EUROPSKI DAN PARKOVA

 • View
  41

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EUROPSKI DAN PARKOVA. EUROPARC -Federacija nacionalnih parkova Europe- donjela je odluku o obilježavanju dana parkova Prvi puta je obilježen 24.05.1999 CILJ:podizanje vrijednosti Europskih zaštićenih područja. - PowerPoint PPT Presentation

Text of EUROPSKI DAN PARKOVA

 • EUROPSKI DAN PARKOVA

 • EUROPARC -Federacija nacionalnih parkova Europe- donjela je odluku o obiljeavanju dana parkova

  Prvi puta je obiljeen 24.05.1999

  CILJ:podizanje vrijednosti Europskih zatienih podruja

 • Nacionalni park je definiran lankom 11. Zakona o zatiti prirode [1] kao: "... prostrano, preteno neizmijenjeno podruje kopna i/ili mora iznimnih i viestrukih prirodnih vrijednosti, obuhvaa jedan ili vie sauvanih ili neznatno izmijenjenih ekolokih sustava, a prvenstveno je namijenjen ouvanju izvornih prirodnih vrijednosti."

 • U Republici Hrvatskoj imamo: 8 Nacionalnih parkova1. Brijuni2. Kornati3. Krka4. Mljet5. Paklenica6. Plitvika jezera7. Risnjak8. Sjeverni Velebit

 • Nacionalni park Brijuni-nacionalnim parkom proglaeni 27.10.1983-pov.33,9km,sastoji se od 14 otoka i otoia-u 2010.god broj posjetitelja je bio 162 664 (nema podataka koliko je od toga bilo planinara)

 • najugroenije biljne i ivotinjske vrste u NP BrijuniMorski vranac, Jadranski ciganin, esmina (crnika), Primorska makovica, Primorska trcalica, vrsta ampelodezma, Sredozemna ljuljolika, Grimizni kaun, Crvena vratielja, Pelina kokica, Jesenski gorocvijet, Stara maslina, Plemenita periska

 • Potencijalni zagaivai u blizini granica parka: -GRAD PULA, -BRODOGRADILITE ULJANIK-CEMENTARA U PULI, -EKSTENZIVNI TURIZAM NA ZAPADNOJ OBALI ISTRE

 • Projekt NP BrijuniKARTIRANJE MORSKIH STANITA I VRSTA U NACIONALNOM PARKU

 • NP KornatiProglaen 1980Povrine 220kmSastoji se od 89 otoka,otoia i hridiU 2010.godini park je posjetilo 13 023 individualnih plovila i 599 turistikih brodova

 • Potencijalni zagaivai u blizini granica parka:Na Kornatima itelji imaju septike jame, koje zbog udaljenosti otoka nije mogue prazniti, pa zagaene vode zavravaju u moru. - Smee koje morske struje s juga donose u podmorje i na obale Kornatskih otoka

 • NP KrkaNacionalnim parkom proglaen 1985.godinePovrina 142km,od toga je 25,6km vodene povrineU 2010.godini broj posjetitelja je bio 668 000

 • Najugroenije biljne i ivotinjske vrste:-Sjeverno dalmatinska endemina zvonikaCampanula lepida -ovjeja ribica

 • Potencijalni zagaivai u blizini granica parkanerijeeni kanalizacijski sustavi gradova Drni i Knin, prijetnja su i hidroelektrane koje s uzimanjem vode naruavaju prirodnu ravnoteu i na taj nain ugroavaju Nacionalni park Krka

 • Projekti NP KrkaIstraivanje glavnog kanala pilje Miljacka II izraiva Hrvatsko biospeleoloko drutvo, voditelj projekta V. Jali Inventarizacija pilja i jama na podruju Nacionalnog parka Krka voditelj projekta Joso Gracin Inventarizacija piljske faune speleolokih objekata Nacionalnog parka Krka izraiva Hrvatsko biospeleoloko drutvo, voditelj projekta K. Miculini Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka izraiva Udruga za bioloka istraivanja BIOM, voditelj projekta E. Mrinjek;

 • zapoeti projekt praenja stanja umskih ekosustava zapoeti projekt Faunistike znaajke skakavaca (Insecta: Orthoptera) NP 'Krka sufinancirati konzervatorske radove srednjovjekovne utvrde Kljuice izvritelj Gradski muzej Drni sufinancirati nastavak arheolokih istraivanja na prostoru rimskog amfiteatra kod Ivoevaca ; nastaviti konzervatorske radova na amfiteatru rimskog vojnog logora Burnum (rekonstrukcija luka nad junim ulazom); zapoeti projekt Posebnosti umskih ekosustava na podruju parka i vanost ouvanja

 • NP MljetNacionalnim parkom proglaen 11.11.1960Povrina 5375hanazivaju Zelenim otokom

 • Mljet je bogat brojnim endemima meu kojima su najpoznatiji dubrovaka zeina ((lat.) Centaurea ragusina), Jupiterova brada ((lat.) Anthyllis barba-jovis) i drvenasta mljeika ((lat.) Euphorbia dendroides)

 • NP PaklenicaNacionalnim parkom proglaena 19.10.1949Povrina parka je 95km

 • NP PlitviceGodina osnivanja1949.Povrina parka 29.685,15 hektaraNajvia kota 1279 mnm (Seliki vrh)Najvea dubina jezera 47m (Kozjak)

 • NP Risnjak-osnovan je 1953. -Povrina: 6350 ha Najvia toka: 1528 m Vrh RisnjakaNajnia toka: 290 m dolina Kupe

 • NP Sjeverni VelebitNacionalni park Sjeverni Velebit proglaen je 09.06.1999 Povrina parka iznosi 109 km2 unutar parka nalazi se strogi rezervat prirode Hajduki i Roanski kukovi

 • Poruka planinarima NP BrijuniUIVAJTE U PRIRODI, DIITE PUNIM PLUIMA, RADUJTE SE LIJEPIM DANIMA I OPREZNO SE PENJITE

 • Poruka planinarima NP KrkaPlaninarima bi htjeli zahvaliti na trudu da svoj nain ivota prenesu i na ostale korisnike Zemlje, puno ugodnih planinarenja, dobrog druenja i jo mnogo,mnogo istog zraka