Projektni dnevi G3A - zakoliba

 • View
  912

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Projektni dnevi G3A - zakoliba

 • 1. ZAKOLIBA OBJEKTA INPROFILI Jan Redenek, Urban Grubar, Erik agar, Rok Vraj, Matic Kastelic, Tadej Virant MENTORICA: Zdenka Zorko Projektni dnevi G3a

2. NALOGA

 • Naa skupina se je ukvarjala z zakolibo objekta.
 • V skupini smo se razdelili v manje skupine, ki so imele razline naloge.

3. ZAKOLIEVANJE

 • Zakoliba je prenos projektiranih tok iz objekta v naravo.
 • Poznamo naslednje metode zakolievanja:
   • ortogonalna metoda
   • polarna metoda
   • metoda presekov
   • metoda doloanja tok s pomojo obstojee situacije

4. ORTOGONALNA METODE ZAKOLIEVANJA

 • Uporabljamo jo v ravninskem in preglednem terenu.
 • Zakoliujemo z merske rte, ki jo izberemo vzporedno z objektom.
 • Merske rte pri tej metodi so lahko poligonske stranice, zveznice med oglii
 • obstojeih objektov, os ceste, parcelna meja itd.

5. ORTOGONALNA METODE ZAKOLIEVANJA

 • Toko zakoliimo z abscisno in ordinatno mero.
 • Abscisne mere odmerimo po merski rti;
 • tako dobimo podnoia pravokotnic, ki jih rono ali s teodolitom usmerimo v smer merske rte.
 • Iz teh tok na pravokotni smeri odmerimo koordinatne mere.

6.

 • Ker ni potrebna natannost bomo pravokotnost doloali s pomojo pitagorovega izreka z metrom oz. s pomojo kotnih prizm.
 • Zakoliene toke toke kontroliramo z merjenjem medsebojnih razdalij, ker pa imamo pravokotni objekt, bomo kontrolirali z diagonalami.

ORTOGONALNA METODE ZAKOLIEVANJA 7.

 • Matic, Rok in Uro so izdelali izvleek materiala,
 • delovnih ur, vrednost izvedbe ter pozicijski nart zakolibe .

PRVI PROJEKTNI DAN 8. PRVI PROJEKTNI DAN

 • Jan, Tadej in Urban so risali s programom AutoCAD

9. RISANJE V AUTOCAD-U TLORIS NOVEGA OBJEKTA (Tadej Virant) 10. RISANJE V AUTOCAD-U IZOMETRIJA ZAKOLIBE (Jan Redenek) 11. RISANJE V AUTOCAD-U DETAJLI ZAKOLIBE (Urban Grubar) 12.

 • Erik agar je opravljal vlogo novinarja.

PRVI PROJEKTNI DAN 13. SLIKE 1. DNE Potrebovali smo nekaj pomoi. Delo z Autocadom. 14. DRUGI PROJEKTNI DAN

 • Priprava na zakolibo

15. DRUGI PROJEKTNI DAN

 • Prenaanje viin s pomojo laserskega nivelirja

16. DRUGI PROJEKTNI DAN

 • Konni izdelek

17. ANALIZA Tudi inpektor nam ni priel do ivega ;-) Nae ugotovitve: -naredili smo dober plan poteka dela-naroili smo dovolj materiala -iz praktinega dela naloge smo se veliko nauili. SLIKA JE SIMBOLINA