6, Cod postal:

320 CRISTESCU COSMIN MARIANNr.: 312 din27/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: IZVOR, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: IZVOR, Nr.: 7,Cod postal: 615200

321 PEIU TOADERNr.: 313 din27/09/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:6, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 54

Page 55: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

322 ALUPOAICEI ADRIANANr.: 314 din27/09/2017

CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada: 1MAI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGUY NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:FDT.RANDUNICII, Nr.: 6, Cod postal: 615200

323 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 315 din02/10/2017

CONSTRUIRE INFRASTRUCTURA DE AGREMENTLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

324 APETREI NECULAINr.: 316 din02/10/2017

CESIONAREA SUPRAFETEI DE 12600 MP TERENLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PUNCTTARHON, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ZORILOR, Nr.: 9, Cod postal: 615200

325 S.C.CONFEX ARTA INTERNATIONAL SA PRINHUDRES CHRISTIAN

Nr.: 317 din02/10/2017

SCHIMBAREA DESTINATIEI ETAJ III DIN SPATIU DE PRODUCTIE INACTIVITATI SPORTIVE FARA MODIFICAREA SPATIULUI EXISTENT se va faceconform DATC anexata.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 40, Cod postal: 615200

326 CRISTESCU VASILENr.: 318 din02/10/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA PIMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: LOC.COMP.BLEBEA,Strada: BLEBEI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: RAMNICU VALCEA, Sat: , Strada:ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr.: 36C, Cod postal:

327 DIACONITA DANUT NOREOCELNr.: 319 din02/10/2017

CONTINUARE LUCRARI CLADIRE P+1E ,SCCHIMBARE SARPANTA SIRECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 141, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 55

Page 56: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

328 DEDIU VASILE VIRGILNr.: 320 din03/10/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: ION CREANGA,Strada: ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 132, Cod postal: 615200

329 TANASESCU NECULAINr.: 321 din04/10/2017

BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:11, Cod postal: 615200

330 S.C.ALLES GUTE SRLNr.: 322 din04/10/2017

AMPLASARE MESH PUBLICITARLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: BOBOTENI,Nr.: 8, Cod postal:

331 MOSOR IOANNr.: 326 din06/10/2017

CONSTRUIRE BALCON CU ACCES DIN EXTERIOR si SCHIMBAREADESTINATIEI DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VASILEALECSANDRI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:HORIA CLOSCA SI CRISAN, Nr.: 42, Cod postal:615200

332 PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMTNr.: 323 din06/10/2017

LUCRARI LA INVELITOAREA ACOPERISULUI SI LA INSTALATIA TERMICA-SEDIU PARCHET DE PE LANGA JUDECATORIA TG.NEAMT.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CALISTRATHOGAS, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: 28, Cod postal:

333 MIRON OVIDIU IONUTNr.: 324 din06/10/2017

BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ANA IPATESCU 6, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ANA IPATESCU, Nr.: 6, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 56

Page 57: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

334 STIRBAN GHEORGHENr.: 325 din06/10/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA P+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

335 ORAS TG.NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 323 din06/10/2017

REALIZARE SI MODERNIZARE PLATFORMA DE GUNOI ORAS TG.NEAMTLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:CASTANILOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

336 GÎRNET IOANNr.: 328 din10/10/2017

SCHIMBAREA DESTINATIEI DINSPATIU COMERCIAL IN SPATIU RECREATIV (EXPOZITIE TEMATICA,ETNOGRAFICA ) FARA MODIFICAREACONSTRUCTIEI

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ZORILOR, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMRT, Sat: HUMULESTI, Strada:STR.CAPRIOAREI, Nr.: 10, Cod postal: 615200

337 UNGUREANU VASILENr.: 329 din10/10/2017

SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN SPATIU COMERCIAL IN CABINET MEDICALFARA MODIFICARI ASUPRA CONSTRUCTIEI.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CALISTRATHOGAS, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 9 MAI, Nr.: 1,Cod postal: 615200

338 RUSU CIPRIAN NECULAENr.: 330 din10/10/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 120A, Cod postal: 615200

339 PRISECARIU DANIELANr.: 331 din10/10/2017

IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:PR.IGNATESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TG.FRUMOS, Sat: , Strada: PETRU RARES,Nr.: , Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 57

Page 58: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

340 DELGAZ GRID SA PRIN MISAILA FLORINNr.: 331 din11/10/2017

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SALON NUNTI ,STRADA STEFAN CELMARE ORAS TG.NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU MURES, Sat: , Strada:PANDURILOR, Nr.: 42, Cod postal:

341 MARDAR VASILE EMILNr.: 332 din12/10/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:BUSUIOCULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:BUSUIOCULUI, Nr.: 18, Cod postal: 615200

342 CUCOS VASILE MARIUSNr.: 333 din12/10/2017

CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BAILEOGLINZI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

343 ROMAN AURELNr.: 334 din16/10/2017

DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 2440 MP TEREN IN CINCI LOTURI DE 510MP.520 MP.510 MP.580 MP. SI 320 MP.FIECARE.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZAVODAA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: 92, Cod postal: 615200

344 ISTRATE MIHAELA SIMONANr.: 335 din16/10/2017

SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN LOCUINTA IN SPATIU RECREATIV PENTRUCOPII,FARA A ADUCE MODIFICARI CONSTRUCTIEI EXISTENTE.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:PROGRESULUI, Nr.: 2, Cod postal: 615200

345 ISTRATE ALINA- MIHAELANr.: 336 din16/10/2017

BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALE.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 22DECEMBRIE, Nr.: 9, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 58

Page 59: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

346 VASILIU ANANr.: 337 din16/10/2017

BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALE.Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:18A, Cod postal: 615200

347 MURARIU CONSTANTIN CIPRIANNr.: 338 din16/10/2017

BRANSAMENT CONDUCTA GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CORBULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:CORBULUI, Nr.: 12, Cod postal: 615200

348 ORAS TÎRGU NEAMT PRIN PRIMARIA TÎRGUNEAMT

Nr.: 339 din19/10/2017

REABILITARE SI DOTARE CRESA NR.1 TÎRGU NEAMTLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PANAZOL,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

349 ORAS TÎRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 340 din19/10/2017

REABILITARE A TREI CORPURI ( C1,C2,C3 ) SI DOTARE CU ECHIPAMENT SIMOBILIER -COLEGIUL NATIONAL ,,STEFAN CEL MARE ” ORAS TÎRGU NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

350 BABOI NECULAI SI BABOI DANIELANr.: 341 din19/10/2017

CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA ( GARAJ AUTO )Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTII NOI,Strada: MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 166, Cod postal:615200

351 RAFAILA MARIA PETRONELANr.: 342 din19/10/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: FDT.VAII, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: FDT.VAII, Nr.:1, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 59

Page 60: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

352 S.C.TESS SRLNr.: 343 din23/10/2017

SCHIMBAREA DESTINATIE CLADIRE DIN CENTRU DE ACTIVITATI SPORTIVESI INTRETINERE CORPORALA IN LOCUINTA DE SERVICIU FARAEFECTUAREA DE LUCRARI DE MODIFICARE STRUCTURALA ACONSTRUCTIEI EXISTENTA

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PANAZOL,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PANAZOL,Nr.: 2A, Cod postal: 615200

353 PETRESCU CARMEN IONELANr.: 344 din23/10/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+MIMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: LUNCII, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PLOPULUI,Nr.: , Cod postal: 615200

354 PREDA VASILE BOGDANNr.: 345 din23/10/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA P+MIMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PANAZOL,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ABATOR, Nr.:15A, Cod postal: 615200

355 DELGAZ GRID SA PRIN FLORIN MISAILANr.: 346 din24/10/2017

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ,,CONSTRUCTIE REZIDENTIALAGARSONIERE P+2”-AERIAN -PE B-DUL 22 DECEMBRIE TG.NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 22DECEMBRIE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: ALECURUSSO, Nr.: 12, Cod postal:

356 ARITON NECULAINr.: 347 din24/10/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 312, Cod postal: 615200

357 MOROSANU ROXANA ANDREEANr.: 348 din25/10/2017

CONSTRUIRE BUCATARIE DE VARA,MAGAZIE SI ANEXA ( CAMERA OASPETI) IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 45A, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 60

Page 61: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

358 JUDETUL NEAMT PRIN CONSILIUL JUDETEANNEAMT

Nr.: 349 din26/10/2017

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA INTRODUCERII ININTRAVILAN A UNUI TEREN PENTRU CONSTRUIREA COMPLEXULUI DEAGREMENT ,,TINUTUL LUI CREANGA ” TÎRGU NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: IMASAERODROM, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: ALEXANDRUCEL BUN, Nr.: 27, Cod postal: 610089

359 VASILIU ELENANr.: 350 din30/10/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA D+P+MIMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:MIHAIL SADOVEANU, Nr.: 65, Cod postal: 615200

360 S.C.DELGAZ GRID S.A. PRIN MISAILA FLORINNr.: 351 din30/10/2017

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SPATIU COMERCIAL S.C. TCEMOBILE DRYERS SRL TIRGU NEAMT STR CUZA VODA NR. 3

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: ALECURUSSO, Nr.: 12, Cod postal:

361 ILIES IULIANANr.: 352 din31/10/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:29, Cod postal: 615200

362 VAMESUL ANA MARIANr.: 353 din31/10/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEXANDRUCEL BUN, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEXANDRUCEL BUN, Nr.: 7, Cod postal: 615200

363 SOLDAN GHEORGHE SI SOLDAN ELENANr.: 354 din02/11/2017

DEZLIPIREA SUPRAFETEI DE 2894 MP TEREN IN 3 LOTURI A CATE:254MP+1000 MP+1640 MP FIECARE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: 86, Cod postal: 61520

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 61

Page 62: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

364 STAN PETRONIA,STAN GHEORGHE,CIUBOTARUMARIA,STAN DUMITRU ,STAN ELENA

Nr.: 355 din07/11/2017

DESFIINTARE CONSTRUCTIE ANEXA (C2)Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CRÎNGULUI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CRÎNGULUI,Nr.: 3, Cod postal: 615200

365 S.C.CETATEA SA PRIN PLAIU JANA MARIANr.: 356 din07/11/2017

LOTIZAREA SUPRAFETEI DE 11235 MP TEREN IN 7 LOTURI :LOT NR.1=6353 MP : LOT NR.1 =370 MP :LOT NR.3=993 MP : LOT NR.4= 874MP :LOT NR.5=432 MP :LOT NR.6=1860 MP :LOT NR.7=353 MP

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 278A, Cod postal: 615200

366 S.C.DOUBLE WHITE TREE SRL PRIN SAMARNADER

Nr.: 357 din07/11/2017

SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN GRAJD IN HALA PRODUCTIE FARAMODIFICAREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE se va face conform DATC anexata,

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: DACIA, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

367 DELGAZ GRID SA PRIN FLORIN MISAILANr.: 356 din07/11/2017

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ,,STATIE DE POMPARE SPAU1ANEXA BLEBEA ORAS TG.NEAMT ”

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: BLEBEA, Strada:VANATORULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: ALECURUSSO, Nr.: 12, Cod postal:

368 FILIP GHEORGHE - MARIANNr.: 357 din07/11/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:35, Cod postal: 615200

369 SANDU GHEORGHENr.: 358 din13/11/2017

DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1(LOCUINTA)Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: BLEBEA, Strada:VINATORULUI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: BLEBEA, Strada:VINATORULUI, Nr.: 29A, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 62

Page 63: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

370 CARAMIDA GHEORGHE SI CARAMIDA MIHAELANr.: 359 din13/11/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BAILEOGLINGI, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: BAILEOGLINZI, Nr.: 32, Cod postal: 615200

371 JUDETUL NEAMT PRIN CONSILIUL JUDETEANNEAMT

Nr.: 360 din14/11/2017

AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII IN CADRULPROIECTULUI,,PROTECTIE IMPOTRIVA INFILTRATIILOR DE APA IN ZIDURI SISPATII MUZEALE LA CETATEA NEAMT ”

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: PUNCTCETATE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: ALEXANDRUCEL BUN, Nr.: 27, Cod postal:

372 HERIU ANDREI VASILENr.: 361 din15/11/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1ELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TÎRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 92, Cod postal: 615200

373 IRIMIA GHEORGHENr.: 362 din17/11/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 112, Cod postal: 615200

374 VAVRITA STEFANNr.: 363 din20/11/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada:SLT.CAMPEANU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: SLT.CAMPEANU, Nr.: 15, Cod postal: 615200

375 BOTEANU VERONICANr.: 364 din20/11/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VULTUR, Nr.:17, Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 63

Page 64: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

376 S.C.CETATEA SA PRIN PLAIU JANA MARIANr.: 365 din21/11/2017

LOTIZAREA SUPRAFETEI DE 11235 MP TEREN IN 7 LOTURI:-LOT1=6353MP,-LOT 2=370 MP,-LOT 3=953 MP,-LOT 4=839 MP,-LOT 5=489 MP,-LOT6=1886 MP,-LOT 7=345 MP

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 278A, Cod postal: 615200

377 RAFAILA ELENA DORICA SI RAFAILA CRISTIANDANIEL

Nr.: 366 din21/11/2017

DESFIINTARE LOCUINTALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ROMANA, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ROMANA, Nr.:1, Cod postal: 615200

378 IONITA GABRIELA VALENTINA SI IONITA IOANNr.: 367 din27/11/2017

SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN SPATIU COMERCIAL MATERIALE DECONSTRUCTII IN SPATIU ALIMENTAR PUBLIC -BAR ,FARA MODIFICAREACONSTRUCTIEI EXISTENTE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: GLORIEI, Nr.:, Cod postal: 615200

Localitate: AGAPIA, Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

379 TROFIN IONNr.: 368 din28/11/2017

DESFIINTARE LOCUINTALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 212, Cod postal: 615200

380 ACIOCÂRLANOAIE AURELNr.: 369 din29/11/2017

CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREAS A PLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ION ROATA,Nr.: 5, Cod postal: 615200

381 S.C.CLINICA SANTE SRLNr.: 370 din29/11/2017

SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN SPATIU COMERCIAL ÎN SPATIU CUDESTINATIE MEDICALA FARA MODIFICARI STRUCTURALE SI AMPLASAREFIRMA LUMINOASA

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: BUZAU, Sat: , Strada: ION BAIESU, Nr.: ,Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 64

Page 65: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

382 TRIBUNALUL NEAMTNr.: 371 din04/12/2017

DESFIINTARE CORP EXISTENT SI ANEXECONSTRUIRE JUDECATORIE TÎRGU NEAMT D+P+3E+ETAJ TEHNICIMPREJMUIRE,AMENAJARI EXTERIOAREORGANIZARE DE SANTIER AFERENTA SI BRANSAMENT LA UTILITATI

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: B-DULDECEBAL, Nr.: 5, Cod postal:

383 DUMITRU ADRIAN CATALINNr.: 372 din06/12/2017

CONSTRUIRE:- LOCUINTA P-ANEXA GOSPODAREASCA-IMPREJMUIRE LA LIMITA DE PROPRIETATE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: VENIAMINCOSTACHE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

384 ORAS TÎRGU NEAMT PRIN PRIMARIANr.: 373 din06/12/2017

REABILITAREA SCOLII NR.6 CONDRENI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI INCENTRU PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI ,ORAS TÎRGU NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 1DECEMBRIE 1918, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

385 ORAS TÎRGU NEAMT PRIN PRIMARIA TG.NEAMTNr.: 374 din06/12/2017

AMANAJARE SPATIU AFERENT MONUMENTULUI VANATORILOR DE MUNTESI REABILITARE MONUMENT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: ALEEAVANATORILOR DE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

386 APOPEI VASILENr.: 375 din11/12/2017

BRANSAMENT GAZE NATURALELocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: 110A, Cod postal: 615200

387 S.C.ARISTROCRATIS CENTER SRL SI S.C.ROMACENTER SRL PRIN FRANCESCO CAPUANO

Nr.: 376 din11/12/2017

ALIPIREA SUPRAFETELOR DE 1693 MP + 364 MP ( ROMA CENTER SRL )+3692 MP ( S.C.ARISTROCRARIS CENTER SRL ) INTR-UN SINGUR LOT DE5749 MP

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 245, Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 65

Page 66: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

388 TRIFAN MARIA,TRASNEA IOAN,TRASNEA VASILENr.: 377 din11/12/2017

DEZMEMBRAREA SUPRAFETEI DE 3047 MP IN 5 LOTURI DE :476 MP+141 MP+1186 MP+709 MP+895 MP FIECARE

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: , Nr.: , Codpostal:

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: HUMULESTI, Strada:ION CREANGA, Nr.: 73, Cod postal: 615200

389 DIACONU CONSTANTIN CRISTINEL SI DIACONUCARMEN ANDREEA

Nr.: 378 din12/12/2017

EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 9 MAI, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 106, Cod postal: 615200

390 Nr.: 376 din12/12/2017

EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSALocalitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

Localitate: , Sat: , Strada: , Nr.: , Cod postal:

391 BREABAN MIHAILNr.: 379 din12/12/2017

CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA P+2E+MLocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: DREGANESTI, Sat: , Strada: , Nr.: , Codpostal:

392 ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUITG.NEAMT

Nr.: 380 din13/12/2017

REPARATII LA SECTIA OBSTRETICA GINECOLOGIE DIN CADRU SPITALULUI,,SF.DIMITRIE ” TG.NEAMT

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: STEFAN CELMARE, Nr.: 62, Cod postal: 615200

393 BALTITESCU ELENA,BALTITESCUALEXANDRA,BALTITESCU ANFREI

Nr.: 381 din15/12/2017

DESFIINTARE CONSTRUCTIE INDUSTRIALA ( C1 )Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: RADUTEOHARIE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: , Cod postal: 615200

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 66

Page 67: PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT Nr. 1 2€¦ · PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT Nr._____ din _____ TABEL NOMINAL privind certificatele de urbanism eliberate în perioada:

Nr.crt.

Numele, prenumele siAdresa solicitantului

Nr. Certificatului deurbanism si

data eliberariiScopAdresa imobil/teren

(sau alte elemente de identificare)

394 POPESCU CRISTINA-MARIE SI POPESCU GABRIELNr.: 382 din18/12/2017

SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN LOCUINTA IN CABINET STOMATOLOGICFARA EFECTUAREA DE MODIFICARI ASUORA STRUCTURII DE REZISTENTA.

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MARASESTI,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: MIHAIEMINESCU, Nr.: , Cod postal: 615200

395 STOICA MIHAI DORUNr.: 383 din21/12/2017

CONSTRUIRE HALALocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUCOS, Nr.: ,Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: 22DECEMBRIE, Nr.: 23, Cod postal: 615200

396 AGAFITEI DUMITRUNr.: 384 din28/12/2017

DESFIINTARE CONSTRUCTII ( C1 - HALA SI C2 ) AFECTATE DE INCENDIULocalitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: RADUTEOHARIE, Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: CUZA VODA,Nr.: 33, Cod postal: 615200

397 TARNICERIU TRANDAFIRANr.: 385 din28/12/2017

INTRARE IN LEGALITATE LOCUINTA P+1E+M LA AUTORIZATIA DECONSTRUIRE NR.122/07.10.2003 ( lA LOCUINTA P+M )

Localitate: TIRGU NEAMT, Sat: , Strada: LIBERTATII,Nr.: , Cod postal: 615200

Localitate: PIATRA NEAMT, Sat: , Strada: GENERALDASCALESCU, Nr.: 13, Cod postal:

ÎNTOCMIT,ING. ION RUSU

Pagina: 67