of 20 /20
10.2.2016. 1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET PREDDIPLOMSKI STUDIJ ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE VODITELJI KOLEGIJA: Prof.dr.sc. VLATKA RAJČIĆ, dipl.ing.građ. Prof.dr.sc. IVICA DŽEBA, dipl.ing.građ. UVOD U KONSTRUKTORSKO INŽENJERSTVO UOBIČAJENA RJEŠENJA DISPOZIIJE OBJEKATA IZVEDENIH OD RAZLIČITIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET PREDDIPLOMSKI STUDIJ ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE VODITELJI KOLEGIJA: Prof.dr.sc. VLATKA RAJČIĆ, dipl.ing.građ. Prof.dr.sc. IVICA DŽEBA, dipl.ing.građ. UVOD U KONSTRUKTORSKO INŽENJERSTVO UOBIČAJENA RJEŠENJA DISPOZIIJE OBJEKATA IZVEDENIH OD RAZLIČITIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA O tipična drvena konstrukcije najčće se veže za industrijske objekte, trgovačke centre, sportske i kulturne dvorane te konstrukcije većih raspona, ali jednako tako i za stambene objekte O drvene konstrukcije mogu biti projektirane za određenu namjenu ili mogu biti standardizirane (tipizirane) O prema tipu, drvene konstrukcije mogu biti: O potpuno drvene (glavni nosivi sustav je statički sustav konzolnih stupova o koje se oslanjaju rasponske konstrukcije rešetke ili grede ili pak statički sustav okvira) O s AB ili čeličnom konstrukcijom stupova ili zidova i drvenom krovnom konstrukcijom (glavni nosivi sustav je statički sustav konzolnih stupova ili zidova o koje se oslanjaju rasponske konstrukcije rešetke ili grede) 2 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET PREDDIPLOMSKI STUDIJ ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE VODITELJI KOLEGIJA: Prof.dr.sc. VLATKA RAJČIĆ, dipl.ing.građ. Prof.dr.sc. IVICA DŽEBA, dipl.ing.građ. UVOD U KONSTRUKTORSKO INŽENJERSTVO UOBIČAJENA RJEŠENJA DISPOZIIJE OBJEKATA IZVEDENIH OD RAZLIČITIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA O prema tipu, drvene konstrukcije mogu biti: O potpuno drvene O s AB ili čeličnom konstrukcijom stupova ili zidova i drvenom krovnom konstrukcijom 3

6 Uvod u konstruktorsko inzenjerstvo 15-16 - Copy

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 6 Uvod u konstruktorsko inzenjerstvo 15-16 - Copy

Microsoft PowerPoint - 6_Uvod u konstruktorsko inzenjerstvo_15-16 - CopyZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
SVEUILIŠTE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET PREDDIPLOMSKI STUDIJ
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O tipina drvena konstrukcije naješe se vee za industrijske objekte, trgovake centre, sportske i kulturne dvorane te konstrukcije veih raspona, ali jednako tako i za stambene objekte
O drvene konstrukcije mogu biti projektirane za odreenu namjenu ili mogu biti standardizirane (tipizirane)
O prema tipu, drvene konstrukcije mogu biti: O potpuno drvene (glavni nosivi sustav je statiki sustav konzolnih stupova o
koje se oslanjaju rasponske konstrukcije rešetke ili grede ili pak statiki sustav okvira)
O s AB ili elinom konstrukcijom stupova ili zidova i drvenom krovnom konstrukcijom (glavni nosivi sustav je statiki sustav konzolnih stupova ili zidova o koje se oslanjaju rasponske konstrukcije rešetke ili grede)
2
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O prema tipu, drvene konstrukcije mogu biti: O potpuno drvene
O s AB ili elinom konstrukcijom stupova ili zidova i drvenom krovnom konstrukcijom
3
10.2.2016.
2
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O zbog slinosti graevina (ponašanja), za definiranje dispozicije drvene konstrukcije koriste se pojmovi isti kao i kod definiranja dispozicije eline konstrukcije
O dispozicija drvene konstrukcije definira se osnovnim dimenzijama konstrukcije, odnosno osnim razmacima izmeu elemenata konstrukcije
O prilikom usvajanja dimenzija potrebno je voditi rauna o funkcioniranju korisnika i opreme unutar graevine
O osni razmaci usklauju se sa zahtjevima za gabarite konstrukcije (slobodna visina i širina) te dimenzijama konstruktivnih elemenata
O osni razmaci definiraju se u skladu s modularnom koordinacijom kojom je predvieno usvajanje standardnih dimenzija (i oznaka) ime se postie unifikacija i standardizacija elemenata konstrukcije, a ujedno se osigurava cjelobrojna veza izmeu definiranih dimenzija
4
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
Olsick Construction Animation.mp4
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O naela ispravnog rješavanja dispozicije drvene konstrukcije slina su kao i ona navedena za eline konstrukcije
6
10.2.2016.
3
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O temelji – samostalni ploasti ili gredno povezani elementi sustava za temeljenje glavnog nosivog sustava O postavljaju se pojedinano (temeljna stopa) ili linijski kontinuirano (s
temeljnom gredom) u uzdunoj osi graevine ispod glavnih stupova na nain da se samostalno oslanjaju u okolno tlo, a na njih se samostalno (konzolno) oslanjaju glavni stupovi
O temeljne stope postavljaju se kada je tlo vee nosivosti i to na rasteru glavnih stupova, dok se vezne temeljne grede postavljaju u sluaju kada je nosivost tla manja
O temelji se naješe izvode s vijencem za zaštitu od smrzavanja i ukopavaju tako da gornja kota temelja bude do 50 cm ispod kote tla
8
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O glavni stupovi – vertikalno postavljeni elementi glavnog nosivog sustava O postavljaju se u ravnini glavnog nosivog sustava, odnosno u poprenoj osi
graevine na nain da se samostalno (konzolno) oslanjaju na temelj te se veu s rasponskom konstrukcijom
O raster stupova predstavlja osni razmak izmeu dva stupa, a naješe iznosi 3 do 8 metra
O forma stupa ovisi o visini te optereenju koje na njega djeluje
9
10.2.2016.
4
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O glavni stupovi
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O forma stupa ovisi o visini te optereenju koje na njega djeluje O za visine do 8 m i prosjeno optereenje – jednodijelni stup visine poprenog
presjeka od L/20 do L/50 izveden od pravokutnih ili okruglih piljenih ili LLD profila O visine od 10 do 30 m i prosjeno optereenje – dvodijelni stup visine poprenog
presjeka od L/20 do L/50 izveden od pravokutnih ili okruglih LLD profila O za visine do 30 m i znatno vee optereenje – višedijelni stup visine poprenog
presjeka L/20 do L/40 izveden u formi rešetke od pravokutnih piljenih ili LLD profila (pojas rešetke od 12/16 do 18/24 cm, a ispuna rešetke od 12/12 do 18/18 cm pri emu treba biti pod nagibom od 30° do 60°)
11
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O rasponska konstrukcija – horizontalno postavljeni elementi glavnog nosivog sustava O postavljaju se u ravnini glavnog nosivog sustava, odnosno u poprenoj osi
graevine na nain da se veu s glavnim stupom (zglobno ili upeto) O raster rasponskih konstrukcija predstavlja osni razmak izmeu dvije
rasponske konstrukcije, a naješe iznosi 3 do 8 metra O forma rasponske konstrukcije ovisi o rasponu te optereenju koje na nju
djeluje
12
10.2.2016.
5
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O rasponska konstrukcija
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O forma rasponske konstrukcije ovisi o rasponu te optereenju koje na nju djeluje O za raspone do 30 m i prosjeno optereenje – jednodijelna greda okvira visine
poprenog presjeka od L/10 do L/20 izvedena od pravokutnih LLD profila, odnosno LLD nosaa konstantne ili promjenjive visine i sloene geometrije
O za raspone do 40 m i prosjeno te znatno vee optereenje – slobodno oslonjena greda ili greda okvira visine od L/10 do H/15 izvedena u formi rešetke od pravokutnih piljenih ili LLD profila (pojas rešetke od 12/16 do 18/24 cm, a ispuna rešetke od 12/12 do 18/18 cm pri emu treba biti pod nagibom od 30° do 60°)
14
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O podronice – elementi krovne konstrukcije na koje se polae pokrov O postavljaju se paralelno s vijencem graevine, odnosno u uzdunoj osi
graevine, oslonjene na ili upušteno o rasponsku konstrukciju O podronice najblie sljemenu nazivaju se sljemenjae, a one do vijenca
nazivaju se vjenaanice O raster podronica predstavlja meusobni osni razmak izmeu dvije podronice
i ovisi o tipu pokrova, a naješe iznosi od 1 do 2.5 m O forma podronice ovisi o rasponu podronice, tj. razmaku glavnih nosaa
15
10.2.2016.
6
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O forma podronice ovisi o rasponu podronica, tj. razmaku glavnih nosaa O za raspone do 6 m – prosta ili kontinuirana greda visine od L/10 do L/20
izvedena od pravokutnih piljenih ili LLD profila (od 12/16 do 16/22 cm) O za raspone od 7 do 9 m – prosta grada visine od L/8 do L/14 izvedena od od
pravokutnih LLD ili kompozitnih drvenih "I" profila (od 12/16 do 16/22 cm) O za raspone od 8 do 10 m – prosta grada visine od L/8 do L/14 izvedena od od
pravokutnih LLD ili kompozitnih drvenih "I" profila ili pak prosta greda visine od L/8 do L/12 izvedena u formi rešetke s ispunom od pravokutnih piljenih ili LLD profila
16
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O fasadni stupovi – vertikalno postavljeni elementi obujmnih zidova na koje se postavlja fasada O postavljaju se paralelno sa stupovima glavnog nosivog sustava, odnosno u
poprenoj osi graevine na nain da se samostalno (konzolno) oslanjaju na temelj, a konstruktivno se veu (prislanjaju) na vjenanicu (primaju optereenja s fasade, ali ne i s krova)
O raster stupova predstavlja osni razmak izmeu dva stupa i ovisi o tipu fasade, a naješe iznosi 3 do 5 metra, a moe se i postaviti na polovinama raspona glavnih nosaa ili pak uope ne postaviti ako je raster glavnih nosaa do 5 m
O naješe se izvode u formi konzolnog stupa s kliznim osloncem na slobodnom kraju, a nešto rjee bez oslonca
O naješe se izvode od pravokutnih piljenih ili LLD profila dimenzija veih od podronica
17
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O horizontalne uzdune preke – horizontalno postavljeni elementi obujmnih zidova na koje se postavlja fasada O postavljaju se paralelno s vijencem graevine, odnosno u uzdunoj osi
graevine na nain da se veu na glavne i fasadne stupove O raster preki predstavlja meusobni (visinski) osni razmak izmeu dvije preke
i ovisi o tipu fasade, a naješe iznosi od 1 do 2.5 m O naješe se izvode u formi proste grede, a nešto rjee u formi kontinuirane
grede preko dva rasopna O naješe se izvode od pravokutnih piljenih ili LLD profila dimenzija kao i
podronice
18
10.2.2016.
7
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
19
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O pojam stabilizacije
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O pojam stabilizacije
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O pojam stabilizacije
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O pojam stabilizacije
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O horizontalna poprena stabilizacija (HPS) – horizontalno postavljena rešetka koja se postavlja u krovnoj ravnini u rubnim poljima te do maksimalno 6 polja ili na osnom razmaku od 25 m O sastoji se od donjeg i gornjeg pojasa koje ini gornji pojas rasponske
konstrukcije te ispune vlanih ili vlano-tlanih dijagonala nainjenih od punih šipkastih profila ili drvenih profila i vertikalne ispune koju ine podronice
O prenosi horizontalna djelovanja (koja na konstrukciju djeluju u uzdunom smjeru) na vertikalnu uzdunu stabilizaciju
24
10.2.2016.
9
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
25
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O vertikalna uzduna stabilizacija (VUS) – vertikalno postavljena rešetka koja se postavlja u ravnini uzdunih zidova u rubnim poljima te u svakom polju u kojem se nalazi horizontalna poprena stabilizacija O sastoji se od gornjeg i donjeg pojasa kojeg ine glavni stupovi te ispune
vlanih ili vlano-tlanih dijagonala nainjenih od punih šipkastih profila ili drvenih profila i vertikalne ispune koju ini vjenanica
O preuzima reakcije od HPS-a do temelja
26
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
27
10.2.2016.
10
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
28
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O pokrov - obloga konstrukcije krova koja se moe definirati u razliitim oblicima i materijalima O moe se smatrati da je za sve tipove potreban nagib do 10% O naješe se odabire kataloški
O fasada – obloga obujmnih zidova konstrukcije koja se moe definirati u razliitim oblicima i materijalima O naješe se odabire kataloški
29
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
O ovakvi tipovi graevina naješe imaju dvije osi simetrije što omoguava izvjesna pojednostavljenja, prije svega pravilno koncipiran crte je manji ako se u svim projekcijama koristi svojstvo simetrije
O u pravilu, dispozicijski nacrt drvene konstrukcije trebao bi sadravati O pogled na krov s oblogom (1/2) te boni pogled na graevinu (1/2) O pogled na krovnu konstrukciju (1/2) te presjek u duini graevine s osnovom
stupova i temeljima u visini kote poda kao da nema podne ploe (1/2) O tipini popreni presjek kroz graevinu (1/2) i pogled na rubni nosivi sustav
kako bi se prikazali glavni i sekundarni elementi (1/2) O pogled uzdu na graevinu (1/2) te pogled uzdu na konstrukciju graevine
kako bi se prikazali glavni i sekundarni elementi (1/2) O svi elementi crtaju se sa svojim pravim debljinama uz dodatnu liniju osi
elementa (toka-crta linija) O linijske kote trebaju biti u [cm], a visinske u [m] s tonošu do milimetra
30
10.2.2016.
11
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
31
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O tipina betonska konstrukcije naješe se vee za stambene objekte te konstrukcije manjih raspona, ali i za industrijske objekte, trgovake centre te sportske i kulturne dvorane
O betonske konstrukcije mogu biti projektirane za odreenu namjenu ili mogu biti standardizirane (tipizirane)
O prema tipu, betonske konstrukcije mogu biti: O potpuno betonske (glavni nosivi sustav je statiki sustav konzolnih stupova ili
zidova o koje se (u formi okvira) oslanjaju rasponske konstrukcije grede i ploe)
O s AB konstrukcijom stupova te ploa i zidanom ispunom (glavni nosivi sustav je statiki sustav AB okvira koji je ispunjen ziem, a o koje se oslanjaju AB ploe)
32
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O prema tipu, betonske konstrukcije mogu biti: O potpuno betonske
O s AB konstrukcijom stupova te ploa i zidanom ispunom
33
10.2.2016.
12
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O za definiranje dispozicije betonske konstrukcije potrebno je poznavati pojmove: O betonska konstrukcija – betonska graevina formirana od jedne ili više etaa O etaa – parcijalni dio graevine formiran od niza glavnih nosivih sustava
(uzduno ili popreno) O glavni nosivi sustav – sustav formiran od stupova ili zidova koji se nalaze u
poprenoj ili uzdunoj ravnini graevine, a o koje se (u formi okvira) oslanjaju rasponske konstrukcije (grede i ploe)
O serkla – dio glavnog nosivog sustava u formi okvira sastavljenog od stupova i greda koji obujmljuje zidani zid ili otvore u njemu
O meukatna konstrukcija – dio rasponske konstrukcije formiran od ploa koje se oslanjaju na grede ili direktno na stupove ili zidove
O pozicija – dio (element) glavnog nosivog sustava pojedine etae; svi elementi istih statikih karakteristika pojedine etae imaju istu oznaku pozicije
34
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O za definiranje dispozicije betonske konstrukcije potrebno je poznavati pojmove: O sljeme – najviša toka krova graevine, odnosno mjesto prijeloma krovne
ravnine O vijenac – najnia toka krova graevine, odnosno linija gdje se dotiu krov i
rubni zid O raspon graevine – razmak izmeu osi rubnih stupova ili zidova, a proizlazi iz
zadane veliine iste širine O visina graevine – razmak od kote gornjeg ruba konstrukcije poda prizemlja
graevine do kote gornjeg ruba konstrukcije stropa zadnje etae graevine, a proizlazi iz zadane veliine iste visine
35
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O betonska konstrukcija sloeni je prostorni sustav formiran od niza nosivih elemenata i sustava
O prostorni sustav betonske konstrukcije u pravilu se moe rašlaniti u konstruktivne cjeline, koji su ravninske
O takav prostorni sustav analizira se razmatranjem O osnovnih ravninskih sustava
pratei prenošenje optereenja od izvora do temelja
O meusobnih odnosa pojedinih ravninskih sustava i njihovih prostornih meudjelovanja
O svih meudjelovanja elemenata konstrukcije
36
10.2.2016.
13
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O prema uvjetu konstruktivnih (ravninskih) cjelina betonska konstrukcija sastoji se od: O krovne konstrukcije (rasponske konstrukcije sastavljene od greda i ploe ili
ploe samostalno, a moe biti kosa ili ravna) O nosive konstrukcije (vertikalno koncipirane konstrukcije sastavljene od stupova
ili zidova i greda, odnosno okvira) O meukatne konstrukcije (horizontano koncipirane konstrukcije sastavljene od
ploa) O serklaa (sustav stupova i greda u funkciji stabilizacije zidanih zidova)
37
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O prilikom usvajanja dimenzija potrebno je voditi rauna o funkcioniranju korisnika i opreme unutar graevine
O osni razmaci usklauju se sa zahtjevima za gabarite konstrukcije (slobodna visina i širina) te dimenzijama konstruktivnih elemenata
O osni razmaci ne definiraju se nuno u skladu s modularnom koordinacijom (osim za industrijske hale) ime je osigurana sloboda izbora dimenzija i forme graevine
38
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
39
10.2.2016.
14
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O naela ispravnog rješavanja dispozicije betonske konstrukcije slina su kao i ona navedena za eline i drvene konstrukcije
40
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
41
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O temelji – gredno povezani ili samostalni ploasti elementi sustava za temeljenje glavnog nosivog sustava O postavljaju se kontinuirano linijski (temeljne stope s temeljnom gredom) ili
kontinuirano plošno (temeljna ploa) u osima graevine ispod glavnih stupova ili zidova na nain da se samostalno oslanjaju u okolno tlo, a na njih se samostalno (konzolno) oslanjaju glavni stupovi ili zidovi
O temeljne stope s temeljnim gredama postavljaju se kada je tlo vee nosivosti i to na rasteru glavnih stupova ili zidova, dok se temeljne ploe postavljaju u sluaju kada je nosivost tla manja preko cijele površine graevine
O temelji se naješe ukopavaju tako da gornja kota temelja bude do 60 cm ispod kote tla
42
10.2.2016.
15
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O glavni stupovi – vertikalno postavljeni elementi glavnog nosivog sustava O postavljaju se u ravnini glavnog nosivog sustava, odnosno u osi graevine na
nain da se samostalno (konzolno) oslanjaju na temelj te se veu s rasponskom konstrukcijom
O raster stupova predstavlja osni razmak izmeu dva stupa, a ovisi o rasponu meukatne konstrukcije, dok u sluaju ne poklapanja osi stupa i grede koja se na njega naslanja, taj razmak treba ograniiti na 1/4 dimenzije presjeka stupa
O forma stupa ovisi o visini te optereenju koje na njega djeluje
43
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O glavni stupovi
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O forma stupa ovisi o visini te optereenju koje na njega djeluje O stup moe biti pravokutnog (pri emu vrijedi da je h ≤ 4b) ili okruglog poprenog
presjeka O manja dimenzija stupa treba biti minimalno 20 cm (14 cm za predgotovljeni
stup), odnosno 25 cm za stupove u seizmiki aktivnim podrujima O manja dimenzija stupa treba biti vea od 1/10 njegove duljine O duljina stupa treba biti jednaka najmanje zbroju tri vee stranice njegova
presjeka (vrijedi da je l ≥ 3h)
45
10.2.2016.
16
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O glavni zidovi – vertikalno postavljeni elementi glavnog nosivog sustava O postavljaju se u ravnini glavnog nosivog sustava, odnosno u osi graevine na
nain da se samostalno (konzolno) oslanjaju na temelj te se veu s rasponskom konstrukcijom
O raster zidova predstavlja osni razmak izmeu dva zida, a ovisi o rasponu meukatne konstrukcije (do 7m za zidane zidove), dok u sluaju ne poklapanja osi zida i grede koja se na njega naslanja, taj razmak treba ograniiti na 1/4 dimenzije presjeka zida
O forma stupa ovisi o visini te optereenju koje na njega djeluje
46
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O glavni zidovi
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O forma zida ovisi o visini te optereenju koje na njega djeluje O AB zid moe biti pravokutnog poprenog presjeka (pri emu vrijedi da je l ≤ 4b) O manja dimenzija AB zida treba biti minimalno 10 cm (8 cm za predgotovljeni
zid), odnosno 15 cm za zidove u seizmiki aktivnim podrujima O visina AB zida treba biti vea od 1/10 njegove duljine O iako mogu stajati samostalno, preporuljivo je da se zidovi ukruuju (veu) s
drugim zidovima ili gredama okomitima na njihovu ravninu
48
10.2.2016.
17
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA O forma zida ovisi o visini te optereenju koje na njega djeluje
O zidani zid moe biti pravokutnog poprenog presjeka (pri emu vrijedi da je l ≤ 4b), pri emu zidani zid smije bit dug 5 m za debljinu zida 19 cm, 6 m za debljinu 24 cm, 6.5 m za debljinu 29 cm te 7.5 m za debljinu 39 i više
O manja dimenzija AB zida treba biti minimalno 19 cm, odnosno 24 cm za zidove u seizmiki aktivnim podrujima
O visina AB zida treba biti vea od 1/10 njegove duljine, odnosno treba biti manja od 3 m
O maksimalna širina otvora u zidanim zidovima ograniena je seizmikim uvjetima na 2.5 do 3 m
O preporuljivo je da se zidani zidovi ukruuju vertikalnim i horizontalnim serklaima
49
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O rasponska konstrukcija – horizontalno postavljeni elementi glavnog nosivog sustava, u formi greda i ploa ili ploe same O grede se postavljaju u ravnini glavnih stupova ili okomito na ravninu glavnih
zidova (i nose u jednom smjeru), na nain da se veu s glavnim stupom ili zidom (zglobno ili upeto)
O ploe se postavljaju okomito na ravninu glavnih stupova ili zidova (i nose u jednom ili u dva smjera), na nain da se veu s glavnim stupom ili zidom (zglobno ili upeto)
O raster rasponskih konstrukcija predstavlja osni razmak izmeu dvije rasponske konstrukcije, a ovisi o rasponu meukatne konstrukcije
O forma rasponske konstrukcije ovisi o rasponu te optereenju koje na nju djeluje
50
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O rasponska konstrukcija
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O forma rasponske konstrukcije ovisi o rasponu te optereenju koje na nju djeluje O greda moe biti pravokutnog "T", "H", "I" i sanduastog poprenog presjeka
(geometrijski ponekad i promjenjive visine, sa zadebljanjem u sljemenu ili s vutama na podruju leajeva)
O greda se razmatra u formi slobodno ili kontinuirano oslonjenog linijskog nosaa ili nosaa s prepustom (konzolom), iako se realno naješe izvodi (polu)upeto kao dio okvira
52
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
O forma rasponske konstrukcije ovisi o rasponu te optereenju koje na nju djeluje O visina grede treba biti manja od L/2 te vea od L/20, pri emu je preporueni
raspon grede do 10 m
O visina grede ovisi o nultokama momentnog dijagrama pa se preporua za slobodno oslonjenu gredu visina od L/10 do L/12, obostrano upetu gredu visina od L/17 do L/20, za jednostrano upetu gredu visina od L/14 do L/16 te za konzolnu gredu visina od L/18 do L/20
O manja dimenzija grede treba biti minimalno 10 cm (8 cm za predgotovljene grede), odnosno 15 cm za grede u seizmiki aktivnim podrujima, pri emu vrijedi da je širina grede u funkciji visine i iznositi od 2/3h do 1/2h
53
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
O forma rasponske konstrukcije ovisi o rasponu te optereenju koje na nju djeluje O ploa moe biti pravokutnog, šupljeg ili rebrastog poprenog presjeka
(geometrijski ponekad i promjenjive visine, s vutama na podruju leajeva)
O ploa se razmatra u formi slobodno ili kontinuirano oslonjenog plošnog nosaa ili nosaa s prepustom (konzolom), iako se realno naješe izvodi (polu)upeto kao dio okvira, a moe biti nosiva u jednom smjeru ili dva smjera ako je omjer due i manje stranice ploe manji od 2
54
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O forma rasponske konstrukcije ovisi o rasponu te optereenju koje na nju djeluje O visina ploe treba biti manja od L/4 te vea od L/35, pri emu je preporueni
raspon ploe do 7 m (kod polu montanih ploa potrebno postaviti rebro za ukruenje širine 20 cm na L/2 za raspone do 4 m, odnosno na L/3 za raspone iznad 4 m)
O visina ploe ovisi o nultokama momentnog dijagrama pa se preporua visina od L/30 do L/35 pri em je L duljina kraeg raspona, odnosno ne manje od 5 cm za krovne ploe, 7 cm za ploe optereene jednolikim optereenjem, te 12 cm za ploe optereene vozilima, pri emu je preporuljiva debljina od 15 do 20 cm poradi smještanja instalacija
55
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O serklai – vertikalno i horizontalno postavljeni stabilizacijski elementi glavnog nosivog sustava O postavljaju se u ravnini glavnog
nosivog sustava, odnosno u osi graevine na nain da se veu s rasponskom konstrukcijom (vertikalni) ili kontinuirano oslanjaju na zidani zid (horizontalni)
O raster vertikalnih serklaa ovisi o rasteru zidanih zidova, pri emu se vertikalni serklai postavljaju na krajevima zidova (ili svako 5 m ako je zid dui) te na sjecištima dvaju zidova
O raster horizontalnih serklaa ovisi o rasteru vertikalnih serklaa (povezuju sve vertikalne serklae), a postavljanju se i iznad otvora u formi nadvoja
56
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA O forma serklaa ovisi o rasponu te optereenju koje na njih djeluje
O naješe se izvode u formi stupova (vertikalni) i greda (horizontalni), odnosno zatvaraju sustav okvira
O serklai mogu biti pravokutnog poprenog presjeka i to vertikalni naješe dimenzija jednakima debljini zidova ili nešto širi, dok horizontalni dimenzija jednakima debljini zidova i visine od 30 cm do 50 cm
57
10.2.2016.
20
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
O ovakvi tipovi graevina naješe nemaju osi simetrije što onemoguava pojednostavljenje nacrta, stoga pravilno koncipiran crte sadri cjelokupan prikaz graevine u svim projekcijama
O u pravilu, dispozicijski nacrt betonskih konstrukcije trebao bi sadravati O pogled na svih pet fasada graevine O presjek u duini graevine s osnovom stupova ili zidova i temeljima u visini kote
poda kao da nema podne ploe O dovoljan broj presjeka u duini graevine s osnovom stupova ili zidova u visini
kote metar od poda pojedine etae kao da nema podne ploe (grede koje se ne vide prikazuju se crtkano) kako bi se prikazali svi glavni i sekundarni elementi
O dovoljan broj tipinih poprenih i uzdunih presjeka kroz graevinu kako bi se prikazali svi glavni i sekundarni elementi
O svi elementi crtaju se sa svojim pravim debljinama (u presjeku šrafirano), pri emu je potrebno prikazati i njihove prevaljene presjeke (šrafiraju se potpuno zacrnjeno), a oznaavaju se pozicijskim oznakama
O linijske kote trebaju biti u [cm], a visinske u [m] s tonošu do centimetra
58
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA
DISPOZICIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
59
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
IZVEDENIH OD RAZLIITIH GRAEVINSKIH MATERIJALA 60