Click here to load reader

ETIQUETTE ruduo

 • View
  243

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of ETIQUETTE ruduo

 • 2014. RUDUOETIQUETTE

  Nr. 4

  WWW. ETIQUETTELT.COM

 • ETIQUETTEK O M A N D A

  KRJAS: NIKAS TRENKO

  VYR. REDAKTOR: LIVETA ALTYT

  REDAKTOR IR URNALIST: KAROLINA VIEIKAIT

  FREELANCE URNALISTS: MILDA IKAIT IR MONIKA MUSTEIKYT

  URNALIST: VIKTORIJA ZAPALSKYT

  ATSTOV MADAI: AURIN AVSEJEVI

  GRAFIKOS DIZAINER: AGN TIKANAIT

  FOTOGRAFAI: NIKAS TRENKO

 • ETIQUETTEK O M A N D A

  KRJAS: NIKAS TRENKO

  VYR. REDAKTOR: LIVETA ALTYT

  REDAKTOR IR URNALIST: KAROLINA VIEIKAIT

  FREELANCE URNALISTS: MILDA IKAIT IR MONIKA MUSTEIKYT

  URNALIST: VIKTORIJA ZAPALSKYT

  ATSTOV MADAI: AURIN AVSEJEVI

  GRAFIKOS DIZAINER: AGN TIKANAIT

  FOTOGRAFAI: NIKAS TRENKO

 • 2820

  23102

  68

  75

  109

 • TURINYS2014 RUDUO

  RUDENIN ELEGANCIJA20 RUDENIKOJI OKSANA23 NEAPLEISKIME SPORTO: ATLET INGRIDA28 KITOKIA NEI VISI - DZEY 32 NUOSTABUS MAKIAAS NAMUOSE - MANOMA!POKALBIS SU NoUBA VYR. VIZAISTE SAMANTA37 VIRELIO ISTORIJA

  PASIVALGYKIME KAUNO GATVSE43 GATVS MADA

  MADOS BLOGA'S

  44 LAUROS MACIJAUSKAITS RUDENS TENDENCIJOS47 EVOS MACIJAUSKAITS RUDENS SEZONAS50 NIUJORKO MAD SAVAIT: PENKIOS SPDINGIAUSIOSKOLEKCIJOS, PENKI ATEINANIO ZEZONO TENDENCIJOS IR PENKI ATRADIMAI66 DIAUKIMS PASKUTINIU RUDENS MNESIU!

  NEPASITIKSI SAVIMI - NEBSI MADINGAS

  68 KAIP PUOSELTI PASITIKJIM IR MAD?PSICHOLOGO PATARIMAI

  YPATINGAS ETIQUETTE DMESYS VYRAMS

  75 AIRIDAS SKILANDIS IR JO PIRMOJI FOTOSESIJA

  87 VISADOS ISISKIRIANTIS KERNIUS

  93 POVILAS ILIONIS: MUZIKOS AKORDAI, FUTBOLAS, DRAUGAI IR MAISTAS!

  102 JAUNIMO PRIPASTAMAS POEZIJOS DIEVAITIS:MANTVYDAS LEKNICKAS

  109 DEIVYDAS - "SVAJONS PILDOSI!"

  93

 • 20 ETIQUETTE

  Ar niri rudenik nuotaik pagyvino televiziniai projektai? Ar j js gyvenime dabar gausu?

  NAtjo laikas kuomet nebespju atsakinti kvietimus dalyvauti vairiuose ir skirtinguose projektuo-se. Renkuosi tik tuos, kuriuos noriu eiti. Daugiau laiko skiriu repeticijom, darbui, poilsiui.

  Ar aplanko rudenika depresija? Dl koki prieasi?

  Tikrai lantis oras slegia ne vien ms, ne iimtis ir a, taiau stengiuosi nepasiduoti niriai nuo-taikai ir laikausi paprastos taisykls: kas ryt nusiypsoti prie veidrod ir pagalvoti, kad esu tikrai laiminga, nes turiu nuostabi, sveik ir laiming eim bei draugus, kurie yra alia ir palaiko.Be to man ruduo yra susikaupimo metas.A ne vienerius metus studijavau, tad man tai patys graiausi ir maloniausi atsiminimai.Mielai griau studij laikus. :)

  Rudeniui rengiats pagal vard ar pagal rb?Rudeniui renkuosi iltus, patogius rbus. Ruduo metas kai aplink danas niriu veidu. Kaip nuteikiate save pozytiviam poiriui kasdienybje?irti antro klausimo atsakym . :)

  RUDENIKOJI OKSANAKalbino Liveta altyt

  RUDENIN ELEGANCIJA

  Ged

  imin

  o

  ilin

  ksm

  o n

  uotr

  auka

 • ETIQUETTE 21

  Kaip reaguotumt jei vaka-rlyje sutiktumt mergin vilkini t pai suknel? Bt tikrai netikta, bet domu .:) Tokioje situacijoje neteko bti... Visai dl to nesikrimsiau jei jau taip nutikt ;) Atvirkiai nusifotografuoiau ir pajuokau-iau kak.

  Donatella Versace yra pasa-kius "Fashion is about drea-ming and making other people dream" ar pritariate? Kodl? Sutikiau. Gera vilkti dizaine-rio idj knyt drabu, gera juo puotis, gera jaustis puikiai. Smagu rinktis i gausos pasi-lym ir atrasti savo individual daikt.

  Jus labiausiai avintis dizai-neris bei jo krinys. Ar teko j vilkti, jei ne ar ketinate tai padaryti ateityje?Lietuvoje aviuosi Juozo Statke-viiaus ir Liutauro Salaseviiaus kryba.Tai labai moterika, in-dividualu, prabangu.J kurtais rbais jautiesi individualus, j idjos veria jaustis tokia mo-terika, elegantika, seksualia. Ateityje svajoju turti Chanel suknel.Tai brangi klasika, kuri avi.

  Jus pai labiausiai avintis js vakarinis vaizdis. Kam nortumte u j padkoti?Kaip ir minjau ai tariu Juo-zui Statkeviiui ir Liutaurui Sa-laseviiui. :)

  Kas padeda nuslopinti ne-laiku atsiradusi tamp? Karta vonia su aromaterapi-niais aliejais, miegas.

  K nortumte palinkti moterims rudens proga?Kad ir kaip vargina rutina, darbai svarbu stabtelti ir nu-siypsoti, mgautis rudens spal-

  vomis, mgautis, jog pagaliau galim ir vl keisti savo aprang iltesnius rbus (juk taip gera vl okti iltus megztukus ir mgautis guminiais aulinukais einant per balas), pasimgau-ti masau ar apsilankymu pas kosmetolog, juk taip gera save palepinti. Su vyru romantikai

  pasimgauti ilta vakariene ir pokalbiu prie raudono vyno tau-rs ;) Perskaityti vakare ger knyg, kol u lango barbena lietus ir vl kibti naujos dienos darbus prie tai nusiypsojus ir pasakius sau: a esu laiminga ir dar daug dsiu pastang, kad biau dar laimingesn ;)

  RUDENIN ELEGANCIJA

  Ale

  ksej

  evic

  Ada

  m n

  uotr

  auka

 • 22 ETIQUETTE

 • ETIQUETTE 23

  NEAPLEISKIME SPORTO: ATLET INGRIDA

  Kalbino Liveta altyt

  Kas ivis yra sportas? Kaip j vertinate js?Sportas tikras geros savijautos ir ivaizdos garantas. Kai knas pranta prie tam tikr treniruo-i, fizinio krvio, pagerja sveikata ir irdies veikla bei pasimaius pirmiems rezultatams atsiranda motyvacija. O veliau sportas tiesiog tampa gyvenimo bdu ir be jo bna sunku itverti net dien, nes tai pasijauia tiek ant savijautos, tiek nuotaikos. :) Pastovus fizinis krvis gali gelbti nuo streso ir depresijos ir net mainti tikimyb susirgti peralimu, nes stiprja imunitetas. Sport vertinu labai teigiamai, nesvarbu kiek ir kuom mogus yra usims, bet rasti bent por kart per savait, ar tiesiog 30 minui kasdien laiko sau, fiziniam kruviui atlikti yra btina. Reguliarus sportas ar tai makta kelias js aktyvaus gyvenimo bd. Bet koks, didesnis ar maesnis fizinis aktyvumas jums suteiks daugiau energijos, pasitikjimo savimi, o svarbiausia puiki savijaut. Tad a sporto negaliu vertinti 10balje ar kokioje kitoje sistemoje, nes tai yra mano gyvenimo bdas . :)

  RUDENIN ELEGANCIJA

 • RUDENIN ELEGANCIJA

 • ETIQUETTE 25

  Kiek met gyvenate koja ko-jon su sportu?Sportuoju nuo vaikysts, esu i-bandius ir pramoginius okius ir gimnastik ir iuoim ir lau-ko tenis, vairias aerobikos tre-niruotes (apie 5 metus labai in-tensyviai lankiau aerobik), na bet gal gale pasirinkau treni-ruokli sal ir jau apie 11 met esu fitness sporte... Esate fitness sportinink. Papasakokite keli iki ios karjeros.Kelias buvo paprastas. jau i treniruokli sal tam, kad padai-linti kno formas, patiko fitness sportininki ivaizda, norjosi ir paiai kako daugiau, raume-nuk, dailesni form ir pan., tiesiog atjau, pabandiau ir li-kau. O dabar ir ne tik, is sportas gyvenimo bdas, bet ir darbas susijs su tuo. Dirbu trenere vie-name is Kauno klub ,,Fitclub.

  Kodl i sporto aka, kuo ji tokia ypatinga?Nes i sporto aka ne tik sutei-kia ger savijaut, sveikat, stipr kn, bet ir dailina, for-muoja gra ir tvirt kn. Be to, ne tik treniruots yra svar-biausios ir susij su iuo spor-tu, bet labai didel tak turi ir subalansuota, speciali mityba, tam, kad knas formuotsi ar ilikt graus ir tuo paiu bt energijos atlikti intensyvias treniruotes. Kadangi netaisy-klingai maitinantis, treniruoi krvis, kad ir nedidelis, atro-dys per sunkus ir sportas ne-teiks malonumo, o tik vargins.

  Kada sudalyvavote savo pir-mose varybose, kokie atsi-minimai i j?Pirmosios varybos buvo 2005 metais, atsiminimai patys do-miausi, nes tai buvo pirmas, bet labai sunkus kartas, nebuvau susidrusi nei su varybinio pasiruoimo dieta, nei rimu,

  pozavimu ir daug daug kit dalyk. :) Tai buvo savotika patirtis ir su kiekvienu pasiruo-imu patirtis augo. Ir kas kart ji auga, kadangi ini bagaas pilnja bandant kak naujo, kak irasti ir padaryti geriau ir t.t.

  Aukiausi pasiekimai.Pasiekim bta nemaai ir viso-ki, nuo 1-m ir prizini, auks-iausi pasiekimai tai ir bt 1-mos vietos ir prizins. Kelet paminsiu (bet i viso bt dar daugiau varyb ir vi-sos vietos finale).

  Kur iekote motyvacijos, kai norisi visk mesti ir pasi-duoti?inokit mesti ir pasiduoti nie-kada nesinori, gal ir nuskambs keistai, kad ir kaip bna sunku, niekad nenuleisdavau rank, o visk atlikdavau iki galo, k reikia ir kaip reikia.Motyvacija visada alia, gal tiesiog utenka pagalvoti, kad rytoj gali bti ge-resnis nei iandien, tas ir vea.

  RUDENIN ELEGANCIJA

 • 26 ETIQUETTE

  Aukiausi pasiekimai

  Fitness

  2006 - Vilniaus Grand Prix - 2 vieta;2007 - Saules Taure 1 vieta;Absoliuti kategorija 2 vieta;2007 - LT Cempionatas 1 vieta;Absoliuti kategorija 3 vieta;2010 - Anyksciu Taure 1 vieta;2010 - LT Cempionatas 3 vieta;2010 - Saules miestas - 3 vieta;2010 - Vilniaus m. pirmenybes - 2 vieta;2011 04 22 Anyki taur 3 vieta;2011 04 30 Atviros Jurbarko pirmenybs 2 vieta;2011 05 06-07 Baltijo ali ma-as 3 vieta;2011 05 14 Lietuvos IFBB em-pionatas 3 vieta;2011 05 20-22 II Europos aidy-ns 2 vieta;2011 05 21 - Sauls taur 1 vieta;

  XV Vilniaus atvirosios kulturiz-mo ir fitneso pirmenybs 2012 05 12 - absoliuti kategorija - 3 vieta;

  Pasiekimai usienyje:

  2012 04 07 - 8 Loaded Cup , Denmark - Bodyfitness - 168 - 8 vieta;2012 04 21, Grand Prix Oslo, Norway - Bodyfitness 163- 8 vieta;

  Tame tarpe kai dariau pertrauk nuo fitness varyb, savo jgas ibandiau tangos spaudimo ir dvikovs varybose:

  2009 10 31 tangos spaudimas. LT empionatas, 2 vieta, vir 60 kg kategorija;2010 10 31 tangos spaudimas. LT empionatas 1 vieta iki 60 kg kategorijoje, absoliuti 2 vieta;2010 12 12 Dvikovs - Palangos dvikovs taure - 2 vieta;tangos spaudimo turnyras Lenkijoje 2011 09 18 3 vieta, absoliuti kategorija - 5 vieta;Lietuvos tangos spaudimo empionatas be spec. aprangos Marijampolje 2011 11 13 2 vieta.

  RUDENIN ELEGANCIJA

 • ETIQUETTE 27

  K apie sport mano js artimieji? Ar palaiko jus varybose?Visad palaikydavo, palaiko ir palaikys m

Search related