Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE

  • View
    310

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE

  • 1. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 1

2. Marjan Anderli Tadej Banovec Rok Novak Toma Boben Robi Bahor Mark Blatnik Luka MalnarMentorica Lili nidariProjektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 2 3. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 3 4. Naa naloga obsega izvedbo in analizo izvedbe nosilnih zidov v objektu. Osnovni cilj naloge je povezati teoretino znanje v asu olanja in jih praktino uporabiti pri izvedbi del na gradbiu.Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 4 5. V 1. dnevu smo s pomojo nosilke dejavnosti profesorice Lilinidari narisali skice (tloris, naris, prerez A-A in B-B, izometrija)in jih narisali v AUTOCADu, izdelali kalkulacije,izvleekmateriala, naroili material in potrebno orodje za izvedbo, izdelalianalizo cene in spoznali postopek dela in doloili vloge zaizvedbo.Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik5 6. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 6 7. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 7 8. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 8 9. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 9 10. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 10 11. U element UE 25 60 x 25 x 252 /Nosilna preklada NP 25149 x 25 x 24,9 1 /Ytong lep. malta LMB 25 2 vrei ( 40 kg )Orodje : Kom:Lopatica za nanos malte2Kotno vodilo za rezanje2Gumijasto kladivo1Vodna tehtnica 1Deska za izravnavo 1Rona aga 2ZnesekOpisPK ( h ) KV ( h ) PK ( 10 )Zidanje zidu deb. 25 cm z ACM 1:2:6 0.138 0,395zidanje zidu deb. 25 cm z lepilno malto 0.968 2,765Skupaj:1,106 3,16 11,06 58,46Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 11 12. Ko smo prili v delavnice, smo dobili navodila za delo.Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 12 13. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 13 14. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 14 15. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 15 16. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 16 17. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 17 18. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 18 19. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 19 20. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 20 21. 21Projektni dnevi gradbeni tehnik 3. letnik 22. 22Projektni dnevi gradbeni tehnik 3. letnik 23. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 23 24. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 24 25. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik 25 26. Projektni dnevi gradbeni tehnik 3. letnik 26 27. Zadnji dan smo pregledali gradivo in ga analizirali, naredilipredstavitev v Power point-u, plakat za razstavo in poroilo.Toma, Rok in Mark so napisali tehnino poroilo projektnih dni,Tadej in Marjan sta izdelala predstavitev v Power point-u,Luka in Robi pa sta izdelala plakat in ga natisnila.Nae mnenje o poteku projektnih dni je zelo pozitivno, saj je tanain dela nas nekaj novega. Nekatera dejstva, ki smo jih poznalidoslej samo teoretino, smo sedaj tudi preskusili praktino.Bilo je lepo in upam, da bomo doiveli tako lepo izkunjo e kdaj..Projektni dnevi gradbeni tehnik 3.letnik27