5-17 Zidanje Kamenom

 • View
  330

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zidanje kamenom

Text of 5-17 Zidanje Kamenom

 • ARHITEKTONSKI TEHNIAR

  ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1.r

  Nastavna cjelina: ZIDANI ZIDOVI

  Nastavna jedinica:

  Zidanje kamenom

  Danijela uri, dipl.ing.arh.

 • Primjena kamena za gradnju

  Najstariji prirodni materijal za gradnju Vie od etiri tisue godina kamen je glavni

  graevni materijal Koncem XIX stoljea ulogu preuzimaju drugi novi

  materijali (beton, armirani beton, elik) Danas se kao konstruktivni materijal koristi za

  manje stambene graevine ili graevine u okruenju izgraenom od kamena

  Prirodni kamen se vie primjenjuje na licu zida a nosiva konstrukcija je drugi materijal

 • ZIDOVI OD KAMENA

  Piramida faraona Djosera najstarija sauvana graevina od obraenog kamena

 • ZIDOVI OD KAMENA

  Mineralogija i petrografija bave se prouavanjem stijena

  Vrste kamena prema postanku:

  Magmatske stijene (nastale hlaenjem magme, lave iz vulkana) Granit Gabro Bazalt (najtei i najvri kamen) I druge vrste eruptivnih stijena

 • ZIDOVI OD KAMENA

  Sedimentni ili taloni kamen (raspadnuti slojevi se taloe i pomou prirodnih veziva stvaraju nove slojeve) Drobine i sipine ljunak i pijesak Pjeari Vapnenci (krenjak) Dolomit Sadrovac

 • ZIDOVI OD KAMENA

  Metamorfne ili preobraajne vrste kamena (prve dvije vrste pod raznim utjecajima, topline i pritiska, mijenjaju strukturu)

  Mramor serpentina

 • Svojstva kamena:

  Kamen je tvrd i otporan na habanje

  Podjela kamena po tvrdoi:

  Tvrdi kamen (sve vrste eruptivnog kamena) Teina 2.100-3.300 kg/m

  Meki kamen (ostale vrste kamena) Teina 2.000-2.700 kg/m

 • Svojstva kamena:

  Dobar vodi topline porozne strukture su povoljnije za zidanje

  zgrada

  Trajnost kamena ovisi o: fizikim faktorima (rastezanje zbog

  promjena temperature) Kemijskim faktorima (rastapanje zbog dima,

  kisele kie ) Biolokim faktorima ( mahovine )

 • ZIDOVI OD KAMENA

  Kamen se dobiva iz kamenoloma:

 • ZIDOVI OD KAMENA

  Vrste kamena prema stupnju obrade:

  1. Lomljeni kamen

  2. Obraen kamen

  3. Drobljeni kamen

 • 1. Lomljeni kamen

  Obini lomljeni kamen Komadi koji se voze sa kamenoloma na

  gradilite moraju svojim oblikom, teinom i veliinom odgovarati zidanju bez posebne dorade (najnunije klesanje

 • Ploasti lomljeni kamen Biranjem u kamenolomu odvajaju se

  ploasti komadi

  1. Lomljeni kamen

 • Dotjerani lomljeni kamen U kamenolomu se alatom dotjeruje lice

  kamena

  1. Lomljeni kamen

 • Kamen za ciklopski zid Komadi kamena sa dotjerane tri leajne

  strane i licem

  1. Lomljeni kamen

 • 2.Obraen kamen

  Polu klesani kamen Klesani kamen Specijalno klesani (oblikovani) kamen

 • Zidanje lomljenim kamenom

  Duljina kamena koja je u zidu treba biti vea od irine (vidljivo) i visine

  Najmanja debljina zida od lomljenog kamena 60cm

  Najmanja debljina zida od ploastog kamena 50cm

  Najmanja debljina zida od dotjeranog lomljenog kamena 40cm

 • Zidanje lomljenim kamenom

  Uzdunjak kamen kojem je dua strana istosmjerna s duinom zida

  Venjak - kamen kojem je dua strana popreno usmjerena s duinom zida

  Izmeu venjaka i uzdunjaka su krhotine

  Svaki komad treba obuhvatiti slojem buke barem 1 cm

 • Zidanje lomljenim kamenom

 • Leajne plohe (gornja i donja) treba poravnati klesanjem

  Sudarne plohe mogu biti vertikalne ili skoene Spojevi, fuge kod kamena su reke Reke se granaju najvie u tri smjera

  Zidanje lomljenim kamenom

 • Zid od obinog lomljenog kamena

 • Zid od ploastog lomljenog kamena s prekidanim horizontalnim rekama

 • Zid od ploastog lomljenog kamena s neprekinutimhorizontalnim rekama

 • Zid od dotjeranog lomljenog kamena

 • Ciklopski ili kiklopski zidovi

 • Mjeoviti zidovi od lomljenog kamena i opeke

  Horizontalno mjeoviti Zid od lomljenog kamena i opeke

 • Mjeoviti zidovi od lomljenog kamena i opeke

  Vertikalno mjeoviti Zid od lomljenog kamena i opeke

 • Mjeoviti zidovi od lomljenog kamena i opeke

  Mjeoviti zidovi od lomljenog kamena i opeke (obloga od

  opeke)

 • suhozid

 • ZIDOVI OD KAMENA

  Zidanje oblucima

  Kameni obluci dobivaju se iz rijenog korita; krupnoe su od 30 do 100cm Na uglovima se postavljaju najkrupniji tesani komadi, naizmjenino duom stranom Prostor izmeu kamenja se ispunjava se sitnijim komadima Na svakih 1 do 1,5m visine zida se opekom 4 do 5 redova, kako bi se poravnao zid Zida se jakim produnom mortom

 • ZIDIVI OD KAMENA

  Mjeoviti zid od kamena i opeke

  Ako se oblucima zidaju zidovi stambenih objekata, neophodno je zidove iznutra obloiti opekom udaljenom 6 do 7cm od kamenog zida, tako da i zrani prostor slui kao izolacija topline. Dio zida od opeke oslanja se na kamen pomou vezaa utopljenih u bitumen Najmanja debljina zida od kamena je 50cm

  Zid od opeke 6,5cmZrani sloj 6-7cmZid od kamena 50cm

 • http://www.duhovnaizgradnja.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=303&start=10