1
GSPublisherVersion 0.3.100.100 FAZA FOR HOME, LAND AND OFFICE "PROJECT-LOPIS" S.R.L. IAŞI J 22 - 2568/2004 C.U.I. 16972919 PROIECTAT SEF PROIECT DESENAT NUMELE SEMNAT U.2 SCARA 1:500 DATA 2018 VERIFICATOR NUME SEMNATURA CERINTA REFERATE / EXPERTIZA NR./DATA Arh. Alexandru Grisco Arh. Ladislau Lacatusu Arh. Alexandru Grisco P.U.Z. Proiect nr. 20/2018 Nume Beneficiar: Adresă Beneficiar: Titlu Planșă REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE DOCHITOIU ANA CRISTINA si DOCHITOIU TUDOREL Judetul Neamt, ors. Targu Neamt, bd. Stefan cel Mare nr.311A REALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA INTRODUCERII IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 13500 MP TEREN SI CONSTRUIREA UNUI HAMBAR Judetul Neamt, extravilan Tg. Neamt, tarla "Tarhon II", NC 54668, NC 55681 A2 42,59 89,44 3,00 11,25 47,24 32,58 100,00 50,00 8,57 57,96 53,79 37,87 29,82 70,80 5,66 8,17 11,19 8,63 3,98 6,74 4,30 9,00 45,69 1,00 9,00 1,00 2,00 5,00 3,90 5,00 2,00 12,00 43,83 3,00 1,50 1,50 45,69 57,97 15,00 13,25 20,37 3,10 1,55 1,55 4,11 2,06 2,06 3,50 1,75 1,75 Limita juridica a terenului C1: Corp existent Locuinta unifamiliala P+M C2: Corp existent Anexa P Limita juridica a terenului C4: Corp propus Hambar P Parcare 2 locuri C3: Corp existent Anexa P Platforma gospodareasca ax drum de acces ax drum de exploatare zona protectie platforma gospodareasca zona protectie parcare Limita juridica a terenului Limita juridica a terenului Limita zona edificabila Limita zona edificabila C1: Locuinta unifamiliala ax drum de exploatare Aliniament principal C2: Anexa zona protectie bazin vidanjabil bazin betonat hidroizolat vidanjabil cale acces legatura cu municipiul REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE REALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA INTRODUCERII IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 13500 MP TEREN SI CONSTRUIREA UNUI HAMBAR DRUM DE ACCES / EXPLOATARE LIMITA ZONA STUDIATA PROPRIETATI INVECINATE ZONA CURTI CONSTRUCTII (TERENURI AGRICOLE) SPATIU VERDE LIMITA INTRAVILAN MUN. TG. NEAMT PERSPECTIVE FAVORABILE LEGENDA ZONIFICARE FUNCTIONALA S Arabil S Curti Constructii TOTAL SUPRAFATA BILANT TERITORIAL EXISTENT Suprafata 11.000,00 mp 2.500,00 mp 13.500,00 mp % din Suprafata Totala 81,48% 18,52% 100,00% CONSTRUCTII EXISTENTE CONSTRUCTII PROPUSE PERIMETRU ACCEPTAT PENTRU CONSTRUIRE LIMITA PROPRIETATII STUDIATA PRIN PUZ U.T.R.1 LOCUINTE INDIVIDUALE SI ACTIVITATI AGRICOLE 1. PROCENT MAXIM DE OCUPARE TEREN 2. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE TEREN 3. INALTIME MAXIMA A CLADIRII PROPUSE* 0.60 15% 4 2 11.0 3 1 11.0 4. INALTIME MAXIMA LA ATIC A CLADIRII PROPUSE *INALTIMEA MAXIMA SE MASOARA DE LA COTA ±0,00 CARE REPREZINTA COTA DE LA NIVELUL LA CARE SE REALIZEAZA ACCESUL PRINCIPAL IN CLADIRE PARCARE LA SOL ALEI PIETONALE, TROTUARE PLATFORMA DESEURI 0.60 15% 4 2 11.0 3 1 11.0 ZONIFICARE FUNCTIONALA S Terenuri agricole S Zona Curti Constructii S Constructii propuse S Desfasurata constructii S Circulatii (auto+pietonale) S Parcare + Platf. gospod. S Teren liber - arabil TOTAL SUPRAFATA BILANT TERITORIAL PROPUS Suprafata 8.500,00 mp 5.000,00 mp 440,00 mp 512,50 mp 631,00 mp 105,00 mp 12.324,00 mp 13.500,00 mp % din Suprafata Totala 62,96% 37,04% 3,26% 0,03% 4,67% 0,78% 91,29% 100,00% N A A INTRAVILAN MUNICIPIU TARGU NEAMT U.T.R 1 +5.50 +11.00 +3.00 +6.00 +9.00 ±0.00 ±0.00 CIRCULATII AUTO ACCES PIETONAL ACCES AUTO SECTIUNE A-A P.O.T. 3,26% C.U.T. 0,038% ZONIFICARE S Intravilan S Extravilan TOTAL SUPRAFATA BILANT TERITORIAL EXISTENT Suprafata 500,00 mp 13.000,00 mp 13.500,00 mp % dinSuprafata Totala 3,70% 96,30% 100,00% ZONIFICARE S Intravilan TOTAL SUPRAFATA BILANT TERITORIAL PROPUS Suprafata 13.500,00 mp 13.500,00 mp % dinSuprafata Totala 100,00% 100,00% INTRAVILAN EXTRAVILAN INTRAVILAN EXTRAVILAN INTRAVILAN EXTRAVILAN 23,00 C4: Hambar P Pod

N SECTIUNE A-A...Titlu PlanșăREGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE DOCHITOIU ANA CRISTINA si DOCHITOIU TUDOREL Judetul Neamt, ors. Targu Neamt, bd. Stefan cel …

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: N SECTIUNE A-A...Titlu PlanșăREGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE DOCHITOIU ANA CRISTINA si DOCHITOIU TUDOREL Judetul Neamt, ors. Targu Neamt, bd. Stefan cel …

GSPublisherVersion 0.3.100.100

FAZAFOR HOME, LAND AND OFFICE

"PROJECT-LOPIS" S.R.L. IAŞI

J 22 - 2568/2004 C.U.I. 16972919

PROIECTATSEF PROIECT

DESENAT

NUMELE SEMNAT

U.2

SCARA1:500

DATA2018

VERIFICATOR NUME SEMNATURA CERINTA REFERATE / EXPERTIZA NR./DATA

Arh. Alexandru Grisco

Arh. Ladislau LacatusuArh. Alexandru Grisco

P.U.Z.

Proiect nr.20/2018

Nume Beneficiar:

Adresă Beneficiar:

Titlu PlanșăREGLEMENTARI URBANISTICE -ZONIFICARE

DOCHITOIU ANA CRISTINA si DOCHITOIU TUDOREL

Judetul Neamt, ors. Targu Neamt, bd. Stefan cel Mare nr.311A

REALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA INTRODUCERII IN INTRAVILANA SUPRAFETEI DE 13500 MP TEREN SI CONSTRUIREA UNUI HAMBAR

Judetul Neamt, extravilan Tg. Neamt, tarla "Tarhon II", NC 54668, NC 55681

A2

42,59

89,44

3,00

11,25

47,24

32,58

100,00

50,00

8,57

57,9653,79

37,87

29,82

70,805,66

8,17

11,198,63

3,98

6,74

4,30

9,00

45,69

1,009,00

1,00

2,00

5,00

3,905,00

2,00

12,00

43,83

3,00

1,50 1,5045,69

57,97

15,00

13,25

20,37

3,101,55

1,55

4,112,062,06

3,50

1,751,75

Limita juridica a terenului

C1: Corp existentLocuinta unifamiliala

P+M

C2: Corp existentAnexa

P

Limita juridica a terenului

C4: Corp propusHambarP

Parcare 2 locuri

C3: Corp existentAnexa

P

Platformagospodareasca

ax drum de acces

ax drum de exploatare

zona protectieplatforma gospodareasca

zona protectieparcare

Limita juridica a terenului

Limita juridica a terenului

Limita zona edificabila

Limita zona edificabilaC1: Locuinta unifamiliala

ax drum de exploatare

Aliniament principal

C2: Anexa

zona protectie bazin vidanjabil

bazin betonat hidroizolat vidanjabil

cale acces legaturacu municipiul

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

REALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREAINTRODUCERII IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE13500 MP TEREN SI CONSTRUIREA UNUI HAMBAR

DRUM DE ACCES / EXPLOATARE

LIMITA ZONA STUDIATA

PROPRIETATI INVECINATE

ZONA CURTI CONSTRUCTII

(TERENURI AGRICOLE)

SPATIU VERDE

LIMITA INTRAVILAN MUN. TG. NEAMT

PERSPECTIVE FAVORABILE

LEGENDA

ZONIFICAREFUNCTIONALAS ArabilS Curti ConstructiiTOTAL SUPRAFATA

BILANT TERITORIAL EXISTENTSuprafata

11.000,00 mp 2.500,00 mp13.500,00 mp

% din SuprafataTotala81,48%18,52%100,00%

CONSTRUCTII EXISTENTE

CONSTRUCTII PROPUSE

PERIMETRU ACCEPTATPENTRU CONSTRUIRE

LIMITA PROPRIETATIISTUDIATA PRIN PUZ

U.T.R.1LOCUINTEINDIVIDUALESI ACTIVITATIAGRICOLE

1. PROCENT MAXIM DE OCUPARE TEREN2. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE TEREN3. INALTIME MAXIMA A CLADIRII PROPUSE*

0.6015%4

2

11.03

1

11.0

4. INALTIME MAXIMA LA ATIC A CLADIRII PROPUSE*INALTIMEA MAXIMA SE MASOARA DE LA COTA ±0,00CARE REPREZINTA COTA DE LA NIVELUL LA CARESE REALIZEAZA ACCESUL PRINCIPAL IN CLADIRE

PARCARE LA SOL

ALEI PIETONALE, TROTUARE

PLATFORMA DESEURI

0.6015%4

2

11.03

1

11.0

ZONIFICAREFUNCTIONALAS Terenuri agricoleS Zona Curti ConstructiiS Constructii propuseS Desfasurata constructiiS Circulatii (auto+pietonale)S Parcare + Platf. gospod.S Teren liber - arabilTOTAL SUPRAFATA

BILANT TERITORIAL PROPUSSuprafata

8.500,00 mp5.000,00 mp

440,00 mp512,50 mp631,00 mp105,00 mp

12.324,00 mp13.500,00 mp

% din SuprafataTotala62,96%37,04%3,26%0,03%4,67%0,78%91,29%100,00%

N

A

A

INTRAVILANMUNICIPIU TARGU NEAMT

U.T.R1

+5.50

+11.00

+3.00+6.00+9.00

±0.00 ±0.00

CIRCULATII AUTO

ACCES PIETONALACCES AUTO

SECTIUNE A-A

P.O.T. 3,26% C.U.T. 0,038%

ZONIFICARE

S IntravilanS ExtravilanTOTAL SUPRAFATA

BILANT TERITORIAL EXISTENTSuprafata

500,00 mp13.000,00 mp13.500,00 mp

% dinSuprafataTotala 3,70% 96,30% 100,00%

ZONIFICARE

S IntravilanTOTAL SUPRAFATA

BILANT TERITORIAL PROPUSSuprafata

13.500,00 mp13.500,00 mp

% dinSuprafataTotala 100,00% 100,00%

INTRAVILAN

EXTRAVILAN

INTRAVILAN

EXTRAVILAN

INTRAVILAN

EXTRAVILAN

23,00

C4: Hambar

P

Pod