of 2 /2
Vabilo VABILO VABILO KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR STROKOVNI POSVETI “LOMBERGARJEVI DNEVI” Vabilo VABILO VABILO KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR STROKOVNI POSVETI “LOMBERGARJEVI DNEVI” Agro Zavarovalnica ... dobra odločitev za varno žetev SPONZORJI DNEVA: POSVETE PODPIRAJO: SPONZORJI: Le najboljše za vaše vino 8. VINOGRADNIŠKI POSVET Sreda, 2. december 2015 3. ZELENJADARSKI POSVET Četrtek, 3. december 2015 11. LOMBERGARJEV SADJARSKI POSVET Petek, 4. december 2015 POSVETE OMOGOČAJO: KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR 8. VINOGRADNIŠKI POSVET Sreda, 2. december 2015 3. ZELENJADARSKI POSVET Četrtek, 3. december 2015 11. LOMBERGARJEV SADJARSKI POSVET Petek, 4. december 2015 POSVETE OMOGOČAJO: KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR De nora next - sponzor 11. Lombergarjevega sadjarskega posveta Comtron – sponzor 8.vinogradniškega posveta. Farming SPONZORJI: Svetovna meteorološka organizacija – donor za 3. Zelenjadarski posvet VABILO LD15.indd 1 20.11.2015 7:14:59

Longobarijevi dnevi, maribor 2015

Embed Size (px)

Text of Longobarijevi dnevi, maribor 2015

 • VabiloVABILOVABILO

  KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

  STROKOVNI POSVETI

  LOMBERGARJEVI DNEVI

  VabiloVABILOVABILO

  KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

  STROKOVNI POSVETI

  LOMBERGARJEVI DNEVI

  Agro Zavarovalnica... dobra odloitev za varno etev

  SPONZORJI DNEVA:

  POSVETE PODPIRAJO:

  SPONZORJI:

  Le najbolje za vae vino

  8. VINOGRADNIKI POSVET Sreda, 2. december 2015

  3. ZELENJADARSKI POSVET etrtek, 3. december 2015

  11. LOMBERGARJEV SADJARSKI POSVET

  Petek, 4. december 2015

  POSVETE OMOGOAJO:

  KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

  8. VINOGRADNIKI POSVET Sreda, 2. december 2015

  3. ZELENJADARSKI POSVET etrtek, 3. december 2015

  11. LOMBERGARJEV SADJARSKI POSVET

  Petek, 4. december 2015

  POSVETE OMOGOAJO:

  KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

  De nora next - sponzor 11. Lombergarjevega sadjarskega posveta

  Comtron sponzor 8.vinogradnikega

  posveta.

  Farming

  SPONZORJI:

  Svetovna meteoroloka organizacija donor za 3. Zelenjadarski posvet

  VABILO LD15.indd 1 20.11.2015 7:14:59

 • 3. ZELENJADARSKI POSVET as: etrtek, 3. december 2015

  Donor: Svetovna meteoroloka organizacija (WMO)

  Organizator: KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Slovensko meteoroloko drutvo,

  Kraj posveta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoe 2311, grad Hompo, v predavalnici Auditorium Magnum

  PROGRAM POSVETA

  08.00 09.00 Prijava udeleencev posveta in pogostitev

  SEKCIJA 1: OTVORITEV IN UVODNI NAGOVORI Moderator: Joef Rokar

  09.00 09.30 Otvoritev posveta /dr. Stane Klemeni, KGZS - Zavod Maribor, direktor/ Pozdrav predstavnikov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Pozdrav predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Pozdrav predstavnika donorja Svetovne meteoroloke organizacije, g. Robert Stefanski Pozdrav predstavnika Agencije RS za okolje, g. Joef Rokar

  09.30 10.00 Agrometeorologi pomagamo pri pridelavi zelenjave /dr. Andreja Sunik, Agencija RS za okolje/

  10.00 10.30 Skupinska fotografija in odmor za kavo

  SEKCIJA 2: AGROMETEOROLOKE INFORMACIJE Moderatorica: mag. Tanja Cegnar, Poroevalka: mag. Mojca Dolinar

  10.30 10.50 So tla primerno ogreta? /Ana ust, Agencija RS za okolje/

  10.50 11.10 Voda v tleh in izhlapevanje iz tal /Ajda Valher, AJDA s.p./

  11.10 11.25 Odgovori na vpraalnik in diskusija

  11.25 11.45 Oskrba rastlin z vodo in napoved namakanja /dr. Andreja Sunik, Agencija RS za okolje/

  11.45 12.05 ARSO meteo.si servis in lokalne meteoroloke postaje /dr. Gregor Gregori, Agencija RS za okolje/

  12.05 12.25 Diskusija

  12.30 13.00 Tiskovna konferenca (knjinica Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede)

  12.30 13.30 Odmor s kosilom

  SEKCIJA 3: PRILAGAJANJE PRIDELAVE ZELENJAVE Poroevalka: Tjaa Pogaar

  13.30 13.50 Podnebje Slovenije v prihodnosti /mag. Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje /

  13.50 14.10 Prilagajanje na podnebne spremembe /prof. dr. Luka Kajfe - Bogataj, Biotehnika fakulteta, Univerza v Ljubljani/

  14.10 14.30 Ukrepi za zmanjevanje podnebnih tveganj v pridelavi zelenjave /Mia Puenjak, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor/

  14.30 14.45 Odgovori na vpraalnik in diskusija

  14.45 15.05 Strategija namakanja v Ptujski regiji /Peter Priboi, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj/

  15.05 15.25 Nove monosti za organizacijo pridelovalcev zelenjave /Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano/

  15.25 15.45 Gnojenje z namakanjem kot nain prilagajanja na podnebne spremembe /dr. David Gluhi, Gordana Veber, Jurana d. o. o/

  15.45 16.00 Zakljuki

  SEKCIJA 4: SKUPAJ ZMOREMO VE

  16.15 16.45 Navodila za uporabo lokalne meteoroloke postaje /dr. Gregor Gregori, Agencija RS za okolje/

  16.45 17.15 Podelitev certifikatov in meteorolokih postaj /Joef Rokar, Agencija RS za okolje, Robert Stefanski, Svetovna meteoroloka organizacija/

  17.15 17.30 Skupinsko fotografiranje in zakljuek

  Kotizacijo za 3. Zelenjadarski posvet pokrije Svetovna meteoroloka organizacija.

  11. LOMBERGARJEV SADJARSKI POSVETas: Petek, 4. december 2015

  Organizator: KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kraj posveta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoe 2311, grad Hompo, v predavalnici Auditorium Magnum

  PROGRAM POSVETA

  08.00 09.00 Prijava udeleencev posveta in pogostitev

  09.00 09.30 Otvoritev posveta /dr. Stane Klemeni, KGZS - Zavod Maribor, direktor/ Pozdrav predstavnikov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Pozdrav predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Pozdrav in predstavitev generalnega sponzorja Pozdrav in predstavitev sponzorja dneva

  09.30 10.00 Trajnostni in okolju prijazen nain varstva rastlin z elektrolitino vodo in ozonom, /dr. Thaer Yaseen, Mednarodni center za napredne kmetijske tudije/

  10. 00 10.30 Predstavitev Uredbe o skupinah in organizacijah proizvajalcev /Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano/

  10.30 12.00 Obdelava tal brez herbicidov, gnojenje in uravnavanje pridelka v ekoloki pridelavi jabolk /dr. Markus Kelderer, Poskusna postaja Laimburg/

  12.00 13.30 Strategija trenja jabolk v EU in na Junem Tirolskem vkljuuje novo sortno politiko /Markus Bradlwarter, Konzorcij novih sort June Tirolske/

  13.30 13.45 Razprava

  13.45 14. 45 Odmor s kosilom

  14.45 15.00 Novosti in dopolnitve pri zavarovanju vremenskih rizikov v sadjarstvu /mag. Benjamin Schlauer, Agro Zavarovalnica Maribor/ 15.00 16.00 Izkunje z zatiranjem rdee sadne price in jablanovega krlupa /mag. Joe Miklavc, Botjan Matko in Miro Mel, Milan Nemec KGZS - Zavod Maribor, Biserka Donik Purgaj, Robi Holc, KGZS - Zavod Maribor, Sadjarski center Maribor/

  16.00 16.30 Zakaj v nasadih jablan zadnje generacije v Sloveniji ne priporoamo strojne rezi? /mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Sorak, KGZS - Zavod Maribor/

  16.30 Razprava in zakljuki posveta Organizacijski odbor posveta:

  mag. Zlatka Gutman Kobal - predsednica, Andrej Sorak, Biserka Donik Purgaj in Vojko Bizjak

  Kotizacija za posvet znaa 22 EUR na osebo.

  NA PODNEBNE SPREMEMBEModeratorica: dr. Andreja Sunik

  Moderatorja: prof. dr. Luka Kajfe - Bogataj, Robert Stefanski Poroevalka: Ajda Valher

  8. VINOGRADNIKI POSVETas: Sreda, 2. december 2015

  Organizator: KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

  Kraj posveta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoe 2311, grad Hompo, v predavalnici Auditorium Magnum PROGRAM POSVETA

  08.00 09.00 Prijava udeleencev posveta in pogostitev

  09.00 10.00 Otvoritev posveta /dr. Stane Klemeni, KGZS - Zavod Maribor, direktor/ Pozdrav predstavnikov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Pozdrav ministra mag. Dejana idana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Pozdrav in predstavitev generalnega sponzorja Pozdrav in predstavitev sponzorja dneva

  10.00 10.30 Predstavitev Uredbe o skupinah in organizacijah proizvajalcev /Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano/

  10.30 10.50 Ostanki fitofarmacevtskih sredstev v pridelavi od grozdja do vina /dr. Franci u, Kmetijski intitut Slovenije, Ljubljana/

  10.50 11.30 Izkunje z vzgojo odpornih sort na glivine bolezni na Hrvakem /doc. dr. sc. Darko Preiner, Univerza v Zagrebu, Agronomska fakulteta, Oddelek za vinogradnitvo in vinarstvo/

  11.30 12.00 Vpliv razlinih nainov oskrbe tal na populacijo deevnikov /Marko Breznik, mag. Borut Pulko, prof.dr. Stanko Vri /Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, UKC za vinogradnitvo in vinarstvo Meranovo/

  12.00 12.15 Novosti in dopolnitve pri zavarovanju vremenskih rizikov v vinogradnitvu /mag. Benjamin Schlauer, Agro Zavarovalnica Maribor/

  12.50 12.30 Razprava 12.30 13.30 Odmor s kosilom

  13.30 13.50 Predstavitev projektov v ekolokem vinogradnitvu: ReSolVe in Vineman /Radojko Pelengi, Kmetijski intitut Slovenije, Ljubljana/

  13.50 15.15 Primeri dobrih ekolokih vinogradnikih praks v Sloveniji, Avstriji in na Hrvakem

  15.15 15.30 Razprava in zakljuki

  Organizacijski odbor posveta: Roman tabuc - predsednik, Simona Hauptman,Tadeja Vodovnik Plevnik, mag. Tanja Vaupoti in Vojko BizjakKotizacija za posvet znaa 22 EUR na osebo.

  - Agrometeorologi pomagamo pri pridelavi zelenjave

  VABILO LD15.indd 2 20.11.2015 7:15:00