24
Metodologia cercetării sociologice

Sociologie Curs 3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sociologie Curs 3

Metodologia cercetării sociologice

Page 2: Sociologie Curs 3

1. Precizări terminologice

A. Metoda Etimologia: gr. methodos = cale, drum, mijloc, mod

de expunere.

Page 3: Sociologie Curs 3

Metoda este calea pe care o urmează procesul de cunoaştere pentru elaborarea unor cunoştinţe despre realitate, drumul de la ipotezele cu privire la fapte la culegerea faptelor.

Page 4: Sociologie Curs 3

B. Tehnica.

Etimologia: gr. tekne = procedeu, vicleşug

Page 5: Sociologie Curs 3

Tehnica desemnează un anumit instrument sau procedeu operator de înregistrare şi interpretare a datelor rezultate din cercetarea ştiinţifică.

Page 6: Sociologie Curs 3

C. Procedeul

Reprezintă „maniera de acţiune”, de utilizare a instrumentelor de investigare.

Page 7: Sociologie Curs 3

D. Instrumentele de investigare

sunt uneltele materiale de care se slujeşte cercetătorul pentru cunoaşterea ştiinţifică a fenomenelor socioumane (foaie de observaţie, fişă de înregistrare etc.).

Page 8: Sociologie Curs 3

E. Conceptul de metodologie

Etimologia: gr. methodos = cale;

logos = ştiinţă, ordine, logică a lucrurilor.

Page 9: Sociologie Curs 3

Metodologia desemnează „ştiinţa metodelor”, fiind echivalentă cu logica procesului de cunoaştere şi cu analiza căilor unei cât mai bune cunoaşteri.

Page 10: Sociologie Curs 3

Relaţia între metode, tehnici, procedee

şi instrumente de investigare:

Page 11: Sociologie Curs 3
Page 12: Sociologie Curs 3

2. Procesualitatea cunoaşterii sociologice

Page 13: Sociologie Curs 3
Page 14: Sociologie Curs 3

3. Metode și tehnici de cercetare sociologică

Ancheta

Definire: Constă în colectarea de informații prin

solicitarea oamenilor să răspundă la anumite întrebări.

Page 15: Sociologie Curs 3

Instrumente de lucru: Chestionarul Interviul

Page 16: Sociologie Curs 3

Observația

Definire: Constă în perceperea sistematică a

atitudinilor, comportamentelor și interacțiunilor actorilor sociali, în momentul manifestării lor, conform unui plan dinainte elaborat și cu ajutorul unor tehnici specifice de înregistrare.

Page 17: Sociologie Curs 3

Tipuri:

a) Observaţia structurată b) Observația nedistorsionantă c) Observația participativă

Page 18: Sociologie Curs 3

Instrumente de lucru:

ghidul de observaţie, fişa de observaţie.

Page 19: Sociologie Curs 3

Experimentul

Definire: Presupune stimularea, determinarea

unei reacții, observarea și măsurarea ei, într-un mediu controlat, fără interferențe din exterior.

Page 20: Sociologie Curs 3

Tipuri de experimente:

a) Experimentul de laborator b) Experimentul natural

Page 21: Sociologie Curs 3

Analiza documentelor sociale

Definire: Documentele sociale sunt texte, imagini

grafice sau obiecte care furnizează informații despre faptele, fenomenele și procesele sociale din trecut sau prezent.

Page 22: Sociologie Curs 3

Pornind de la aceste documente, sociologul încearcă să reconstituie în plan teoretic viața socială, relațiile interumane, procesele sociale.

Page 23: Sociologie Curs 3

Instrumente de lucru:

tehnici ale analizei de conținut

Page 24: Sociologie Curs 3

W. I. Thomas și F. Znaniecki,Țăranul polonez în Europa și America (1923)