17.Fracturile Coloanei Vertebrale

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

17.Fracturile Coloanei Vertebrale

Text of 17.Fracturile Coloanei Vertebrale

 • SUBTECTUI. 17

  ,j' . i

  , i-

  ' : i

  corpul vertebrar are structur trabecurar. Trabecurere r-.jconcentreaz posterior, zona fiind mai rezistenu. nnturioi corpur are o . ;lrezistenl mairedus.Pe.dicurii, apofizele. articurare gi apofizele tranwerse fa baz-suntsolide, arcul neural fiind punct de rezisteng.-- r--;'v-:Discul intervertebral esie mai rezistenl-,osul,.poate fractura l

  , corninutiv corpur vertebrar sau poate hernia poriiioi.- .. lRieneau Introduce noliunea e zid porterioi,-'iiri integritate: ::este asociat de obicei eu urr prognostic favorabil I . . .

  .

  - condensarea posterioar a corpuiui vertebral . ,. , :

  - ligamentul intervertebrat comun posterioi :

  - po(iunea posterioar a discului intervertebralHoldsworth gi Denis mpartvertebra n ttei co-toane--l-' ' -.'-.

  - anterioar (1i2 anterioar p corpurui ,ite_brai siligamentul longitudinal nterior) !: mijto.cie_ (UZ .posterioar a corpului. vertebral 5| .,:f lgamentul longitudinal posterlor)-pol ir ioar

  ' ' ' i :

  . ' ; ' r ' r : ' ' i : ' : ' t l jf ' , tduvaspin5r i i

  . . ' , . : ; . . ;. - conul medular se termin la L2 . ,

  - sub L2 vom avea coar reziuni radicurare (excepfie dacexist leziunivasculare) _./ . , ,

  . - semnere.neurorogice apar ra o distan! viriabir ,iei , .vertebra lezat (legea Chipault)- x+4 pentru coloana lombar- x+3 pentru coloana dorsal ioas- x+2 pentru coloana dorsal inalt- x+1 pentru coloana cervicalS

  . , 1. . : t ' . ,

  - agqideirte;liii.ai frecvente ta brbali rineri-'-rtenfie I'iinirrlanti

  .si cenertonat:i,^

  -I 01Xl \ JU

 • .litt : ;

  :f t, iiL

  -::i

  - factorideterminanli| - accidente de circulalie, munc, sportiven tetanos: accidente terapeutice (convulsii n electro5oc)

  " - fracturi pe os patologic (osteoporoz, tumori)- factorifavorizali

  : - zona C5-C7: zon de tranzilie ntre o zon i',italea iateral gi:una cu mobilifate antero-posterioar

  . DtrZ-LZ: zon cu mobilitate mare- mecanisnr

  - direcL rar- indirect

  - lrlperflexia produce lezluni de corp vertebral

  hiperextensia 'produce leziuni ligamenbre:.anterioare gi leziunl de arc neural

  'burst fractures"-

  compresiunea vertical produce tasri totale sau

  - flexia i asociat cu rotalia produce leziuni

  ligamentare gi osoase extinse gi gravemecanismul de "shearing"

  CLA,STFTC/dREClasificarea Watson

  - Jones

  - fracLuri tasare

  - fracLurl conrlnutlve'- fracturi- luxal i l

  'Clasificarea Puttii

  - fracturi mielice'

  " -fiacturiamielice

  Clsifcarea-Nicolle- fracturistabile

  - fracluri tasare- fracturi parcelare- I'racturi cu cominutie anterloar-

  rracturi ale vertebielor toracale- frachrri instabiie

  lasifiiarca Bizzoli- frachtrile corpului veelrral.,

  - cuneiformeiinr*rr ice

  rril i:3J.

  --r I's1:

  i

  i l { t IL*,

  : ' i

  ' i1 . . ;' i i . * ii l i

  : , ; - . :

  i , r :

  . '

  . "1

  j - *

  : /' !

  r !

  i . \

  l , . . .

  I

  ! '| ,,: ;"

  ,(99

 • ] :. l

  I

  II l i|

  -.1t1t :

  I r - , it t '1= t

  - ' tt :I

  i - )

  t " , jl i . i.',''1

  !1. l

  - asimetrice- cominutive

  ., rracru,iLPlliillir;reror: aporize rransverse,spinoase, procese afticulare, lame, pediculi . : .r

  - fracturi- luxatii ': ' . '.. 'i

  PanorzaI. Fracturi de corp vertebral

  - tasare- cuneiform- tofal : '

  .

  - prin nfundarea platoului

  - parcelare

  - unghi superlor

  - unghi inferior- cominutive

  II. Fracturi de arc neural: apofize transverse, procese spinoase,procese articulare, lame, pediculiIII. Leziuni mixte -

  - luxaliiparliale

  - complete

  - iracturi - luxalii- leziuni disco - ligamentare

  clasificarea Holdsworth -

  Denis - conform mecanismului

  Iezional pi a concepfului tricolumnar-

  prin flexic- .

  - extensie- comPresiune vertical ': '- flexie-rotalie- 'shearing

  Clasif icarea Bhlerfracturi cu leziuni de corp.Vertebral (arc anterior)

  - cuneiforme''- tasri- aVulsil

  ,

  - subluxalii I- luxaiii unllaterale

 • Anamneza-

  - t''prl agentului traumatic

  - mecanismul lezional- afectiuni Preexistente- adesea imposibil datorit |eziuni|or asociate, mai aleccratrlocerebrale

  E>:amenul obiectv-

  insPecliamrci traumatice

  - Pozitii antalglce-

  pentiu coloana cervical

  - fracturi asoslate- luxalii' fraclurl- luxa[li- leziuni disco - ligantentare

  sJMPTOM-ATOLOGrE-

  - flexle

  - caPul suslinut cu mlnileeventual tortlcotis

  -'durere la mobilizarea prceselor splnoase-

  mobilitate anormal a proceselor spinda-seexamenulORL al farlngelul (echimoze' fistule LcK)

  .- examenul neurologic comPlet- sensibiliLatea

  -T4 -" niPPle l ine"i -T7 - aPendicele xifoidj T1o - qmbilic

  - 52 -sacru

  - examenul motricitii- diafragma C3 - C5- deltoidul C5- extensia Pumnului C6- extensia cotului C7- expirul a-qtiv T1 'TZ'flexia 5oldului L2- extensia genunchiului L3 - L4- flexia dorsal a gleznei L5- 51- flexia plantar a gleznei S1 - Sz

  l :

  i . . , .r \ .. ' \

  ; r \

  :. '.

  i

  F;L'..r Lo4

  .rl:.i.r.

  ry ' l l i' . /: I ' t

  r\

  '.

  i

  -

 • i t '. ,"':;''1" t

  vIMAGISTTCA

  - radiografia simpl. AP, LL

  - n poziiia slandard- radiografii n flexie respectivpentru aprecierea stabilitlii

  - AP transbucal pentru aHas gi axis-

  a/+ pentu pedlculiivertebrali-TC i- RMN poate evidenlia leziuni ligamentare 'ce etermln I

  instabil itata -mietgrafia -,

  EVOLUTIE. COMPLICATII ..

  ' ;i

  Evoluiia leziunilor osoase si lioamentrq ';iLeziunile osoase evolueaz n general spre consolidare, cu

  sechele de Intensitate variabil, curn ar: fi reducerea sau disprilia -mobilitlil segmentare

  Leziunile ligamentare au o evolulie mai dificil, mai ales dac'exist lnstabilibtd se_gmentar.'n rpsa tratamentulul'aetiv crrirL,rgii -q9t neisista grade diferite de instabilitate, crl consecinle neurologic! ia idistant.'

  Evolutia leznilor mdularePrezenla sau absenga leziunllor.. medulare 5i modalitatea del.,

  evolulie a acestora sunt mult mai lmportante dect leziunile .vertebroligamentare n sine.

  Leziunile medulare pot fi prgduse prln mai multe mecanisme- vascular

  - hematomicompreslv, care determin aparilia unoi ,leziuni recuperabile dac decompresia se practic',,precoce- ischemie medular (circulafia fiindterminal)r. care determin' aparilia unor

  ' general irecuperabile- clirect

  . ' . ' :

  . de . t ip ' r

  leziuni n:.r'_ : .

  .

  . . . . ' :( funcgional), recr:perabil ..

  . . . |r lnemorag'i puncLilornre sau

  medular

  7ouCdeme. ltr-'rnnir''raclris

 • {hematom intrameningeal), .cu funclionalitateiecuperabil Parllal-"iilil;t*'meuhr, teziu ne nereeu perabil

  i:rl l :si* :

  * i .l$

  i-

  -s indromul motor ' : i . ,o i- i inro*olsenzorial : S'--s lndromulur inarSi d igest iv ' \ .vr , i""'''--';;ii

  o,j feiale 9i urin, apol lncontenenf'de ':''rfecale $ urin "'"" ;ril-:i.iuinrur se va sonda ta nceput sonda se nchide ;t'i .tu Z-gl't pentiu recuperarea tonusulul i .:- ;- faz de autornatism se reaclioneaz la' i-,schimbride Pozilie Eii.1:

  se pot utiliza- stimulatoare electronice pentru , :";:;". | ' ' . | . - retcnf i .e,respct iv:dopur ie|ectronicepentru ' - ' l ' -

  incontenen! ' ' : i : :?: ' : " ' l

  - n timp apar irifeclii urinare 5i se instaleai tnC :.i; :i:iifi:jjir irirectii urinare si se instaleaz'lRc ,:, il*

  - uina,o*L'i'SriJnit'Ji.uir'u deuuit I i ';;'i''$ I; : 'i'#i

  - hiPerProteinemie-

  retenlie de sodiu; edeme i- 'anemie . " . . i

  - nipeimii, prin leziuni aie simpaticulttl' cu abollrea

  indroame neurologi posttraumatice totaleAu o evolulie trifazic

  r - socul medular S]- l *

  - inhibille cu suspensia tuturor fundiilor' dureaz

  obisnuif 3-6 sPtnrni :'l-".clinjc li

  Para sau tetraPlagie flasc * '- anestezie- lipsa reflexelor miotatice 9i cutanate

  --1..-, "tii. tutuurri sfincteniene cu retenlie, eventuat ;!

  : fals incontine4!i'prin prea. plin , - --r..-;^,{,

  *..: . i

  tulbuirivegetai ivc: lr ipotensiuneartert3|a'- ' . ' l itrr,ititi'itonf'tt + tt'it* a\rcr*tbo+ ( tsli

  ._rr l t i l : r r *- : ; t i , irt'' .ujitrq*;Jl,i,ffi.'.r.*eduiare sub segnrcnrul tezar-;, * i

  '--- '

  - i"firl..:rt,' l''1 |'l:lirttrr':(h' stimul i'jurer'tS) -*!i

  2a9

 • l. : { . . ]+l '_:

  , - . r j* ' . :' t :

  r , l Cirect-

  pei:sist tulburrite vegetative li trofcq- .,.

  3.- ru"Tiifiinur; t depopulare neuronal distal

  -rE-tll rrtr, trt}lttttrre +ftrTllr' .-semnul Babinskl : r ' . ' i ; " r"

  ' ' ' i " '

  disparilia automatismului medular

  -'reflexele vezlcale 5i rechale (reflexul de. r1i1;mas) : midiune sau de|ecalie la presiutle .:..1

  (_ { '

  - ' : ,

  l . :t i' I

  l -t ' i

  :_. '.a-:_1. . j

  I . ' :.

  .,|i | t

  | ' ' r

  - sindromul Brown - Sequard t--- aPare duP hemiseC5ia medular-

  pralizie motorie homolateral' .

  - tulburri de sensibilitate profund homolateral ...

  _ tulbur ri de sensi bilitat iuperficia! controlateral.-

  -in*t.au superficial hsmolateral "n bandl'l

  prin distrugerea rdcJni respective-

  sindrmul de supresiune centromedular-

  tetra sau ParaParez- tulburri e sensibilitte superficil.de intensltatevariab!t- tulburri sfi ncteriene

  : sindromul radicular t.'durerea cu topografe radiclar- tulburri Oe snitUititate cu topografie radicular- tulburri vaseulare 5i trofice

Search related