Click here to load reader

STRUCTUM 2012 Ruduo Nr.1

 • View
  262

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Žurnalas sėkmingam verslui! Architektūra Statyba Inžinerija Infrastruktūra

Text of STRUCTUM 2012 Ruduo Nr.1

 • RUDUO I 2012 (1)

 • Panevyje sikrusi UAB SDJ Baltic turi partneri visoje Lietuvoje, skmingai pleiasi ir dirba tiek Lietuvoje, tiek usienyje. Bendrovs veikla didmenin ir mamenin prekyba elektrotechni-ne produkcija: kabeliais ir laidais, instaliacinmis mediagomis, antgaliais, viestuvais ir lempomis, automatikos prekmis.

  Bendrovs specializacija elektros varikli (vokiei, rus, lenk gamybos), danio keitikli, trans-formatori, laid ir kabeli (iki 110 kV), el. spint, el. skirstomj skyd, automatini jungikli, magnetini kontaktori, vidaus ir lauko viestuv, gatvi apvietimo viestuv, lemp, jungikli, jutikli, el. skaitikli ir kit elektrotechnini preki tiekimo sritis. Taip pat mon prekiauja vairiais elektros darbams btinais rankiais ir prietaisais, apsaugomis nuo elektros priemoni.

  MS MAMeninS prekyBoS pASilyMAiElektros instaliacijos laidai, jgos, telefoniniai kabeliai, televizijos kabeliai, PVC vamzdiai, PVCH vamzdiai, elektros automatiniai ijungikliai, saugikliai, kirtikliai, gnybtai, elektros skydai, spintos, komplektavimas, furnitra, duts, varikliai, koptls, elektros lemputs, viestuvai, instaliaciniai kanalai, vamzdiai, kitukiniai lizdai, jungikliai, ilgikliai, ilgintuvai, automatikos elementai, transfor-matoriai, elektros skaitikliai, kondensatoriai, reguliatoriai, vairios juostos (vario, aliuminio, cinkuo-tos, izoliacins, apsaugins, perspjamosios, aptvrimo), danio keitikliai, valdymo pultai, mygtukai ir kt., elektrotechnins mediagos, KNX, imaniojo namo sistemos MyHome ir j programavimas.

  Ms bendrov Jums gali pasilyti kokybik preki u prieinamas kainas. Jas visada galima derinti pagal konkret usakym. Prekes pristatome usakymo dien arba per 12 darbo dienas nuo usa-kymo pateikimo dienos. Jei reikia, dirbame ir savaitgaliais.

  pArTneriAi ir ATSToVAi Moeller, Philips, NKT Cables, Erko, Elektro-Plast, Tele-Fonika, Schneider Electric, Efen, Jung, Prakab, Weber, Zamel, SEZ, OBO Bettermann, Indel, Minbud, Hensel, Es-System Wilkasy, Scame, Baks, Bemko Tridonic, Elgo, Lamp, Pharrell Philips, Eaton, Eti, Obo, Blauberg, Sky-ing.

  UAB SDJ Baltic, Vilniaus g. 36, LT-36106 Panevys, Mob. tel. +370 64 501 517, El. patas: [email protected], [email protected], www.sdjbaltic.lt , Skype SDJBALTIC_EU

 • ARCHITEKTRA

  1 ObjEKTAsLietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras: matomos ir nematomos detals 4Akustika harmoningai aplinkai 12 2 ObjEKTAsKempinski Hotel Cathedral Square: udanga nukrito 14Knauf gipskartonio plokts iskirtinei gyvenimo kokybei 22AKTuAlIjOsAtunt kart paskirta A. Dineikos stipendija 23Cembrit neribotos fasad galimybs 26PAvEldAsLiubavo dvaro malnas neatsitiktins skms istorija 28

  sTATybAPulsAsIn Real nekilnojamojo turto rinkos apvalga 34Greitesnis ir efektyvesnis sprendimas ploktiems stogams 40Kaip renovuojami daugiabuiai Suomijoje? 41 TEmAEnerginio pastat efektyvumo didinimo koncepcijos. Architektrins priemons 42

  ININERIjA

  3 ObjEKTAsLietuvos elektrins kombinuoto ciklo (9-asis) blokas: tikslus ir sklandus startas 48Patirtis yra nekainojama 56Gaisrin sauga naujajame lietuvos elektrins bloke: specialist isprsti galvoskiai 58Iskirtins kokybs Walraven inineriniai sprendimai 60

  INFRAsTRuKTRA

  TEmAVisagino atomins elektrins projektas atsidr ant neinomybs slenksio 62BAU 2013 Miunchene 67Gero vjo! 68AKTuAlIjOsLietuvos kratovaizdio formavimo ir tyrim aktualijos aptartos seminare 71 TRANsPORTAsPatvirtintos naujosios psij perj rengimo taisykls 72ATlIEKOsPavojingj atliek tvarkymas kiekvieno ms reikalas 76

  KNygALaisvi kurti 79

  summARy 80

  TuRI

  Nys

  48

  ruduo2012 4

  14

  KONKuRsAsRoca skelbia penktj tarptautin dizaino konkurs 3

 • Redakcijos odisSveikiname Jus, vartanius pirmj urnalo STRUCTUM numer!

  Esame novatorikas verslas verslui (B2B) koncepcijos leidinys, skirtas profesionalams archi-

  tektams, ininieriams, statyb ir pramons verslo atstovams bei infrastruktros specialistams.

  Ms tikslas sukurti taip trkstam vie erdv, kurioje vykt skirting sektoriaus srii atstov

  dialogas, idj, poiri ir problem mainai.

  Leidinio turinio struktra apima visas pagrindines sektoriaus sritis nuo projektins fazs, kult-

  rinio konteksto, rinkos apvalgos iki aktuali sprendim statini, aplinkos ininerijos, pramons,

  socialins ir verslo infrastruktros srityse.

  Pirmojo STRUCTUM numerio tema energija.

  iuo metu, kai pastatams ildyti sunaudojama 40 proc. visos Europos Sjungos suvartojamos

  energijos, energijos vartojimo mainimas yra vienas pagrindini valstybi nari, taip pat ir

  Lietuvos, prioritet mainant energetin priklausomyb. Todl pristatome Jums pirmj publi-

  kacij ciklo Pastat energinio efektyvumo didinimo koncepcijos straipsn: pokalb su moks-

  lininku Andriumi Keiziku apie tai, koki rezultat ioje srityje galima pasiekti papildomomis

  architektrinmis priemonmis.

  Lietuvos energetins priklausomybs mainimas tiesiogiai susijs su ms alies galimybmis

  savarankikai pasigaminti energijos. Ininerijos skiltyje pristatome Jums didiausi iandienos

  energetikos sektoriaus projekt nauj 455 megavat (MW) galios kombinuoto ciklo (9-j)

  blok, utikrinsiant gerokai efektyvesn ir varesn elektros energijos gavyb. Infrastruktros

  skiltyje apvelgiamos kito ypa svarbaus Lietuvai Visagino atomins elektrins projekto pers-

  pektyvos, analizuojami galimi praktinio pasirengimo aspektai.

  Architektros dalyje didiuojams galdami pristatyti naujj Kempinski Hotel Cathedral Squ-

  are, penki vaigdui viebut Vilniuje, o ventiniam sezonui artjant nusprendme pavelg-

  ti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro interjer kaip meno krin transformacij

  aspektu. Tsdami energijos tem, spausdiname interviu su Gintaru Karosu. Jo vadovaujamas

  Liubavo krato istorijos, kultros ir technikos paveldo muziejus, sikrs naujam gyvenimui pri-

  keltame Liubavo dvaro malno pastate ir pats pasigaminantis elektros energijos restauruota

  turbina, iais metais peln prestiin Europa Nostra apdovanojim.

  Gero skaitymo

  urnalas sTRuCTumISSN 2335-2108

  lEIdjAs UAB S MEDIA GRoUPA. Mickeviiaus g. 7LT-08119 VilniusTelefonas +370 5 265 3733Faksas +370 5 272 4241

  dIREKTOR IGN DAUSEVIIT

  vyR. REdAKTOR ELENA NEKRoIEN El. patas [email protected]

  TEKsT AuTORIAI:AIST GALAUNyTGRETA GRAByTIEVA SIMINoNyT-PUTRIUVIENKRISTINA NoREIKIENLIUTAURAS NEKRoIUSMARTyNAS MATULEVIIUS

  FOTOgRAFIj AuTORIAI:ELENA NEKRoIENGABRIELIUS VARNELISGIEDR ARKUTJoNAS TUMASoNISLINA KUINSKAITMARTyNAS MATULEVIIUSVACyS VALUIS

  KAlbOs sTIlIus IR KOREKTRAV KALBoS IR KoMUNIKACIJoS CENTRAS www.kkc.lt

  PARENgImAs sPAudAIUAB S MEDIA GRoUP

  REKlAmOs sKyRIusIEVA SLANyT Telefonas +370 5 265 3909El. patas [email protected]

  sPAusdINOUAB BALTo PRINT

  Redakcija neatsako u reklamini skelbim turin ir kalb. Perspausdinti straipsnius ir iliustracijas be leidjo sutikimo grietai draudiama.

  UAB S Media Group, 2012 STRUCTUM, 2012

  URNALAS PLATINAMAS NEMoKAMAI

  ruduo2012

 • K o n K u r s a s

  Roca skelbia penktj tarptautin dizaino konkursdidiausia pasaulyje vonios kambario rangos gamintoja Roca paskelb penktojo tarptautinio dizaino konkurso jump the gap pradi. is konkur-sas vyksta kas dveji metai, jame kvieiami dalyvauti jauni (iki 35 m.) dizaine-riai, architektai ir architektros, dizaino studentai i viso pasaulio.

  KAs?Konkurso uduotis yra ir paprasta, ir kartu sudtinga: reikia vizualiai pateikti nauj koncepcij, produkt arba erdv ateities vonios kambariui. Turint omenyje, kad po deimties met dabartiniai ms poreikiai ir iuolaikins technologijos taps praeities dalis, i uduot reikia pa-velgti ne tik krybikai, bet ir valgiai.

  20102011 m. konkursui paraikas pateik 3 009 jaunie-ji krjai i 92 pasaulio ali. Vertinimo komisijos pirmi-ninkas buvo garsus dizaineris, architektas Ronas Aradas (Izraelis). Konkurso nugaltoju tapo Michaas Warykie-wiczius i Lenkijos, pristats projekt In & out Shower duo zon ant sukamosios platformos, kuri i vidins (vo-nios kambario) erdvs gali tapti iorine sodo duu.

  KAdA?Norintieji dalyvauti 20122013 m. konkurse iki 2013 m. sausio 31 d. turi registruotis interneto puslapyje www.jumpthegap.net. Konkursin mediag reikt pa-teikti iki 2013 m. balandio 18 dienos.

  KAIP?kart konkurso vertinimo komisijos pirminink bus 2010 m. Pritzkerio architektros prizo laureat architek-t Kazuyo Sejima (Sanaa, Tokijas), komisijos nariai: di-zaineris Harri Koskinenas (Friends of Industry, Helsin-kis), urnalo Wallpaper redaktorius Benjaminas Kemp-tonas (Londonas), architektas Andrsas Jaque (Madri-das) ir Roca dizaino direktorius Josepas Congostas.

  Daugiau informacijos apie konkurs ir jo slygas rasite svetainje www.jumpthegap.net.

  Atstovas Lietuvoje Nerijus BakysTel. +370 682 43 234El. patas [email protected]

  Roca didiausia pasaulyje vonios rangos gamintoja. Daugiau nei 135-iose alyse veikianti bendrov ypating dmes skiria tech-nologijoms, dizainui ir inovacijoms. Apie Roca autoritet daug pasako jos bendradarbiavimas su garsiausiais pasaulio architektais (R. Moneo, D. Chipperfieldu, Herzog & De Meuron, Z. Hadid), interjero dizaineriais ir dizaino studijomis (Benedito Design, Giugiaro, Schmidt & Lackner). Viena labiausiai bendrovei Roca rpim srii aplinkos apsauga. Tai rodo tvari produkt, energij ir vanden taupani rengini krimas ir pltra. Be to, Roca yra krusi pasaulin fond We Are Water ir aktyviai dalyvauja jo veikloje.

  APIE ROCA

  www.jumpthegap.netwww.roca.comwww.roca.lt

 • a r c h i t e K t r a / 1 o b j e K t a s

  Pagrindin foj.

 • 1 o b j e K t a s / a r c h i t e K t r a

  Lietuvos nacionaLinis opeRos iR baLeto teatRas: matomos ir nematomos detalsAist GAlAunyt, architekt

  lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro pastatas toks pat

Search related