Projektni dnevi G3A - zidanje

 • View
  565

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Projektni dnevi G3A - zidanje

 • 1. PROJEKTNI DNEVIGRADBENI TEHNIK 3. LETNIK
  IZDELAVA NOSILNIH ZIDOV
  Nosilka dejavnosti: Lili nidari
  lani skupine: Matija Vodopivc, Danijela Matkovi, Nina Bregar, Matija Gregori, an Obradovi, Boris Matkovi, Aleksander Anlovar

2. 1. DAN
Vsakemu dijaku je bila dodeljena naloga. Aktivnosti skupine so bile:
izdelava projekta zidu (tloris, prerez, pogled, AutoCad, tehnino poroilo),
izvleek materiala,
naroilo materiala in potrebno orodje za izvedbo,
analiza cene,
seznanitev s postopkom dela in doloitev vlog za izvedbo.
3. Risanje narta za izvedbo zidu
4. Izdelava kalkulacije, izvleka materiala in delovne sile
5. Priprava osnov za poroanje
6. Priprava osnov za poroanje
7. Priprava osnov za poroanje
8. Nart izvedbe zidu
9. Nart izvedbe zidu
10. Nart izvedbe zidu
11. Nart izvedbe zidu
12. Nart izvedbe zidu
13. IZVLEEK MATERIALA
14. DELOVNE SILE
15. Zarisovanje zidu
16. Doloanje pravega kota
17. Meanje malte za I. sklad
18. Nanaanje debeloslojne malte
19. Priprava zidakov
20. Zaetek zidanja
21. Zidanje ravnega zakljuka
22. Matija v akciji
23. Kontrola vodoravnosti
24. Zidanje II. sklada na suho
25. Ekipa je dobro vsklajena
26. Moenje zidakov
27. Poravnava vrste
28. II. sklad je pozidan
29. Kontroliranje vertikalnosti
30. Merjenje vratne odprtine
31. Kontrola vodoravnosti v vogalu
32. Nanaanje lepilne malte
33. Vzidava polovike
34. Kontrola okenske palete
35. Zidava stene se pribliuje koncu
36. Analiza dela zidarske skupine
Dobro:

 • zanimivo zastavljena naloga, 37.jasna navodila za nalogo, 38.uspeno sodelovanje s soolci, 39.dobra razdelitev vlog, 40.uspeen rezultat timskega dela, 41.pridobivanje novih izkuenj, 42.povezava teorije s prakso,

Teave:

 • nedodelan sistem zidanja potresna varnost, fazonski kosi polovike,

oblikovniki za protipotresne vezi, orodje za zidanje,..
- premalo znanj o programih za vstavljanje nartov, fotografij v PowerPoint.