ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA

  • View
    180

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zidanje

Text of ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA

TEHNIKE UPUTEDETALJI I TABLINI PREGLEDI (za izvoae i projektante)

ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVAOPENITO O ZIDANJU Zidanje je slaganje prireenih komada opeke i njihovo povezivanje odgovarajuim veznim sredstvom - mortom u jednu vrstu cjelinu, odnosno zid. Sukladno vaeim propisima i pravilima struke, zidanje se treba izvoditi struno sa pravilnim zidarskim vezovima. Kod pravilnog zidarskog veza preklop mora iznositi jednu polovinu duine ili najmanje jednu etvrtinu duine zidnog elementa. Uzduni i popreni nosivi zidovi na svim spojevima moraju biti povezani pravilnim zidarskim vezom. Za zidanje se koristi mort minimalne marke M5. Kako se ne bi oslabila vezivna svojstva morta, opeku je potrebno nakvasiti prije ugradbe, Za kvaenje opeke obvezno je koristiti iskljuivo istu vodu. Horizontalne sljubnice trebaju biti jednake debljine, tj. od 10 do 16 mm. Prije zidanja potrebno je postaviti hidroizolaciju izmeu temelja i budueg zida radi prekida kapilarne vlage. Zidanje se izvodi pri temperaturama zraka od +5 do +35 C. ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA EUROterm BLOKOVMA Konstrukcijski, prvo se zidaju nosivi zidovi. Sa zidanjem se obino zapoinje u prizemlju po zavretku temeljnih, podrumskih i podnonih zidova, odnosno po dovretku stropne konstrukcije iznad podruma, ako je graevina podrumljena. Prije poetka zidanja potrebno je postaviti hidroizolaciju, a na hidroizolaciju postavlja se izravnavajui sloj morta u irini zida debljine 1cm. Zidanje zapoinje postavljanjem na oba kraja zida biljega ili kutnog elementa za vertikalni serkla. Za zidanje prvog ili poetnog reda zida od EUROterm bloka treba preko vanjskih kuteva postavljenih biljega napeti zidarski konopi kojemu se krajevi pritisnu na biljegu opekom. Nakon toga se na oienu i pokvaenu podlogu uz odmjeru irine zida od konopia, zidarskom tavicom razastire mort po cijeloj irini zida koji se rastanjuje zidarskom licom i poravnava daskom ravnalicom. Debljina morta treba biti 12 - 14 mm. Blokovi se ugrauju u mort poinjui od jedne i druge krajnje biljege i napredujui prema sredini. Blok se postavlja tako da "pero" jednog bloka ue u "utore" drugog bloka. Povrina sloenog sloja - reda mora biti horizontalna i ravna, pa se eventualno nepravilno poloeni komadi ispravljaju udarcima gumenog ekia uz kontrolu daskom ravnalicom i libelom. Zidanje drugog sloja - reda EUROterm blokom poinje razastiranjem, rastanjivanjem i poravnanjem morta po povrini prvog sloja - neparni red, a zatim se povrh biljega prvog sloja stavljaju poetni blokovi drugog sloja - parni red. Najbolje je kada blokom parnog reda preklopimo blok neparnog reda za 50%. Trei sloj - red slae se kao prvi, a etvrti kao drugi, i to se ponavlja cijelom visinom zida. Debljina morta izmeu nieg i vieg sloja - reda Euroterm bloka, odnosno visina leajnice je 12 mm, stoga je visina sloja EUROterm bloka s leajnicom 25 cm (23,8 + 1,2). To znai da za svaki 1m visine zida treba izidati etiri sloja - reda EUROterm bloka Za kontrolu visine slojeva - redova upotrebljava se visinska letva na kojoj su naznaene visine slojeva ili visinski opekarski raster. Visinski raster za Euroterm blok je 25cm. Vertikalnost i horizontalnost zida kontrolira se libelom i viskom. Euroterm blok se ne razbija zidarskim ekiem, ve ga je potrebno rezati pilom za rezanje ili strojem za rezanje opeke. ZIDANJE IZOLACIJSKIM OPLATNIM KUTNMI ELEMENTIMA VERTIKALNOG SERKLAA OD DROBLJENE OPEKE Vertikalni serklai izvode se izolacijskim oplatnim kutnim elementima koji slue kao oplata serklaa, ali i osiguravaju bolja termoizolacijska svojstva te jednolinost povrine radi istog materijala. Vertikalni serklai, ako projektom nije drugaije odreeno, armiraju se armaturom 4 14, vilice 6/20cm. Kod nastavka vertikalne armature min.preklop je 80cm.

POVEZIVANJE UZDUNIH I POPRENIH ZIDOVA Svi spojevi uzdunih i poprenih nosivih zidova moraju biti spojeni pravilnim zidarskim vezom tako da tvore krutu i vrstu vezu koja djeluje kao prostorna konstrukcija. U seizmikim potresnim podrujima zidovi od opeke pored horizontalnog ukruenja moraju biti vertikalno ukrueni armirano-betonskim stupovima na kutevima i sudarima nosivih i veznih zidova.

TEHNIKE UPUTEDETALJI I TABLINI PREGLEDI (za izvoae i projektante)

EUROterm 44 UT4425

OSNOVNE KARAKTERISTIKEDIMENZIJE (cm) 44 x 25 x 23,8

44

DEBLJINA NEOBUKANOG ZIDA (cm) 44 ODNOS PREMA PUNOJ OPECI NF (normalnog formata) 13,42

23,8

MASA kg/kom (priblino) 20,50 TLANA VRSTOA N/mm 9 UTROAK BLOKA kom/m 16,002 2

3 UTROAK BLOKA kom/m 36,36

251. red

25sustav utor-pero

25

1

38TOPLINSKA IZOLACIJA

UTROAK MORTA 3 2 3 3 m /m 0,075 0,170 m /m KOLIINA NA PALETI kom 48 TEINA PALETE kg (priblino) 995

44

29

TEHNIKE KARAKTERISTIKEGUSTOA kg/m 7503

1

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTI zidano produnim mortom i bez buke ( ) W/mK KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTI zidano toplinskim mortom i bez buke ( ) W/mK 0,16

sustav utor-pero

25

25

KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINE zidano produnim mortom i bez buke (U) W/m2K KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINE zidano toplinskim mortom i bez buke (U) W/m2K 0,33 SPECIFINI TOPLINSKI KAPACITET (c) J/kgK 920

2. red Nain zidanja nosivih zidova EUROtermom 44 UT uporabom oplate vertikalnog serklaa od drobljene opeke

25

44

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( ) 5/10 RAVNOTENA VLANOST ( Xr ) % 2,6

25

25

25sustav utor-pero

25

25

25

NAJVEA DOZVOLJENA VLANOST ( Xmax ) % 5,4 RAUNSKA DEBLJINA SLOJA KONDENZIRANE VODENE PARE ( m ) 0,05 ZVUNA IZOLACIJA ( Rw ) dB 52 VATROOTPORNOST ( min ) REI 180

44

44

Nain zidanja nosivih zidova EUROtermom 44 UT u sudarima zidova1. red

25

1

sustav utor-pero

2. red

Sustav utor-pero omoguuje zidanje blokovima bez uporabe morta u sljubnicama

25

25

44

ZA ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA

25

ZA ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA

DEKORATIVNA BUKA

TOPLINSKE KARAKTERISTKE ZIDA(bez unutranje buke)TOPLINSKA BUKA

Euroterm 44 UT (cm) d1 0,44 (W/mK)1

Toplinska izolacija Zavrni sloj (toplinska buka) (dekorativna buka) (m) d2 0,04 (W/mK)2

(m) d3 0,002

(W/mK)3

0,16

0,08

0,70

Koeficijent prolaza topline 2 (W/m K) U 0,35Zid zidan toplinskim mortom ( =0,19 W/mK), bukan toplinsko-izolacijskom bukom ( =0,08 W/mK)

Hidroizolacija

TEINA ZIDA (m2 zida)(bez unutranje i vanjske buke)

3D prikaz zidanja nosivih zidova EUROtermom 44 UT uporabom oplate vertikalnog serklaa od drobljene opeke i postavljanja toplinske i dekorativne buke 1. i 2. red

Euroterm 44 UT (kom/m ) (kg/kom) 16,00 20,502

Utroak morta (m /m ) 0,0753 2

Mort Produni Toplinski mort mort (kg/m ) 18002 3

Hidroizolacija

(kg/m ) 650

3

Teina zida po m s produnim mortom s toplinskim mortom (kN/m2) (kN/m2) 4,63 3,77

TEINA ZIDA (m3 zida)(bez unutranje i vanjske buke)

Euroterm 44 UT (kom/m3) (kg/kom) 36,36 20,50

Utroak morta (m3/m3) 0,170

Mort Produni Toplinski mort mort (kg/m3) 18003

(kg/m3) 650

Hidroizolacija

Teina zida po m s produnim mortom s toplinskim mortom (kN/m3) (kN/m3) 10,51Hidroizolacija

8,56

3D prikaz zidanja nosivih zidova EUROtermom 44 UT u sudarima zidova 1. i 2. red

ZVUNA KARAKTERISTIKA ZIDA

1

2

3 4

Oznaka sloja

Opis sloja Gipsana buka Euroterm 44 UT Toplinska buka Dekorativna buka

Debljina sloja (mm) 0,02 0,44 0,05 0,004

Vano: EUROterm blok ne razbijati zidarskim ekiem, ve ga je uputno rezati pilom za rezanje ili strojem za rezanje opeke.

1 2 3 4

Zvuna karakteristika zida (dB) 52

TEHNIKE UPUTEDETALJI I TABLINI PREGLEDI (za izvoae i projektante)

EUROterm 38 UT38

OSNOVNE KARAKTERISTIKEDIMENZIJE (cm) 38 x 25 x 23,8 DEBLJINA NEOBUKANOG ZIDA (cm) 38 ODNOS PREMA PUNOJ OPECI NF (normalnog formata) 11,59

38

25

25

MASA kg/kom (priblino) 17,002 TLANA VRSTOA N/mm 10

UTROAK BLOKA kom/m 16,00 UTROAK BLOKA kom/m 42,11

2

3

25

25

25

1

38TOPLINSKA IZOLACIJA

1. red

sustav utor-pero

UTROAK MORTA 3 2 3 3 m /m 0,068 0,180 m /m KOLIINA NA PALETI kom 60 TEINA PALETE kg (priblino) 1030

38

29

TEHNIKE KARAKTERISTIKE1 252. red

GUSTOA kg/m 710

3

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTI zidano produnim mortom i bez buke ( ) W/mK 0,19 KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTI zidano toplinskim mortom i bez buke ( ) W/mK 0,139 KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINE 2 zidano produnim mortom i bez buke (U) W/m K 0,46 KOEFICIJENT PROLAZNOSTI TOPLINE 2 zidano toplinskim mortom i bez buke (U) W/m K 0,35 SPECIFINI TOPLINSKI KAPACITET (c) J/kgK 920

sustav utor-pero

Nain zidanja nosivih zidova EUROtermom 38 UT uporabom oplate vertikalnog serklaa od drobljene opeke38

25

25

FAKTOR OTPORA DIFUZIJE VODENE PARE ( ) 5/10

25

25

25sustav utor-pero

25

25

25

RAVNOTENA VLANOST ( Xr ) % 2,6 NAJVEA DOZVOLJENA VLANOST ( Xmax ) % 5,4 RAUNSKA DEBLJINA SLOJA KONDENZIRANE VODENE PARE ( m ) 0,05 ZVUNA IZOLACIJA ( Rw ) dB 51 VATROOTPORNOST ( min ) REI 180

38

1

1. red

38

Nain zidanja nosivih zidova EUROtermom 38 UT u sudarima zidova

25

sustav utor-pero

25

2. red

25

Sustav utor-pero omoguuje zidanje blokovima bez uporabe morta u sljubnicama

38

ZA ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA

23,8

ZA ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA

TOPLINSKE KARAKTERISTKE ZIDA(bez unutranje buke)DEKORATIVNA BUKA TOPLINSKA BUKA

Euroterm 38 UT (cm) d1 0,3