Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

 • View
  234

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  1/21

  ANATOMIA ŞI BIOMECANICA

  ARTICULAŢIILOR COLOANEIVERTEBRALE

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  2/21

  ANATOMIA ARTICULAŢIILOR COLOANEI VERTEBRALE

  Articulaţiile coloanei vertebrale se clasifcă în:

  •  articulaţiile corpilor vertebrali (intersomatice)

  •  articulaţiile apofzelor articulare

  •  articulaţiile lamelor vertebrale •  articulaţiile apofzelor spinoase •  articulaţiile apofzelor transverse

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  3/21

  Articulaţiile corpilor vertebrali

  Sunt amfartroze (articulaţii semimobile). Supraeţele articulare

  sunt reprezentate de aţa articulară inerioară a

  unui corp vertebral şi de aţa articulară superioară a corpului

  vertebral subiacent.

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  4/21

  Datorită inconruenţei!  între supraeţele articulare se interpune discul intervertebral.

  Acesta are o structură fbro"cartilainoasă! find alcătuit la perierie din

  inelul fbros iar în centrudin nucleul pulpos.

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  5/21

  Lig.

  Cototra!veraruperior

  Arc vertebral

  Coata

  Lig. i!tertra!ver a

  Lig.

  "avu#

  $ateta articulara cotala

  Corp vertebral

  Lig. Lo!gitu%i!al a!terior

  Lig. Ra%ial al

  capuluicoatei

  ( vedere laterala )

  ( vedere posterioara )

  Articulatii intersomatice

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  6/21

  Capula articular& 'i liga#e!tele: între cele două corpuri vertebrale se a#ă capsula articulară care solidarizează corpurile între ele. $apsula este întărită la e%terior de liamentul vertebral

  comun anterior şi liamentul vertebral comun posterior!

  care se întind pe toatălunimea coloanei vertebrale. Articulatiile intersomatice

  ( vedere laterala"sectiune)

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  7/21

  Articulaţiile apo()elor articulare

  Sunt articulaţii plane ce permit numai simpla alunecare a supraeţelor articulare una aţă de cealaltă.

  *upra+eţele articulare suntreprezentate de apofzele articulare. Aparatul capsulo"liamentar este ormat dintr"o capsulă

  oarte subţire& în reiunile toracală şi lombară! capula este întărită de un liament posterior. Sinoviala este oarte la%ă.

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  8/21

  • Articulaţiile apofzelor articulare 'oacă rolul unui adevărat id al mişcărilor!

  limitnd deplasarea e%cesivă avertebrelor una aţă de alta. *entru fecare vertebră e%istă două articulaţii apofzare superioare şi două inerioare

  Articulatia costo"

  vertebrala

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  9/21

  Articulaţiile la#elor vertebrale

  • +ntre lamele vertebrale nu e%istă articulaţii propriu"zise. ,le sunt unite prin -liamentele albene! alcătuite din fbre con'unctive elastice.

  • Structura lor elastică permite apropierea şi îndepărtarea lamelor

  vertebrale una aţă de alta! în timpul mişcărilor coloanei vertebrale

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  10/21

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  11/21

  Articulaţiile apo()elor pi!oae

  • Apofzele spinoase sunt unite prin două liamente interspinoase! situate între baza apofzelor spinoase

  şi vrul lor şi liamentul supraspinos! situat la nivelul vrului apofzelor spinoase şi întinzndu"se

  de"a lunul întreii coloane.

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  12/21

  Articulatiile coloanei vertebrale

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  13/21

  Articulaţiile apo()elor tra!vere

  Apofzele transverse sunt unite prin liamentele intertransversare! care se întind de la  baza apofzelor

  pnă la vrul lor.

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  14/21

  BIOMECANICA ARTICULAŢIILOR COLOANEI VERTEBRALE

  • $oloana vertebrală! în ansamblu! poate e%ecuta / tipuri de mişcări:

  #e%ie0e%tensie! înclinare laterală dreapta"stnă0 circumducţie0 rotaţie

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  15/21

  $le,ia. +n mişcarea de #e%ie! coloana vertebrală se  înclină înainte! în plan medio"saital. +n timpul acestei

  mişcări! partea anterioară a discului intervertebral se subţiază! se aplatizează! în timp ce partea posterioară creşte în înălţime. Din punct de vedere al liamentelor! toate liamentele vertebrale sunt puse în tensiune! cu e%cepţia liamentului vertebral comun anterior! care se rela%ează. +n timpul #e%iei! coloana vertebrală se comportă ca o prie de r. 111! în

  care punctul de spri'in se a#ă la nivelul articulaţiei sacro"vertebrale! rezistenţa corespunde e%tremităţii superioare a coloanei şi orţa este reprezentată de muşcii abdomenului şi de muşciul psoas.

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  16/21

  E,te!ia. +n mişcarea de e%tensie ! coloana vertebrala se înclină înapoi! în plan medio"saital .

  +n comparaţie cu mişcarea de #e%ie! e%tensia este mult mai redusă ca amplitudine. +n timpul e%tensiei! partea posterioară a discului intervertebral se subţiază! în timp ce partea

  anterioară a acestuia creşte în înălţime. 2iamentul vertebral comun anterior este pus în tensiune şi toate celelalte liamente vertebrale se rela%ează. $a şi în mişcarea de #e%ie! în mişcarea de e%tensie!

  coloana vertebrală se comportă ca o prie de r 111! punctul de spri'in şi rezistenţa rămnnd aceleaşi şi orţa find reprezentată de muşcii spinali.

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  17/21

  -!cli!area lateral&. 3işcarea de înclinare laterală a coloanei vertebrale se realizează în plan rontal .

  ,a poate f dreaptă sau stnă. +n această mişcare!discul intervertebral se turteşte de partea spre care se ace înclinarea şi îşi măreşte înălţimea de partea opusă. 3işcarea de înclinare laterală este limitată de liamentele inter"transverse de partea opusă înclinării şi de contactul dintre apofzele transverse de aceeaşi parte cu înclinarea . +n această mişcare! coloana vertebrală se comportă tot

  ca o prie de r 111! cu punctul de spri'in şi rezistenţa aceeaşi ca în #e%ie şi e%tensie! sinura deosebire find orţa! care este reprezentată în acest caz! de muşcii spinali de aceaşi parte cu înclinarea laterală.

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  18/21

  Rotaţia. *oate f e%ecutată fe la dreapta! fe la stna. Se realizează în

  urma unei torsiuni a discurilor intervertebrale!la nivelul unei sinure articulaţii intervertebrale. 3işcarea de rotaţie este oarte limitată! aproape imperceptibilă. ,ectuată la nivelul întreii

  coloane! amplitudinea ei devine apreciabilă!realizndu"se printr"o sumare a mişcărilor de rotaţie! ce se ac la nivelul fecărei articulaţii intervertebrale.

  A%ul în 'urul căruia se eectuează acest tip de mişcare este a%ul lonitudinal al coloanei vertebrale.

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  19/21

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  20/21

  Mu'cii #otori ai coloa!ei vertebrale

  5. 3uşcii #e%ori ai coloanei vertebrale: marele drept anterior al abdomenului! marele şi micul oblic! abdominali!

  psoasul! sternocleidomastoidianul! scalenii şi lunul tului.

  6. 3uşcii e%tensori ai coloanei

  vertebrale: marele dorsal! sacro"lombarul! interspinoşii! supracostalii! anularul şi spleniusul

 • 8/18/2019 Anatomia Şi Biomecanica Articulaţiilor Coloanei Vertebrale

  21/21

  7. 3uşcii #e%ori laterali ai coloanei vertebrale: sacro"lombarul! pătratul

  lombar! supracostalii! anularul!transversul tului! scalenii şi intertransversarii tului.

  8. 3uşcii rotatori de aceeaşi parte! ai

  coloanei vertebrale: dorsalul lun! spleniusul! asciculul superior al lunului tului şi micul oblic abdominal.

  /. 3uşcii rotatori de partea opusă! aicoloanei vertebrale: transversul spinal! asciculul inerior al lunului tului şi marele oblic abdominal

Search related