47
Curs de sociologie Prof. dr. Alina Baraian Col. Naţ. „G. Bariţiu” Cluj-Napoca DEFINITIE Sociologia studiază viaţa socială. Viata sociala=ansamblu de raporturi şi situaţii opuse,de tipul prietenie-dusmanie, putere- supunere,moralitate-imoralitate etc. CAP. I. Metodologia cercetarii sociologice A. Metode,tehnici si procedee Pentru cunoasterea obiectiva a vietii sociale si depasirea sociologiei spontane este necesara obtinerea datelor stiintifice cu ajutorul metodelor de cercetare. 1.Metode de cercetare -Din punct de vedere etimologic, termenul “metodă” provine din –gr “methodos”=drum ,cale de urmat DEFINITIE Metoda de cercetare reprezinta modul in care se produc datele stiintifice sau ansamblul de reguli de cunoastere si transformare a realitatii obiective. Tipuri de metode a)dupa perioada de timp in care se aplica:•metode transversale ex.observatia • metode longitudinale ex.biografia b)dupa gradul de interventie al cercetarii:•metode experimentale ex.experimentul • metode cvasiexperimentale ex.ancheta •metode de observatie ex.observatia 1

Curs Bac Sociologie AB

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BAC

Citation preview

Page 1: Curs Bac Sociologie AB

Curs de sociologie

Prof. dr. Alina BaraianCol. Naţ. „G. Bariţiu”

Cluj-NapocaDEFINITIESociologia studiază viaţa socială. Viata sociala=ansamblu de raporturi şi situaţii opuse,de tipul prietenie-dusmanie, putere-supunere,moralitate-imoralitate etc.

CAP. I. Metodologia cercetarii sociologice

A. Metode,tehnici si procedee

Pentru cunoasterea obiectiva a vietii sociale si depasirea sociologiei spontane este necesara obtinerea datelor stiintifice cu ajutorul metodelor de cercetare.

1.Metode de cercetare-Din punct de vedere etimologic, termenul “metodă” provine din –gr “methodos”=drum ,cale de urmatDEFINITIEMetoda de cercetare reprezinta modul in care se produc datele stiintifice sau ansamblul de reguli de cunoastere si transformare a realitatii obiective.Tipuri de metodea)dupa perioada de timp in care se aplica:•metode transversale ex.observatia • metode longitudinale ex.biografiab)dupa gradul de interventie al cercetarii:•metode experimentale ex.experimentul • metode cvasiexperimentale ex.ancheta •metode de observatie ex.observatiac)dupa nr.unitatilor sociale studiate: •metode statistice ex.ancheta sociologica bazata pe sondaj de opinie •metode cazuisitice ex.studiul de caz2.Tehnici de cercetare-provine din –gr “tekhne”=procedeu sau viclesugDEFINITIETehnica de cercetare reprezinta suma etapelor sau pasilor concreti pe care trebuie sa-i aplicam in actiunea de aplicare a metodei de cercetare. Ex.interviul si chestionarul3.Procedeul de cercetareDEFINITIEConcretizeaza tehnica de cercetare fiind instrumentul propriu-zis de lucru.Ex.fisa de observatie;testul;foaia cu intrebari pentru chestionar;ghidul de interviu

!!!In sistemul de cercetare metoda este generala,tehnica vine sa detalieze metoda,iar procedeul concretizeaza in practica tehnica.

1

Page 2: Curs Bac Sociologie AB

Metoda ex:ancheta sociologica ↓ ↘↙Tehnici interviu, chestionar ↓ ↓ ↓Procedee ghid de interviu, foaia cu intrebari

B. Problema ipotezelor de cercetare-ipoteza-provine din gr.”hippothesis” “thesis”=punere “hippo”=dedesubtDEFINITIEReprezinta un enunt stiintific cu valoare probabila care urmeaza sa fie dovedit ca adevarat sau fals.

!!!OBSERVATIEIn ipoteza de cercetare se aplica intotdeauna relatia de tipul:cauza-efect.Ipoteza de cercetare de principiu(care e deja dovedit ca adevarat) si de banuiala(care e hazardata si nu se bazeaza pe un nr.suficient de cazuri).Ipoteza de cercetare ia forma implicatiei logice formulandu-se cu:daca…atunci,cu cat…cu atat.Astfel ipoteza de cercetare este falsa intr-o singura situatie,cand antecedentul este adevarat si consecventul este fals. Daca………………….,atunci………..... antecedent consecvent

Ipoteza de cercetare de fapt vizeaza o intrebare si un raspuns;intrebare pentru ca presupune o corelatie intre 2 variabile si raspuns pentru ca de obicei intuieste ca in urma cercetarii va fi confirmata.Ex:Daca situatia economica a unei tari este precara,atunci rata emigratiei va creste. Cu cat un grup social este mai mic cu atat gradul sau de coeziune este mai ridicat.

C. Operationalizarea conceptelor in cercetarea sociologicaIdeea de operationalizare a conceptelor a fost preluata din fizica si introdusa in sociologie la inceputul sec.XX de catre G.A.Lundberg.DEFINITIEOperationalizarea conceptelor inseamna descrierea operatiilor empirice(practice)necesare trecerii de la teorie la practica.Operationalizarea conceptelor se poate realiza pentru conceptele cu un grad mai redus de generalitate.P.F Lazarsfeld a descris cele 3 etape operationalizarii conceptelor ca fiind stabilirea dimensiunilor variabilelor si indicatorilor conceptelor.

2

Page 3: Curs Bac Sociologie AB

a.Stabilirea dimensiunilor conceptelor ->presupune definirea conceptului,dimensiunile acestuia fiind practice altor concepte mai putin generale decat conceptul analizat.Ex:operationalizarea conceptului de vecinatate-grupare de indivizi situati in acelasi teritoriu,unii in proximitatea celorlalti.b.Stabilirea variabilelor conceptului->vizeaza relatiile posibile sau fenomenele,procesele si aspectele sociale vizate cu dimensiunile deja stabilite.c.Stabilirea indicatorilor empirici(concreti)->indicatorul empiric reprezinta un semn concret,observabil prin care recunoastem in practica respectivul concept.Ex:dim: grup + teritoriu comun + proximitate ↓ ↓ ↓variab. multime de posibil origine apartine acelorasi indivizi comuna institutii si organi- ↓ ↓ zatii(biserica,scoala) relationeaza posibil aceleasi obiceiuri ↓ ↓ coeziune posibil aceeasi limita ↘↓↙ indicator acelasi tip de gospodarii

D. Masurarea in sociologieOperatia de masurare in sociologie se aplica doar in legatura cu anumite metode de cercetare in urma culegerii datelor prin cercetarea de teren.DEFINITIEMasurarea in sociologie este o componenta de baza a cunoasterii stiintifice prin care atribuim valori(numerice)uneori fenomene si procese sociale,exista 3 componente:Componentele procesului de masurarea.Obiectul de masuratb.Etalon de masurarec.Reguli de atribuire a valorilora.Obiectul de masurat este reprezentat de fenomenele si procesele sociale pe care le studiem.Daca le analizam pe acestea putem vorbi de doua categorii de fenomene si procese:*Variabile sociale-adica-fenomene,procese care se preteaza la o analiza cantitativa(pot fi masurate)ex:factorii demografici*Atribute sociale-sunt fenomene,procese sociale care nu iau expresie cantitativa dar care pot fi evaluate dupa alti parametrii. Ex:grupurile,relatiile sociale,institutiile,organizatii.b.Etalonul de masurare reprezinta unitatea de baza a sistemului de masurare si elementul de comparatie in analiza sociologica.(nu este unic-variaza)c.Regulile de atribuire a valorilor reprezinta sistemul prin care putem compara etalonul cu obiectul de masurat si ce se constata despre obiectul de masurat.

3

Page 4: Curs Bac Sociologie AB

E. Esantionarea

In momentul in care sociologia abordeaza in cercetare fenomene si procese macro-sociale nu poate sa investigheze toate unitatile sociale implicate in fenomenul sau procesul respectiv deoarece ar necesita resurse uriase de munca,timp si bani.Din acest motiv se apeleaza la esantionare.DEFINITIEEsantionarea reprezinta procesul sau tehnica metodologica prin care devine posibila elaborarea de concluzii stiintifice despre un univers(populatie) pe baza cercetarii doar a unei parti din aceasta aleasa prin selectie statistica adecvata.Rezultatul esantionarii=>esantionul.Legat de esantion se ridica 2 intrebari:pe cine alegem in esantion?Cum stim ca unitatea aleasa este reprezentativa pentru comunitatea aleasa?Straduindu-se sa raspunda la intrebari,sociologii au enuntat trei tipuri posibile de esantionare:1.Esantionare probabilistica(aleasa la intamplare)-se realizeaza prin selectie -are trei variante:a.Selectie repetata->se realizeaza prin tragere la sorti a unitatilor care urmeaza sa intre in esantion dar unitatea odata extrasa nu este eliminata ci introdusa in urna astfel isi pastreaza sansa de a fi extrasa din esation.b.Selectia nerepetata->se realizeaza prin tragere la sorti dar unitatea,odata extrasa este eliminata,astfel ca probabilitatea de selectie se schimba pe masura ce inaintam in esantionare.c.Selectie mecanica->porneste de la deviza unei liste de unitati sociale,din colectivitate asezate de obicei in ordine alfabetica din care se face selectia pe baza unui pas de masurare.(K)-de masurare se calculeaza impartind la numarul total al populatiei (N) la numarul unitatilor pe care dorim sa le cuprinda esantionul.(n)K=N=1000=>K=10 N 1002.Esantionarea rationata-esantionare pe coteDEFINITIEAcest tip de esantionare este unul in care gandim structira esantionului in functie de tema pe care o abordam in cercetare.-aceasta esantionare se realizeaza gandind mai intai straturile(categoriiile de populatie ex.populatie cu studii medii,populatie cu studii superioare);dup ace am selectat straturile de populatie concordante cu tema de cercetare stabilim cotele de selectie,adica parti numerice din fiecare strat care urmeaza sa intre in esantion;in cadrul cotelor unitatilor sociale pot fi alese probabilistic sau neprobabilistic.!!!OBSERVATIEEsantionarea rationata este concreta in privinta rezulatatelor cercetarii decat esantionarea probabilistica.

3.Esantionarea stratificata->este tehnica de esantionare bazata practic pe “fotografierea realitatii”in sensul ca se identifica straturi de populatie dupa un anumit criteriu comun al unitatilor respective.Spre deosebire de

4

Page 5: Curs Bac Sociologie AB

esantionarea pe cote,stratul vizat de esantionarea stratificata,este reflectat in liste concrete care obligatoriu trebuie sa contina toate unitatile din stratul respective.-aceste liste se intocmesc tinand cont fie de situatia unitatilor in teritoriu(commune,judete,zone geografice)fie unitatile se ordoneaza alfabetic pe strazi,cartiere etc.Ex:aceasta tehnica de esantionare se foloseste in sondajele de opinie preelectorale si electorale.!!!!OBSERVATII=>CONCLUZII*Corectitudinea unei cercetari sociologicedepinde in foarte mare masura de esantionare.Pentru crestrea exactitatii datelor esantionul trebuie constituit in mod adecvat,adica sa se tina cont de cei 2 parametrii esentiali in esantionare,volumul esantionului si reprezentativitate.*Acesti parametrii depind unde de celalalt,reprezentativitatea fiind influentata de volum.Esantionul trebuie astfel construit ca volum incat rezultatele cercetariisa se incadreze intr-o marja de eroare de ±3%.

F. Metode de cercetare

1.Ancheta sociologica si sondajul de opinieAncheta sociologica este cea mai cunoscuta si utilizata metoda de cercetare in sociologie fiind totodata cea mai complexa dintre metode datorita multitudinii tehnice(interviu,chestionar,esantionari si instrumente foaie cu intrebari,ghid de interviu,statistica)pe care le utilizeaza.Sociologii spun despre ancheta sociologica faptul ca reprezinta un tip de cercetare sociologica de teren sau empirica.DEFINITIEAncheta sociologica reprezinta metoda de cercetare a realitatii bazata pe tehnici de producer a datelor prin intermediul intrebarilor adresate de investigator si a raspunsurilor formulate de subiecti.Obiectul de cercetare vizat de ancheta sociologica poate fi constituit din fenimene subiective(credinte,opinii,atitudini,aspiratii,stari de spirit)si fenomene obiective(factorii demografici,intitutiile,caracteristicile mediului social)Avantajele anchetei sociale ca metoda de cercetare:*arie larga de aplicabilitate*posibilitatea de a culege informatii bogate*eficacitatea si usurinta cu care se aplica instrumentele de cercetare*economia de resurse(timp,bani,forta de munca)

Dezavantaje ale anchetei ca metoda de cercetare*posibilitatea unei erori datorita esantionarii(volum prea mic sau lipsa de reprezentativitate),erori datorita interpretarii datelor,sau lipsa de sinceritate a subiectilor.Tipuri de ancheta sociologica-dupa continutul problemelor vizate:a.Anchete social-economice

5

Page 6: Curs Bac Sociologie AB

b.Anchete de opinie publica->SONDAJ DE OPINIEc.Anchete asupra mijloacelor de comunicared.Anchete cu tema electoral!!!OBSERVATIEAtunci cand ancheta sociologica vizeaza opiniile populatiei intr-o anumita chestiune ea se transforma in sondaj de opinie.DEFINITIESondajul de opinie reprezinta metoda de cercetare care are scopul de a cunoaste orientarea si intensivitatea opiniilor anumitor straturi de populatie,bazandu-se pe tehniciinterogative si de esantion.Temporal vorbind ancheta sociologica este utilizata anterior sondajului de opinie,primele anchete fiind consemnate in Marea Britanie,acestea au fost realizate de catre Ch.Boot prima datand din 1902 si au vizat viata populatiei sale din cartierele marginase ale Londrei.Tipurile de tehnici pe care se bazeaza ancheta sociologica si sondajul de opinie sunt:interviul,chestionarul,esantionarea.Ca instrumente ancheta utilizeaza planul de ancheta(proiect care descrie modul de desfasurare a cercetarii)

Tehnici de cercetare in ancheta sociologica

a. Interviul

DEFINITIEInterviul reprezinta tehnica de cercetare prin care obtinem informatii cu ajutorul intrebarilor si raspunsurilor verbale.Avantajele interviului:*spontaneitatea raspunsurilor subiectilor*observarea comportament non-verbal*studierea unor problem mai complexeDezavantajele interviului:*risipa mai mare de timp decat in cazul chestionarului*cost mai ridicat*nu se asigura anonimatulTipuri de interviu-dupa nr de persoane carora se adreseazaa.interviul individual->intr-un anumit moment fiind intervievat un singur individ->intensivb.interviu de grup->ia adesea forma interviului clinic sau psihologic,dar va furniza delatii importante despre importante despre viata sociala->extensive

-dupa prezenta subicetului intervievata.interviu face to face(direct)->unde persoana intervievata este prezenta.b.interviu indirect(telefonic sau email)

-dupa structurarea intrebarilor aduse

6

Page 7: Curs Bac Sociologie AB

a.interviuri structurate->cand intrebarile sunt gandite intr-o anumita forma dinainte si astfel adresate subiectilor.b.interviuri nestructurate-intrebarile sunt adresate spontan,in functie de cum evolueaza discutia cu subiectul.Regulile de realizare a interviului1.Operatorul de interviu trebuie sa se prezinte,sa specific institutia pt.care face cercetarea,tema cercetarii,scopul si obicetivele cercetarii.2.Operatorul de interviu specifica intervievatului modalitatea prin care acesta a fost ales in esantion si il asigura de pastrarea anonimatului si confidentialitatii raspunsurilor.3.Interviul trebuie sa inceapa cu intrebari de spart gheata sau de acomodare.Succesiunea si tipul intrebarilor ca si regulile ce trebuie respectate pe parcursul interviului sunt consemnate de obicei in ghidul de interviu(indrumator de convorbire)pe care operatorul de interviu trebuie sa-l aiba asupra sa.

b. ChestionarulDEFINITIEReprezinta tehinca de cercetare bazata pe o succesiune logica si psihologica de intrebari si/sau imagini grafice consemnate in scris care se administreaza sau sunt auto-administrate pentru a obtine raspunsuri consemnate in scris.Tipuri de chestionare-dupa modul de administrare:a.chestionare administrate->de catre cei care realizeaza ancheta sociologicab.chestionare autoadministrate-sunt completate de catre subiectul supus investigatiei.-dupa nr de teme abordate:a.chestionare special pe o singura temab.chestionar omnibus-abordeaza mai multe teme.

-dupa tipul intrebarilor din chestionar:a.chestionar cu intrebari inchise->sunt intrebari precodificate la care sunt furnizate variante de raspuns din care subiectul trebuie sa aleaga;cele mai frecvente intrebari inchise sunt cele cu raspunsurile:da;nu;nu stiu.b.chestionar cu intrebari deschise->contine intrebari care lasa libertate de raspuns subiectului.c.chestionarul mixt->cuprinde si intrebari inchise si intrebari deschise intr-o anumita alternanta.!!!!OBSERVATIEChestionarele mixte se folosesc mai ales in cercetarea opiniei,publice,cea mai buna schema de alcatuire a acestora fiind alcatuita de George Gallup astfel:

chestionarul trebuie sa inceapa cu o serie de intrebari inchise pentru determinarea gradului de cunoastere de catre subiecti a problemei puse in discutie.

urmeaza una sau mai multe intrebari deschise privind atitudinea fata de respective problema.

intervine un set de intrebari inchise referitoare la aceeasi problema.

7

Page 8: Curs Bac Sociologie AB

se introduce mai multe intrebari deschise despre motivatia opiniilor exprimate. chestionarul se incheie cu cateva intrebari inchise prin care se masoara intensitatea

atitudnii si opiniilor subiectilor.Regulile elaborarii chestionarului

prezentarea chestionarului trebuie sa fie estetica si trebuie atentie la asezarea intrebarilor in pagina.

Ordinea intrebarilor trebuie sa fie una logica,adica de la simplu la complex Ordinea intrebarilor trebuie sa fie una psihilogica,incepand cu intrebarile de spart gheata

urmate de intrebari de trecere (pt abordarea temei propriu-zise)apoi se aplica intrebari-filtru(care separa parerile populatiei dupa un anumit criteriu) si intrebari de inchidere.

O categorie aparte a raspunsurilor la intrebarile inchise o constituie variantele”nu stiu” sau non raspuns,care pot influenta marja de eroare a sondajului daca nu sunt coantificate separate.

Intrebarile trebuie sa fie clar si precis formulate;sa nu existe intrebari negative,sa nu existe intrebari tendentioase(care sugereaza raspunsul)intrebarile sa nu contina figure de stil,termini vagi si termeni excesiv de tehnici.

Intrebarile sa contina cont de nivelul de scolarizare al subiectilor.

2.ExperimentulExperimentul este o metoda utilizata de putin timp in stiintele socio-umane(psihologie,sociologie)fiind preluat din stiintele naturii.DEFINITIEExperimentul reprezinta metoda de cercetare prin care studiem actiunea variabilelor independente asupra variabilelor dependente,intr-o situatie controlata pt verificarea unei ipoteze.Variabila dependent este un process sau fenomen social care exista deja.Variabila independent este o situatie provocata in procesul sau fenomenul respective pentru a verifica o ipoteza.Tipuri de experimente:-dupa mediul in care se realizeaza:a.experiment de laboratorb.experiment de teren

Exerciţiu :Realizati un chetionar mixt dupa modelul Gallup pe tema:abandonul

1.Aveti idee ce inseamna abandonul?a.Dab.Nuc.Nu stiu2.Ce parere aveti despre elevii care practica acesta?3.De la ce vartsa credeti ca unii elevi abandoneaza scoala?4.Sunteti de accord cu abandonul?a.Dab.Nu5.V-ati gandit vreodata la problema abandonului scolar?

8

Page 9: Curs Bac Sociologie AB

a.Dab.Nu6.Credeti ca ar trebui luate unele masuri pentru a impiedica abandonul?a.Dab.Nu7.Care ar fi masurile care ati dori sa fie luate?8.Cunoasteti elevi care au abandonat scoala?a.Dab.Nu9.Considerati ca erati in stare sa-l faceti sa nu renunte la studii?a.Dab.Nu10.Care credeti ca este cauza care ii determina pe elevi sa abandoneze scoala?

3.Observatia sociologicaEste cea mai veche metoda folosita in stiintele sociale.Exista obervatie spontana pe care poate sa o realizeze oricine dar nu conduce la concluzii stiinfifice si exista observatie stiintifixca care se realizeaza dupa un anumit plan,intr-un anumit scop putandu-se produce date stiintifice.DEFINITIEObservatia reprezinta metoda prin care obtinem informatii despre viata sociala cu ajutorul simturilor(vaz,auz) in scopul verificarii unor ipoteze de cercetare.Tipuri de obervatie:-dupa gradul de implicare a cercetatorului si dupa momentul consemnarii actelor:a.Observatie structurata->observatorul este pasiv si inregistreaza datele despre colectivitatea studiata pe foaia de observatie in momentul realizarii obervatiei.b.Observatie participativa->observatorul ia parte si se implica la viata colectivitatii studiate iar datele sunt inregistrate ulterior,adica post-festum.!!!OBSERVATIIAtunci cand observatia vizeaza un singur individ se transforma in studiu de caz.Daca observatia ne vizeaza propria persoana atunci ea se transforma in auto-observatie sau introspectie.Principalul instrument folosit pentru metoda observatiei este fisa de observatie care trebuie sa contina data,ora,durata observatiei,locul desfasurarii evenimentelor,conditiile in care se realizeaza observatia,aparatele utilizate in observatie(aparat foto,camera de luat vederi,telefon,binoclu).

4.Studiul documentelor socialeDEFINITIEDocumentele sociale reprezinta un obiect sau text care ne poate furniza informatii despre viata sociala din prezent sau din trecut a unei colectivitati.!!!OBSERVATIEStudiul documentelor sociale este calificat de catre sociologi ca fiind o forma de obervatie indirecta.

9

Page 10: Curs Bac Sociologie AB

Tipuri de documente sociale:1.Documente materiale:ex-cladiri,unelte,obiecte de imbracaminte,de cult.2.Documente scrise:

oficiale-cifrice:ex:recensamantul populatiei,anuarele statistice -necifrice:ex:Constitutia,Hotarari de Guvern

neoficiale :ex:biografia sociala,autobiografia,jurnale,scrisori,fotografii,presa scrisa,presa audio-vizuala.

Recensamantul populatiei este documentul oficial cifric comandat de guvernul unei tari si cuprinde date despre numarul populatiei,repartitia populatiei pe categorii dupa gen,varsta,ocupatie,nivel de studii,etnie,religie,etc.

!!!OBSERVATII In Romania ultimul recensamant a avut loc in anul 2002 iar primul recensamant al

Romaniei modern a avut loc in 1938. Recensamantul se efectueaza din 10 in 10 ani. Pe baza datelor obtinute prin recensamant guvernul poate elabora prognoze sociale si

politici sociale. Intre doua recensamante a populatiei,evaluarea numerica a acesteia se poate completa

anual cu ajutorul anuarelor statistice sau informatiilor din registrele starii civile si ale politiei.

Biografia sociala este studiul vietii unei persoane realizat pe baza datelor si informatiilor disponibile de catre alta persoana.!!!OBSERVATII

BIografia sociala se identifica adesea cu studiul de caz. Biografia sociala este document neoficial,necifric care contine: date demografice si sociale despre persoana in cauza si familia de provenienta. istoria vietii persoanei respective aspecte subiective legate de perceptia propriei persoane,trairile affective,relatiile cu

ceilalti,atitudini si valori.Prima biografie sociala este realizata la inceputul sec.al XIX-lea de catre W.Thomas si Fl. Znaniecki “Taranul polonez in Europa si America”Znaniecki spunea ca biografiile sociale sunt documente sociologice prin excelenta.Biografia sociala este o metoda descriptive deosebita de metodele statistice care prezinta avantajul acumularii de date detaliate si simultan dezavantajul subiectivitatii ridicate.

Cand biografia sociala este relatata de persoana vizata de biografie se transforma in auto-biografie.

O forma a auto-biografiei este jurnalul care prezinta avantajul consemnarii periodice a datelor astfel incat acestea sunt exacte.

10

Page 11: Curs Bac Sociologie AB

5.MonografiaDin punct de vedere etimologic termenul monografie provine din termenii grecesti:”monos”=unul,unitate;”graphien”=descriere.DEFINITIEMonografia este metoda de cercetare care consta in descrierea unei unitati sociale.!!!!OBSERVATIEUnitatea sociala vizeaza grupuri sau colectivitati de indivizi si cu toate ca apare ca si caz individual,ea poate fi considerate reprezentativa sau tipica pentru alte unitati sociale.Tipuri de unitati sociale studiate prin monografie:a.microunitati sociale:familia,echipele de muncab.unitati sociale mijlocii:sate,comune,orase mici.c.macrounitati sociale:orase mari,judete,natiuni.OBS Primele monografii sunt realizate in a 2a jumatatea a sec XIX de catre Frederic Le Play,in Franta care a creat si condus de 30 de ani prima scoala monografica avand ca obiect de cercetare familiile muncitoresti. Cam in aceeasi perioada in care Le Play realiza primele monografii in Franta,la noi in tara Ion Ionescu de la Brad intemeiaza practic cercetarea monografica a satului. Cercetarile lui sunt continuate si dezvoltate in sociologia romaneasca, atingand apogeul in perioada Scolii sociologice de la Bucuresti(1920-1948)condusa de Dimitrie Gusti.!!!OBSERVATIE

Dimitrie Gusti a elaborate un sistem si o metoda de cercetare in lucrarea “Sociologia monografica,stiinta a realitatii sociale”.

!!!OBSERVATIIUn alt merit al lui Dimitrie Gusti este intemeirea muzeului satului in aer liber.Tot lui Gusti ii apartine meritul de a fi realizat primele filme documentare sociologice “Dragus,o zi din viata unui sat romanesc”(1929) “Comuna Sant”(1935)

11

Page 12: Curs Bac Sociologie AB

II.Structură şi stratificare socială

Conceptul de structură socială-o definitie sintetica a structurii sociale vizeaza totalitatea relatiilor si interactiunilor dintre indivizi-pentru o mai buna intelegere a conceptului de structura sociala trebuie introdus conceptual de sistem social.DEFINITIESistemul social reprezinta un ansamblu de elemente care interactioneaza intre ele fiind interdependente astfel incat modificari ale unora determina modificari in toate celelalte.

!!!OBSERVATIESistemele sociale sunt dintre cele mai variate si constituite dupa diverse criteria astfel:-dupa marime-microsisteme sociale(familia,grupuri de prieteni,scoala,intreprinderea) -macrosisteme sociale(clasele sociale,comunitatea,natiunea,societatea in ansamblu=>sistem social global)DEFINITIE

Structura sociala reprezinta totalitatea interactiunilor de la nivelul sistemului global,intre sistemele si subsistemele care il alcatuiesc si in interiorul fiecarui subsistem .

!!!OBSERVATIE

Sistemele sociale care alcatuiesc structura sociala sunt rezultatul diverselor tipuri de relatii posibile in societate,datorita naturii sociale a omului(fil.antic Aristotel definea omul drept “zoom plitikom”=>animal social).De ex.relatia de casatorie si inrudire genereaza familia ca microsistem social;relatia de prietenie genereaza grupul de prieteni;relatiile entice genereaza grupul etnic sau natiunea.

Un alt criteriu care determina sistemele si structura sociala este criteriul economic(al distributiei veniturilor si al posesiunii averilor)prin aplicarea carora rezulta sistemul de clasa sociala si sistemul de stratificare sociala.

Structura sociala sufera numeroase modificari in timp,fiind influentata de nenumarati factori,cum ar fi:

-factori demografici

-factori culturali

-factori economici

-factori sociali

-factori politici

12

Page 13: Curs Bac Sociologie AB

Stratificare sociala si clase sociale

Intre stratificarea sociala si clasele sociale exista o serie de caracteristici commune fundamental fiind ierarhizarea,care determina practice diferentieri si inegalitati sociale.DEFINITIEStratificarea sociala reprezinta orice diferentiere sociala care genereaza in societate grupari aflate intr-o relatie de ordine.Stratificarea sociala se manifesta in toate formele de organizare sociala de la nivel microsocial pana la nivel macrosocial.Stratificarea sociala se realizeaza dupa anumite criterii,decisiv fiind cel economic.In societatile traditionale numite si societati inchise stratificarea era extreme de rigida,un exemplu in acest sens fiind castele in India sau ordinele in Europa Medievala,acestea erau grupuri rigide inchise si separate toate evenimentele decisive petrecandu-se in interiorul grupului respective iar indivizii nu puteau sa-si schimbe grupul din care faceau parte din nastere.Ex:in India exista 4:caste-preotii,razboinicii,producatorii si negustorii.In Europa ordinele desemnau prezenta celor 3 stari:nobilimea,clerul si starea a 3-a.Notiunea de clasa sociala este utilizata pentru prima data la sf.sec al XIX de catre Karl Marx.Pentru Marx clasele sociale erau grupuri mari de oameni care se diferentiau dupa raportul fata de mijloacele de productie(proprietary sau nu)=>cele 2 clase burghezia (detine mijloacele de productie)si proletariatul.Max Weber preia idea de clasa sociala de la Marx cu intentia de a construi un sistem al claselor sociale perfect ierarhizat tinand cont de criteriul ocupational si de nivelul de educatie,rezulta astfel distributia pe cele 3 clase sociale si anume clasa de sus(elita),clasa de mijloc si clasa de jos.!!!OBSERVATII

Ponderea clasei de mijloc intr-o anumita societate este un indicator la gradul de dezvoltare a acestuia,astfel se observa ca in societatile occidentale dezvoltate,clasa de mijloc are o pondered peste 60%.

Structura de clasa a Romaniei in sec XX a auferit 3 mutatii respective:inceputul secolului pe fundalul indotrializarii puternice creste ponderea burgheziei,dar si a muncitorilor,taranimea ramanand totusi clasa cea mai numeroasa;dupa instaurarea comunismului si tendinta de egalitate a indivizilor clasa dominant a fost proletariatul;dupa revolutia din 1989 are loc reconstituirea proprietatii private astfel incat se realizeaza o reasezare in clasele sociale,in clasa de sus,de joc si de mijloc cu eforturi actuale de consolidare a clasei de mijloc.

Dupa criteriul occupational clasele sociale pot fi:-clasa intelectuala(nonmanualii)-manualii(clasa muncitoare)-fermierii(taranii)-alte subclase(marginalii)

Pozitia sau statusul social-una dintre principalele caracteristici ale stratificarii sociale este ierarhizarea grupurilor umane in functie de pozitiile sociale pe care le ocupa indivizii in societate.DEFINITIE

13

Page 14: Curs Bac Sociologie AB

Pozitia sociala reprezinta locul pe care il ocupa un individ in societate determinat dupa un set de indicatori sau criterii cum ar fi:veniturile(averea),oupatia,pregatirea scolara,puterea politica,stilul de viata,prestigiul social.!!!OBSERVATII

Pozitiile sociale similare constituie clasa sociala. Totalitatea pozitiilor sociale furnizeaza spatiul social,in societatea contemporana gratie

egalitatii de sanse indivizii isi modifica pozitia sociala,deci spatiul social este dinamic. Termenul pozitie sociala este sinonim in sociologie cu cel de status social. Daca analizam tipul de stratificare sociala prezent in societatile traditionale si in

societatea contemporana sesizam urmatoarele:a)societatea traditional este una cu stratificare rigida pt. ca indivizii nu isi pot schimba statusul social prescris(dat de la nastere)=>aceea este o societate inchisa.b)in societatea contemporana indivizdul isi schimba cu usurinta statusul social avand statusuri sociale dobandite in urma manifestarii talentului si efortului acestora=>aceasta este o societate deschisa.

Mobilitatea socialaDEFINITIEMobilitatea sociala reprezinta fenomenul de deplasare a indivizilor in spatiul social.*”deplasare”=schimbare pozitie socialaExista 4 tipuri de mobilitati sociale:a.Mobilitatea ascendenta->schimbarea pozitiei inferioare cu alta superioarab.Mobilitatea descendenta->schimbarea pozitiei superioare cu alta inferioarac.Mobilitatea intragenerationala->schimbarea de pozitie in cursul vietii active cand punctul de pornire in cercetare il reprezinta pozitia proprie a individului studiat.d.Mobilitatea intergenerationala->se realizeaza intre generatii atunci cand se aleg ca repere pozitia familiei de provenienta sic ea de destinatie.!!!OBSERVATIEMobilitatea intergenerationala se poate studia cu ajutorul tabelului de mobilitate:

!!!OBSERVATII Acest tabele reflecta o societate deschisa deoarece este prezenta mobilitatea sociala

atata in forma ascendenta cat si in forma descendenta. Tabelul de mobilitate intergenerationala care ilustreaza o societate inchisa va avea

completata doar diagonal deparece toti indivizii dunt staganti din punct de vedere social.

OBSIn societatea contemporana legat de mobilitatea sociala si stratificarea sociala se pune problema egalitatii de sanse.Conceptul vizeaza posibilitati egale de acces pentru indivizi la diferite nivele de studii,functii sociale,posture,oportunitati.Principiul egalitatii de sanse deriva din principiile drepturilor fundamentale ale omului:viata,proprietate,libertate si este manifestat in societatea democratica deschisa.

CAP. III Status si rol

14

Page 15: Curs Bac Sociologie AB

Individul face parte pe parcursul vietii din diferite grupuri(familia,scoala,prietenii,institutiile in care lucreaza)unde are o anumita pozitie.Acestor pozitii le corespunde un sistem de asteptari:ale noastre fata de celorlalti si ale celorlalti de la noi,in functie de legile societatii,tegulile sociale etc.DEFINITIEStatusul reprezinta pozitia unui individ sau a unui grup in cadrul sistemului social.!!!OBSERVATIE

Datorita faptului ca apartine mai multor grupuri,individul are mai mult statusuri carora le sunt asociate drepturi si obligatii dar si mai multe roluri.

DEFINITIERolul reprezinta aspectul dinamic al statusului fiind dat de ansamblul asteptarilor celorlalti de la noi.

!!!OBSERVATIE Unuia si aceluiasi status ii corespund mai multe roluri:ex.statusului de professor ii

corespunde un anumit sistem de asteptari din partea elevilor(fata de care joaca un rol),un alt sistem de asteptari din partea directiunii(fata de care joaca alt rol).Conceptele de status si rol pot fi abordate din mai multe perpective si anume:-sociologica(T.Parsons,M.Weber,Mead)-psihologie sociala(J.Stoetzel)-antropologia culturala(Ralf Linton)

Tipuri de status:-dupa felul in care s-a dobandit:a.Status prescris sau atribuit->este statusul cu care ne nastem(statusul de baiat sau fata,de copil al parintilor)b.Status dobandit sau achizitionat->obtinut pe parcursul vietii ca expresie a manifestarii talentelor si eforturilor individuale(statusul profesional)-dupa momentul punerii in evidenta:a.Status actual-pus in evident la un moment datb.Status latent->pe care il detinem,dar nu este manifestat intr-o anumita situatie cand intervin alte statusuri.!!!OBSERVATII

Sociologii sesizeaza ca in anumite situatii pot intra in contradictie 2 sau mai multe statusuri pe care le avem rezultand conflictul interstatus.ex:situatia in care un professor preda la clasa in care este elev-eleva propriul copil.

Sociologii vorbesc si de existent conflictelor intrastatus,si anume conflate cu sine ale persoanei legate de un anumit status pe care il detineEx:aceste conflicte apar frecvent la adolescent.

Adesea statusul social este exprimat simbolic prin vestimentatie,titulatura si privilegii.Ex:in armata-uniforme.

SEMESTRUL AL II-LEA

15

Page 16: Curs Bac Sociologie AB

CAP IV.Relatiile sociale

Fundamentarea relatiilor interpersonale ca relatii sociale se poate fixa in definirea aristotelica a naturii umane care surprinde ca aspect essential sociabilitatea posibila datorita comunicarii.Comunicarea tine de structura personalitatii umane chiar daca aceasta structura variaza de la individ la individ observand fie indivizii introvertiti fie indivizii extravertiti.Introvertitul este individul izolat mai putin predispus la comunicare care are implicit mai putine relatii sociale sau interactiuni cu semenii sai.Extravertitul este expansiv,cu dorinta de a comunica si implicat intr-o gama larga si variata de rel.sociale.!!!OBSERVATIE

In societatea contemporana datorita virtualizarii relatiilor interumane se observa o tendinta de golire a acestora dar si de izolare a indivizilor care prefer cyber-spatiul in locul comunicarii face to face,reale,autentice care are avantajul transmiterii mesajului nu doar prin viu grai ci si prin munca si gestica.“Organul de simt special,ochiul are o functie sociala unica.Unitatea si interactiunea indivizilor se bazeaza pe priviri reciproce .Aceasta este poate cea mai directa sic ea mai pura reciprocitate care exista”G.SimmelRelatiile interpersonale sunt expre abilitatii sociale a unui individ.Acesta depinde de mai multi factori:tipul de socializare al individului,cunoasterea intereselor grulupui,statusul ocupat in grup,capacitatea de a anticipa reactiile celuilalt.

!!!OBSERVATIE In relatiile interpersonale individul este simultan subiect cunoscator si obiect al

cunoasterii.Reusita relatiilor interpersonale este direct proportional cu gradul de cunoastere de sine si de cunoastere a celorlalti.La nivel macrosocial relatiile diverse multiple si de calitate sunt simpotemele unei maturizari a societatii si a dezvoltarii acesteia.

Tipuri de comunicare

*in functie de prezenta celuilalt:a.relatii directe”fata catre fata”b.relatii indirecte,mediate(internet,telefon)*dupa gradul de formalizarea.relatii informale-se stabilesc intre indivizi situati la acelasi nivel ierarhicb.relatii formale-se stabilesc in mod oficial intre indivizi de nivele ierarhice diferite sau intre indivizi si institutii.*psihologul si sociologul Leon Festinger a incercat sa identifice principalele surse de presiune care deschid comunicarea indivizilor.a.presiuni pentru integrare in grup- sunt realizate fie de catre individ din dorinta de identificare cu grupul sau din partea grupului,caz in care vorbim de presiuni sociale.

16

Page 17: Curs Bac Sociologie AB

b.presiuni pentru schimbarea pozitiei sociale-sunt exercitate de catre individ in interiorul grupului pentru a obtine o pozitie mai buna sau fata de alte grupuri pentru a-si schimba grupul.c.presiuni datorate starilor afective-studiile arata ca diversele stari affective precum bucuria,ostilitatea,furia poate sa determine deschiderea indivizilor spre comunicare.

!!!OBSERVATIE Desi imperativul fiintei sociale este acela de a comunica si relationa cu ceilalti,putem

totusi sesiza ca in societatile industrial si postindustriale ,individul este mai degraba un insingurat.Sociologii identifica anumite surse ale acestui fenomen:tendinta de izolare in compania mijloacelor virtuale,segmental mare de timp acordat satisfacerii nevoilor de ordin economic,tendinta de la locul de munca de a trasa sarcini individuale in detrimental celor de echipa;convietuirea in tipul de comunitate de la bloc care paradoxal datorita eterogenitatii(diferentei) indivizilor determina un grad redus de comunicare intre acestia;prejudecata conform careia nu comunicam cu persoane cu status social diferit.

La ora actual sociologii identifica o serie de asa numite obstacole in calea comunicarii cum ar fi:-prejudecata conform careia cei care ne contrazic ne sunt dusmani,prin urmare nu mai comunicam cu ei-prejudecata conform careia atunci cand nu mai este posibila comunicarea singura solutie ramane forta(la nivel macrosocial) ex:razboiae,conflicte-nu exista exercitiul comunicarii in cazul indivizilor(scoala ar trebui sa se implice mai mult in dez.acestui ex.)

Pentru a evita aceste obstacole este nevoie de impunerea dialogului ca metode de rezolvare a problemelor ,iar acolo unde este cazul chiar realizarea compromisului.

Interactiunea ca proces de comunicareComponentele procesului de comunicare(emitator,receptor,canal de comunicare,cod,mesaj)sunt menite a imbunatati relatiile interumane prin interactiuni specifice societatii si prin influente exercitate de catre indivizi unii asupra celorlalti.

Modele si stiluri in relatiile interpersonale1.Modelul mecanizat-presupune relatii interpersonal standarizate,relatii interpersonal formate,relatii interpersonal reci lipsite de implicare afective.-standardizarea relatiilor interpersonal se datoreaza diversificarii rolurilor sociale in societatea contemporana.-aceasta raceala si formalizarea relatiilor interpersonal determina depersonalizarea individului,se comporta mecanic precum un robot si in plus e nevoie sa joace roluri sociale chiar daca I se potrivesc sau nu.-factorii care determina standardizarea relatiilor interumane sunt:

factori de eficienta factori de timp factori demografici(nr mare de persoane cu care se interactioneaza)

17

Page 18: Curs Bac Sociologie AB

2.Modelul complementaritatii-incearca sa impace viata sociala si viata privata a individului-incearca sa atenueze efectele produse de standardizarea din viata sociala,prin implicare de tip afectiv in relatiile ca familia si prietenii pe segmentul timpului liber.-deoarece segmental timpului liber este foarte mic asistam adesea la defulari ale individului in sfera vietii private in forma violentei.3.Modelul organic-semnifica nevoia revenirii la relatiile umane personalizate in sensul depasirii hiatusului(rupturii) dintre rolul social si persoana ca atare.-acest model este dezirabil deoarece imbunatateste relatiile interpersonale si are consecinte pozitive de tipul motivarii suplimentare pe linie afectiva pentru indivizi in ceea ce priveste indeplinirea sarcinilor.-acest tip de relatii interpersonale bazate pe empatie si personalizate indeplinesc dezideratul Kantian concretizat in imperativul categoric:actioneaza astefl incat sa considere intotdeauna omul scop in sine si niciodata mijloc.

V.Grupuri sociale

Definire si caracterizare generala

Prin natura sa individul evita izolarea si prefera existenta in comunitate,cu ceilalti. Inca de la nastere si din primii ani ai vietii exista in grupuri informale(familia),creste si se maturizeaza in alte tipuri de grupuri(scoala,prietenii,colegii de munca)pentru a sfarsi inconjurat de membrii propriului grup(rude,prieteni)sau de membrii grupului formal din cadrul spitalului.Pentru a constitui un grup trebuie sa existe:-un nr mai mare sau mai mic de persoane -acestea sa interactioneze intre ele -acestea sa aiba sentimental apartenentei la grupDEFINITIEGrupul social reprezinta un ansamblu cu un grad mai inalt sau mai redus de structurare si cu interactiune intre membrii sai pe o durata de timp mai mare sau mai mica.!!!OBSERVATIE

Pentru a constitui un grup trebuie sa fie prezente doua elemente:a.intercunoasterea membrilorb.interactiunea dintre membrii-presupune existent unor scopuri commune si interese commune.

Tipuri de grupuri-dupa marime:a.grupuri mici->ex(2-10 membrii de prieteni,familia)

18

Page 19: Curs Bac Sociologie AB

b.grupuri medii->ex:clasa de elevi,grupe de student(25-30-40 membrii)c.grupuri mari->ex:partied politice pot contine chiar sute de persoane-dupa tipul de relatii dintre membrii si mod de constituirea.grup informal->se constituie spontan,fara reguli scrise.b. grup formal- constituit prin decizie scrisă, cu regulament de organizare şi funcţionare, relaţiile sunt formale, oficialeDEFINITIEGrupul de referinta =grupul pe care il luam drpet model;ex.grupul elevilor olimpici!!!OBSERVATII

Uneori grupul de referinta poate sa fie identic cu grupul de apartenenta ,uneori grupul de referinta este din afara celui de apartnenta.

Potrivit studiilor sociologului american Robert Merton pot exista grupuri de referinta pozitive respective grupuri de referinta negative.Grupurile de referinta pozitive determina socializare concordant cu valorile sociale si cu cat grupul de referinta este mai valoros cu atat cresc aspiratiile individului si il influenteaza pozitiv in evolutia sa.Grupurile de referinta negative genereaza socializare discordanta,concretizata in deviant comportamentala sau delicventa.

->alte tipuri de grupuri grupul de similaritate,de egali(peer group)-este compus din indivizi cu acelasi status

care impartasesc aceleasi valori si idealuri si au aceleasi preocupariEx.grupul de prieteni,anturajul

grupuri interne(in-groups)-sunt grupurile in care ne integram sau din care facem parte,pe criteria entice,de varsta,profesionale

grupuri externe(out-groups)-sunt grupurile din afara noastra grupuri de presiune-este alcatuit din membrii cu interese comune,cu straturi

organizationale bine delimitate care incearca sa impuna sau sa modifice anumite aspecte,in cadrul colectiv.

grupuri nominale-sunt mai degraba grupari statistice pentru ca nu se cunosc toti membrii intre ei si nu au sentimentul apartenentei la grup,dar aceste grupuri sunt importante pentru analiza structurii sociale.Ex:grupul persoanelor in varsta grupul persoanelor tinere etc

!!!OBSERVATIE Una din trasaturile fundamentale ale grupului este coeziunea.

DEFINITIECoeziunea reprezinta consensul membrilor grupului in raport cu problemele esentiale ale grupului.

Ipoteze privind grupurile sociale1.cu cat nr.membrilor unui grup este mai mic cu atat gradul lor de coeziune este mai mare si reciproc.

19

Page 20: Curs Bac Sociologie AB

2.daca grupul este amenintat din exterior atunci gradul de coeziune tinde sa creasca. Indicele de coeziune in grup este considerat relevant atat in sociologia cat si in

psihologia muncii deoarece studiile arata ca un indice ridicat de coeziune in grup determina cresterea productivitatii muncii si genereaza beneficii.

VI.FAMILIAIn abordarile sociologice familia este considerate din perspective macro-sociologica-institutie,iar din perspective microsociologica-microgrup.DEFINITIEFamilia este grupul matur si social fundamental realizat prin casatorie in care membrii sunt legati prin relatii natural-biologice,afectiv si morale,economice si juridice.Functiile familiei:a)Functia biologica->de reproducere sexuala care asigura descendenta cupluluib)Functia economica->din punct de vedere economic familia reprezinta un menaj sau gospodarie care se autogestioneaza in privinta veniturilor si a cheltuielilor in vederea satisfacerii nevoilor.!!!In cazul familiei traditionale din mediul rural familia era preponderant centrata pe producer de bunuri in gospodarie pt autoconsum.In familiile modern din mediul urban principal functie a familiei este de consum.c)Functia de socializare->vizeaza faptul ca familia asigura conditii pt.insusirea si transmiterea valorilor sociale si asigura integrarea copilului in viata sociala.Aceste asoecte se realizeaza prin mijloace specific,mai ales prin cele de control.

Tipuri de familieI.Familia de origine->este cea din care provenim prin nastere,in cazul ei dominante fiind raporturile parentale si filial;ea este cea care asigura socializarea descendentelor.Familia conjugala->este cea constituita prin casatorie inteleasa ca uniune liber consimtita intre doua persoane de sex opus in conditiile legii este considerate baza a sistemului de inrudire in societate.II.Familia nucleara-este familia de baza alcatuita din soti(pereche maritala) si copii.Familia extinsa->cuprinde pe langa nucleul familial si alte rude din mai multe generatii.Familia monoparentala->familia in care copilul/copii sunt cu un singur parinte(mama sau tata)fiind rezultata fie in urma decesului unuia dintre parinti,fie in urma divortului.!!!Sociologii acorda o atentie deosebita studiului familiei monoparentale si a modului in care acesta influenteaza socializarea copilului.Multi dintre sociologi considera ca absenta unuia dintre modelele parentale (matern sau patern)poate determina deficite in socializarea copilului si determina in mod cert modificari ale personalitatii viitorului adult pe linie afectiva dar si pe linia indeplinirii rolurilor familiale.

CASATORIAPe parcursul istoriei umanitatii,practicile sociale au determinat urmatoarele tipuri de casatorie:a.casatoria ca angajament familial->in care parintii cautau partener/partenera pentru fiica sau fiul lor care sa corespunda unor criteria de varsta,avere,apartenenta sis a dispuna de calitati necesare pt.o gospodarie.

20

Page 21: Curs Bac Sociologie AB

b.casatoria ca strategie patrimoniala->se realize ca strategie de gestiune a averii de aceea intervenea adesea notarul in realizarea acestei casatorii astfel incat o familie cunostea cu precizie averea celeilalte;este specifica societatii traditionale;de ea se leaga si strategia unor familii de a avea un singur copil tocmai pentru a nu diviza averea intre mostenitoric.casatoria ca legatura izvorata din dragoste reciproca si impartasita intre parteneri;este specifica societatii modern.d.noua alianta->este specifica societatii contemporane occidentale in sensul ca intrarea in viata conjugal a partenerilor nu mai corespunde neaparat cu momentul casatoriei ,ea precede adesea acest moment si nu se mai finalizeaza cu actul casatoriei ,in acest caz vorbim despre concubinaj sau uniune consensuala.

VII.OrganizatiileDefinire si tipuri

Persoana umana,inca de la nastere si pe tot parcursul vietii interactioneaza cu mediile organizationale(maternitate,cresa,gradinita,scoala,loc de munca,spital,etc.)DEFINITIEOrganizatia reprezinta coordonarea eforturilor individuale a mai multor indivizi in vederea realizarii unui scop.!!!Un grup de indivizi constituie organizatie cand are reguli formale(regulamente scrise)dar si reguli informationale care reglementeaza comportamentul indivizilor intr-o organizatie.Tipuri de organizatii:*dupa domeniul de activitate:a.Organizatii economice->ex.societatile comerciale,firmeleb.Organizatii politice->ex.partidelec.Organizatii sociale->ex.ONG(Organizatii nonguvernamentale)d.Organizatii cultural-educative->ex.sistemul de invatamante.Organizatii religioase->ex.cultele religioasef.Organizatii militare->ex.armata,forta de securitate*dupa gradul de complexitate:a.Organizatii simple->sunt alcatuite din indivizi(vezi clasif.anterioare)b.Organizatii complexe->ex.ONU,N.A.T.O,UNICEF,U.E!!!OBSERVATIE

Recent au intrat in atentia sociologilor asa numitele organizatii totale care monopolizeaza viata membrilor lor(ex:inchisori,manastiri,aziluri)

Teoriile organizationaleOrganizatiile au rol decisive in viata individului deoarece determina cresterea calitatii vietii dar si in viata sociala in ansamblu detereminand imbunatatirea acestetia.Pentru a-si indeplini aceste functii,organizatiile trebuie sa fie eficiente si functionale motiv pentru care sociologii au incercat sa elaboreze modele ideale care sa determine o organizatie sa fie eficienta si rationala.

1.Teoria managementului stiintific2.Teoria birocratiei3.Teoria resurselor umane

21

Page 22: Curs Bac Sociologie AB

*Teoria managementului stiintific clasic-a fost elaborate la sf.sec XIX->de catre Robert Taylor care a prin a incerca sa raspunda la cateva intrebari legate de organizarea eficienta a muncii in organizatiile de tip economic.

-primul principiu descoperit de Taylor in demersurile sale este principiul muncii simplificate sau a diviziunii muncii->este preferabil ca persoanele sa fie specializate pe domenii stranse de activitate acest lucru generand eficienta si rapiditate in productie.

principiul celei mai bune metode->deoarece orice activitate de productie se poate realize prin mai multe metode care nu sunt egale in ce priveste eficienta,trebuie sa existe un specialist care sa coordoneze muncitorul sis a-I arate cea mai buna metoda de lucru.

principiul “homo oeconomicus”(principiul morcovului si al batului)->omul se naste ca fiinta lenesa si pasiva si munceste doar din dorinta de recompensa-castig sau pentru a evita sanctiunile(batul).

!!!La ora actuala teoria managementului stiintific clasic este aplicata perfect in organizatia de tip Mc’Donalds. *Teoria birocratiei-apare cam in aceeasi perioada cu cea a managementului stiintific classic fiind omisa de Marx Weber.-acesta considera birocratia drept o forma de organizare rationala si eficienta a institutiilor.La ora actual aceasta teorie se aplica inca in functionarea institutiilor publice.-are la baza urmatoarele principia:*seful organizatiei isi ocupa functia prin alegeri,concurs sau mostenit*organizatia este structurata ierarhic piramidal:nivelul de jos-executanti nivelul median-sefii de birouri si departamente varful organizatiei-presedintele si directorii*functionarii isi ocupa posturile de regula prin concurs,iar promovari se fac in functie se realizeaza pe criteria de performante si vechime*fiecare post sau functie are o sfera de converteenta chiar definitiva*ierarhia este strict respectata,iar indeplinirea sarcinilor de serviciu este supravegheata de catre superiori*functionarii remunerati prin salarii fixe,au dreptul la pensie,la premii si la concediu platit*singura preocupare a functionarului trebuie sa fie functia pe care o detine si care constituie pentru el o criza.!!!dupa anii 1940 teoria birocratiei a fost supusa unei severe critici de catre sociologul R.K.Merton,acesta reprosand birocratiei ritualismul adica faptul ca functionarii pun mai presus regulamentele decat cetateanul aparand astfel conflicte intre functionari si cetateni.Din acest motiv cetatenii sunt adesea exasperate de multitudinea de hartii si de demersuri pe care trebuie sa le realizeze pt.a-si rezolva o problema in institutiile publice.O alta critica adusa teoriei este asa numitul principiul al lui Peter potrivit caruia functionarii tind sa fie promovati pana isi ating nivelul de incompetent;dat fiind ca nu-l mai schimba nimeni din postura respective,consecinta este ca organizatiile birocratice tind sa fie populate cu incompetenti.

22

Page 23: Curs Bac Sociologie AB

*Teoria resurselor umane-apare dupa 1950 in SUA datorita cresterii interesului pt.perfectionarea si eficientizarea muncii, in acest sens Elton Mayo realizeaza in perioada respective un experiment intr-o intreprindere de produse electrice:o echipa de muncitoare au fost militate de la locul de munca obisnuit intr-o sala experimentala mult mai mare si mai bine iluminata;concluziile studiului au aratat ca in urma schimbarii conditiilor de munca,a crescut productivitatea muncii. Dincolo de acest aspect experimental atragea atentia asupra factorului uman si a rolului si astefl se poate spune ca relatiile interumane de la locul de munca(climatul muncii)influenteaza decisiv calitatea si cantitatea muncii.-daca se analizeaza comparativ climatul muncii din intreprinderile americane de la inceputul sec.XX cu cel actual vom sesiza ca initial relatiile patron-angat erau destul de dure si de severe, actualmente aceste relatii nu mai sunt marcate de mijloace nule de constrangere,sunt mai destinse,se pleaca de la presupozitia ca omul este o fiinta sociala cu nevoi special.(climat social pozitiv,respect pt.persoana umana,afectiune,comunicare,intelegere.)!!!Accentul pe climatul pozitiv al muncii a determinat o noua politica de dezvoltare economică, astfel incat un sef eficient nu este cel care stie sa se faca temut ci acela care stie sa asigure o atmosfera sociala satisfacatoare si motivanta pentru angajati.

Stiluri de conducere in organizatiia.Stilul autoritar subiectiv->seful ia decizii fara a tine cont de parerile membrilor organizatieib.Stilul autoritar obiectiv->seful ia decizii dar poate fi receptive la anumite pareri ale angajatilor daca i se par justificatec.Stilul democrat consultativ->seful ia deciziile prin consultare sistematica a membrilor organizatiei.d.Stilul democrat participativ->deciziile sunt luate de grup,seful fiind doar coordonator.

VIII. Institutiile

1.Educatia-scoalaEducatia in forma institutionala a scolii este o componenta esentiala a sistemului social alaturi de celelalte institutii fundamentale:familia,economia,religia,politica etc.Incercarile de definire a educatiei pot sa vina din diverse domenii:pedagogie,psihologie,filosofie,economie,sociologie-acestea formand familia stiintelor educatiei.DEFINITIE!!!Din perspectiva sociologica, cf c. Zamfir şi L. Vlăsceanu, educatia reprezinta ansamblul actiunilor sociale de transmitere a culturii ,de generare, organizare si conducere a procesului invatarii individuale si colective.Sociologii considera ca sistemul de invatamant detine 2 functii:a.functie interna->de instruire si informatieb.functie externa->de reproducere sociala a culturiiSistemul de invatamant este componenta sistemului educational care cuprinde totalitatea organizatiilor sociale specializate in activitati de instruire si formare a personalitatii individului.Sistemul de invatamant romanesc este organizat pe urmatoarea structura:

23

Page 24: Curs Bac Sociologie AB

Invatamant prescolar(cresa,gradinita) Clasă pregătitoare Invatamant primar(cls.I-IV) Invatamant gimnazial(cls V-VIII) Invatamant liceal-inferior(cls IX-X)

-superior(cls XI-XII)sauscoli de arte si meserii(SAM)-in medie 3 ani

Invatamant postliceal-nivel licenta -nivel masterat -nivel doctoral

-nivel post-doctoral!!!OBSERVATIEEducatia este o componenta esentiala a procesului de socializare prin care indivizii dobandesc comportmanetele necesare participarii la viata sociala.Socializarea prin educatie semnifica internalizarea si transmiterea valorilor cultural(stiintifice,religioase,etice,artistice,economice,filozofice si politice)

Tipuri de educatie:1.Educatia formala-se realizeaza in cadrul organizat prin intermediu institutiilor scolare din sistemul de invatamant (gradinite,scoli,licee,colegii,universitati,centre de formare si perfectionare)-mai este numita si educatie scolara deoarce contine activitati cu continut pedagogic si se ghideaza dupa obicetive pedagogice gandite pe termen scurt,mediu si lung.-printre obiectivele sistemului de invatamant se pot mentiona:

Insusirea si interiorizarea necesare integrarii individului in societate. Formare de competenţe Dezvoltarea si cultivarea aptitudinilor si talentelor intr-un cadru metodic adecvat Evaluarea pedagogica si sociala permanenta(prin note sau calificative)a achizitiilor

scolare.2.Educatia nonformala->se realizeaza prin activitati cu continut pedagogic specific,- completeaza educatia formala-se realizeaza intr-un cadru flexibil, se participă opţional, facultativ, fără orar fix, atat prin sistemul de invatamant, cat si in afara lui:cercuri pe discipline, olimpiade si concursuri, cursuri de excelenta, activitati artistice si sportive, excursii tematice, tabere scolare, activitati derulate prin cluburile copiilor.- cursuri de formare şi perfecţionare profesională inclusiv pentru adulţi3.Educatia informala->include totalitatea influentelor educationale cu caracter spontan si neorganizat venite din partea mediului social (familie, comunitate, grup de prieteni, religie, politica, mass-media).Dat fiind ca educatia informala se realizeaza nefiltrat se poate vorbi de influente educative si pedagogice pozitive (ex: imaginea unei străzi curate), dar si negative(televiziunea cu programe violente).

24

Page 25: Curs Bac Sociologie AB

2.Religia-BisericaReligia desemneaza ansamblul de credinte si practice grupate in jurul conceptului de sacru,care aduna indivizii intr-o comunitate morala numita Biserica.Impactul religiei din punct de vedere sociologic poate fi analizat pe 2 paliere:a.la nivel microsocial religia satisface nevoia de transcendentaa individului furnizand o abordare metafizica lui,repere axiologice (valorice)si formeaza caracterul.b.la nivel macrosocial religia modeleaza constiinta colectiva,iar in formarea sa institutionala –Biserica configureaza viata sociala intr-un fel anume.Evolutia religiei:A.Formele elementare ale vietii religioasea.Animismul-credinta conform careia orice lucru si fiinta sunt considerate insufletiteb.Fetisisimul-credinta in obiecte sau animale considerate sacre(fetis)aducatoare de protectie pentru individ sau trup.c.Cultul mortilor sau al stramosilor-este legat de ideea de familia sau ginta si se bazeaza pe credinta ca stramosii decedati trebuie pastrati in amintire prin ritualuri deoarece ei pot favoriza sau abate nenorociri.

B.Forme evaluate ale vietii religioase:a.Cultul zeilor->este practicat de popare si natiuni,religia dobandind dimensiune comunitara din ce in ce mai mare.!!!Cultul zeilor cunoaste el insusi evolutii astfel:1.Politeismul-credinta in mai multi zei(ex.religia Romei si Greciei antice)2.Dualismul-credinta in 2 zei centrali(ex.rel.EgiptuluiAntic-Isis,Osiris) 3.Friteism-credinta in 3 zei,religia definirii,zei de baza Brahma,Visnu,Sim) 4.Monoteismul-credinta intr-un singur zeu(ex.religiile avromice-Iudaism,Islamism si Crestinism)!!!La ora actuala se vorbeste chiar despre existenta religiei universale,crestinismul fiind considerat o astfel de religie datorita raspandirii mari pe care o are pe Glob.Sociologii spun ca aceasta raspandire se datoreaza misionarismului intens realizat de preotii si calugarii crestini dar si relatiilor comerciale pe care occidentul le intretine cu lumea,crestinismul fiind un fenomen occidental.!!!OBSERVATIEPractica sociologica se focalizeaza in privinta religiei asupra traditiilor,obiceiurilor si datinilor care furnizeaza informatii valoroase despre viata sociala a unei comunitati.Traditia-se bazeaza pe obisnuinta ca mod current de actiune si comportare a individului,relative constant si necesar credintelor acestuia.Obiceiul-nu se limiteaza la individ ci este social si comunitar,vizand un sistem de reguli profund asimilate care se aplica in mod repetat;obiceiul exprima vointa sociala generala.Datina-este practicarea obiceiului si tine de vointa sociala particularaOBS !!!In societatea contemporana post-industriala este sesizabil asa numitul fenomen al secularizarii religiei.Sociologii inteleg prin secularizare desacralizare sau laicizare.Unii sociologi disting intre 2 dimensiuni ale secularizarii:

25

Page 26: Curs Bac Sociologie AB

a.secularizarea obiectiva-vizeaza laicizarea si desacralizareab.secularizarea subiectiva-vizeaza indepartarea,neimplicarea si lipsa de interes a indivizilor fata de invataturile si viata bisericii.

3.StatulConceptul de stat este vehiculat inca din antichitate,fie ca se numea polis(=cetate)in Grecia Antica,respectiv “republica”sau “imperium”in Roma Antica.Analizele sociologice au identificat 4 conditii necesare intemeierii statelor:*Existenta unei populatii cu un anumit specific etnic si lingvistic sudata ca si comunitate.*Existenta unui teritoriu ocupat de populatia respectiva.*Existenta unei ierarhii sociale si implicit a unor conducatori.*Existenta regulilor si legilor care sa reglementeze ordinea sociala.!!!OBSERVATIEStatul se fundamenteaza pe doua necesitati:o necessitate interna-de ordine si control social si o necesitate externa de aparare impotriva atacurilor venite din exterior.DEFINITIEStatul reprezinta o institutie de mari dimensiuni care inglobeaza o multitudine de alte institutii care reglementeaza relatiile de putere in societate. *Principiile statului modern 1.Principiul separarii puterilor in stat->intr-un stat democratic,pentru a se evita abuzul de putere,puterea trebuie divizata in structure care sa se poate controla reciproc,respective in puterea executive,legislative si judecatoreasca.2.Principiul suveranitatii nationale-fiecare stat este liber sa ia decizii in chestiunile de interes national fara amestec din partea altor state.3.Principiul suprematiei constitutionale->prevede ca functionarea statului trebuie sa se bazeze pe domnia legii,legea suprema in stat fiind Constitutia.4.Principiul delegarii puterii->vizeaza desemnarea conducatorilor politici prin mecanismul votului.5.Principiul respectarii drepturilor fundamentale ale omului->vizeaza garantarea demnitatii pers.umane in regimul democratic prin garantarea celor 3 drepturi fundamentale:viata,libertate,proprietate.

4. Partide si regimuri politiceDEFINITIESistemul politic reprezinta ansalmblul de interactiuni care vizeaza institutii politice,relatii politice si idei politice toate fiind integrate in viata sociala.Regimul politic este forma concreta in care functioneaza sistemul politic.Tipuri de regimuri politice:A.Regim democraticB.Regim autoritarC.Regim totalitarPartidul politic reprezinta o organizatie care are drept scop cucerirea sau influentarea puterii guvernamentale.

4.Organizatii nonguvernamentale ONG

26

Page 27: Curs Bac Sociologie AB

ONG-urile sunt organizatii de dimensiuni reduse,cu o mare flexibilitate care au aparut ca o alternativa la cele publice in scopul asigurari bunastarii societatii.!!!OBSERVATIEONG-urile au la baza actiuni de voluntariat,sunt organizatii ono-profit si au scopuri caritabile,fiind preocupate de asigurarea satisafcerii nevoilor umane.Un ONG se constituie legal potrivit ordonantei nr 26/30 ian.2000 privitoare la asociatii si fundatii.Asociatia

se constituie din minim 3 persoane pe baza unei intelegeri acestea(persoanele)pun in comun,fara drept de restituire,contributiile

material,cunostiinte sau munca,realizand activitati in folosul comunitatii.Fundatia

infiintata de minim o persoana pe baza unui act juridic si constituie un patrimoniu fara drept de restituire si desfasoara activitati in interes general.

Majoritatea fundatiilor au ca obiect de activitate domeniul social sau cultural.

IX.Fenomene anomice[Probleme sociale]

DEFINITIEDin punct de vedere etimologic,termenul “anomic”->gr.”a”=fara si “nomos”=norma,regula=>fenomenul anomic reprezinta fenomenul de abatere de la normele sau regulile sociale.Termenul “anomie”a fost utilizat pentru prima data de Emil Durkhein in lucrarea “Suicidul”,pntreu Durkhein anomia desemneaza “o stare de dezordine,criza absenta a regulii”.Cu alte cuvinte,fenomenele anomice vizeaza abateri de la ordinea sociala la nivel colectiv. Durkhein observa ca fenomenele anomice intervin in societatea care sufera schimbari bruste, de tipul revolutiilor rascoalelor,razboaielor,acestea generand crize sociale.Un alt autor care a abordat fenomene anomice a fost R.Merton,care a analizat anomia in cadrul societatii Americane,observand ca este generate de imposibilitatea unor indivizi de a atinge pe cale legala visul American de bogatie si bunastare si care apeleaza la mijloace ilegale,generand astfel fenomene anomice.Fenomenele anomice sunt considerate: coruptia saracia infractionalitatea delicventa juvenila fenomenul”copilul strazii” criminalitatea

Coruptia-din punct de vedere etimologic termenul provine din lat.”coruptio,-onis”=abatere de la lege sau normaDin punct de vedere sociologic se considera ca fenomenul coruptiei cuprinde:

acte sau fapte ilicite(ilegale)

27

Page 28: Curs Bac Sociologie AB

obtinerea unor avantaje personale de catre functionarii publici obtinerea de foloase personale necuvenite prin:furtul din avutul public,abuz in

serviciu,coaziune fiscal,traffic de stupefiante,spionaj.In cazul fenomenului de coruptie exista o relatie de complicitate intre persoana sau grupul care corupe si persoana sau grupul care se lasa corupt.Societatea romaneasca de dupa revolutia din 1989 se confrunta cu fenomene grave de coruptie care vizeaza atat structurile de putere cat si nivelul de trai al populatiei.

InfractionalitateaReprezinta totalitatea comportamentelor si conduitelor cu un grad ridicat de periculozitate pentru societate.Tipuri de infractiuni:-dupa gravitatea faptei:a)infractiuni grave(omor,tradare,spionaj,atentat,crime de razboi)b)infractiuni de gravitate medie(viol,ucidere din culpa,talharie,inselatorie,dare si luare de mita)c)infractiuni usoare(incalcarea regulilor de circulatie,furtisaguri)SaraciaFenomenul saraciei este considerat un fenomen anomic global,deoarece statistic ONU arata ingrijorator,aproape un sfert din populatia globului traind sub pargul de saracie.!!!Saracia este definita ca lipsa de resurse pentru asigurarea unui trai decent.!!OBSERVATIEStatele lumii fac eforturi pentru eraducarea sau macar atenuarea acestui fenomen actionand in special asupra cauzelor ei(alfabetizare,generare de mici locuri de munca,ingrijire medicala,protectie sociala.)

Delicventa juvenila.Copiii straziiDelicventa juvenila inseamna infractionalitate in randul minorilor.Psihologii si sociologii observa ca principal cauza a delicventei juvenile este lipsa de afectivitate si sprijin moral oferite de familiile copilului,insotite cel mai adesea de esec educational.Simptomatologia delicventei juvenila rezida in tuburari de comportament cum ar fi:abandon scolar,fuga de acasa,lipsa de reactive la sanctiuni,intrarea in anturaje nefaste,abandonarea de catre parinti sau educatori.Formele de sanctiuni pentru minori pot fi:internare in centre de reeducare,incredintarea minorului unui colectiv scolar sau de munca pentru educare.Cele mai frecvente infractiuni comise de minori sunt:tulburarea linistii publice(scandal,agresiune,injurii,comportamente obscene),furturi(din:autoturisme sau locuinte sau uneori din magazine )

SărăciaDEF Sărăcia înseamnă absenţa resurselor necesare asigurării unui nivel d etrai decent.OBS. Numeroase state ale lumii se confruntă cu acestă problemă globală gravă şi caută soluţii pentru diminuarea acestui fenomen.

X.SocializareaConceptul de socializare

28

Page 29: Curs Bac Sociologie AB

!!!OBSERVATIEA.Giddens in tratatul “Sociologia” observa ca urmarind scara evolutiva la nivelul regnului animal,pe masura ce avansam cu analiza sesizam ca in cazul mamiferelor superioare,puii sunt din ce in ce mai neajutorati dupa nastere,iar puiul de om este cel mai neajutorat dintre toti.Acesta are nevoie de ajutor si supraveghere in procesul adaptarii si invatarii sociale.DEFINITIESocializarea reprezinta procesul prin care copilul devine adult, persoana constienta de sine, inteligenta,capabila sa se integreze si sa-si asume modelul cultural in care s-a nascut.Definitia socializarii suprinde trei dimensiuni ale socializarii:a)dim.psihologica-prin care copilul devine adult,persoana constienta de sine.b)dim.culturala->prin care individiul interiorizeaza valorile si normele modelului cultural in care se naste.c)dim.sociala->individiul devine capabil sa interactioneze cu semenii.!!!OBSERVATIE

Socializarea este un proces continuu desfasurat pe tot parcursul vietii. Dimensiunea sociala a socializarii presupune parcurgerea dimensiunii psihologice si

culturale a socializarii.Stadiile(etapele)socializarii

Etapele socializarii coincid cu etapele psihologice de varsta.1.Copilaria:-se realizeaza cea mai importanta parte a socializarii;denumita socializare timpurie sau socializare primara realizata in cadrul familiei.-in privinta invatarii sociale exista mai multe teorii,relevante fiind cele ale lui Sigismund Freud,G.H.Mead,J.Piajet.

S.Freud isi bazeaza teoria despre socializare pe teoria pulsiunilor si a nevoilor pe care individul din cea mai frageda copilarie tinde sa si le satisfaca;procesul socializarii se realizeaza treptat prin constientizarea interdictiei,constrangerii in sensul de intelegere a faptului ca unele nevoi nu pot fi satisfacute imediat.

G.H.Mead-adept al interactionismului, Mead explica procesul socializarii in copilarie prin teoria invatarii prin imitatie->initial prin forma jocului copilul imita comportamentul adultului,asumandu-si fictiv roluri sociale(se joaca de-a mama,tata,scoala)familializandu-se cu ceea ce il asteapta ulterior in societate.

J.Piajet-si-a elaborate teoria despre dezvoltarea psihosomatica a copilului pornind de la studiul de caz asupra celor 3 copii ai sai.Etapele dezvoltarii copilului dupa Piajet sunt:a)etapa senzoriomotorie(0-2 ani)b)etapa preoperationala(2-7 ani)-deprinderea si utilizarea limbajului,incepe constiinta de sine.c)etapa operatiilor concrete(7-10 ani)-apare judecatad)etapa operatiilor abstracte,formale(11-15 ani)-analiza,sinteza,comparatia.

2.Adolescenta-este considerate o varsta critica fiind asociata biologic cu pubertatea si modificarile fiziologice si psihologice induse de aceasta.

29

Page 30: Curs Bac Sociologie AB

-din acest motiv adultul trebuie sa invete sa se raporteze la adolescent,amcinat de o serie de intrebari existentiale legat de dragoste,sexualitate,sine.3.Tineretea si varsta matura-este perioada vietii active,care presupune asumarea rolurilor si a valorilor correlate acestora survenite din adaptarea profesionala si la viata de familie.4.Batranetea-este varsta mascata de pierderea starii de sanatate,sentimental izolarii,sentimental inutilitatii,mortii,din acest motiv sociologii spun ca adesea asistam in cazul persoanelor in varsta la desocializare,prin intrarea la pensie si rupture de cultura organizationala de la locul de munca.

Stadiile socializării Agentii de socializareA.Socializarea primara:Realizată de familie->care prin constrangeri,recompense si forta exemplului transmite:reguli de comportament,norme si valori,limba si limbajul-ajuta copilul in procesul adaptarii si invatarii sociale.B.Socializarea secundara:Realizată de:Scoala+ grupuri+organizatii

scoala-transmite cunostinte,reguli de conduit moral-civice si formeaza abilitati si deprinderi

grupul de prieteni(grupul de similaritate=peer group)->reprezinta grupul in care persoanele au acelasi status si acelasi stil de viata->influenteaza pozitiv sau negativ copilul in procesul de socializare.

organizatia de la locul de munca->influenteaza individul prin cultura specifica acestui mediu organizational,in sensul ca deprinde normele,valorile si asteptarile profesionale.

mass-media->este unul din factorii puternici de socializare in societatea contemporana datorita propagarii ei,dar si a continutului imens de cunostinte si mesaje promovate.

!!!Legat de tema socializarii sociologii introduce 2 concepte corelative:-desocializare-resocializareDesocializarea vizeaza orice rupture a unei persoane de contextele si modelele de comportare insusite anterior.Ex:trecerea de la viata active la pensionare,scoaterea din familie a unor copii si trecerea lor sub tutela statului,cazul delicventilor care intra in institutii de reeducare.Resocializarea reprezinta reintegrarea in societate ,ea depinanzand atat de instantele cu acest rol,cat si de individul insusi,respective de capacitatea lui de a renunta la practicile anterioare si de a accepta alte norme si valori.Socializare pozitivă sau concordantă realizată în conformitate cu normele şi valorile societăţii.Socializare negativă sau discordantă prin care se încalcă normele şi valorile societăţii.Socializare continuă proces continuu realizat pe tot parcursul vieţii, în funcţie d econtextele noi la care trebuie să ne adaptăm.

30

Page 31: Curs Bac Sociologie AB

Socializare anticipativă ceea ce se speră să se obţină prin socializarea copilului (ex. Parinţii speră ca X să devină doctor)

XI.ORDINE SI CONTROL SOCIAL (pt Bac de invatat doar ce sunt si care sunt sanctiuniule)

DEFINITIEAnsamblul institutiilor si relatiilor stabile dintre acestea existente la un moment dat.-cum se asigura?

Prin control social-totalitatea mijloacelor prin care indivizii adera la legile sociale,fie prin intermediul pedepselor(sanctiuni negative),fie a recompenselor(sanctiuni pozitive).

Tipuri de control social:a)Organizat/exterior->se exercita de totalitatea institutiilor specializate din afara individului,ami exact catre autoritati.Ex:politia,justitia,scoala.b)Neorganizat/interior->se exercita datorita capacitatii omului de a se autocontrola.Durkeim,T.Parsons.c)Control social pozitiv->se bazeaza pe sanctiuni pozitive(lauda,recompensa)d)Control social negativ->se bazeaza pe sanctiuni negative,pedeapsa.DEFINITIELegea exprima o relatie necesara esentiala,repetabila si generala care se stabileste intre laturile aceluiasifenomen social sau intre fenomene sociale diferite.!!!OBSERVATIELegile sociale nu se confunda cu legile juridice si nici cu legile stiintei.->legile sociale sunt orale in timp ce legile juridice sunt scrise->legile sociale au existenta obiectiva si se manifesta prin intermediul actiunii subiective->pt.incalcarea legilor sociale nu exista prevazut explicit pedepse in timp ce pt. incalcarea legilor juridice exista.->legile sociale genereaza un anumit tip de ordine sociala(cea fireasca sau normala)in timp ce legile juridice impun indivizilor un anumit tip de comportament pt a pastra ordinea sociala sau a o restabili.->acceptarea si supunerea exprimarii adeziunea la actiunea comuna de elaborare a legilor:legile juridice orienteaza comportamentul uman si se refera la problem de interes public(circulatia,educatia)

DEFINITIESanctiunile=>exprima fie o pedeapsa,fie o recompenseTipuri de sanctiuni:a.pozitive->recompensa-formale(organizate)ex:diplome,distinctii,premii-informale(neorganizate)ex:laudeb.negative->pedeapsa

31

Page 32: Curs Bac Sociologie AB

-formale(organizate)ex:amenda,sanctiuni scrise-informale(neorganizate)ex:critici

Legile se bazeaza pe norme,iar normele se orienteaza dupa valori.Valoarea reprezinta ceea ce pretuiesc oamenii sau ce este dezirabil.Normele sociale deriva din valorile societatii si reprezinta reguli de comportare,prescriptii adresate indivizilor care actioneaza in diferite context situationale.Tipuri de norme sociale:a.obiceiuri->acte preluate de la o generatie anterioara si transmise prin repetare(ex:salut)b.moravurile->se asociaza componentei etice a comportamentelor.-pot fi rele si bune(drog,prostitutie)c.legile juridice(norme juridice)-ansamblul de reguli,prescriptii si indatoriri;repr.suportul dreptului al sistemului jurdic din societate.!!!OBSERVATIENormele juridice protejeaza valorile sociale prin instituirea unui sistem de drepturi si obligatii intre indivizi si institutii si ganduri.

32