Click here to load reader

Tns naujienos 2010 ruduo

 • View
  921

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Tns naujienos 2010 ruduo

 • Atlikt ir planuojam darb pristatymas

 • Matavimo ranga

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas

 • Panels dydis, TV metr skaiius, papildomos rangos (FG) skaiius nuolat auga.Nuo 2001 m. iki 2010 m. iaugo: Panels respondent skaiius 44 proc. Panels nam ki skaiius 75 proc. Panelje instaliuot TV metr skaiius 102 proc.

  Matavimo ranga I

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Matavimo ranga

 • 2009 m. buvo:

  - Atlikti 999 technini darbuotoj vizitai panels nari namus;

  - Tuo tikslu nuvaiuota 74 807 km.

  2010 m. I pusmet:

  - Atlikti 767 technini darbuotoj vizitai panels nari namus;

  - Tuo tikslu nuvaiuota 65 270 km.

  Techniniai vizitai 2009-2010 m. I pusm.

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Matavimo ranga

 • iuo metu Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje TNS naudoja TV metrus bei papildomrang, irimo TV kanalo identifikavim atliekani dani sugretinimo ir Picture Matchingprincipu.

  Daugelyje TNS ali naudoja 5000-osios serijos TNS metrus, veikianius Audio Matchingprincipu. iuo metodu galima identifikuoti laike perstumt irjim.

  Pasaulyje laike perstumto laike irjimo dalis auga - tiktina, kad panaios tendencijos pasireik ir Lietuvoje.

  iuo metu Lietuvoje STB su raymo funkcija turi tik 3,3% TV HH (o naudojasi dar maiau).

  Matavimo ranga ateities ikiai

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Matavimo ranga

 • velgiant ateit:Augant poreikiui fiksuoti ir identifikuoti laike perstumt irjim, reikia iekoti papildom TV kanal identifikavimo technologij.iuo metu optimalius sprendimas Audio Matching principu veikianios rangos integravimas dabartin sistem, veikiani Picture Matching principu.

  Ikis Nr.1 Picture Matching ir Audio Matching metodu gaut duomenintegravimas.

  Ikis Nr.2 didels investicijos.

  Ikis Nr.3 garso raymo bei saugojimo ranga.

  Matavimo ranga ateities ikiai

  1

  23

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Matavimo ranga

 • Rotacija ir panels balansasAtlikt ir planuojam darb pristatymas

 • TNS rotacijos politika remiasi trij kertini princip derinimu: natrali rotacija (dl savanorik atsisakym dalyvauti tyrime); rotacija dl btin demografini kriterij neatitikimo; grieta kokybs kontrol, identifikuojanti netiksliai besiregistruojanius panels narius. TNS laikosi pozicijos, kad taikyti priverstin rotacij po keleto dalyvavimo panelje metnra tikslinga, nes: Taikant griet demografini kriterij atitikimo generalinei visumai kontrol,

  ivengiama specifini tikslini grupi atstov vir-reprezentavimo panelje; Panels nariui pakeitus gyvenam viet, TV metras statomas naujoje, - tokiu bdu

  reprezentuojami ir daniau gyvenam viet keiiantys gyventojai, ne tik sslieji; Didesn panels rotacija didina paklaid matuojant irjimo tendencij kait.

  Didjant rotacijai, paklaida gali augti 5-10 procent.

  TNS taikoma rotacijos politika

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Rotacija ir panels balansas

 • Iorinio audito ivados apie rotacij

  2010 m. gegus mn. iorinio audito ivadose teigiama, kad:

  Dalyvavimo tyrime trukm neturi takos respondent motyvacijai ir nekeiia j irjimo. Todl taikyti priverstins rotacijos po tam tikro metskaiiaus nra tikslinga.

  Priverstin respondent rotacija turi bti taikoma tik tais atvejais, kai fiksuojami dalyvavimo projekte taisykli nesilaikymo atvejai arba kai namkio socialins-demografins charakteristikos ikreipia panels balans.

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Rotacija ir panels balansas

 • Rotacijos rodikliai 2009-2010 m. I pusm.

  15.915.9

  Bendra metinrotacija

  2010 I pusm.2009

  Bendra rotacija nubyrjusi nam ki dalis, skaiiuojama nuo visos panels.

  Natrali rotacija nubyrjusi dl respondent atsisakymo toliau dalyvauti tyrime (pavargo, nusibodo) dalis.Priverstin rotacija kai nam kis baigia dalyvavim tyrime tyrjo iniciatyva ikreipia panels balans, paeidinja registravimosi taisykles.

  TV metr vartotojo gide (Reference Manual) nurodoma leistina metin rotacija 10-25 proc.

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Rotacija ir panels balansas

 • 2010 m. Buvo priverstinai rotuoti visi nam kiai, kuri tapatyb buvo atskleista Lietuvos ryto

  straipsniuose. Papildomas dmesys panels balansui ilaikyti.

  Nauj panels nari verbavimas kuo toliau, tuo labiau tampa ikiu iniasklaidoje pasirod straipsniai sudav rimt smg moni pasitikjimui sociologiniais tyrimais, todl prikalbinti dalyvauti projektuose tampa vis sudtingiau.

  Rotacijos didinimas

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Rotacija ir panels balansas

 • Sutapimo tyrimas (Coincidental Survey)Atlikt ir planuojam darb pristatymas

 • Tyrimo tikslas patikrinti, kaip tiksliai TV metr panels nariai registruoja savo irjim.

  Tyrimo periodas: 2010 m. balandio mn.

  Tyrimo metodas: telefoninis interviu (CATI).

  Apklausta 100 proc. TV metr panels nam ki.

  Interviu laikas idstytas paros laike proporcingai irjimo kiekiui tuo laiku.

  Sutapimo tyrimas 2010

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Sutapimo tyrimas (Coincidental Survey)

 • Sutapimo tyrimas 2010

  Tyrimo duomenys parodo, kurios panels nari grups yra problemikos.

  Veikia prevencikai, skatina tyrimo dalyvius tiksliau registruotis.

  Leidia vertinti real irjim skirtingose demografinse grupse.

  2010 m. tyrimo duomenimis, registravimosi tikslumas (TG 4+) yra 93, o bendras irjimo indeksas - 98. Tai geri rezultatai.

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Sutapimo tyrimas (Coincidental Survey)

 • Nauji duomen patikros rankiaiAtlikt ir planuojam darb pristatymas

 • .xls pagrindu sukurta programa, parodanti irjimo trukms nuokryp nuo vidurkio.Naudojama kasdieninei duomen kontrolei prie talpinant duomenis klientams ftp.

  Duomen patikros rankiai. Benchmark tool

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Nauji duomen patikros rankiai

 • Duomen patikros rankiai. Benchmark tool

  30.00

  44.00

  34.0036.00

  32.00

  36.00

  41.00

  33.00

  42.00

  37.00 37.0035.00 36.00

  38.00 39.00

  43.00

  37.00 36.00

  31.00 30.00 29.00

  36.00

  40.00

  32.00 31.00 32.0034.00

  36.00

  18.00

  11.00

  19.0021.00

  18.0020.00 20.00 21.00

  11.00

  22.00

  18.00 17.00

  20.00 19.00 19.00

  14.00

  23.00

  20.00

  17.00 18.00 17.00

  22.00

  13.00

  18.00

  23.00

  20.0022.00 21.00

  13.0011.00

  16.00

  11.00 11.00 12.00 11.00 11.00 10.00

  17.00

  12.0010.00 11.00 10.00 10.00 11.00

  15.00

  11.00

  7.00

  10.008.00

  12.00

  9.00

  16.00

  10.00 9.00 10.00 9.00

  40.00

  44.00

  37.00 38.00

  41.00

  44.00

  39.00

  44.00

  55.00

  50.00

  57.0059.00 58.00

  61.00

  46.00 45.00

  42.0044.00

  53.00

  45.00

  65.00

  44.00

  67.00

  77.00

  67.00

  47.00

  56.00

  49.00

  0.00

  10.00

  20.00

  30.00

  40.00

  50.00

  60.00

  70.00

  80.00

  90.00

  2010

  .08

  .20

  2010

  .08

  .21

  2010

  .08

  .22

  2010

  .08

  .23

  2010

  .08

  .24

  2010

  .08

  .25

  2010

  .08

  .26

  2010

  .08

  .27

  2010

  .08

  .28

  2010

  .08

  .29

  2010

  .08

  .30

  2010

  .08

  .31

  2010

  .09

  .01

  2010

  .09

  .02

  2010

  .09

  .03

  2010

  .09

  .04

  2010

  .09

  .05

  2010

  .09

  .06

  2010

  .09

  .07

  2010

  .09

  .08

  2010

  .09

  .09

  2010

  .09

  .10

  2010

  .09

  .11

  2010

  .09

  .12

  2010

  .09

  .13

  2010

  .09

  .14

  2010

  .09

  .15

  2010

  .09

  .16

  Analogue terrestrial LITHUANIA LNK Analogue terrestrial LITHUANIA LTVAnalogue terrestrial LITHUANIA BTV Analogue terrestrial LITHUANIA TV3

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Nauji duomen patikros rankiai

 • ODAS - TNS 2009 m. sukurta programa, skirta:Identifikuoti kitokius panels narius outlierius kuri irjimas skiriasi nuo vidutinio;

  Giliau analizuoti ir suprasti TV auditorijos duomenis.

  i analiz:

  Suteikia informacijos apie outlieri irjim ir kiek, tokio irjimo dan;

  Leidia identifikuoti problemas respondentui registruojantis.

  Duomen patikros rankiai. ODAS - Outlier Detection and Analysis Software I

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Nauji duomen patikros rankiai

 • ODAS - Outlier Detection and Analysis Software II

  Duomenys gali bti analizuojami 7 skirtingais metodais, tiek individ, tiek HH lygiu.

  Grafike matyti individ (ID 7, 68 ir 230) irjimas virija 3 standartini nuokrypi nuo vidurkio rib 6 dienas i 7 analizuojam.

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Nauji duomen patikros rankiai

 • ODAS - Outlier Detection and Analysis Software III

  Parodo, kaip ilgame periode keiiasi panels sudtis pagal Heavy-light irtojus:

  Suskirsto visus individus 4 kategorijas pagal j irjimo apimtis. Leidia suprasti savaitgali, iskirtinitransliacij ar sezonikumo tak irjimui.

  Atlikt ir planuojam darb pristatymas > Nauji duomen patikros rankiai

 • Dar keletas atlikt inovacijAtlikt ir planuojam darb pristatymas

 • Auditor Helen Harrison savo ivadose teigia, kad: TV metr vartotojo gidas yra labai svarbus dokumentas, teikiantis technin

  informacij apie visus paslaugos aspektus. Taip pat audit