Miskais ateina ruduo

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Miskais ateina ruduo

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  1/159

  Marius Katilikis

  Mikais ateina ruduo

  Man negaila savo vyro laidoko,

  PIRMAS

  Neberandu.

  Nieko tu nebijai.

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  2/159

  Tai dar toli. Toli vakaras, broliuk.

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  3/159

  Chu chu chu...

  Paauginti reikia kokius metus.

  Pasakos. Nu ne. Juk ir tu nesisakytum, jeigu kokios.

  Geras vaikas.

  nors pasiusk.

  Niekas dar neina.

  Pareinu, o ant stalo laikas. Nepaprastas laikutis, ypatingas laikelis. Vokas rudas, be

  reikia...

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  4/159

  kur visiems itekti?

  unikas amatas.

  Nenoriu. Bet jie pasiuntiniais ir liks.

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  5/159

  Ar jaunas? Kaip tu pasakei? pilvu sududeno Petras.

  Tai kas?

  suminto sniego, ko buvo per daug viduje.

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  6/159

  ANTRAS

  pradeda laukti labai anksti. Gal net nuo pirmadienio ryto. Suvis jau niekai, kai reikia versti kienes,

  dainuodamas, ir nejuntant dvigubai padaryta.

  kailiniukus.

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  7/159

  dideles.

  pagauna lyti. Ir tai bus gerai. Juk iandien etadienis.

  Kas toks? Ar picas? Je...

  Tegul sau kerta, kas mums? Jis jau nekirs, nebijok. Tai kas?

  Nu ir kas? Ar mes bijom?

  Tai kaip einas, vyrukai? Sniegas labai sulapo. Negerai...

  Kai pastumi, dar vis eina.

  Kad reikia nepalikti...

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  8/159

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  9/159

  A to negaliu. A negaliu be pono direktoriaus. Kas mums direktorius? Jis sau, o mes sau.

  telefonu.

  Nu kaip? Ar idegs kas?

  Krivickas Vargdienis.

  igirdo.

  Kad kur ugnin! Labai jau aiku. Griebkim trumpai!

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  10/159

  Eik tu, durniau!

  triukmo.

  Taip sau. I nuobodumo.

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  11/159

  Neee, pons...

  Petrai!

  Na?

  Kaip?

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  12/159

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  13/159

  jaujos.

  pinigus.

  Kiek?

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  14/159

  pat.

  gale.

  per elementoriaus eilutes dagens nihyter, svenska dagbladet, stokholms tidningen...

  mikakirtys.

  numarginti.

  policininkas.

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  15/159

  dienomis jie statiniu pripildo smukles ir vaiina, neskirdami kur draugas, o kur nederla.

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  16/159

  tramdyti, tardama, jog netinka katalikams paskutines prievelykio savaites bliauti kaip veriams.

  pinigo gavo...

  atgaivai. Bet ji visai kitokia, kai kalbasi su Petru.

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  17/159

  kaklas?

  No, no...

  Man jau geriau... Tuojau bus geriau... bus gerai...

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  18/159

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  19/159

  KETVIRTAS

  Kas jums? Ar pasvilino?

  Olia lia! Tai kas ji tokia? Kuom jau ypatinga?

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  20/159

  belaisvio kailinius.

  Tuo tarpu duryse idygo eigulys. Pats paskutinis i miko, kaip ir pridera miko sargui.

  Kur valkiojies taip ilgai? Eik en, velny mikinis!

  .

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  21/159

  e, ryk.

  kas, suprantat?

  Ne mano, tegul kasa.

  Duonos pauostyk. E, kad tu ir nemoki.

  Ar ne igama!

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  22/159

  Tu, gegute, liaukis.

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  23/159

  Tai jau.

  paguldysim? Teks mergas ikraustyti ant aukto.

  nuleido. Ir iaip jau...

  pirmyn. Paleisk!

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  24/159

  Su deine, su deine, Tiliau! Ot taip. Dabar abiem...

  PENKTAS

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  25/159

  A turiu pakatavot.

  Jei gausi, tai ir imk.

  plunksnas.

  Jei pirksi, tai pasakysiu. Niu, sakyk, sakyk. Du litai.

  Praom imti, ko lauki.

  Atstok.

  Pusantro, ir nekis.

  gervakaklis, sutinusia nosimi brieklis.

  nesiskubino.

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  26/159

  veidelius nuglostysiu... Broliai lietuviai...

  man!

  smukles, nenoriai pasitraukdami,

  tekainuoja.

 • 8/13/2019 Miskais ateina ruduo

  27/159

  Lukoiaus rankos visi bijojo.