Curs de Sociologie (1)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  1/48

  Curs de Sociologie

  Conceptul de sociologie

  Studiul organizarii, asocierii si conlucrarii intre indivizi pe baza unor acorduri mai mult sau

  mai putin formale numita viata sociala, realitate sociala - poarta numele de sociologie.

  Problematica si functiile sociologiei

  Sociologia s-a constituit ca stiinta a socialului incercand sa raspunda teoretic la

  problemele sociale generate de revolutiile industriale pentru ca mai apoi sa se consacre studiuluiproceselor si fenomenenlor sociale- functionalitate si structura precum si modalitati de

  adaptare sociala a oamenilor. Problematica ei deriva din faptul ca societatea dispune de o

  structura complexa si diversa datorata interelatiilor dintre membrii sai astfel incat a fost nevoie

  de divizarea pe ramuri: sociologia culturii, moralei, politicii, educatiei,etc.

  Probleme sociale

  Problema sociala este reprezentata de o situatie indezirabila care este considerata de un segment

  important al societatii ca fiind suficient de serioasa pentru a necesita o actiune colectiva n

  vederea obtinerii unei ameliorari semnificative si a unei dezirabilitati crescute.

  O problema sociala trebuie sa fie caracterizata de urmatoarele trei elemente:

  1. este n mare masura privita ca fiind indezirabila sau ca sursa de dificultati.

  . este cauzata de actiunea sau inactiunea oamenilor sau a societatii.

  !. afecteaza sau se presupune ca va afecta un mare numar de persoane

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  2/48

  Realitatea sociala

  "onstruct mental psi#osocial si cultural realizat intr-un context actional $ are la baza sistemul de

  norme si valori promovate de societate la un moment dat precum si modul cum sunt ele

  structurate in fiecare individ in parte % cognitiv, afectiv, motivational, atitudinal si actional& .'xprima o relatie intre obiectivism si subiectivism relativitatea. (nterpretarea asigura ec#ilibrul

  intre rationalitate si iluzoriu. "unoasterea realitatii este sustinuta de de reprezentarile sociale la

  care omul adera in mod nemi)locit cat si mi)locit.

  *ealitatea sociala poate fi abordata din doua puncte de vedere:

  +.+l cunoasterii comune % Spontane, empirice& despre societate, al bunului simt , sau al

  rationalitatii eronate dispune de caracter pasional, iluzoriu, contradictoriu si limitat

  .+l cunoasterii stiintifice se bazeaza pe legitati si metode de cercetare care permit analizasistematica a simtului comun.

  Colectivitatile(comunitatile) umane

  "omunitatile umane teritoriale reprezinta cadrul de desfasurare a vietii sociale . 'le sunt

  constituite dingrupuri de oameni,care traiesc intr-o anumita ariegeografica ,sunt cuprinsi intr-o

  anumita diviziune sociala a muncii ,au anumita cultura comuna si un sistem socialde organizare a

  activitatilor , sunt constienti de apartenenta lor la comunitatile resprective , actionand in mod

  colectiv si organizat. iversitatea acestora este data de modul de structurare si functionalitate al

  societatilor.

  Comportamentul uman

  "omportamentul uman, in cea mai mare masura, poate sa para adeseori paradoxal.

  (ndivizii alcatuiesc grupuri pentru a atinge obiective diverse, dar in interiorul acestor grupuri

  %organizatii& se manifesta conflicte uneori foarte puternice, tendinte diverse, lupte acerbe pentru

  putere sau, se instaleaza nepasarea, lipsa de interes si de initiativa.

  /andindu-ne la imaginea cotidiana a fluxului matinal de automobile spre ceea ce oamenii

  numesc, cu un termen generic, serviciu0: vedem aceeasi graba, pe orice meridian$ ing#esuiala in

  mi)loacele de transport, functionari parca identici rasfoind primul dosar al zilei, intarile luate cu

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  3/48

  asalt ale fabricilor, universitatilor, ministerelor. (n spatele acestor usi se afla universuri intre care

  pot exista diferente de la cer la pamant, insa toate par a avea un element comun: indivizii care le

  alcatuiesc merg la serviciu de buna voie, nici o constrangere nu pare a le indrepta pasii spre locul

  unde, in fiecare zi, ei depun un considerabil efort. e ce *aspunsul, la prima vedere, poate

  parea foarte simplu: pentru bani, pentru a-si asigura resursele financiare necesare existentei. ar

  daca ne gandim mai bine, ar trebui sa recunoastem ca multi dintre ei au de)a aceste resurse, ca

  pentru altii efortul depus nu are o ec#ivalare pe masura in salariu, si ca exista si indivizi care nu

  asteapta recompense materiale pentru munca lor.

  (ata o intrebare la care cercetatorii nu au gasit un raspuns care sa fie unanim acceptat: sunt banii,

  cu adevarat, un factor motivator +drian 2urnvam %3#e Sunda4 3imes, 5 O"3 1556& sustine cu

  patru argumente ideea ca intre bogatie si fericire nu exista nici o legatura.

  +daptarea: fiecare se simte bine dupa o crestere a salariului dar se acomodeaza foarte repede laaceasta situatie, iar efectul dispare.

  "omparatia: oamenii isi definesc propria bogatie in comparatie cu a celorlalti si vor descoperi

  intotdeauna ca, oricat de multi bani ar avea, altcineva are si mai multi.

  'xistenta unor alternative: cu cat o persoana are mai multi bani, descopera o valoare mai mare in

  alte lucruri, cum ar fi libertatea sau prietenia.

  (ngri)orarea: cresterea veniturilor face ca gri)ile individuale sa-si sc#imbe directia catre zone mai

  greu de controlat ale existentei, cum ar fi auto-dezvoltarea, poate si pentru ca banii sunt asociatiideii de stapanire a propriei soarte.

  "omportamentele umane pot fi :

  - b a z a t e p r e p o n d e r e n t p e e l e m e n t e i n n a s c u t e $

  - b a z a t e p r e p o n d e r e n t p e e l e m e n t e d o b a n d i t e

  Functiile sociologiei:

  - "ognitivaPrin cunoastere pot contribui la bunastarea societatii cat si cea individuala

  - Prognoza socialaSe anticipeaza demersul social care asigura dezvoltarea7infranarea unor actiuni viitoare.

  - Praxiologica

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  4/48

  Surprinde utilitatea unor structuri si imbunatatirea unor functionalitati

  Iniiatorii sociologiei ca tiin

  'mile ur8#eim %199 151;&

  i o

  existenC=proprie, independent= de manifest=rile sale individuale. %ur8#eim&. +stfel, faptul

  social se delimiteaz= n mod clar de faptul biologic, fiind reprezentare sau acCiune >i de faptul

  psi#ic, fiind exterior individului, impunDndu-(-se cu o forC= de constrDngere. 2aptele sociale sunt

  se diferenCiaz= >i n fapte normale >i fapte patologice, aceast= clasificare avDnd la baz= tot criterii

  statistice. 2aptele normale sunt caracteristice ma)orit=Cii indivizilor n timp ce faptele patologice

  sau anomice apar la un num=r relativ restrDns de indivizi >i au o condiCionare spaCio-temporal=.

  +stfel, anumite fenomene considerate patologice, precum crima sau suicidul, devin normale din

  punctul de vedere al lui ur8#eim, o societate f=r= crime sau sinucideri fiind imposibil=, iar

  aceste fapte trecDnd n rDndul normalit=Cii.

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  5/48

  up= definire >i clasificare, faptele sociale trebuie supuse metodei de cercetare, prima

  regul= fiind aceea de a considera faptele drept lucruri, pentru a deveni obiectivi n studiu,

  eliminDnd subiectivismul caracteristic gDndirii speculative, psi#ologismului >i ideologismului.

  e asemeni, explicaCia faptului social trebuie s= fie de ordin cauzal, aceast= cauz= fiind tot din

  mediul social >i nu din cel psi#ologic sau biologic, air funcCia pe care o ndepline>te trebuie s= fie

  tot din mediul vieCii sociale. O alt= necesitate pe care metoda o impune este cercetarea din punct

  de vedere statistic a faptelor sociale, precum >i stabilirea de corelaCii ntre diversele tipuri de

  fapte sociale. 'l va aplica aceste reguli n celebrul studiu asupra suicidului, @Ae Suicide.

  Eax Feber %19G6 15H&

  i

  apoi a explic=rii lor prin interpretare. Sarcina sociologiei este de a reduce formele cooper=rii

  umane la o activitate compre#ensibil=.

  3alcott Parsons %15H 15;5&

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  6/48

  i menCinerea ec#ilibrului funcCional, n acest scop reliefDnd patru funcCii: funcCia de intergrare,de adaptare, de atingere a scopului >i de p=strare a structurilor sociale >i atenuare a tensiunilor.

  'c#ilibrul funcCional poate fi p=strat prin socializarea valorilor >i prin controlul social asupra

  indivizilor.

  otiuni de antropologie

  +ntropologia se ocup= cu studiul tiin ific al omului. 'ste o disciplin= #olistic=din dou= punctede vedere: se ocup= de studiul tuturor oamenilor, din toate epocile

  i trateaz=toate dimensiunile umanit= ii. ?n central antropologiei se afl= ideea decultur=

  i no iunea c= aceasta reprezint= specia uman=, c= specia noastra i-a dezvoltat o capacitate

  universal= de a concepe lumeasimbolic, de a preda i nv= a astfel de simboluri n mod social

  i de a transforma lumea % i pe noi n ine&pe baza acestor simboluri. +ntropologia a debutat ca

  tiin = a istoriei. (nspirat= de triumful metodei tiin ifice n tiin ele naturale, antropologiisecolului

  al K(K-leaconsiderau c= fenomenele socio-culturale erau guvernate de legi i principii care pot

  fi descoperite. +ceast= convingere, existent= nc= nainte ca tiin ele sociale s=- i formeze teorii i

  metode, era dublat= de viziunea iluminist= a umanit= ii - concomitent ncrez=toare nemanciparea

  socio-cultural= a oamenilor

  http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Holistic%C4%83&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Cultur%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Cultur%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIXhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIXhttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Holistic%C4%83&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Cultur%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Cultur%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIXhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIX
 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  7/48

  i critic= fa = de ndep=rtarea acestora de natura lor inocent=.+ceast= dubl= sensibilitate, fa

  = de tradi iile culturale %tradi ie& i fa = de procesele sc#imb=rii sociale%modernizare& va

  caracteriza ntotdeuna discursul antropologiei.

  1.+ntropologia fizica

  espre #omo sapiens- nu se poate spune ca in ultimii !HHH de ani asupra corpului s-a

  produsvreo modi fic are st ruc tur ala din pu nc t de ve de re bio logic sa u fizi ol og ic. "u

  toate as tea, odata cu evolut ia societatii n ecesitatile fiziologice %de #rana, de igiena, etc.& au

  cunoscut numeroase modificari, in functiede ad a p t a r e a i n d i v i d u l u i l a me d i u l

  incon )u ra to r , concomi ten t cu momentu l da t in care s -a a f l a t l amomentu l

  respectiv societatea .

  a c a v o m c o m p a r a s p r e e x e m p l u p r a c t i c i l e a c t u a l e d e i g i e n a c u

  c e l e d i n ' v u l E ed i u , contrastul este frapant: clientii unui #an din 'vul Eediu scuipau pe

  )os si mancau dintr-un platou comuncu mana.

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  8/48

  le pun in discutie . +ceasta le permite sa seintegreze intr-un anumit mediu social . +ceste moduri

  de a gandi ,de a simti si de a actiona ,in materie depractica de igiena ,formeaza cultura spontana

  si comuna mai multor membrii dintr-o anumita societate .'ase distinge de cultura secundara care

  se exprima in productia de bunuri culturale .

  .+ntropologie culturala

  "ultura, care vine de la cuvDntul latin "olere ce se traduce prin Ma cultivaM7Ma onoraM se

  refer= n generalla activitate uman=. efini ia dat= de J

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  9/48

  consum, drepturi constitutionale acordategrupurilor sociale, idei si mestesuguri,credinte si

  obiceiuri .(ndiferent daca examinam o cultura foarte simpla si primitiva sau o cultua foarte

  complexa sidezvoltata, ne lovim de acest mecanism material, uman si spiritual cu

  a)utorul caruia omul poate rezolvaproblemele specifice cu care este confruntat.

  +ntropologii americani +.Nroeber si N. Nluc8#o#n, care au consacrat o lucrare

  speciala istoriei conceptului de cultura, ocupand-se de natura culturii, de

  elementele componente si proprietatilesale, de raporturile acesteia cu psi#ologia,

  cu limba, cu soci eta tea , privesc cult ura intr-o re lati e tridimensionala si anume:

  - * e l a t i a o m u l u i c u n a t u r a

  - * e l a t i a o m u l u i c u v a l o a r e a

  - * e l a t i a o m u l u i c u o m u l

  Eiezul esential al culturii consta din idei traditionale aparute si selectionate istoric si in

  special din valorile ce l-i se atribuie. Sistemele de cultura pot fi considerate, pe de o parte, ca

  produse ale actiunii si pe de alta parte ca elemente ce condiCioneaz= actiunea viitoare .P e n t r u

  s o c i o l o g u l A e s l i e +. F # i t e a x i o m a e s t e O m u l s i c u l t u r a c o n s t i t u i e u n

  t ot inseparabil0. 'l distinge doua planuri ale culturii: cel care reprezi nta cultura

  reala0 si cel logic in care include credinte obiceiuri, arta, institutii, etc., pe care le are orice

  popor .*eferindu-se la continutul culturii, el afirma ca acestea ar consta in organizarea actelor

  %modelede comportament&, obiectelor %unelte de munca&, ideilor %cunostinte, credinte& si

  sentimentelor umane.'l extinde explicatia afirmand ca aceasta consta in obiecte

  materiale %unelte, ustensile,ornamente&, fapte %actiuni&, credinte si atitudini si

  atrage atentia asupra diferitelor aspecte ale culturii:material, social, ideologic. S e

  desprinde de aici ideea modalitatii de manifestare a culturii, ganditorul ameri can

  descifrand cele doua aspecte ale fenomenului cultural, aratand ca fiecare eleme nt

  cultural are un aspect subiectiv si unul obiectiv .

  Jn interesant punct de vedere este si acela ca socie tatea este elementul

  fundamental in definirea culturii . +ceasta este produsul corelatiilor trecutului

  care ori ent eaza corelat iil e prezentu lui cu cele viitoare si in care personalitatea prezinta

  aspectul subietiv al culturii ."ronologic , soci eta tea este prima iar cul tura o urmeaza .

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  10/48

  Societa til e dezvo lta cultu re, iar culturile isi pun amprenta asupra societatii ."ultu ra es te

  un produs specific uman de interactiune sociala . 'a ofera modele socialeacceptate

  de membrii societatii:- ' s t e c u m u l a t i v a - 'ste transmisa din generartie in

  generatie- 'ste semnificativa pentru ca este simbolica- 'ste un determinant de

  baz a al pe rs on ali tati i- epin de de fu nc tio na re a co nt inua a soc ietatii - 'ste

  independenta de orice individ sau grup.

  !. +ntropologie filosofica

  +ntropologia filosofic=e disciplina sec. KK care dintr-o perspectiv= generalizatoare,

  ncearc= s= raspund= la inteb=ri privind esenCa omului ca form= specific= de existenC=, raporturile

  sale cu natura despre relaCiile lui cu lumea valorii si culturii, despre modul n care individul uman

  devine personalitate.

  (n antropologia filosofica omul pune intrebari referitoare la sine insusi nu doar ca obiect ci si ca

  subiect

  !erdersustine ca omul e primul eliberat al "reatiei si atrage atentia ca omul trebuie sa-si

  stapaneasca viata cu o ratiune dobandita intr-un lung proces de invatare si nu cu instincte stabile

  date.

  "a# Sc$elerPentru el omul este Qfiinta spirituluiR caracterizata prin desc#idere spre lume si

  facticitate. O fiinta spirituala nu mai este prin urmare una condusa de instincte si legata de lumea

  din )ur, ci e o fiinta libera de aceasta, deci e o fiinta deschisa spre lume.

  %rnold &e$enpreia enuntul lui

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  11/48

  P%SC%* :

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  12/48

  atura umana din perspectiva sociala

  +u existat o serie intreaga de filosofi, printre care si +ristotel, care au considerat omul ca fiind

  prin excelenta un @zoon politi8on0% un @animal0 social&. Omul nu-si poate desavarsi conditia

  umana decat in comuniune cu ceilalti semeni ai sai. Societatea ii ofera acestuia conditiile

  necesare dezvoltarii sale: institutii de invatamant, de socializare si de formare profesionala.

  Pentru ca oamenii sa nu intre in conflict unii cu ceilalti datorita incalcarii proprietatii private, s-a

  @inventat0 ideea de contract social %T.T *ousseau& si cea de consens social % 'mile ur8#eim&.

  Relaia individ - societate

  "um nu exista societate fara comunicare, asa nuexista nici personalitate, individ fara interactiune

  cumediul social. (ntre individ si societate putem stabili orelatie sistemica, in care personalitatea

  integrate indiverse subsisteme %structuri de activitati sociale carerealizeaza functii ale sistemului

  social, activitatieconomice, politice, de familie, culturale, etc.&, este inraport cu societatea,

  considerat sistem global, elementin sistem, agentul actiunii sociale.(n cadrul acestei relatii,

  societatea formeaza,modeleaza individual si personalitatea acestuia conformsistemului de norme

  si valori acceptate intr-un momentistoric dat, iar personalitatea prin activitatea sacreatoare,

  optimizeaza societatea, perfectioneazamecanismele sistemului social, doar cand se

  impune,proiecteaza, creeaza noi structuri sociale, adecvatesensului devenirii istorice. Societatea

  participa lamodelarea personalitatii, a comportamentului social, iarcand individual este activa,

  acest lucru se repercuteazaasupra sa si totodata societatea asupra personalitatiiindividului in stare

  pasiva a acesuia.Suficient fiind doarprezenta in acel mediu si apoi actiunea individuluiasupra

  mediului.3rebuie admis si ca mediile incon)uratoare in caretraieste individul sunt asa de variate

  si de diversificateincat a intelege impactul pe care ele il pot avea asupraexistentei individului, nu

  este o sarcina la indemanaoricui, aceasta pentru ca mediile incon)uratoare diferiteproducdiferente sensibil nu numai intre societati, dar si in interiorul fiecareia dintre aceste societati, dar

  si ininteriorul fiecaruia dintre indivizii acestor societati.

  2actorii vietii sociale%socializare,umanizare,educatia >i rolul s=u n dezvoltarea societ=Cii&:

  a)Sociali.are

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  13/48

  Proces psi#osocial de transmitere, asimilare a unoratitudini, valori, conceptii, modele de

  comportare specificeunui grup sau unei comunitUti n vederea formUriiadaptUrii si integrUrii

  sociale a unei persoane.Eecanismul fundamental al socializUrii este nvUtareasocialU.'xistU mai

  multe tipuri de socializare:

  VadaptativU si anticipativU$

  VasociativU si institutionalU$

  VpozitivU si negativU.Procese corelate cu socializarea , desocializarea siresocializarea:

  Vdesocializarea este izolarea fizicU si socialU a uneipersoane, depUrtarea ei de contextele saupersoanelecare i-au satisfUcut necesitUtile de interactiune$

  Vresocializarea se abandoneazU vec#ile norme si se nvatU altele noi %ex: imigrantii, puscUriasii

  etc.&.

  +gentii socializUrii:Vfamilia$

  Vscoala$

  Vgrupurile %de apartenentU, de referintU&$

  mi)loacele de comunicare n masU.

  b) +mani.area

  Jmanizarea progresiva a omului primitiv >i o intrare n posesie prin cunoa>terea de sine,a

  propriei fiinCe pe parcursul evoluCiei vieCii este determinat= de personalitatea individului.Personalitatea presupune,asadar,o bogata viata interioara dezvoltata prin examenede con>tiinC= si

  bilanCuri spirituale n vederea unei potenC=ri si nencetate cre>teri,se vorbe>te de odezvoltare f=r=

  termen,dezvoltDndu-se din copil=rie >ipDn= n ultima zi a vieCii.+ceast= mbog=Cire si adDncire

  treptat= este ns=>icondiCia specific= a vieCii spirituale umane,care nu nseamna n timp o curb=

  suitoare, ci ameninCat= cudestr=m=ri >i dec=deri pe parcurs.Personalitatea se formeaza,se

  cucereste,este ansamblul de dispozitii inascute dobandite,formate si dezvoltate continuu sub

  influenta factorilor biologici si a experientelor personale. +ceasta expresie a structurii isale

  psi#ice0, este o dimensiune a omului ce presupune existenta celorlalte dimensiuni,biologica si

  fiziologica.

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  14/48

  la nivel de individ nupot fi intelese in afara sistemului de valori . (nteresul individului pentru

  cunoasterea valorilor , a modului in care ierar#izeaza acestea este puternic stimulat de

  constientizarea influentei pe care o are asupra comportamentului sau . 3rebuie precizat insa ca

  acele valori care se convertesc din valori declarate in valori traite devin parti constitutive ale

  comportamentului uman .2unctionalitatea valorilor consta in capacitatea pe care o au de a a)uta

  individul sa rezolve probleme ale situatiilor tipice oferindu-i un complex de solutii codificate.

  Participarea la viata sociala a indivizilor implica folosirea de catre acestia a valorilor ca pe niste

  instrumente. Producerea valorilor ca instrumente spirituale in masura sa reglementeze raporturile

  individului cu ceilalti si prin aceasta sa guverneze propria sa aliniere la limitele curiozitatii ,

  propria sa stapanire de sine , aceleasi in )urul valorilor istorice constituite ale epocii.Jmanizarea

  individului prin valori reprezinta o modalitate a existentei si totodata a opozitiei dinamice dintre

  indivizi si societate .*upt de mediul valorilor omul nu se realizeaza ca om si ramane in stadiul de animalitate .

  Laloarea exprima umanizarea progresiva a omului. (storia a confirmat ca comportamentul

  omului , atat lanivel de individ , cat si la nivel de colectivitate , universulsocial creste neincetat

  exprimand tot mai multinteriorizarea necesitatii naturale .(ntre nevoie si actiune se interpune

  valoarea .

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  15/48

  Vsociabilitate % te rme nul so ci abi l0 es te cun osc ut d in 1 W& c apa ci t at ea

  u m a n U d e a f o r m a r e t e l e p r i n c a r e u n i t U t i l e d e a c t i v i t a t e t r a n s m i t

  informatii ce le exprimUinteresele, opiniile etc.$

  Vsocialitate c a p a c i t a t e a u m a n U d e a m e n t i n e mpreunU

  grupurile si retelele, de a le asigura coerenta sicoeziunea ce le constituie n societUti.

  Sociabilitatea este un concept central al sociologiei,fiind consideratU premisa constitutivU a

  societUtii si esteexplicatU n douU moduri:

  VconsecintU a naturii umane %instinct social&$

  Vun produs al ratiunii, o normU sau o valoare socialU.

  i car acte ris ti cile sale definitorii

  adar :- cond iC iona rea so cial =, ex is tenCa

  n timp, iar nu asociereantDmpl=toare$- existenCa unor relaCii n interiorul s=u, a unor

  interacCiuni cao c ond i C i e i ndi spe nsa bi l = , gru pul ne f i i nd o p lur al i ta te de

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  16/48

  i n d i v i z i izolaCi$- prezenCa unor scopuri comune, a unor idealuri$- contactul sau concurenCa cu alte

  gruouri$- existenCa stratific=rii, a diferenCierii dup= funcCii.

  /rupul reprezi nt= forma fundament al= a co existenC ei umane.

  /eneza grupurilor sociale are cel puCin trei cauze ma)ore

  .a& Jrm=rirea unor scopuri. "auza adeseori analizat= este procesul economic deproducCie >i de

  consum , munca fiind factorul socio-genezei. ?ndeosebi clasele sociale, n calitate de

  grupuri umane, provinnemi)locit din activitatea economic=. +l t= cauz= rezi d= n

  d es f=>u ra rea u no r ac ti vi t= Ci sp ec if ic -u m a n e , p r e c u m c e a ) u r i d i c = ,

  c u l t u r a l = > i e d u c a t i v = , c a r e s o l i c i t = conlucrarea >i asocierea.

  .b& *eproducerea biologica.

  c& e asemenea, menCion=m sociabilitatea ca nsu>ire esenCial= a fiinCelor umane drept cauza cea mai

  adDnc=..

  Clasificarea grupurilor sociale

  Lom prezenta o varietate de grupuri sociale dup= multiplecriterii spre a surprinde pe cDt

  posibil ntreaga tipologie a acestora.in pu nc t de ved ere cant it ativ sau du p= dimens iun ea

  lor ave m grupuri mari %p recum naCiunea , cl asele >i stra turile sociale& >i grupuri mici

  %gupa de studenCi&.

  in pu nc t de ve de re c al it a ti v, sa u du p= gr ad ul interacCiunilor, exist=grupuri primare %familia& >i secundare %asociaCii profesionale&. .in combina rea celo r do u=

  cr iter ii rezult= cD teva tr=s=tur iale grupurilor enumerate: grupurile mari cuprind multe

  persoane carese cu n o s c d o a r s u p e r f i c i a l , s t a b i l e s c r e l a C i i m ed i a t e > i

  o f i c i a l e . " a u r m a r e , i n t e r v a l o r i z a r e a e s l a b = . * o l u l a c e s t o r g r u p u r i m a r i

  >i ngeneral X secundare, const= n trasarea liniilor directoare ale

  v i e C i i s o c i a l e . / r u p u r i l e m i c i a u n u m = r m a i r e s t r D n s d e m e m b r i

  c a r e stabilesc relaCii directe, existDnd ntre ace>tia o bun= intercunoa>tere >i

  intervalorizare.?ntr-o oarecare m=sur= grupuri le mici se suprapun

  p es t e grupurile primare, caracterizate printr-o asociaCie intim= >i cooperare.+ceste grupuri >i

  manifest= rolul n viaCa cotidian=, suntfundamentale n formarea naturii sociale >i a

  idealurilor individului.+l=turi de familie, mai pomenim aici grupurile de )oc, de

  pri eteni, c o m u n i t a t e a d e b = t r D n i > i g r u p u l d e v e c i n = t a t e % n m e d i u l

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  17/48

  r u r a l tradiCional&. up= forma lor de solidaritate, grupurile pot fi clasificate ng r u p u r i

  t e r i to r i a le sau geog raf i ce % com uni t = C i u rba ne sau ru ra le& $ comunit=Ci de

  interese sau contractuale %grupuri de munc=, politice, de educaCie...&$ grupuri etnice$ asociaCii

  voluntare etc.up= modul de constituire sunt grupuri naturale, constituitesp o n t a n % g r u p u l

  de pr ie te ni & sa u a rt if ic ia le %g ru pa st ud en Ci lo r ca re studiaz= l imba englez=&.?n

  funcCie de gradul de desc#ide re reg= sim grupuri nc# ise %anumite societ=Ci de iniCiaCi

  precum pitagoreicii sau francmasonii& >igrupuri desc#ise.Spre final, penultimul criteriu analizat

  este apartenenCaindividului l a grup conform c=reia exist= grupul de a partenen C=,

  lacare individul particip= efectiv >i grupul de referinC= X am spune noic= e grupul c= ru ia

  individul i aparCine doar prin aspiraCii, grup de lacare individul mprumut= normele

  >i valorile, avDnd funcCiecomparativ=. Y i n s f D r > i t , a m i n t i m d i s t i n c C i a

  b a z a t = p e p r e z e n C a s a u abs enCa aspe ctelo r of ic ia le n rela Ci ile din tr e membr iigrupului . ?n acest sens, vorbim de grupuri formale, guvernate de aspecte >i relaCiioficiale,

  reglementate prin norme statuate n regulamente >i prin legi, cum es te cazul unor organiza Ci i

  sau unit=C i productive >i de grupur i informale, constituite fie ca subgrupuri n cadrul celor

  formale, fie naf ara ca dre lor i ns t i tu C io na l iz ate . 'le a pa r spon ta n , pe ba za

  unor afinit=Ci, a similitudinii de comportament, fiind expresia unor manifest=ri mai libere,

  mai puCin supuse constrDngerii.

  "a celul= social= real=, grupul este mediatorul ntre individ,personalitate >i societate.

  &rupurile sociale

  /rupul social este important n sociologie. Punctul devedere individualist nu este productiv$

  viata socialU apare n esentU ca fiind mai degrabU opera unor grupuri decDt a indivizilor

  considerati ca atare. Sc#imbUrile sociale sunt produse de grupuri, state,clase, natiuni,

  multimi.Sociologia trebuie sU rUspundU la intrebarile: "e sunt grupurile0, Prin ce se deosebesc

  ntre eleW0, "e functii au0

  /rupul social reprezintU un ansamblu de persoane caracterizat de o anumitU structurU si cuo

  culturU specificU, rezultat din relatiile si procesele psi#o-sociale dezvoltate n cadrul sUu.

  /rupurile sociale sunt unitUti, ansambluri de indiviziconditionate social-istoric reunite prin

  anumite relatii siactivitUti.Studiul sistematic din punct de vedere sociologic al grupului social

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  18/48

  a fost dezvoltat de Scoala de la "#icago%3#omas, Par8, Eead& care considerU grupul ca

  faptulsocial primar. Pentru a sublinia ideea de dezvoltare agrupului si procesele din interiorul

  sUu, Aein dezvoltU idea dinamicii de grup.

  "lasificarea grupurilor se poate face dupU mai multe criterii:

  1.dupU tipul de relatii:

  Vgrupuri primare %face -to-face0& relatii directe ntre membri$

  Vgrupuri secundare %"oole4&$

  . d u p U n o r m a l i t a t e :

  Vgrupuri formale %oficiale, institutionalizate&$

  Vgrupuri informale%neoficiale&$

  !. dupU apartenentU:

  Vgrupuri de apartenentU %I4man, Eerton&- grupuri din care faci parte la un moment datVgrupuri de referintU %grupurile din care individular dori7doreste sU facU parte$ aceste

  grupuri au mai multe functii: normativU, comparativU, publicU&.

  3ipuri de grupuri.

  "uplul.

  'ste cel mai mic grup posibil si existenta satrebuie corelatU cu cDteva caracteristici recente alte

  atitudinilor fatU de cUsUtorie:

  Vcoabitarea acceptarea de a alcUtui un cuplu fUrU ritul social al cUsUtoriei$Vinstabilitatea relatiilor premaritale si maritale$

  V ntDrzierea pronuntatU a vDrstei de cUsUtorie$

  Vc e l i b a t u l $ e x p l i c a t p r i n m a i m u l t i f a c t o r i d i n

  c a r e principalul pare a fi conceptia partenerilor de a-si asiguraconditiile pentru

  urmUrirea7atingerea obiectivelor proprii.

  &rupul mic/

  Vde la la !H-6H c#iar ;H-9H indivizi$

  Vmomentul decisiv al aparitiei grupului mic l reprezintUactivitatea de muncU, dar si criterii

  afective, preferentiale$

  Vdin numUrul de membri rezultU anumite caracteristici:

  Zrelatii complexe

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  19/48

  Zrelatii de comunicare

  Zrelatii de simpatie, de afinitate

  Vstructuri de dominare

  Vcoeziunea de grup mUsura n care grupul este unit ,dispune de unitate$

  coeziunea:

  Zare un sens valoric

  Zfactor temporal se realizeazU n timp

  Vdinamica specificU a statutelor si rolurilor"a efect al coeziunii si dinamicii de grup

  apareclimatul de grup%atmosfera&.

  &rupul de presiuneeste constituit dintr-un numUr depersoane cu anumite interesesi directii

  comune de actiunesi care urmUresc atingerea unor scopuri sociale saupolitice n mod declarat sauascuns. +ceste grupuri potactiona agresiv sau opresiv, cu mi)loace desc#ise,controlabile, ex:

  sindicatele, sau dimpotrivU, ele pot fiformale sau informale. Jna din modalitUtile de

  actiune:lobb4 presiune pentru a obtine o influentU socialU saupoliticU. ?n principiu grupurile de

  presiune urmUresc sU-siamplifice la maximum influenta asupra centrelor dedecizie.

  "obilitatate sociala, dimensiunile verticale si orizontale$ procesul de integrare sociala si

  reintegrareefinitie si clasificare

  Eiscarea indivizilor n cadrul unei structuri sociale siaccesul la ocuparea unor pozitiicorespunzUtoarecalitUtilor si mi)loacelor de care dispun %studii,cometentU, bunuri materiale,putere politicU etc.&reprezintU procesul de mobilitate socialU %concept introdus de P.SO*ON(

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  20/48

  V Eobilitatea verticala poate sU aparU sub douU formes p e c i a l e : c a s c # i m b a r ed e s t a t u s n r a p o r t c u c e l a l pUrintilor, denumitU mobilitateintergenerationala s i c a s c # i m b a r e d e s t a t u s n r a p o r t c up o z i t i i l e a n t e r i o a r e ocupate de aceeasi perso anU, vi zDnd carie ra unu iindivid,denumitU mobilitate intragenerationalU sau de carierU. "u cDt evolutia sistemului social

  determinU extensiaunor statusuri, aparitia altora noi si cu cDt facultUtileindivizilor sau sistemul depromovare socialU contribuiela ridicarea, stagnarea sau decUderea n status, cu atDtmobilitateainter si intragenerationalU este maiputernicU si exercitU efecte sociale favorabile saunefavorabileasupra indivizilor si societU[ii, ceea cecapUtU o importantU deosebitU n procesulsc#imbUriigenerale, n progresul social.+spiratiile indivizilor spre pozitii sociale superioare s a us p r e n o i l o c u r i n i e r a r # i a s o c i a l U s u n t s t i m u l a t e c u a t D t m a im u l t c u c D t s o c i e t a t e a r e a l i z e a z U o e v o l u t i e globalU, continuU,determinDnd trecerea de la un sistemde pozitii sociale avDnd un anumit nivel deeficientU la un sistem mbunUtUtit , care intrU n consonantU cu noi cUi d e

  p e r f e c t i o n a r e s i d e e f i c i e n t i z a r e a s t a t u s u r i l o r , d e creare aunor statusuri superioare. Aa scara societUtii globale, acest proces de mobilitate a s c e n d e n t Ud u c e n t i m p l a d i m i n u a r e a s t r a t u r i l o r inferioare %sub aspectsocial-economic& n favoarea unorstraturi medii, clase medii si c#iar superioare dinpunct de vedere al veniturilor, prestigiului, nivelului de viatU, p o z i t i e i n v i a t as o c i a l U e t c . " a e x e m p l u p o a t e f i d a t procesul de mobilitate care s-aprodus n SJ+ dupU aniiR6H ai secolului nostru si care a avut ca rezultat sporireagu le re lo ralbe0 si formarea claselor mi)locii, fapt care acontrazis teoria marxistU a claselor.

  VJn loc important l ocupU n cadrul procesului demobilitate socialU si

  mob il it at ea o cu pa ti on al U, deoarece p r i n t r e c e r e a l a p r o f e s i i d e c a l i f i c a r et o t m a i n a l t U , c u i m p o r t a n t U s o c i a l U , s e r e a l i z e a z U a s c e n s i u n e ap e p l a n social. Se obtin salarii mai mari, prestantU si prestigiu mai n a l t e , a p r e c i e r es o c i a l U s i e c o n o m i c U d e o s e b i t e . ' s t e calea prin care se realizeazU o sc#imbareimportantU nstratificarea socialU n societUtile avansate. ? n t e l e g e r e a a c e s t u ip r o c e s e s t e i m p o r t a n t U a t D t p e n t r u c u n o a s t e r e af a c t o r i l o r c a r e p o t i n f l u e n [ a mobilitatea socialU, cDt sipen tr u realizarea unor mo de lecare sU fac il ite ze pr od ucere a sa n sens ul n carepoa te fiutil progresului social. e s f U s u r a r e a m o b i l i t U t i i i m p l i c U n s U s i

  f e n o m e n e c a r e p r e c e d p r o c e s u l n s i n e , c u m a r f i :mobilitateaspatialU, geograficU sau teritorialU

  cup ri nz Dnd migratiacu obiectiv profesional de la sat la oras sau invers, cusc#imbareapro fe si ei si a alt or cond it ii de vi atU, cu acces l a v a l o r i s o c i a l e n o i e t c . ea s e m e n e a , a v e m n v e d e r e c # i a r s i m i s c a r e a n a v e t i s t U c ap r e l u d i u a l m o b i l i t U t i i s o c i a l e s i c # i a r a l t e

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  21/48

  f e n o m e n e c a r e i p r e m e r g s i o favorizeazU.?n economiacontempo ranU , un f ac to r i mpo rt an t e st ea p a r i t i a d e n o i s e c t o a r e s id o m e n i i d e a c t i v i t a t e , c a r e i m p u n f o r m a r e a u n o rc o n t i n g e n t e d e s p e c i a l i s t i c u p r e g U t i r e a d e c v a t Un o i l o r c e r i n t e s i c a r e d a t o r i t U competitivitUtii lor pot obtine

  pozitii noi n structurileprofesionale si sociale.

  +.2actori ai mobilitUtii

  a&2actori structurali sau de macronivel:

  Vdezvoltarea economicU

  Vd i v e r s i f i c a r e a s t r u c t u r i l o r o c u p a t i o n a l e

  ?nsocietate

  b&2 acto ri de mic ron iv el

  Vv o i n t a i n d i v i z i l o r , a s p i r a t i i

  ezvoltarea economic U, diversif icarea structuri lor ocupation ale,pre cum si a ltifactori determinU sc#imbUri si la nivelp s i # o i n d i v i d u a l . S i s t e m e l em o t i v a t i o n a l e a l e indivizilor sunt conditionate social-istoric, dupUcumprocesele de dezvoltare economicU7te#nologicU sunt s i p r o c e s e d e

  c r e a r e a u n o r n o i a p t i t u d i n i . ? n consecintU, si niveleleaspirationa le ale indiviz ilor se s c # i m b U .

  +naliza studiilor privind mobilitatea duce la cDtevaconcluzii interesante:

  VexistU o foarte puternicU mobilitate de la o generatie laalta$

  Vmobilitatea ascendentU este mai puternicU decDt ceadescendentU$

  Vtotusi, mobilitatea ascendentU are o evolutie curbilinie:marc#eazU o crestere n

  perioada 15!H-15, dupU careo scUdere semnificativU$

  VexistU o corelatie medie ntre originea socialU si destinulfiului:

  a cres cut mobi lita tea la agricul tori si la nive lele superioare ale salariatilor$

  e r e d i t a t e a m e s e r i e i r U m D n e p u t e r n i c Ul a functionari si muncitori$

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  22/48

  mobilitatea descendentU este mai accentuatU lacomercianti etc.

  'fectele sociale ale mobilitUtii

  Vefect pozitiv: ncadrarea pozitiilor din societatecu oameni valorosi$

  Vefectele negative: c r e s t e r e a a s t e p t U r i l o r d e a s c e n s i u n ep e s t e nivelul posibilitUtilor si, consecutiv, aparitia unorstUri de frustratie, deziluzie,nstrUinare$la cei cu mobilitate descendentU: panicU, umilintU etc

  Familia ca grup social

  (nterpretarea sociologica a familiei

  2amilia este grupul cel mai important dintre toategrupurile sociale deoarece eainfluienteaza si modeleazapersoana umana.Jnii merg c#iar mai departe si sustin caactiunea ei

  asupra persoanei e atat de mare ,incat eaegaleaza actiunea celorlalte grupuri sociale.+ceasta

  estecu deosebire cazul cercetarilor care vin dinspre psi#analiza,psi#ologia sociala si sociologie

  sustinand ca familia este :adevaratul laborator de formare a persoanei.3ransformarea individului

  in persoana adica in$individ cu status social0 este intai de toate opera familiei.Sunt doua cauze

  care explica aceasta influeta afam.asupra persoanei$una este legata de faptul caactiunea fam.se

  exercita mai de timpuriu iar a doua deacela ca multa vreme fam. e calea prin care secanalizeaza

  oricare alta actiune de socializare ,ea fiindidentica cu intreaga lume sociala a

  copilului. 3ermenul de @familie0 provine din latinescul @famulus0, care n sens larg semnific=

  @supus0,@ascult=tor0, iar n sens restrDns, @slug=0, @slu)itor0. icCionarul de sociologie

  menCioneaz= sensuri ale termenului de familie:

  X2amilia \ un grup social al c=rei membrii sunt legaCi prin raporturi de vDrst=,

  c=s=torie, sau adopCie, care tr=iesc mpreun= >i coopereaz= sub aspect economic >i

  au gri)= de copii.

  X 2 a m i l i a , n s e n s , r e s t r D n s d e s e m n e a z =c u p l u l c=s=torit >i copiii lor. 2 a m i l i a e s t e v a z u t = d r e p t o f o r m = d e

  c o m u n i t a t e uman= ntemeiat= prin c=s=torie, care une>te pe soCi >i ped e s c e n d e n C i i l o r

  p r i n r e l a C i i s t r D n s e d e o r d i n b i o l o g i c , economic, psi#ologic >i

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  23/48

  spiritual.2amilia este o f orm= de comunita te uman =, un g rup primar cu toate

  caracteristicile lui, dar care se deosebe>tede celelalte grupuri primare prin cDteva note specifice:

  X u n e > t e m e m b r i i p r i n r e l a C i i d e

  c = s = t o r i e , consangvinitate sau adopCie$

  Xme mb ri i un ei fa mi li i t r =i es c m pr eu n= %d e re gu l= & , alc=tuiesc un singur mena)$

  Xdesf=>oar= o activitate economic= comun=$

  Xm e m b r i i s u n t l e g a C i p r i n a n u m i t e r e l a C i i d e o r d i n

  b i o l o g i c , s p i r i t u a l > i i d e o l o g i c , m e n C i n D n d

  > i perpetuDnd cultura societ=Cii date$

  X >i acor d= spri) in emoC iona l-afec tiv, nte rac CionDnd n cadrul rolurilor de soC-soCie,

  mam=-fiu.+cest grup se ntemeiaz= pe anumite reguli, prev=zute n acte oficiale, n condiCiile

  statului >i a dreptului.

  'ipologii ale familiei

  1. ?n raport cu gradul de cuprindere al sistemului familial,exist=:

  Xfamilia nuclear= %familia simpl=& alc=tuit= dintr-osingur= perec#e marital= >i urma>iilor, care locuiesc>i

  gospod=resc mpreun=. ?n familiile nucleareincompete se stabilesc diade: soC-soCie, tat=-

  copil,mam=-copil$Xfamilia extins=, l=rgit= este tipul de familie cecuprinde pe lDng= nucleul familial >i alte rude

  >igeneraCii, constituite din cuplul con)ugal >i copiii lorla care se pot ad=uga: p=rinCii soCului >i

  7sau soCiei,bunicii acestora, fraCii >i surorile soCului >i7sau soCiei,copiii lor, unc#i, m=tu>i ai

  cuplului.e regul=, n familia l=rgit= tr=iesc trei generaCii. 'xist=familia extins=propriu-zis=,

  familia liniar= >i familia tulpin=.

  2amilia in societate

  2amilia care reprezinta un bun mediu educativ

  2amilia trebuie sa fie un colectiv sanatos, adica incomponenta sa sa existe toti membrii care

  alcatuiesc inmod normal un asemenea colectiv %doi parinti&, intreacestia sa fie relatii de

  intelegere, respect, intra)utorare,sa traiasca in deplina armonie, sa duca o viata cinstita,onesta.

  Opiniile celor doi parinti referitoare la copil trebuiesa fie convergente iar parintii trebuie sa fie un

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  24/48

  bunexemplu, avand in vedere cat de puternic este spiritul deimitatie la copii. (n comparatie cu

  familia cu un singur copil

  Funciile familiei din perspective sociologica

  "at de importanta este cresterea copilului, dar sievolutia adultului, intr-o familie completa, care

  sacontracareze dezec#ilibrele venite din mediul extern, estesubliniat amanuntit in lucrarile de

  sociologie. Potrivitcercetatorilor din acest domeniu, familia constituie cadrulde realizare al

  sociabilitatii, premisa deprinderii normelordeziderabile, a modelelor de conduita asteptate. (n

  cadrulfamiliei, individul stabileste primele contacte a perceperiinotiunilor de responsabilitate si

  rationalitate, primeleconfruntari cu situatii supuse interdictiilor si evaluariinormelor si idealurilor

  cadrului social extins.in aceeasi perspectiva, se stabilesc patru situatiispecifice de realizare afunctiei de socializare a familiei. Peprimul plan sunt plasate situatiile de educatie morala, careau

  la baza relatiile de autoritate, prin intermediul carora ise fundamenteaza copilului regulile

  morale. Jrmeaza apoisituatiile de invatare cognitiva, prin care copilul deprindesistemul de

  cunostinte, atitudini, deprinderi necesareconvietuirii n societate si situatiile anga)and inventia si

  imaginatia, prin care se dezvolta capacitatile creatoare signdirea participativa. i pe ambiCia sociologiei care se dre>te, n conformitate cu dezioderatele enunCate de

  ntemeietorii s=i, o >tiinC= a @bun=st=rii >i a @libert=Cii umane.

  Sociologia medical= a debutat practic odat= cu publicarea lucr=rii @Ae suicide. 'tude de

  sociologie %195;& a lui ur8#eim, n care el distinge dou= tipuri de solidaritate: mecanic= >i

  organic=.

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  25/48

  Solidaritatea mecanic= este, ca form= de integrare social= caracteristic= societ=Cilor primitive,

  definite de o minim= diviziune a muncii, omogenitate a rolurilor sociale, experienCe de viaC=

  comun= >i o con>tiinC= colectiv= puternic=.

  Solidaritatea organic= este specific= societ=Cii moderne industriale cu o diviziune a muncii

  sociale complex=, care presupune prin specializare >i interdependenCa ntre indivizi. Eembrii

  societ=Cii sunt diferiCi, fiecare avDnd propria personalitate, iar con>tiinCa colectiv= restrangDndu-se

  n favoarea celei individuale. 2iecare parte a sistemului are propria mi>care, diviziunea complex=

  a muncii asigurDnd armonia >i coeziunea ansamblului. (ndivizii coopereaz= pentru realizarea

  unor scopuri pe care nu le pot atinge singuri, datorit= diferenCelor de rol >i a interdependenCei

  impuse de diferenCelor de status.

  ezagregarea relaCiilor sociale anomia - are consecinCe negative pentru societate, dar >i pentru

  persoane, acestea putDnd fi minse c=tre comiterea sucidului. 2olosind date statistice,demografice din surse autorizate, ur8#eim contrazice teoriile potrivit c=rora rata suicidului este

  influenCat= de factori geografici, climatici, biologici, rasiali sau psi#ologici. 'l a susCinut c=

  suicidul este un fapt social obiectiv >i poate fi explicat numai prin factori sociali. +nalizDnd

  fenomenul sinuciderii %fenomen medical >i social& ur8#eim a demonstrat c= acesta variaz= n

  funcCie de un alt fapt social, integrarea >i coeziunea social=, ap=rDnd astfel cerinCa metodologic=

  de a explica un fapt social tot prin factori de natur= social=.

  Primele teorii de sociologie medical= au ap=rut n anii RH fiind elaborate decercet=tori celebri precum Parsons, Eerton sau Nendall. 'i au abordat din perspectiv=

  sociologic= aspecte ale instituCiilor de ngri)ire a s=n=t=Cii, ale rolurilor profesionale, organizarea

  instituCiilor de nv=C=mDnt medical, au definit conceptele de boal= >i s=n=tate >i au precizat >i

  principalele drepturi a>i obligaCii ale statusurilor >i rolurilor de pacient >i medic.Sociologia

  medical= are drept obiect de studiu fundamentele sociale ale s=n=t=Cii

  >i mboln=virii, interdependenCa dintre factorii sociali >i starea de s=n=tate sau de boal= a

  populaCiei, precum >i incidenCa st=rii de s=n=tate sau de boal= asupra vieCii sociale a indivizilor >i

  a grupurilor umane.

  Sociologia medicinei studiaz= factori precum structura organizatoric=, relaCiile dintre roluri,

  sistemul de valori, ritualurile >i funcCiile medicinei ca un sistem de conduite %*. Strauss, 15&

  Sociologia n medicin= integreaz= conceptele, principiile >i cercet=rile sociologice n medicin=,

  inclusiv educaCia sociologic= a studenCilor medicini>ti, studiul comportamentului sanitar >i al

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  26/48

  epidemiologiei sociale, studiul proceselor de dezvoltare ale unei boli sau ale factorilor care

  influenCeaz= atitudinea pacienCilor faC= de boal= %*. Strauss, 15;&

  Sociologia s=n=t=Cii studiul particular al aspectelor economico-sociale ale s=n=t=Cii, ale locului

  sitemului sanitar n societate >i raporturile dintre diferitele politici sanitare %Steudler, 15;&

  3oate aceste definiCii sunt complementare, vizeaz= aspecte particulare ale

  sistemelor de s=n=tate >i se circumscriu sociologiei medicale.

  ?ntre obiectivele sociologiei medicale se num=r=:

  - distribuirea bolilor n societate, n funcCie de sistemul social, mediul familial, religie,

  sex, clase sociale, profesie.

  - factorii sociali >i culturali legaCi de natura >i gravitatea bolii

  - tipul de tratament adoptat

  - elementele sociale care intervin n procesul terapeutic- etiologia social= >i ecologia bolii

  - comportamentele sociale ale terapiei >i readapt=rii

  - medicina ca instituCie social=

  - sociologia nv=C=mDntului social

  - studiul variabilelor culturale ale manifest=rii s=n=t=Cii >i bolii

  - relaCiile medicale >i sociale n grupurile mici

  - bazele economice ale serviciilor medicale- influenCa industriilor medicale asupra st=rii de s=n=tate a populaCiei

  - conexiunea dintre structura social= >i boal=

  - influenCa factorilor economico-sociali asupra st=rii de s=n=tate >i r=spunsul societ=Cii

  la s=n=tate >i mboln=vire.

  +ceste obiective interfereaz= cu cele ale epidemiologiei >i s=n=t=Cii publice, dar exit= diferenCe

  remarcabile n ceea ce prive>te metodele >i te#nicile utilizate de foecare disciplin= n parte,

  precum >i direcCiile >i obiectivele cercet=rii.

  2actorii medicali >i sociali ai dezvolt=rii sociologiei medicale

  Sociologia medical= se va dezvolta n special n SJ+, unde cercetarea organizaCiilor medicale a

  reprezentat o prioritate pentru sociologie. Jlterior, dup= anii R;H, >i n C=rile europene se va

  dezvolta acest sector >tiinCific. ?ntre factorii care au influenCat evoluCia sociologiei medicale se

  num=r=:

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  27/48

  - evoluCia practicii medicale

  - transformarea instituCiilor de ngri)ire a s=n=t=Cii

  - cre>terea preCului s=n=t=Cii >i introducerea sistemelor de asigurare a s=n=t=Cii

  - organizarea studiilor de medicin=

  - modificarea tabloului morbidit=Cii

  - implicarea guvernamental= sporit= n domeniul s=n=t=Cii >i apariCia surselor de

  finanCare pentru cercetarea sociologic= a sistemelor sanitare.

  biectivele sociologiei medicale

  Obiectivul medical

  Sociologia medical= informeaz= asupra proceselor sociale care interfereaz= cu ec#ilibrul fizic sau

  mental al indivizilor, aducDndu->i aportul la realizarea studiilor de epidemiologie social=, la

  studiul concepCiilor despre s=n=tate, >i al comportamentului sanitar, n organizarea activit=Ciisanitare>i elaborarea politicii sanitare.

  Obiectivul economic

  Sociologia medical= efectueaz= cercet=ri asupra costurilor ngri)irii medicale, consumul de

  medicamente, c#eltuielile individuale >i de la buget referitoare la s=n=tate, oferind cuno>tinCe

  utile asupra comportamentelor sociale care influenCeaz= producerea >i consumul prestaCiei

  sanitare.

  Obiectivul sociologic+nalizDnd problemele de s=n=tate, sociologia medical= vizeaz= cunoa>terea societ=Cii, domeniul

  medical reflectDnd n mod specific comportamentul individual >i al grupurilor sociale. Studiind

  raportul s=n=tate boal= societate, sociologia medical= ncearc= s= dezv=luie acest loc

  particular al vieCii sociale.

  Problematica sociologiei medicale

  ?ntre temele dominante ale sociologiei medicale se num=r=:

  - conceptele socicologice de s=n=tate >i boal=

  - sc#imbarea social= >i dimanica timpurilor de morbiditate

  - cauze sociale ale mboln=virilor

  - comportamentul bolnavului n spital >i n societate

  - relaCiile dintre medic >i pacient

  - spitalul >i pacienCii

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  28/48

  - moartea >i starea de muribund

  - comunicarea n practica medical=

  - inegalitatea accesului la serviciile sanitare

  - etnicitate, s=n=tate, asistenC= medical=

  - familia >i mboln=virea

  - femeile ca paciente >i asistente ale bolnavilor

  - persoanele n vDrst= >i s=n=tatea

  - medicina >i controlul social

  - devianC=, etic#etare >i stigmat social

  - sistemul sanitar naCional n perspectiv= internaCional= %comparativ=&

  - profesiile medicale >i rolul lor n domeniul ap=r=rii >i promov=rii s=n=t=Cii publice

  - m=surarea st=rii de s=n=tate- evaluarea asistenCei medicale.

  oala >i s=n=tatea. +specte socio-medicale.

  "onceptele de boal= >i s=n=tate sunt concepte evaluative, fiind circumscrise de dezvoltareacunoa>terii biomedicale, de orient=rile intelectuale ale culturii, de sistemul axiologic al societ=Cii.

  +stfel vor exista diferenCe notabile n ceea ce prive>te statutul bolnavului >i natura st=rii,considerat= normal= sau patologic=, n funcCie de tipul de societate >i nivelul de dezvoltare lacare a a)uns aceasta.

  ?n prezent, medicii definesc boala n urma aplic=rii unor standarde riguroase >i a analiz=riitemeinice a pacientului, definind starea de boal=, creDnd rolul s=u social >i astfel legitimDndcomportamentul bolnavului. 'xist= ns= >i factori care afecteaz= negativ acest proces medico-social: divergenCe de opinii asupra diagnosticului, prognosticului, profilaxiei >i tratamentuluianumitor afecCiuni, un adev=rat fenomen al modei n tratarea unor boli, precum >i alte implic=riale socialului >i medicalului n actul medical.

  oala >i s=n=tatea nu pot fi deci definitie decDt prin raportare la fiinCa uman=

  privit= entitate biologic=, psi#ic= >i social= n acela>i timp.

  "onceptul de s=n=tate este, la fel ca >i cel de boal=, unul plurisemantic, semnificaCia sanregistrDnd nuanC=ri n funcCie de grupuri, clase sociale sau populaCii. ?n domeniul medical,s=n=tatea este privit= de c=tre patolog ca o stare de integritate, de c=tre clinician ca lips= de

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  29/48

  simptome >i de bolnav ca o stare de bien-etre %+. +t#anasiu, 159!&. S=n=tatea presupune maimulte dimensiuni %". Ierzlic#&:

  - absenCa bolii

  - o constituCie genetic= bun=, respectiv un capital biologic nn=scut- o stare de ec#ilibru a organismului dat= de adaptarea individului la mediul de viaC=

  2actorii care influenCeaz= starea de s=n=tate sunt %T. ond, S. ond, 1556&:

  - biologia uman=: mo>tenire genetic=, procese de maturizare, mb=trDnire, tulbur=ri

  cronice, degenerative, geriatrice

  - mediul: apa potabil=, medicamente, poluare, salubrizare, boli transmisibile, sc#imb=ri

  sociale rapide- stilul de viat=: #ran=, activit=Ci fizice, sedentarism, tabagism, alcoolism

  - organizarea asistenCei medicale: cantitatea >i calitatea resurselor medicale, accesul la ele, relaCiadintre persoane >i resurse n asistenCa medical=.

  in punct de vedere biologic, s=n=tatea poate fi definit= drept acea stare a unui organism neatinsde boal=, n care toate organele, aparatele >i sistemele funcCioneaz= normal %organism n#omeostazie&.

  in punct de vedere psi#ic, s=n=tatea poate fi nCeleas= drept armonia dintre comportamentulcotidian >i valorile fundamentale ale vieCii asimilate de individ, reprezentDnd starea organismuluin care capacitatea sa de a munci, a studia sau a desf=>ura activit=Cile preferate este optim=.

  'xist= >i anumite criterii ale s=n=t=Cii mintale %+. 'llis, F. r4den, 155;&:

  1. con>tiinCa clar= a interesului personal

  .con>tiinCa limpede a interesului social

  !. auto-orientarea %capacitatea de a se conduce >i orienta singur n viaC=&6. nivelul nalt de toleranC= a frustr=rii. acceptarea incertitudinii >i capacitatea de a)ustare la incertitudineG. anga)area n activit=Ci creatoare;. gDndirea >tiinCific=, realist= >i obiectiv=

  9. auto-acceptarea

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  30/48

  5. anga)area moderat= >i prudent= n activit=Ci riscante1H. realismul >i gDndirea utopic=11. asumarea responsabilit=Cii pentru tulbur=rile emoCionale proprii1. flexibilitatea n gDndire >i acCiune1!. mbinarea pl=cerilor immediate cu cele de perspectiv=

  "onceptul de personalitate autorealizat= propus de +.I. Easlo %15;G& presupune

  forma suprem= a s=n=t=Cii psi#ice >i are urm=toarele caracteristici:1. orientarea realist= n viaC=. acceptarea de sine, a altora >i a lumii ncon)ur=toare a>a cum sunt ele!. naltul grad de spontaneitate6. centrarea pe probleme >i nu pe tr=iri subiective. atitudinea de deta>are >i nevoia de intimitate

  G. autonomia >i independenCa;. aprecierea elastic= a oamenilor >i lucrurilor, lipsit= de stereotipii

  9. existenCa experienCelor spirituale sau mistice profunde, dar nu neap=rat cu caracter

  religios

  5.existenCa unor relaCii afective intime profunde >i cu mare nc=rc=tur= emoCional=,

  practicate cu puCine persoane >i a unora superficiale cu un num=r mare de persoane1H. identificarea cu omenirea >i existenCa unor interse sociale puternice

  11. mp=rt=>irea atitudinii >i valorilor democratice1. neconfuzia mi)loacelor cu scopurile1!. existenCa unui simC al umorului superior, deta>at filosofic, neostil >i nevindicativ16. existenCa unui mare potenCial creator1. opoziCia faC= de conformismul cultural1G. transcenderea mediului de viaC= >i neconformismul faC= de acesta.

  in punct de vedere social s=n=tatea este starea organismului n care capacit=Cile individuale suntoptime pentru ca persoana s= >i ndeplineasc= n mod optim rolurile sociale %de prieten, vecin,cet=Cean, soC, p=rinte, cet=Cean etc.&. Parsons define>te s=n=tatea drept capacitatea optim= a unui

  individ de a ndeplini eficient rolurile >i sarcinile pentru care a fost socializat.

  S=n=tatea pozitiv= are dou= componente %onie, 155&:1. bun=starea fizic=, psi#ic= >i social=. fitness forma fizic= optim= incluzDnd cei patru S %n englez=&

  -

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  31/48

  streng#t forC= fizic=

  - stamina vigoare %rezistenC= fizic=&

  - suppleness - supleCe fizic=

  - s8ills ndemDnare %abilitate& fizic=

  "onform OES %156G&, s=n=tatea reprezint= starea de complet= bun=stare fizic=, mental= >isocial=, care nu se reduce la absenCa bolii sau a infirmit=Cii. eCinerea celei mai bune st=ri des=n=tate de care este capabil= persoana uman= este unul dintre drepturile fundamentale aleomului.

  "onceptul de s=n=tate a fost operaCionalizat pentru a fi aplicat diverselor comunit=Ci socio-culturale, evalu=rile fiind f=cute pe baza unor indici precum: morbiditatea, mortalitatea %general=>i specific=&, disconfortul, insatisfacCia, deficienCele, invlidit=Cile, #andicapul, indicele de

  dezvoltare uman=.

  "onceptul de boal= este >i el mai multe dimensiuni. in punct de vedere biologic, boala este ostare a organismului sau a unei p=rCi din organism n care funcCiile sunt afectate sau deran)ate defactori interni sau externi.

  in perspectiv= plurifactorial=, boala poate fi definit= drept o stare final=, rezultat al uneicombinaCii a factorilor ecologici >i comprotamentali aflaCi n interacCiune cu predispoziCiilegenetice, care plaseaz= statistic individul ntr-o situaCie de risc m=rit, ca urmare a unei alimentaCiineraCionale, dezec#ilibrate, de lung= durat=, expunerii cronice la agenCii patogeni ai locului demunc=, stresului vieCii sau altor factori %*. 2itzpatric8, 159G&.

  oala reprezint=, mai mult decDt o o sum= de simptome, fiind un proces care c#iar dac= nuconduce la modific=ri importante structurale sau funcCionale, afecteaz= psi#icul individului ca oreacCie la boal=. Starea de boal=, legitimat= prin diagnostic, conduce la apariCia unuicomportament structurat n )urul acestei st=ri. "on>tiinCa bolii conduce la manifestarea unorstresuri psi#ice ma)ore >i de lung= durat=.

  Se diferenCiaz= n acest sens anozognozia, negarea subiectiv= sau nerecunoa>terea bolii >i opusuls=u, #ipernozognozia, respectiv supraevaluarea subiectiv= a simptomelor.

  Pentru dimensiunile particulare ale bolii, literatura medical= anglo-saxon= a introdus urm=toriitermeni:

  - illness realitatea subiectiv= a bolii, ceea ce percepe bolnavul >i nu suferinCa corporal=, cipercepCia individual= a unei sc#imb=ri negative n bun=starea sa >i n activit=Cile sale sociale.

  - disease realitatea biofizic= a bolii, adic= anomalia funcCional= a structurii sau

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  32/48

  fiziologiei organismului.

  - sic8ness realitatea sociocultural= a bolii, adic= modelarea rolului social al bolnavului, formelede adaptabilitate social= a maladiei ori atribuirea etic#etei de bolnav persoanei suferinde.

  oala presupune >i anumite restricCii modificDnd stilul de viaC= al individului >i implicit afectDndstarea sa psi#ic=:

  - restrDngerea sau modificarea unor activit=Ci motrice sau fiziologice

  - limitarea sau suprimarea unor activit=Ci intelectuale sau profesionale

  - suprimarea unor activit=Ci extraprofesionale

  - modificarea relaCiilor intepersonale n sensul diminu=rii contactelor cu cei apropiaCi

  - dereglarea raporturilor familiale sau con)ugale

  - pierderea sau reducerea capacit=Cii de munc= >i, implicit, a posibilit=Cilor asigur=rii subzistenCei

  - dependenCa de alte persoane, mai ales n cazul apariCiei unor infirmit=Ci.

  Starea de boal= dep=>e>te astfel limita biologicului, fiind o stare social= deviant= >i de nedorit.Prin devianC= se nCelege orice abatere de la regulile de convieCuire >i imperativele de ordine aleunei forme de viaC= colective, iar comportamentul deviant este supus de obicei corecCiei,tratamentului sau pedepsirii de c=tre agenCiile de control social.

  ?n ceea ce prive>te asocierea bolii cu devianCa Scambler %159G& propune trei modalit=Ci:

  - considerarea bolii ca devianC=, >i astfel, pe lDng= devierea de la starea normal= a organismului,starea de boal= presupune >i o deviere de la normele culturale stabilite cu privire la ceea ce seconsider= s=n=tate, iar cel a)uns ntr-o astfel de stare trebuie s= caute tratamentul necesar pentru ao elimina.

  - boala este o stare ce permite comportamentul deviant, f=cDnd posibile noi modalit=Ci demanifestare a acestuia. Prin asumarea noului rol de bolnav, individul trebuie >i asume drepturile>i ndatoririle impuse de acest rol, n caz contrar, comportmentul s=u deviind de la obligaCiile derol

  - mboln=virea deviant= sau stigmatizant= care poart= aceast= etic#et= pus= de nespeciali>ti.PunDnd diagnostice n virtutea unei autorit=Ci dobDndite, medicul cap=t= o putere foarte mare dinacest punct de vedere >i poate influenCa persoana etic#etat=. +stfel, stigmatul unui individ a)unges= domine percepCia >i modul n care este tratat de c=tre ceilalCi. +stfel, statutul s=u deviantdevine statut dominant >i influenCeaz= n mod negativ evoluCia sa ulterioar=.

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  33/48

  ?n funcCie de semnificaCia socio-cultural= dobDndit= de boal= n societate, de apartenenCaindivizilor la medii culturale diferite variaz= >i reacCia acestora faC= de boal= >i durere, st=rifiziologice p=recum foamea sau durerea avDnd >i determinare socio- cultural=. ac= durerea esteun indiciu al st=rii morbide sau premorbide a individului, atDt contextul biologic cDt >i celcultural au un anumit rol n definirea lor. +stfel, societatea n care se g=se>te individul devine

  factorul care condiCioneaz= formarea tipurilor de reacCie individual= faC= de durere. urerea esteidentic= la toCi indivizii avDnd funcCia de a provoca reacCii de evitare a stimulilor nocivi pentrus=n=tatea individului, dar reacCia faC= de durere este diferit=, depinzDnd de mediul cultural alindivizilor.

  "lasificarea bolilor a Cinut cont de mai multe criterii, pentru sociologia medical= fiind importantcriteriul frecvenCei >i al celor mai efecte asupra vieCii colective a oamenilor. 'xist= astfel maimulte clasific=ri:

  *.E. "oe, 15;H propune urma=toarele tipuri:

  - infecto-contagioase

  - cronice

  - mintale

  . 2ield a luat n considerare patru criterii:

  - durata episodului de boal=

  - prognosticul %posibilitatea tratamentului curativ >i ntinderea lui&

  - gradul de disconfort %incapacitate sau #andicap provocate de boal=&

  - gradul de stigmatizare %potenCialul de autodegradare provocat de boal=&

  >i a evidenCiat astfel patru tipuri de boli:

  - boli acute de scurt= durat= %infecCioase: rubeol=, ru)eol=, pneumonie&

  -boli de lung= durat= nestigmatizante %infarctul de miocard, diabetul za#arat&

  - boli de lung= durat= stigmatizante %cancer, S(+, sifilis, scleroz= multipl=&

  - boli mintale %sc#izofrenia, isteria, fobiile&

  "onform OES %155H&, bolile pot fi mp=rCite n 1 de categorii:

  1.boli infecCioase >i parazitare

  . tumori

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  34/48

  !. bolile sDngelui, ale organelor #ematopoietice >i tulbur=ri ale mecanismului de imunitate6. boli endocrine, de nutriCie >i metabolism. tulbur=ri mentale >i de comportament

  G. bolile sistemului nervos

  ;. bolile urec#ii >i apofizei mastoide

  9. bolile oc#iului >i anexelor sale

  5. bolile aparatului circulator

  1H. bolile aparatului respirator11. bolile aparatului digestiv1. boli ale pielii >i ale Cesutului celular subcutanat1!. bolile sistemului osteo-articular, ale mu>c#ilor >i Cesutului con)unctiv

  16.bolile aparatului genito-urinar

  1. sarcina, na>terea >i l=uzia1G. unele afecCiuni a c=r=r origine se situeaz= n perioada perinatal=1;. malformaCii congenitale, deformaCii >i anomalii cromozomiale

  19.simptome, semne >i rezultate imprecis definite ale investigaCiilor clinice >i de laborator

  15. leziuni traumatice, otr=viri >i alte consecinCe ale cauzelor externe

  H. cauze externe de morbiditate >i mortalitate

  1. factori influenCDnd starea de s=n=tate >i motivele recurgerii la serviciile de s=n=tate.

  *elaCia medic pacient. +specte psi#o-sociale.

  *elaCia medic pacient este una extrem de complex=, vizDnd aspecte culturale, psi#ologice >isociale, care vor influenCa comportamentul fiec=ruia dintre cei doi actori. +ceast= relaCie este unacare se stabile>te ntre membrii a dou= grupuri sociale distincte n ceea ce prive>te prestigiul,puterea >i orient=rile lor: un grup ce ofer= ngri)iri specializate unui alt grup care solicit= acestengri)iri de s=n=tate. 3otodat=, aceast= relaCie se desf=>oar= ntr-un cadru instituCionalizat, dup= un

  anumit ritual. +stfel, n aceast= relaCie se contureaz= extrem de bine conceptele de status >i rolsocial.

  1. Statusul social

  Statusul reprezint= poziCia ocupat= de o persoan= sau un grup de persoane n societate, avDnddeterminare atDt pe orizontal=, n ceea ce prive>te reCeaua de contacte >i sc#imburi cu persoane

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  35/48

  avDnd acela>i nivel social, cDt >i pe vertical=, vizDnd relaCiile cu persoane aflate n poziCiisuperioare sau inferioare n ierar#ia social=.

  Statusul social a primit din aceste puncte de vedere mai multe definiCii >i caracteriz=ri:

  - ansamblu de relaCii egalitare >i ierar#ice pe care individul le are cu alCi membri dingrupul din care face parte

  - prestigiu social %E. Feber, 151&

  - colecCie de drepturi >i de datorii generate de locul ocupat de fiecare individ n societate %*.Ainton, 15!G&

  - statusurile atribuite %vDrst=, sex, ras=& difer= de cele ac#iziCionate %profesie, poziCie economic=,stare civil=&, pentru care individul a optat >i a depus anumite eforturi %3. Parsons, 151&

  Statusul de vDrst=, cel profesional >i cel cultural evolueaz= mpreun= n copil=rie, ulteriordistanCDndu-se >i dezvoltDndu-se separat. 'xist= de asemeni, distincCii, ntre statusul actual >i cellatent, posibil de actualizat n alte contexte sociale. 2iecare persoan= posed= mai multe statusuri,grupate astfel:

  - Statusul biologic

  - Statusul familial

  - Statusul extrafamilial

  3oate statusurile asociate unei persoane formeaz= setul de statusuri proprii acesteia, ntre care celcultural, cel economic >i cel profesional au cel mai importan rol n configurarea statusului socialal persoanei respective.

  Statusul profesional este cel mai important n societ=Cile moderne, divizDndu-se n:

  - statusuri formale %oficiale, distribuite conform cu organigrama&

  - informale %dobDndite pe baza caracteristicilor persoanei&

  Statusul formal face diferenCa ntre gradul de autoritate conferit de organizaCie

  anga)aCilor >i se exteriorizeaz= printr-un set de simboluri:

  - titluri profesionale

  - avanta)e suplimentare

  - posibilitatea de a desf=>ura o munc= pl=cut=

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  36/48

  - condiCii de lucru luxoase

  Statusul informal vizeaz= prestigiul obCinut de anga8aCi pe baza unor tr=s=turi

  necerute expres de organizaCie:

  - anga)aCii n vDrst= >i cu mai mare experienC= sunt percepuCi cu un status mai nalt

  decDt ceilalCi colegi

  - cei care au capacit=Ci speciale au de asemeni un status mai nalt

  - femeile >i persoanele aparCinDnd unor grupuri minoritare sunt valorizaCi mai puCin

  obDndirea unui status profesional mai nalt se face pe mai multe c=i:

  - experienC= cD>tigat=

  - trecerea prin posturi de suport mai puCin prestigioase, care ofer= posibilitatea

  dobDndirii de experienC=

  - concursuri sau numiri n posturi noi

  - calit=Ci excepCionale

  - status privilegiat al familiei individului, relaCii sociale de suport, intervenCii de

  susCinere n momentul avans=rii

  Sc#imbarea statusului profesional implic= >i sc#imbarea statusului economic %venituri >iprestigiu social&. 3otodat=, statusurile parCiale ale unei persoane pot fi congruente sauincongruente, putDnd genera conflicte %statusul profesional cu cel familial&, iar poziCiile ierar#iceintermediare determin= conflicte intersatus, dep=>ite doar prin modul n care persoana >i percepepropiul status.

  . *olul social

  *olul social reprezint= model de comportare asociat unui status, punerea n act a drepturilor >idatoriilor prev=zute de statusurile indivizilor >i grupurilor ntr-un sistem social. ?nv=Carea

  rolurilor sociale duce la formarea personalit=Cii >i asigur= funcCionalitatea colectivit=Cilor umane.*olul social reprezint= atDt comportamentul efectiv cDt >i prescripCia normativ= n leg=tur= cuacesta., fiind definit >i ca ansamblul de comportamente pe care n mod legitim l a>teapt= ceilalCide la individul care ocup= un status social. ?n raport cu statusul social, rolul este mai flexibil.Statusl poate r=mDne nesc#imbat, dar rolul se poate modifica pe m=sura sc#imb=rii cerinCelorsociale. *olurile sociale evolueaz= n funcCie de a>tept=rile rolului %prescripCiile normative caredefinesc modul n care trebuie )ucat un rol&, iar realizarea rolului este dependent= de cerinCele de

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  37/48

  rol, perceperea lor de c=tre individ, tr=s=turile de personalitate ori gradul de identificare aindividului cu grupul de apartenenC=.

  ?n problema raporturilor dintre rol >i personalitate au fost distinse trei poziCii %T. Eaisonneuve,155G&:

  - personalitatea nu se poate confunda cu rolurile, ea doar le transcende >i se exprim=

  prin intermediul lor

  - personalitatea se reduce la )ocul de roluri

  - personalitatea este o putere de opCiune ntre roluri, o sintez= a lor >i a anumitor elemente aparte,ireductibile, constituindu-se astfel persoana %legat= de o scar= de valori& sau persona)ul %sintez=compromis=&

  Persona)ul exte astfel un compromis ntre spontaneitatea subiectului >i exigenCele sociale,realizDndu-se n diverse modalit=Ci:

  - rol stereotipizat %a trebui s= fii&, n strict= conformitate cu modelul >i a>tept=rile celorlalCi

  - masc= %aparenC=&, un compromis cu intenCie manipulatorie sau oportunist=

  - refugiu %alibi&, cu intrarea n roluri protectoare sau magice

  - ideal personal %a voi s= fii&, tr=it n mod dinamic, ca expresie a unui eu profund

  *olurile sociale au funcCia de reglare a raporturilor sociale >i de structurare a comportamentului

  indivizilor n limite a>teptate de societate. Statutul social presupune existenCa concomitent= aunui set de roluri ce pot fi sau nu congruente.3ensiunea rolului %persoana nu poate r=spundea>tept=rilor rolului& apare n situaCii precum:

  - exist= discrepanCe ntre tr=s=turile de personalitate >i prevederile rolului social

  - apare o sc#imbare rapid= a rolului de la un tip de activitate la altul

  - persoana este supra- ori subsolicitat= n rolul respectiv.

  "onflictul de rol apare atunci cDnd individul )oac= dou= sau mai multe roluri ale c=ror cerinCe

  sunt contrare >i nu pot fi conciliate, singura soluCie n acest sens fiind ierar#izarea rolurilor prinignorarea anumitor prevederi pDn= la o limti= maxim=.?ntre sursele de conflit ntre roluri senum=r= %T. Eaisonneuve&:

  - proliferarea rolurilor n societatea contemporan=

  - inconsistenCa sau ec#ivocul poziCiilor >i al modelelor de roluri corelative

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  38/48

  - evoluCia rolurilor n defavoarea statusurilor >i a modelelor comune

  - articularea deficient= a funcCiilor

  - plasarea individului ntr-o poziCie de intersecCie

  - inaderenCa individului afectiv= >i ideologic= la rol

  - reacCia provocat= asupra individului de exigenCele incompatibile ale unui rol mixt.

  Eetodele de ie>ire din conflictul de roluri pot fi %T.Eaisonneuve&:

  - opCiunea pentru un rol n defavoarea altuia

  - compromisul pe baza unei ierar#ii ntre prescripCii, ori a unei alternanCe a rolurilor

  - inovaCia n promovarea unui nou model de rol care conciliaz= a>tept=rile contrare,

  menCinDnd doar o parte din aspectele rolurilor aflate n conflict

  - raCionalizarea elimin= antagonismul conduitelor concrete prin referirea la principii

  care par s= se concilieze in abstracto

  - negarea conflictului n scopul prote)=rii de anxietate >i ndep=rt=rii scadenCei.

  +stfel, conflictele ntre roluri devin factori de sc#imbare social=, avDnd potenCial perturbator pepaln social >i personal, provocDnd c#iar, prin amplificare la nivelul societ=Cii, o revizuire aa>tept=rilor >i a datelor obiective.

  *olurile sociale pot fi >i ele impuse >i dobDndite, n condiCii similare statusurilor sociale,

  iar ntre rol >i personalitate exist= o strDns= interdependenC=

  Statusurile sociale >i rolurile sociale n relaCia medic pacient

  ?n societatea actual=, medicul are un status extrem de nalt, diferenCiindu-se prin nivelul deformaCie abstract= >i specializat=, prin orientarea spre profesie, prin recunoa>terea autorit=Cii

  depline asupra bolii >i monopolul asupra tratamentului. Eonopolul asupra activit=Cii proprii idiferenCiaz= net pe medici de alCi profesioni>ti, dobDndind astfel >i o autonomie extrem= asupracontrolului >i exerciCiului meseriei. Statusul social al medicului este perceput de c=tre masa larg=de persoane n asociere cu valori precum: putere, cunoa>tere, devotament, eroism, putere desacrificiu.

  (ntervenind n situaCiile de criz=, medicul apare ntr-o tripl= ipostaz=, de om care:

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  39/48

  - alin= suferinCa

  - vindec= boala

  - salveaz= viaCa bolnavului

  Eedicul dobDnde>te puteri magice, precum >amanii, devenind un persona) cu puteri >i drepturiinaccesibile muritorilor de rDnd. Statusul nalt al medicului provine din duritatea >i frustareanregistrate pe parcursul preg=tirii profesionale ndelungate. 3otodat=, la acest lucru contribuie >iapartenenCa sa la clase sociale superioare care se datoreaz= costurilor mari de instruire.

  *olul social al medicului este asociat statusului s=u >i este caracterizat de cinci tr=s=turi

  principale %3. Parsons, 15G&:

  - competenCa te#nic= determinat= de conCinutul te#nic al >tiinCei medicale >i prioritar= nnf=ptuirea eficient= a actului medical. 'ste asimilat= nc= de la nceputul studiilor >i se probeaz=prin concursuri >i examene >i atestat= de titlul profesional. Jnul dintre atributele sale, ntDlnit celmai des n cazul medicilor generali>ti, este minima competenC= n maximum de domeniimedicale. "ompetenCa te#nic= presupune >i cunoa>terea unor noCiuni non-medicale, care au ns=implicaCii profesionale ori socio- administrative pentru bolnav %drepturi materiale >i legale,pension=ri, protecCie mpotriva noxelor, etc.&

  - universalismul care presupune existenCa unei relaCii cu pacientul bazate pe reguli formale >i nupe leg=turi personale, neputDnd face nici un fel de discriminare n acest sens. 'xist= ns= >iexcepCiile care confirm= regula:

  1. medicina de campanie n care asistenCa medical= se acord= cu prec=dere gradelor

  superioare

  . presiunile de natur= social= cu privire la ngri)irea unor persona)e c#eie n viaCa

  politic= ori socio-economic=

  !. cabinetele >i clinicile particulare

  - specificitatea funcCional= privind ngri)irea s=n=t=Cii >i rezolvarea cazurilor de boal=, care

  presupune acCiunea cu mi)loace >i te#nici specifice %te#nice, psi#ologice, psi#iatrice, etc.& >i f=r=a interveni n alte aspecte ale vieCii pacientului.

  - neutralitatea afectiv= care impune un existenCa unei relaCii obiective >i f=r= implicareemoCional=. ac= relaCia medic pacient presupune existenCa unui anumit grad de acces dinpartea medicului la intimitatea corporal= >i psi#ic= a pacientului, acest proces nu trebuie s= fieunul care s= acCioneze >i n sens invers. "#iar dac= n aceste raporturi medicul devine un surogat

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  40/48

  de p=rinte, frate sau prieten, el nu trebuie s= se confunde cu ace>tia >i nici s= )udece ori s=condamne bolnavul indiferent de culpa acestuia.

  - orientarea spre colectivitate este obiectivul ideologiei medicale, care pune accent pedevotamentul faC= de colectivitate >i mai puCin pe urm=rirea unor profituri materiale. Profesiunea

  de medic presupune, ca >i alte profesii, reu>ita dar, spre deosebire de acestea n care orientareavalorilor se face spre sine, aici este spre alCii. ?n plus, moralitatea medicului este crucial= n c#iarlegitimarea st=rii de bolnav a pacientului. *olul social de bolnav implic= cinci tr=s=turicaracteristice %(. . (amandescu, 155;&:

  - situaCia marginal= a bolnavului din care rezult= instabilitate emoCional= >i st=ri

  conflictuale

  - pericolul care apare asupra bolnavului >i care l determin= s= apeleze la mi)loace >i

  te#nici de protecCie, rezultDnd >i aici st=ri euforice ori sugestibilitate amplificat=.

  - restrDngerea orizontului

  - egocentrism

  - anxietate >i exagerarea acCiunii factorilor de mai sus ca urmare a unei perspective

  temporare de lung= durat= a bolii.

  3ot rolul social de bolnav, cu caracter temporar sau permanent presupune alte patru

  caracteristici %Parsons&:

  - degrevarea de sarcinile >i responsabilit=Cile vieCii normale, ce se poate transforma

  ntr-un drept n cazul n care boala nu se vindec=

  - receptarea spri)inului din partea instituCiilor abilitate n acordarea a)utorului medical,

  acCiune care presupune >i dou= extreme: exagerare ori refuz.

  - dorinCa de ns=n=to>ire ca o legitimitate condiCionat= a rolului de bolnav.

  - obligaCia de a c=uta a)utor competent >i de cooperare cu personalul abilitat n acest sens,obligaCie care legitimeaz= starea de boal=, anulDnd caracterul de devianC= al acesteia.

  Prima caracteristic= nu este una generalizat=, aplicDndu-se necondiCionat n cazul bolilor gravedar nu >i n acela al unor boli cronice ori malformaCii congenitale, n timp ce a doua tr=s=tur= nueste valabil= n cazul formelor u>oare de boal=.

  3ipul de rol social al bolii este n strDns= corelaCie cu:

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  41/48

  - natura bolii %somatic=, psi#ic=&

  - gravitatea bolii

  - cronicizarea bolii

  - tipul de tratament aplicat %ambulator, staCionar, spitalicesc&.

  Se poate vorbi n aceal>i timp >i de dou= tipuri de pacienCi %ec8mann, 15;5&:

  - bolnavii timizi care doresc o relaCie extrem de apropiat= cu medicul curant, care s= le ofereprotecCie >i compasiune pentru probleme de orice natur= %personal=, socio- emoCional=, etc.&

  - bolnavii @supras=n=to>i, cu grave tulbur=ri de s=n=tate, dar care refuz= s= accepte

  boala >i s= consulte medicul >tiind c= tratamentul nu este eficient.

  *olul social al bolnavului legitimeaz= astfel vulnerabilitatea sa temporar= sau permanent=,totodat= obligDndu-l s= caute vindecarea >i s= >i asume incapacitatea, existDnd ns= n acela>itimp >i pericolul ca pacientul s= ncerce s= evite o serie de responsabilit=Ci invocDnd o stare deboal= mai mult sau mai puCin existent=.

  *elaCia medic pacient devine astfel >i o relaCie de roluri, asimetric= >i consensual=, n caremedicul are poziCia de superioritate, fiind elementul activ care caut= soluCia la boala de caresufer= pacientul, v=zut aici ca un element pasiv. 3otodat=, pacientul recunoa>te autoritateamedicului, iar relaCia terapeutic= se bazeaz= pe reciprocitate, cele dou= roluri alc=tuind un cuplucomplementar. +titudinile pe care medicul le adopt= n cadrul acestei relaCii pot fi:

  - tutor autoritar

  - mentor

  - savant deta>at

  - p=rinte bun >i protector

  - avocat al @adev=rului nainte de toate

  i

  stabilirea diagnosticului.

  ?n caracterizarea relaCiei sociale medic pacient s-au impus dou= puncte de vedere:

  1. relaCie ntre doi actori sociali %3. Parsons&, n care cele dou= roluri sunt complementare, iardrepturile >i obligaCiile sociale prev=zute potenCeaz= eventualul conflict interrelaCional, f=r= a-lelimina n totalitate. +cest model se refer= ns= la bolile acute, care n societatea actual= au cedat

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  42/48

  locul bolilor cronice, n care pacienCii r=mDn n activitatea socio-economic= cu responsabilit=Cileaferente. Prin prisma faptului c= bolile cronice sunt greu vindecabile, relaCia medic pacient asuferit modific=ri ap=rDnd >i incertitudini de ordin clinic %privind diagnosticul >i prognosticuls=u& >i funcCionale %privind secretul p=strat de medic asupra diagnosticului&. ?n acest model derelaCie s-au diferenCiat trei situaCii, legate de simptomele organice ale pacientului %3. Szasz, E. I.

  Iollender, 15G&:

  - activitate pasivitate, medicul este activ, bolnavul pasiv %r=ni grave, com=,

  anestezie&

  - conducere cooperare, bolnavul urmeaz= sfaturi >i are raCionament %boli

  acute, infecCii&

  - participare reciproc=, medicul g#ideaz= bolnavul n a->i acorda singur

  a)utorul, ntDlnirile fiind ocazionale %boli cronice&

  ?n aceast= relaCie a fost ns= omis= o a patra situaCie, n care pacientul conduce, iar mediculcoopereaz=, situaCie ap=rut= n momentul n care medicul r=spunde pozitiv cererilor pacientului,scriindu-i o reCet= ori o trimitere.

  *elaCia medic pacient are >i o important= coordonat= social=, bolnavii proveniCi din claselemedii >i nalte bucurDndu-se de o mai atent= ngri)ire decDt cei din clasele de )os, acest aspectmodificDnd natura raporturile existente ntre cei doi actori.

  . relaCie potenCial conflictual= %'. 2reidson, 15;H&, originile st=rii conflictuale fiind interesele >iperspectivele diferite avute de medic >i pacient.profesia de medic este una dintre grupele deinteres din societate, iar codurile etice >i legile care reglementeaz= exerciCiul medical devinmecanisme care prote)eaz= pe medici de ingerinCa publicului >i de concurenCa altorprofesioni>ti. Eedicul percepe boala >i bolnavul din perspectiva specializ=rii sale profesionale >iva defini el nsu>i conCinutul >i formele serviciului pe care l acord= bolnavului, n timp ce acestadin urm= >i percepe afecCiunea n funcCie de nevoile cotidiene >i de nivelul s=u cultural. "#iardac= nu va reu>i s= >i impun= punctul de vedere n faCa medicului, bolnavul nu va fi un elementdocil pe parcursul existenCei unei relaCii ntre el >i medic.

  SituaCiile conflictuale au la origini >i alCi factori:- tipul de activitate medical= %c#irurgie, psi#iatrie, neurologie, etc.&

  - tipul de pacient

  - tipul de boal=.

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  43/48

  e asemeni, tensiuni interrelaCionale pot ap=rea >i n cazul n care medicul va efectua consultulf=r= acceptul pacientului, acesta putDnd deveni un pericol pentru antura) %aron, 1551&:

  - alcoolicul violent n stare de intoxicaCie acut=

  - psi#oticul care poate comite suicid sau acte agresive- toxicomanul n lips= de drog,solicitDnd violent doza

  - pacienCii antrenaCi ntr-un conflict ce poate degenera n violenCe extreme

  ?ntre priorit=Cile actului medical ntr-un astfel de caz se num=r= rezolvarea

  urm=toarelor probleme:

  - tulbur=ri de comportament ale pacientului

  - suferinCei bolnavului- perturbarea ordinii publice

  Priorit=Cile diferite ale medicului >i pacientului constituie o alt= surs= important= de conflicte peparcursul derul=rii relaCiei ntre cei doi. ?n timp ce pentru pacient prioritatea absolut= o arepropria afecCiune >i tratamentul efectuat, medicul trebuie s= se implice n tratarea unui num=r maimare de pacienCi.

  pacientului i se refuz= posibilitatea discut=rii simptomelor, problemelor >iangoaselor.

  - centrate pe pacient, n care medicul acord= mai mult timp pacientului >i tuturor problemeloracestuia, acest model tinzDnd spre extindere, dar avDnd >anse reduse deocamdat= datorit=presiunii timpului.

  Prescrierea reCetelor medicale este o tr=s=tur= general= a practicii medicale, ndeplinind funcCiisociale importante n relaCia medic pacient. +stfel, medicul poate prescrie reCete pentru a->isatisface a>tept=rile pacientului, a>a cum le percepe el, poate scurta durata unei consultaCii >i n

  acela>i timp, poate influenCa comportamentul pacientului dincolo de relaCia direct= ntre ei.

  ?n prezent, s-a nregistrat o important= sporire a particip=rii pacientului la actul medical, datorit=acumul=rii de cuno>tiinCe medicale n rDndul pacienCilor. +cest lucru reflect= importanCa acordat=de mass-media bolii >i s=n=t=Cii >i, n consecinC=, cre>terea responsabilit=Cii indivizilor n leg=tur=cu propria s=n=tate. e asemeni, acceptarea ideii c= medicii trebuie s= se comporte >i caeducatori n problemele de s=n=tate au condus la modificarea raporturilor medic pacient.

 • 7/25/2019 Curs de Sociologie (1)

  44/48

  Pentru optimizarea relaCiilor medic pacient, a fost elaborat c#iar un cod de

  conduit= %(. Saas, 155&:+. *eguli pentru cet=Ceni privind ngri)irile medicale1. consultaCi un expert medical experimentat >i demn de ncredere

  . dezvoltaCi-v= simCul responsabilit=Cii >i competenCa pentru a nl=tura riscurile medicale

  !. utilizaCi din plin medicina preventiv= >i predictiv=

  6. profitaCi de ngri)irile medicale de vDrf, dar fiCi atenCi la limitele >i riscurile oric=rei intervenCiimedicale.

  . cereCi informaCii >i sfaturi experCilor medicali >i fiCi-le un partener loial

  G. definiCi-v= sensul calit=Cii vieCii, valabil din copil=rie pDn= la b=trDneCe, pentru perioadele deboal= >i de s=n=tate >i bucuraCi-v= de ea

  ;. prega=tiCi un testament biologic >i desemnaCi pe cineva pentru a lua decizii dac= veCi devenidependent9. folosiCi n mod responsabil resursele medicale comune. *eguli pentru personalul medical1. trataCi fiecare pacient ca pe o persoan=, nu ca pe un caz

  . a)utaCi pacienCii s= >i dezvolte competenCa lor medical= pentru a elimina riscurile medicale

  !. integraCi statusul de valori al pacientului n statusul s=u clinic din diagnosticul diferenCial >i

  pentru a stabili prognosticul6. cunoa>teCi avanta)ele, limitele >i riscurile medicinei de vDrf >i discutaCi-le cu pacienCii

  . fiCi un partener cometent n relaCiile cu pacientul >i respectaCi-( punctele de vedere >i valorilesale

  G. preocupaCi-v= permanent de