ISM Libraristos 2012 ruduo

 • View
  230

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ISM Bibliotekos naujienlaikraštis

Text of ISM Libraristos 2012 ruduo

 • LIBRARISTOS Ruduo / 2012Nr. 4

  KAIP DARYTI, KAD VISKAS

  ATSIDARYT?

  Aniceto Suchockio krybikumo pamokos

  MENO OBJEKTAI I LENTYN

  Menininkai, kurie kuria i knyg

  KUR IR K SKAITYTI

  RUDEN?

  Kur ir k skaito ruden ISM mons

  NUMERIO TEMA: Krybikumas

 • mons labai vairiai interpretuoja krybikumo

  svok. Vieniems tai gebjimas rasti netradicinius

  sprendimus, kitiems vaizduots laisv. O kas i

  tikrj yra krybikumas?

  O kur negali bti pritaikytas?

  Krybikumas plaija prasme nra tik tai, k suvokia

  dauguma menas (dail, architektra ir pan.), nors kai

  kurie apibrimai pasakyt btent taip. Kryb galima

  irti daug kur: bendravime, darbe, moksle kitaip

  tariant atliekant vairiausias uduotis. Kryb galima

  pamatyti ir pritaikyti labai vairiose situacijose, tik

  kartais tai pavadinama kitu odiu. Krybikumas gali

  duoti nemaai naudos, o taip pat perduoti t naud

  kitiems, tai yra krybikas mogus ir visus aplink save

  daro krybikesniais. Labai sunku konkreiai pasakyti,

  kas tas krybikumas, nes tai labai plati svoka, o pats

  krybikumas gali bti pritaikomas beveik visur.

  Net neinau. Turbt labiausiai priklauso nuo

  mogaus. Nenaudojamas krybikumas negali bti

  pritaikytas niekur. Jei visi naudot savo krybines

  galias vienodai, nelikt unikalumo ir originalumo.

  ISM Libraristos

  S

  LIBRARISTOS

  KAIP DARYTI, KAD VISKAS ATSIDARYT?

  Numerio tema

  Aniceto Suchockio krybikumo pamokos

  2 Ruduo / 2012

  Nesualkite, o jei sualote, atsiminkite, visada galite suilti bibliotekoje!

  Norint ukurti ugn reikia degtuk ir skiautels

  popieriaus ar sauso apelio, kad ir vienintelio

  sudivusio iaudo... O ko reikia, jei kuriama ne ugnis?

  Kas yra tie degtukai ir tas apelis, be kurio nerusena

  ms krybikumas? Apie tai LIBRARISTOS kalbasi

  su ISM dstytoju Anicetu Suchockiu.

  Paaikinti, kas yra krybikumas nra lengva,

  tada gal lengvesn uduotis bus paaikinti

  krybikumo prigimt? Danai sakoma, jog mai

  vaikai yra itin krybiki ir originals, taiau

  augdami jie tampa vis labiau vieni kitus panas

  ir netenka i savybi. Kas lemia krybikum:

  prigimtis ar aplinka? O gal ir tai, ir tai?

  O kai uaugam...turbt daugumai moni

  kuriame nors gyvenimo etape prireikia

  krybikumo?

  Pairjus plaiau tai lemia labai daug vairi

  faktori: ir aplinka, ir mons, kurie yra alia ir pats

  mogus, jo fiziologija. Imatuoti, ar krybikumas yra

  gimtas ar gytas yra sunku. Be abejo, skatinama

  kryba yra linkusi augti ir tobulti. Taiau labai svarbu

  ir tai, kaip aplinkiniai suvokia pat krybikum.

  Nebtinai vaikas turi paiyti, kad atsiskleist jo

  krybikumas. Galima bti krybiku nieko

  negaminant ir nekuriant.

  Visi mons yra krybiki. Vieni tai ino, kiti

  nepripasta ar neino. Kai per pirm paskait praau

  pakelti rankas student, kurie laiko save krybikais,

  pakyla vos kelios. Bet jie juk visi krybiki!

  Turbt norjot pasakyti, kai jam pasakoma, kad jis

  turi bti krybikas? Krybikumas yra naudingas

  dalykas, tad jo tikrai prireikia danai. Jis padeda

  pamatyti daugiau ir plaiau. Taiau kai kurie mons

  itin mgsta akcentuoti poreik krybikumui. Tad

  geriau klausim bt formuluoti taip: kai kiti pasako,

  kad reikia.

  veiki, spalvotais, rykiais lapais ir pirmuoju sniegu besidiaugiantys, domias knygas skaitantys,

  kvapnias arbatas geriantys, kietas, bet naudingas mokslo aknis kremtantys, sulusius skius

  taisantys, iltus alikus apsivynioj skaitytojai. ISM Libraristos ir vl js ekranuose (arba rankose).

  Libraristos, mokslo metams sibegjus, kvieia imokti krybikumo ugdymo triuk, susipainti su

  menininkais kurianiais i knyg, susiplanuoti rengini kalendori bei suinoti, kokias naujas

  knygas galima rasti ISM Bibliotekoje ar sigyti ISM Books internetiniame knygyne.

  Be viso to, pristatome super naujien - rubrik Raalyn, kurioje rasite ISM bendruomens nari

  (ir ne tik) krinius bei galsite patys skelbti savo kryb. Puiki proga pasidalinti puikiais kriniais,

  kuriuos slepiate staliuje!

  O mes, kaip visada, laukiame Js kritikos, patarim, pagyrim, pasilym ir klausim - biblioteka@ism.lt

 • LIBRARISTOS

  3Ruduo / 2012

  Numerio temaPuiku! Kai daromas spaudimas bti krybiku, i kur semtis kvpimo? Kaip lavinti krybikumo

  gyslel? Gal yra koki stebukling metod?

  Gal pasidalintumte kokiu nors pratimu su

  studentu, kuriam reikia atlikti uduot, surasti

  sprendim, t.y. greitai atverti savo krybikumo

  treij ak.

  Vis pirma tai reikia pairti save ir kitus. Kai kas i

  ms nenori nei irti, nei matyti, nei kak atrasti.

  Kai kam gal ir nereikia, utenka tiek, kiek yra. Kuo

  daugiau matysi ir atrasi, tuo didesn tikimyb surasti

  vairi kabliuk gyvenime, kurie gali bti ir

  nemalons, keisti, sudtingi. Ne visi nori ilaidauti

  tokiems atradimams. Visada yra pasirinkimas bti

  paprastu, tada u tave sukurs kas nors kitas.

  Galima pradti nuo bet kokio klausimo, kad ir kas yra

  treioji akis? ir iekoti vairi atsakymo galimybi. is

  bdas pats primityviausias. Pats paskaitose danai

  naudoju vien klasikin pratim: imamas vienas

  daiktas, visikai prastas, danai sutinkamas ir

  naudojamas, ir iekoma kuo daugiau jo pritaikymo

  galimybi. Per mano dstymo laikotarp 3-4 moni

  grup per 15-20 minui daugiausiai yra sugalvojusi

  per 80 skirting vieno daikto pritaikymo bd. Grupi

  variantai skiriasi, tad kiekvien kart gauname apie

  200 skirting vieno daikto panaudojimo bd. Ir kas

  svarbiausia, kasmet igirstu k nors naujo.

  ISM Vadybos ir ekonomikos universitete nemaai

  dmesio skiriama krybikumui. Kuo jis

  naudingas ISM studentui?

  To ir linkime savo skaitytojams matyti plaiai,

  gyventi kokybikai ir niekada nepristigti degtuk

  krybikumo liepsnai iebti.

  Dkojame Anicetui Suchockiui u pokalb!

  Kaip ir minjau anksiau, krybikumas padeda

  matyti plaiau, gyventi kokybikiau ir visa tai perduoti

  aplinkiniams. Jis atveria daugiau galimybi tiek

  moksle, tiek darbe, tiek bendravime, asmeniniame

  gyvenime ir net pagerina finansin padt. Moksle

  krybikumas gali bti pritaikomas ypatingai

  skmingai, kuriant kak naujo, ruoiant pristatymus,

  raant darbus ir pan. Krybikumas augina ir brandina

  asmenyb. Jis kuria pridtin vert ne tik individui, bet

  ir organizacijai, bendruomenei.

 • LIBRARISTOS

  RUDENS KALENDORIUS

  4 Ruduo / 2012

  1999 metais startavs festivalis Mados

  infekcija per dvylika met tapo rykiausia

  mados ir kultros fiesta, kurios logotipas

  kaukol ir irkls, rinkodaros specialist

  teigimu, yra vienas inomiausi ir geriausiai

  atpastam enkl visoje Lietuvoje.

  Rezervuokit lapkriio 9-10 dienas.

  Daugiau informacijos:

  http://www.madosinfekcija.lt/

  Europos ali kino forumas SCANORAMA - kiekvien met

  lapkriio mnes keturiuose didiuosiuose Lietuvos miestuose

  vykstantis festivalis, pripastamas rykiausiu kultriniu rudens

  vykiu Lietuvoje.

  i met iaurs ali bibliotek savaits tema

  "VAIRIALYP IAUR".

  iais metais ISM Bibliotekoje, kaip ir kasmet, vyks

  skaitymai, kuriuose dalyvaus ISM dstytojai,

  darbuotojai bei studentai.

  Kada? Laukite informacijos jau greitai!

  iaurs ali bibliotek savait iemet Lietuvoje ir

  kitose Baltijos alyse bus rengiama penkiolikt kart.

  Tai tradicin viesos ir knygos vent, primenanti

  mums senj pasakojim tradicij, suteikianti progos

  susipainti su iaurs ali literatros lobiais,

  kvieianti tamsiais vlyvo rudens vakarais susiburti ir

  drauge persikelti magik knyg pasaul.

  Daugiau apie iaurs ali bibliotek savait:

  http://www.bibliotek.org/lt/

  Lapkritis

  ISM Books knygynas nuolat atnaujina savo asortiment.

  Mokslo metams sibegjus ir vairi mokslo knyg poreikiui

  padidjus, jame galima atrasti visus vadovlius bei

  papildomus skaitinius, kuriuos atrinko ISM akademins

  bendruomens nariai.

  Susipainti su visais geriausiais rudens - iemos

  pasilymais galima elektroniniame kataloge:

  http://issuu.com/ismlibrary/docs/thebooksaleautumn

  Jame rasite ir speciali pasilym politikos knygoms, kuri

  nerasite ISM Books knygyne.

  Virtual knygyn galima

  aplankyti adresu:

  htttp://books.ism.lt

  Rezervuokit laik geram

  kinui!

  V i ln iu je lapkr i io 8 -18

  dienomis.

  Kaune lapkr i io 15-25

  dienomis.

  Daugiau informacijos:

  www.scanorama.lt

 • 5Ruduo / 2012

  LIBRARISTOS

 • LIBRARISTOS

  R IAVIMAS

  iukliads, stovinios ne tik bibliotekoje, bet ir universiteto koridoriuose skirtos mesti:

  PLASTIK: grim pakuotes ir skardines,

  plastikines pakuotes su PET, LDPE ir PP enklais,

  p l a s t i k i n i u s b u t e l i u s ( p r i e m e t a n t

  rekomenduojama suspausti ir usukti kamtel, itin

  nevarius praplauti), polietileno maielius,

  aliuminio lkteles ir kepimo skardas, metalinius

  dangtelius, dutes.

  Daugiau informacijos apie riavim iekokite: http://www.zaliasistaskas.lt/

  Nedidel pastanga, kuri gali pakeisti daug

  Limonadas, okoladas, sausaini maielis, trakui

  pakelis visa tai kasdien galima pamatyti ISM student

  rankose. LIBRARISTOS pastebjo, kad nuolat

  skubantys ir mokslo reikaluose paskend studentai, ne

  visada atkreipia dmes ir pasinaudoja skiriamaisiais