X. ZADRAV¤’EVI X. Zadrav¤†evi dnevi X. Zadrav¤†evi dnevi: Moravske Toplice, 8. in 9. september 2017

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of X. ZADRAV¤’EVI X. Zadrav¤†evi dnevi X. Zadrav¤†evi dnevi:...

 • X. ZADRAVČEVI DNEVI

  VARNOST NA DELOVNEM MESTU

  Zbornik predavanj

  Moravske Toplice, 8. in 9. 9. 2017

  Urednica: Erika Zelko

  Družinska medicina 2017; 15, supplement 6 Združenje zdravnikov družinske medicine SZD

  Moravske Toplice, september 2017

 • X. Zadravčevi dnevi

  X. Zadravčevi dnevi: Moravske Toplice, 8. in 9. september 2017 2

  Družinska medicina 2017

  Letnik 15

  Supplement 6

  September 2017

  X. Zadravčevi dnevi

  VARNOST NA DELOVNEM MESTU

  Moravske Toplice, 8. in 9. september 2017

  Urednica: Erika Zelko

  Tehnična urednica: Staša Kocjančič

  Izdalo: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD

  Založil: Zavod za razvoj družinske medicine

  Tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

  Naklada: 150 izvodov

  Copyright© Združenje zdravnikov družinske medicine - SZD 2017

 • X. Zadravčevi dnevi

  X. Zadravčevi dnevi: Moravske Toplice, 8. in 9. september 2017 3

  PROGRAM

  PETEK, 8.9.2017

  10.30 – 11.30 Registracija 11.30 – 12.00 Otvoritev srečanja

  Uvodno predavanje 12.00 – 12.30 Zdenka Čebašek Travnik: Človeško dostojanstvo in varnost zdravstvenih

  delavcev na delovnem mestu

  1. Sklop

  12.40 – 13.00 Tonka Poplas Susič: Varna in kakovostna obravnavo bolnika v oskrbi na primarnem nivoju

  13.00 – 13.20 Metka Cerovič, Zalika Klemenc Ketiš: Kultura varnosti v zdravstvu 13.20 – 13.40 Staša Kocjančič: Nova orodja in tehnologije za izboljšanje kakovosti dela

  zdravnika in varnosti bolnika

  2. Sklop

  13.45.- 14.05 Lea Bombač: Kdo so migranti v Sloveniji in kakšna zdravstvena oskrba jih pripada?

  14.05 – 14.25 Matej Strnad: Kako lahko poskrbimo za varnost zdravstvenih delavcev v urgentnih situacijah?

  14.25 – 14.45 Katja Eman: Varnostnik in policist – kakšna je njuna vloga pri delu v zdravstvu?

  14.45 – 15.00 ODMOR

  3. Sklop

  15.00 – 15.20 Primož Štraus: Varnost in zdravje pri delu - nujno zlo ali pomemben dejavnik tudi v zdravstvu?

  15.20 – 15.40 Suzana Šuklar: Postopki in protokoli ravnanja ob poškodbi pri delu? 15.40 – 16.00 Vesna Pekarovič Džakulin: Sodelovanje medicine dela in družinske

  medicine pri zagotavljanju varstva pri delu zdravstvenih delavcev ter bolnikov

  4. Sklop: Kako naši sosedje zagotavljajo varnost pri obravnavi bolnikov?

  16.15 – 16.45 AVSTRIJA – predavatelj z Medicinske fakultete Graz 16.45 – 17.15 MADŽARSKA – Laszlo Robert Kolozsvari: Patient safety in primary care in

  Hungary 17.15 – 17.45 HRVAŠKA – Zlata Ozvacic Adzic: Kako zdravstveni djelatnici procjenjuju

  kulturu sigurnosti bolesnika u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj 18.00 – 18.30 Predavanje sponzorja

 • X. Zadravčevi dnevi

  X. Zadravčevi dnevi: Moravske Toplice, 8. in 9. september 2017 4

  SOBOTA, 9.9.2017

  Delavnice (vsaka delavnica traja 45 minut, udeleženci rotirajo med njimi, tako da se vsak lahko udeleži vsake delavnice)

  a. Urgenca (Stanislav Malačič, Staša Kocjančič)

  b. Medicina dela (Vesna Pekarovič Džakulin, Klementina Čiček)

  c. Telesna aktivnost pri starostnikih (Nejc Halas)

  d. Uporaba priročnika za migrante (Nina Cvek, Leon Kӧveš)

 • X. Zadravčevi dnevi

  X. Zadravčevi dnevi: Moravske Toplice, 8. in 9. september 2017 5

  KAZALO

  Uvodnik ............................................................................................................................................................................. 6

  Človeško dostojanstvo in varnost zdravstvenih delavcev na delovnem mestu .................................... 8

  Varna in kakovostna obravnava bolnika v oskrbi na primarnem nivoju ............................................. 14

  Kultura varnosti v zdravstvu ................................................................................................................................. 18

  Nova orodja in tehnologije za izboljšanje kakovosti dela zdravnika in varnosti bolnika .............. 23

  Zdravstvena obravnava prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito v Sloveniji ............................. 32

  Kako lahko poskrbimo za varnost zdravstvenih delavcev v urgentnih situacijah............................ 41

  Grožnje in napadi na zdravstveno osebje – možni ukrepi policije in metode prevencije .............. 48

  Varnost in zdravje pri delu - nujno zlo ali pomemben dejavnik tudi v zdravstvu ............................ 58

  Postopki ravnanja ob poškodbah pri delu ........................................................................................................ 65

  Sodelovanje medicine dela in družinske medicine pri zagotavljanju varstva pri delu zdravstvenih delavcev ter bolnikov .................................................................................................................... 70

  Patient safety in primary care in Hungary ....................................................................................................... 76

  Patient Safety Culture in Family Medicine – Croatian Experience .......................................................... 80

 • X. Zadravčevi dnevi

  X. Zadravčevi dnevi: Moravske Toplice, 8. in 9. september 2017 6

  Uvodnik

  Erika Zelko1 Dragi bralci, Nedolgo tega so se pred desetimi leti v Beltincih zgodili prvi ZADRAVČEVI DNEVI. Neredki so se takrat spraševali le kaj si ti Prekmurci zmišljujejo, a vendar smo s trudom in vztrajnim delom dokazali, da zmoremo na noge postaviti drugačno in zanimivo izmenjavo mnenj med številnimi akterji dela na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Lotili smo se tem, ki so jih pozneje odkrivala tudi druga stanovska srečanja. Opozarjali smo na dileme, ki ostajajo aktualna stalnica dela zdravnika družinske medicine. In letos skušamo oceniti, ovrednotiti in analizirati kako varno je delo zdravstvenega osebja na primarnem nivoju zdravstvene oskrbe in nenazadnje kako kakovostno so obravnavani naši bolniki, ne glede na to kateri skupini pripadajo. Varnost je v našem globaliziranem svetu privilegij o katerem govorimo na vseh nivojih življenja. Kaj pravzaprav pomeni varna obravnava pri našem delu? Je to le občutek? So to numerične vrednosti o katerih govori statistika ob akreditacijskih postopkih? Je to le oglaševalska aktivnost ob promociji zdravstvenih ustanov? Je to pobožna želja plačnika našega dela? Je to strategija Ministrstva za zdravje? So to pričakovanja naših bolnikov? Najbrž bi lahko na vsa vprašanja odgovorili pritrdilno in dodali še številne opise in razlage, ki jih bodo zagotovo navedli tudi naši predavatelji. Letos nam je v posebno čast, da imamo med predavatelji tudi goste iz tujine, ki so pripravljeni z nami deliti svoje podatke in znanje o kakovostnem in varnem delu v njihovih državah ter inštitucijah. Deset svečk na torti, je lep dosežek za vse tiste, ki so verjeli v našo ekipo in jo vsa ta leta neomajno podpirali tako s finančnega kot tudi strokovnega vidika srečanja. Ob tej priložnosti se jim še posebej zahvaljujem in seveda prosim za podporo še naprej. Ustvarjanje srečanja je prevzela zagnana ekipa mladih zdravnikov, ki bodo zagotovo dodali še kakšno svečko na torto vašega in našega srečanja ter poskrbeli za marsikatero presenečenje tako s strokovnega kot tudi organizacijskega vidika. Veselim se, da vas lahko ponovno pozdravim na našem srečanju ter vas povabim, da nam ga še naprej pomagate soustvarjati. Nenazadnje se tako častno oddolžimo enemu izmed začetnikov raziskovalnega dela na področju družinske medicine v Prekmurju – prim.dr.Jožetu Zadravcu,dr.med.,spec.

  1 Doc.dr. Erika Zelko, dr.med, spec.spl.med. ZD Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana; Katedra za družinsko medicino, MF UL, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana Katedra za družinsko medicino MF UM, Taborska 8, 2000 Maribor

 • X. Zadravčevi dnevi

  X. Zadravčevi dnevi: Moravske Toplice, 8. in 9. september 2017 7

  UVODNO PREDAVANJE

  Zdenka Čebašek Travnik: Človeško dostojanstvo in varnost zdravstvenih delavcev na delovnem mestu

 • X. Zadravčevi dnevi

  X. Zadravčevi dnevi: Moravske Toplice, 8. in 9. september 2017 8

  Človeško dostojanstvo in varnost zdravstvenih delavcev na delovnem mestu

  Zdenka Čebašek-Travnik 2 Povzetek Vsako nasilje prizadene človekovo dostojanstvo, kar je tudi eden od namenov storilca. Povzročitelj nasilja s svojim dejanjem prizadene osebno dostojanstvo žrtve, ji povzroči bolečino ter ogroža njeno varnost. V zdravstvenem sistemu se nasilje lahko pojavlja v vseh vrstah odnosov, na primer med pacienti in zdravstvenimi delavci, med različnimi skupinami zdravstvenih delavcev in tudi znotraj posamezne poklicne skupine. Večina raziskav o nasilju in varnosti v zdravstvu je usmerjena v posamezno vrsto odnosa, na primer med pacienti in zdravniki, ne pa v nasilje kot pojav, ki lahko zajame vse poklicne skupine. Raziskave kažejo, da je nasilje še vedno slabo prepoznano, storilci ostajajo nerazkriti, žrtve pa ostajajo brez učinkovite psihosocial