7. BANI¤’EVI DNEVI: Oku¥¾BE 7. BANI¤’EVI DNEVI: Oku¥¾BE prEBAVIl 5 Spremljanje nalezljivih bolezni,

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 7. BANI¤’EVI DNEVI: Oku¥¾BE 7. BANI¤’EVI DNEVI:...

 • LETNIK 54 SUPPLEMENT 2 NOVEMBER 2015

  7. BANIČEVI DNEVI: OkužBE prEBAVIl 5 Spremljanje nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s hrano in vodo – Eva Grilc, Maja Sočan

  11 Okolje in hrana kot vir okužbe – Stanka Vadnjal, Urška Henigman, Andrej Kirbiš, Majda Biasizzo

  21 Molekularna epidemiologija parazitskih okužb prebavil – Barbara Šoba, Miha Skvarč

  29 Cepiva proti črevesnim nalezljivim obolenjem – pregled cepiv v uporabi in v razvoju – Zoran Simonović, Alenka Trop Skaza

  37 Imunski odziv in razvoj cepiv proti bakteriji Helicobacter pylori – Alojz Ihan

  45 Vpliv mikrobioma na človekovo zdravje – Gorazd Avguštin

  53 Prebavila kot vir okužbe pri imunsko kompromitiranih hematoloških bolnikih – Enver Melkić, Samo Zver

  61 Sindrom bakterijskega preraščanja tankega črevesa – Samo Plut, Mateja Pirš

  67 Različni pristopi za študije interakcij črevesne mikrobiote in bakterije Clostridium difficile – Sandra Janežič, Aleksander Mahnič, Maja Rupnik

  73 Problematika odkrivanja bakterij Escherichia coli, ki povzročajo črevesne okužbe – Marija Trkov, Tjaša Žohar Čretnik, Mateja Pirš, Ingrid Berce, Mateja Ravnik, Metka Paragi

  83 Napredki pri diagnostiki klasičnih črevesnih bakterijskih patogenov – Mateja Pirš, Tjaša Cerar Kišek, Jernej Guzej, Barbara Stalowsky Poglajen, Tina Plankar Srovin, Tatjana Lejko Zupanc

  93 Novosti na področju virusnih okužb prebavil – Andrej Steyer, Tina Naglič, Marko Kolenc, Martin Sagadin, Mateja Poljšak-Prijatelj

  103 Okužbe prebavil pri majhnih otrocih – Monika Jevšnik, Andrej Steyer, Miroslav Petrovec

  111 Sindromski pristop v diagnostiki črevesnih okužb – Mateja Pirš, Tjaša Cerar Kišek, Barbara Šoba, Miha Skvarč, Andrej Steyer, Marko Kolenc, Mateja Poljšak-Prijatelj

  121 Kolitis, povzročen z virusom citomegalije – Nina Zidar, Ivan Ferkolj, Miroslav Petrovec

  127 Mikrobiološka diagnostika okužbe z bakterijo Helicobacter pylori – ali jo znamo pravilno uporabiti? – Samo Jeverica, Samo Plut, Borut Štabuc

  135 Stafilokokna zastrupitev z živili – priporočila za obravnavo izbruha ali suma na izbruh in osnovne higienske postopke preprečevanja – Eva Grilc, Nataša Šimac, Majda Pohar, Zoran Simonovič, Tatjana Frelih, Simona Uršič

  147 Okužbe prebavil po vrnitvi iz tropov – Peter Kordiš, Veronika Grilj, Rok Grilj, Tadeja Kotar

  155 Driska pri bolnikih z imunsko motnjo – Janez Tomažič, Mateja Pirš, Miha Skvarč

  167 Črevesne bolnišnične okužbe – Tatjana Lejko Zupanc, Mateja Logar

  173 Obvladovanje črevesnih virusnih okužb v bolnišnicah in ustanovah za kronično nego – Tatjana Mrvič, Tatjana Lejko Zupanc

  179 Obvladovanje okužb s Clostridium difficile v bolnišnicah – Helena Ribič

  187 V pričakovanju novih smernic Ameriškega združenja za infekcijske bolezni za obravnavo infekcijske driske – Mateja Logar

  195 Okužbe z večkratno odpornim kampilobaktrom v Sloveniji – Irena Grmek Košnik, Ingrid Berce, Marija Trkov, Mateja Ravnik, Matejka Bremec, Zdenka Horvat Šardi, Alenka Štorman, Tatjana Harlander, Živa Petrovič, Mateja Pirš

  203 Campylobacter concisus – porajajoči se patogen: primeri okužb pri otrocih na Goriškem – Ingrid Berce, Tanja Milanič Koron, Mateja Pirš, Romina Kofol

  213 Cista v jetrih zaradi okužbe s trakuljo rodu Echinococcus spp. – Jasna Dragičević, Tadeja Kotar, Janez Tomažič, Barbara Šoba, Ana Kovač, Nina Starašinič, Miha Skvarč

  221 Povečano število primerov drisk pri otrocih zaradi okužbe s praživaljo rodu Cryptosporidium spp. – Matej Kokalj, Barbara Šoba, Eva Grilc, Jana Svetičič Marinko, Miha Skvarč

  229 Določevanje stafilokoknih toksinov pri zastrupitvah s hrano – prikaz primera z Dolenjske – Urška Dermota, Marta Košir, Bonia Miljavac, Irena Grmek Košnik

 • MEDICINSKI RAZGLEDI Letnik 54 Supplement 2 November 2015

  7. BANIČEVI DNEVI: OKUŽBE PREBAVIL Zbornik predavanj

  ORGANIZATORJI Sekcija za klinično mikrobiologijo

  in bolnišnične okužbe SZD Oddelek za medicinsko mikrobiologijo

  Novo mesto, Center za Medicinsko mikrobiologijo, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

  UREDNIŠTVO Društvo Medicinski razgledi Korytkova ulica 2 1000 Ljubljana Slovenija

  GLAVNI UREDNIK Rok Kučan

  ODGOVORNI UREDNIK Matej Goričar

  TEHNIČNI UREDNIKI Valentina Ahac, Sara Kukman, Urban Neudauer

  PRELOM Boex DTP, d. o. o.

  TISK Itagraf, d. o. o.

  FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI Vinko Šribar, MGMl

  COPYRIGHT © MEDICINSKI RAZGLEDI 2015 Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali razširjanje posameznih delov ali celotne publikacije s katerim koli sredstvom brez pisnega privoljenja založbe je prepovedano.

  T (01) 524 23 56 F (01) 543 70 11 E info@medrazgl.si S www.medrazgl.si

  POR: 02014-0050652588

  UREDNIŠKI ODBOR Tjaša Divjak, Jernej Drobež, Tjaša Gortnar, Kristina Jevnikar, Nik Krajnc, Ožbej Kunšič, Klemen Lovšin, Andraž Nendl, Miha Oražem, Saša Štupar, Lana Vodnik, Dinko Zavrl, Črt Zavrnik, Hana Zavrtanik

  LEKTOR Kristijan Armeni

  ZBORNIK ABSTRAHIRAJO IN/ALI INDEKSIRAJO Biological Abstracts, Biomedicina Slovenica, Bowker International, Chemical Abstracts, Nutritional Abstracts

  GLAVNI UREDNIK prof. dr. Miroslav Petrovec

  ORGANIZACIJSKI IN STROKOVNI ODBOR Tatjana Harlander, prof. dr. Miroslav Petrovec, asist. dr. Mateja Pirš, mag. Tjaša Žohar Čretnik

  RECENZENTI prof. dr. Miroslav Petrovec, asist. dr. Mateja Pirš

  UREDNIŠKA EKIPA Valentina Ahac, Tjaša Gortnar, Sara Kukman, Miha Oražem, Nina Zupančič

 • LETNIK 54 SUPPLEMENT 2 NOVEMBER 2015

  7. Baničevi dnevi: Okužbe prebavil 5 Spremljanje nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s hrano in vodo / Surveillance of

  Foodborne and Waterborne Diseases – Eva Grilc, Maja Sočan

  11 Okolje in hrana kot vir okužbe / Environment and Food as a Source of Infection – Stanka Vadnjal, Urška Henigman, Andrej Kirbiš, Majda Biasizzo

  21 Molekularna epidemiologija parazitskih okužb prebavil / Molecular Epidemiology of the Intestinal Parasitoses – Barbara Šoba, Miha Skvarč

  29 Cepiva proti črevesnim nalezljivim obolenjem – pregled cepiv v uporabi in v razvoju / Enteric Infections Vaccines – A Review of Vaccines Currently in Use and in Development – Zoran Simonović, Alenka Trop Skaza

  37 Imunski odziv in razvoj cepiv proti bakteriji Helicobacter pylori / The Immune Response and the Development of Vaccines against Helicobacter pylori – Alojz Ihan

  45 Vpliv mikrobioma na človekovo zdravje / The Effect of Microbiome on Human Health – Gorazd Avguštin

  53 Prebavila kot vir okužbe pri imunsko kompromitiranih hematoloških bolnikih / Gastrointestinal Tract as a Source of Infection in Immunocompromised Patients – Enver Melkić, Samo Zver

  61 Sindrom bakterijskega preraščanja tankega črevesa / Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome – Samo Plut, Mateja Pirš

  67 Različni pristopi za študije interakcij črevesne mikrobiote in bakterije Clostridium difficile / Different Approaches to Studies of Gut Microbiota and Clostridium difficile Interactions – Sandra Janežič, Aleksander Mahnič, Maja Rupnik

  73 Problematika odkrivanja bakterij Escherichia coli, ki povzročajo črevesne okužbe / Problems of Diarrheagenic Escherichia coli Detection – Marija Trkov, Tjaša Žohar Čretnik, Mateja Pirš, Ingrid Berce, Mateja Ravnik, Metka Paragi

  83 Napredki pri diagnostiki klasičnih črevesnih bakterijskih patogenov / New Approaches in Detection of Classical Bacterial Diarrheal Pathogens – Mateja Pirš, Tjaša Cerar Kišek, Jernej Guzej, Barbara Stalowsky Poglajen, Tina Plankar Srovin, Tatjana Lejko Zupanc

  93 Novosti na področju virusnih okužb prebavil / Novelties in Gastrointestinal Viral Infections – Andrej Steyer, Tina Naglič, Marko Kolenc, Martin Sagadin, Mateja Poljšak- Prijatelj

  103 Okužbe prebavil pri majhnih otrocih / Gastrointestinal Infections in Small Children – Monika Jevšnik, Andrej Steyer, Miroslav Petrovec

 • 111 Sindromski pristop v diagnostiki črevesnih okužb / Syndromic Approach in Diagnostics of Enteric Infections – Mateja Pirš, Tjaša Cerar Kišek, Barbara Šoba, Miha Skvarč, Andrej Steyer, Marko Kolenc, Mateja Poljšak-Prijatelj

  121 Kolitis, povzročen z virusom citomegalije / Cytomegalovirus Colitis – Nina Zidar, Ivan Ferkolj, Miroslav Petrovec

  127 Mikrobiološka diagnostika okužbe z bakterijo Helicobacter pylori – ali jo znamo pravilno uporabiti? / The Microbiological Diagnostics of Infection with Helicobacter pylori – Do We Know How to Use it Correctly? – Samo Jeverica, Samo Plut, Borut Štabuc

  135 Stafilokokna zastrupitev z živili – priporočila za obravnavo izbruha ali suma na izbruh in osnovne higienske postopke preprečevanja / Staphylocccocal Food Poisoning – Guidelines for Investigation in Case of an Outbreak or a Possible Outbreak and for Basic Hygienic Preventive Measures – Eva Grilc, Nataša Šimac, Majda Pohar, Zoran Simonovič, Tatjana Frelih, Simona Uršič

  147 Okužbe prebavil po vrnitvi iz tropov / Gastrointestinal Infections in Returned Travelers from the Tropics – Peter Kordiš, Veronika Grilj, Rok Grilj, Tadeja Kotar

  155 Driska pri bolnikih z imunsko motnjo / Diarrhea in Immunocompromised Patients – Janez Tomažič, Mateja Pirš, Miha Skvarč

  167 Čr