Ytong Multipor Upute Za Zidanje

  • View
    185

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Ytong Multipor Upute Za Zidanje

Ytong Multipor termoizolacijske ploe

UpUte za UgradnjU

1

Sadrajto je Ytong Multipor? Podruja primjene Ytong Multipora Elementi Ytong Multipora Toplinska izolacija stropova Toplinska izolacija vanjskih zidova s unutranje strane Toplinska izolacija vanjskih zidova na vanjskoj strani Rjeenje za toplinske mostove Izolacija kosog krova Obrada povrina Multipor-a Reference 32 36 43 49 22 3 4 5 7 13

2

to je Ytong Multipor?Ytong Multipor je mineralni termoizolacijski materijal s najboljom tlanom vrstoom!

ekoloki izvrstan

lako obradiv

EU standard

termoizolativan

difuzijski otvoren

negoriv

apsorbira zvuk

reciklirajui

vodootporan

mineralan i masivan

praktian u gradnji, nestiljiv

visoke tlane vrstoe i stabilnog oblika

Certificirani proizvod

3

podruja primjene Ytong Multipora:

toplinska izolacija stropova............................7

toplinska izolacija vanjskih zidova s unutranje strane...........13

toplinska izolacija vanjskih zidova na vanjskoj strani................22

rjeenje za toplinske mostove..........32

izolacija kosog krov......................36

4

elementi Ytong Multipora

Ytong Multipor termoizolacijske ploe

armirna mreica

Ytong Multipor laki tankoslojni mort

5

Ytong Multipor termoizolacijske ploe mjere u [mm] lxhxb 600x390x50 600x390x60 600x390x80 600x390x100 600x390x120 600x390x140 600x390x160 600x390x180 600x390x200 kom/ paleta 144 120 90 72 60 48 42 36 36 m2/ paleta 33,700 28,080 21,060 16,850 14,040 11,230 9,828 8,424 8,424 teina palete [kg] 265 265 265 265 265 255 255 240 265 teina m2 [kg] 7,20 8,60 11,60 14,50 17,40 20,30 23,20 26,10 29,00

Ytong Multipor mineralne termoizolacijske ploe su paletirane na europaletama. Ploe drugih dimenzija i ploe s obraenim rubovima mogu se nabaviti putem specijalne narudbe.

Ytong Multipor sistemski dodaciYtong Multipor laki tankoslojni mort opis laki mineralni tankoslojni mort te mort za izravnavanje i armiranje povrine Armirna mreica opis za polaganje u laki Ytong Multipor tankoslojni mort, rola irine 1m, duine 50 m upotreba broj vrea na paleti teina vree [kg] teina palete [kg]

35

20

720

1,1 m2/m2 stjenske povrine

6

toplinska izolacija stropovaYtong Multipor je najbolji termoizolacijski sustav za izvedbu toplinske zatite stropova garaa i podruma. Izvedba je vrlo jednostavna; ploe se ne sidre te stoga ni zavrne obrade nisu potrebne. Za izvoenje termoizolacijskog oblaganja stropova s Ytong Multipor proizvodima upotrijebite samo: Ytong Multipor ploe Ytong Multipor laki tankoslojni mort.strop

termoizolacijske ploe Ytong Multipor odgovarajue debljine (50-300 mm)

Ytong Multipor laki tankoslojni mort

7

1. priprema podlogePodloga mora biti prikladna za lijepljenje to znai da mora biti suha i ista, bez ikakvih ostataka koji bi mogli sprijeiti ispravno lijepljenje. Podlogu morate oistiti i ukloniti ostatke betona, ljepljive buke itd. Kad je podloga vrlo neravna, istu morate izravnati slojem mase za izravnavanje. Ukoliko je potrebno, nanesite sloj koji e omoguiti uinkovitije lijepljenje. Savjet: prije ugradnje Ytong Multipor ploa, priekajte da se stropovi osue. temperatura podloge ne smije biti manja od 5C.

2. pripremanje lakog tankoslojnog mortaSukladno uputama navedenim na pakiranju, u kanti zamijeajte odgovarajuu koliinu Multipor lakog morta. Moete je koristiti unutar dva sata nakon pripreme.

8

3. Ljepljenje Ytong Multipor ploaMultipor laki mort koristite za lijepljenje termoizolacijskih ploa Ytong Multipor. Ytong Multipor laki mort nazubljenim gleterom (zupci od 15 do 20 mm) nanesite po cijeloj povrini termoizolacijskih ploa Ytong Multipor. Debljina sloja Multipor lakog morta mora biti 10 - 15 mm, ovisno o debljini ploe i podloge. Stranice termoizolacijskih ploa nemojte lijepiti. Nanesite ljepilo na Ytong Multipor termoizolacijsku plou, dlanovima pritisnite plou na strop po itavoj povrini, povucite nekoliko puta lijevo-desno 2-3 cm i priljubite je prethodno postavljenoj ploi. Nakon to je postavljena na strop, plou nikako nemojte udarati! Savjet: Bit ete bri ukoliko odjednom premaete vie Ytong Multipor termoizolacijskih ploa. Debljina nanosa Multipor lakog morta za lijepljenje Ytong Multipor ploa na strop ovisi o debljini Ytong Multipor termoizolacijskih ploa: kod debljine manje od 140 mm, najprikladnija debljina sloja Multipor lakog morta je 10 mm kod debljine vee od 140 mm,9

najprikladnija debljina sloja lakog morta je 15 mm

Multipor

10

Ljepljenje Ytong Multipor ploa - toplinska izolacija stropova.

Multipor laki mort Multipor ploa koso odrezan rub na spoju sa vertikalnim zidom ili elastian spoj sa zidom

bez lakog morta na donjoj strani stropne ploe

Savjet: Kako ete izolirati gredu ili prozor? najprije izolirajte donji dio grede. Kad dovrite oblaganje donjeg dijela grede, runom pilom izreite potrebne dimenzije Ytong Multipor ploa i zalijepite ih na bone stranice nosaa. prekomjerni dio ploe jednostavno uklonite brusnom ploom. Vrlo je bitno da na kontakte izmeu Ytong Multipor ploa ne nanosite ljepilo.11

4. zavrna obrada stropaStrop koji ste toplinski izolirali Ytong Multipor ploama nije potrebno dodatno obraivati zavrnom bukom. I neobraen strop kvalitetno je rjeenje i izgleda vrlo lijepo. Neravne povrine jednostavno izbrusite brusnom ploom, a eventualne ostatke obradite Ytong Multipor sanacijskom bukom. neobraeni strop izraen od Ytong Multipor termoizolacijskih ploa je uredan i kompaktan, te tedi novac koji bi inae trebalo uloiti za zavrnu obradu. U sluaju da se svejedno odluite za zavrnu obradu, postupak je sljedei: svaku Ytong Multipor plou usidrite sidrom za stropnu plou nanesite 5 mm debeo nazubljeni sloj Multipor lakog morta u pripremljeni svjei sloj morta utisnite tekstilno staklenu mreicu (160 g) nanesite zavrnu mineralnu buku (pridravajte se uputa proizvoaa) zavrite nanoenjem odgovarajueg sloja odabrane silikatne boje.

12

toplinska izolacija vanjskih zidova s unutranje straneUpotrebljavajte je u situacijama kad nije mogue provesti toplinsku izolaciju na vanjskim stranama nosivih zidova (npr. kod zatiene spomenike batine, kod zasebnih intervencija etanih vlasnika u viestambenom objektu, itd.) parna brana nije potrebna! to je potrebno provjeriti prije nego se odluite za izvedbu unutranje izolacije? 1. zid mora biti zatien od vanjskih atmosferskih utjecaja, posebice od utjecaja jakih vodoravnih udara kie 2. zid mora biti zatien od kapilarnog toka vlage iz tla i temelja 3. uvjeti gradnje, fiziki te klimatski uvjeti moraju biti jasno odreeni 4. podloga mora biti tvrda i nosiva i prikladna za ugradnju unutranje izolacije 5. strukturni sastav koritenih elemenata mora biti kompatibilan.13

Za izvoenje unutranje termoizolacije s Ytong Multipor proizvodima potrebno Vam je:

armaturna mrea

termoizolacijske ploe Ytong Multipor odgovarajue debljine

Ytong Multipor laki tankoslojni mort

unutranja buka (vapnena, gips vapnena, vapneno cementna)

postojei zid

14

Izvedba:Termoizolacijske ploe Ytong Multipor ete ugraditi na sljedei nain:

1. priprema podlogePodloga mora biti prikladna za ljepljenje to znai da mora biti suha i ista, bez ikakvih ostataka koji bi mogli sprijeiti ispravno ljepljenje. Podlogu morate oistiti i ukloniti ostatke betona, buke itd. Kad je podloga vrlo neravna, istu morate izravnati masom za izravnavanje. Ukoliko je potrebno, nanesite sloj koji e omoguiti uinkovitije ljepljenje.

Masa za poravnavanje > mjeavina pijeska i cementa za neravne podloge

15

Savjet: Kod svjee nanesenih masa za izravnavanje morate se pridravati propisanog vremena suenja te samo kad je povrina suha smijete zapoeti s ugradnjom Ytong Multipor ploa. Izmeu Multipor ploa kao unutranje izolacije i postojeeg zida ne smije biti nikakve upljine kako bi se sprijeilo strujanje zraka i stvaranje kondenzata !

2. pripremanje lakog tankoslojnog mortaU kanti zamijeajte odgovarajuu koliinu Multipor lakog morta, u skladu s navedenim na pakiranju. Moete je koristiti unutar dva sata nakon pripreme.

16

3. Ljepljenje ploaMultipor laki mort koristite za lijepljenje termoizolacijskih ploa Ytong Multipor. Ytong Multipor laki mort nazubljenim gleterom (zupci 10 - 12 mm) nanesite po cijeloj povrini termoizolacijskih ploa Ytong Multipor. Debljina sloja Ytong Multipor lakog morta mora biti otprilike 8 mm (ovisno o ravnini povrine). Stranice termoizolacijskih ploa nemojte lijepiti. Ytong Multipor termozolacijske ploe na koje je naneseno ljepilo postavite na povrinu zida, dobro pritisnite i malo povucite pritisnite po povrini zida do druge ploe. Na taj ete nain postii dobro prianjanje na podlogu. Savjet: za ugradnju termoizolacijskih ploa Ytong Multipor, koristite iskljuivo Ytong Multipor laki mort.

potronja: 3,5 kg Ytong Multipor lakog morta po m2, ovisno o podlozi.

Mulitpor ploe kao unutranja izolacija nije potrebno dodatno privrivati sidrenim vijcima !

17

18

4. zavrna obrada zida obloenog Ytong Multipor ploamaPovrinu jednostavno: 1. nanesite 5 mm debeo sloj Ytong Multipor lakog morta nazubljenim gleterom (zupci 8 mm) 2. u nazubljeni sloj Multipor lakog morta utisnite tekstilno staklenu mreicu (160 g) 3. nanesite odgovarajui zavrni sloj, debljine do 5 mm, kako biste dobili glatku, ali strukturiranu povrinu: razliite tipove gipsa, npr. tankoslojni fini silikatni gips ili gipsanu buku, debljine do 5 mm silikatne ili vapnenaste mase za poravnavanje, debljine do 5 mm Ytong Multipor laki mort debljine 2-3 mm ostale plemenite buke u skladu sa HRN EN 998-1 4. poravnatu povrinu dovrite uobiajenim dekorativnim elem

View more >