of 16 /16
STABILNOST KOSINA Klizište 1/ Klizanje kao geološki fenomen: - tektonski procesi - gravitacijske i hidrodinamičke sile 2/ Klizanja nastala djelovanjem ljudi: - iskopi, nasipi, dodatno opterećenje kosina građevinama, promjena vegetacije, promjena režima podzemne vode, natapanje, promjena vodnih tokova Osnovni tipovi klizanja: a) odron, b) rotacijsko klizište, c) plitko rotacijsko klizište, d) rotacijsko klizište na konkavnoj plohi općeg oblika, e) složeno klizište, f) g) translacijsko klizište Vrlo sporo klizanje PUZIŠTE

STABILNOST KOSINA - gf.unmo.bagf.unmo.ba/resources/1/Downloads/Geotehnicko inzenjerstvo... · STABILNOST KOSINA Klizište 1/ Klizanje kao geološki fenomen: - tektonski procesi -

Embed Size (px)

Text of STABILNOST KOSINA - gf.unmo.bagf.unmo.ba/resources/1/Downloads/Geotehnicko inzenjerstvo... ·...

 • STABILNOST KOSINA

  Klizite

  1/ Klizanje kao geoloki fenomen: - tektonski procesi - gravitacijske i hidrodinamike sile

  2/ Klizanja nastala djelovanjem ljudi: - iskopi, nasipi, dodatno optereenje kosina graevinama, promjena vegetacije, promjena reima podzemne vode, natapanje, promjena vodnih tokova

  Osnovni tipovi klizanja: a) odron, b) rotacijsko klizite, c) plitko rotacijsko klizite, d)

  rotacijsko klizite na konkavnoj plohi opeg oblika, e) sloeno klizite, f) g) translacijsko klizite

  Vrlo sporo klizanje PUZITE

 • Osnovni elementi klizita

  Odron stijenske mase ("rockfall")

 • Translacijsko klizanje

 • Blatni tok

 • Puzanje

 • Klizite u Bolu (otok Bra)

  elo klizita

 • Klizite Dugi Rat

  Klizite (puzite) Podstrana

 • RAUN STABILNOSTI KOSINA Metode rauna stabilnosti: - metoda granine ravnotee (tlo idealno kruto plastino) - metoda teorije plastinosti - metoda konanih elemenata (MKE), metoda konanih razlika METODA GRANINE RAVNOTEE: Odreenje FAKTORA SIGURNOSTI : vrstoa tla na smicanje FS = ------------------------------------------------------------- posmino naprezanje na odabranoj plohi sloma

  = fsF

  +=

  ='tg''cF nfs za drenirane uvjete

  SILE KOJE DJELUJU NA KLIZNO TIJELO: - teina kliznog tijela (W) - optereenja na kosini (F)

  - porni tlak (U): - kao posljedica razine vode i strujanja - kao posljedica optereenja na kosini

  U

  W

  F

  S

  RPV

  Raunom stabilnosti kosine rjeavamo problem ravnotee promatranog kliznog tijela.

 • PROBLEM:

  U ravnini imamo tri uvjeta ravnotee:

  X = 0; Y = 0; M =0,

  a za npr. homogenu kosinu 4 nepoznate veliine:

  1/ smjer normalnih naprezanja () 2/ veliinu normalnih naprezanja (N) 3/ smjer djelovanja posminih naprezanja () 4/ veliina faktora sigurnosti (FS)

  JEDINSTVENO RJEENJE NIJE MOGUE ZA METODU GRANINIH STANJA BEZ

  UVOENJA NEKE PRETPOSTAVKE (pretpostavlja se poloaj, smjer, vrijednost neke

  veliine).

 • BESKONANA KOSINA U PIJESKU Ravna klizna ploha, bez utjecaja podzemne vode.

  klizna ploha

  Beskonana kosina u pijesku (analiza sila na lameli izdvojenoj iz kliznog tijela)

  Pretpostavka: E1 = E2

  N = W cos = a d cos

  T= W sin = a d sin

  =

  =

  cosaN

  n d cos2

  =

  cosaT = d sin cos (stvarno posmino naprezanje)

  f = n tg (posmina vrstoa)

  = fFs

  =

  =tgtg

  cossindtgcosdFs

  2

  Kosina moe imati najvei nagib onda kada je FS=1 (granino stanje, stanje sloma), iz toga

  slijedi:

  tg = tg

 • Utjecaj vode na trenje izmeu estica pijeska:

 • METODA BISHOPA ( analitiki postupak metode lamela za cilindrine klizne plohe)

  Ri

  i

  N

  N

  T

  T

  W1W1

  W2 W2

  ob

  l

  Ei

  E-Ei i-1

  Ei-1

  u

  x

  y

  0V =

  ( ) ++=++ sinTcosluNyWW w21 (1)

  Ss F'tgN

  Fl'cT += (2)

  +

  ++=

  sinF

  'tgcos

  sinF

  l'cluyWWN

  s

  sw21

  (3)

  (2) (3) cos

  bl

  = (4)

  ([ ) ]

  +++=m1'tgbuyWWb'c

  F1T w21s

  (5)

  sF'tgsincosm += (6)

  Iz uvjeta ravnotee momenata oko o:

  iii

  ii

  sinWRTR = (7)

 • ( )[ ]

  ( ) ii2i1i

  iiwiiii2i1ii

  is sinWW

  m1'tgbuyWWb'c

  F+

  +++= (8)

  PRETPOSTAVKA: 0y =

  ( )[ ]

  ( ) ii2i1i

  iiwiii2i1ii

  is sinWW

  m1'tgbuWWb'c

  F+

  ++=

  Proraun se vri iterativno.

  Odreivanje teine lamele u Bishop-ovoj metodi za razne odnose razine podzemne vode, te

  povrinskog optereenja:

  Proraun teine lamele (G) u Bishop-ovoj metodi za:

  a) lamela iznad razine podzemne vode (GW)

  b) lamela presijeca razinu podzemne vode

  c) lamela ispod razine podzemne vode

  P i q su povrinska optereenja.

 • Potrebno je izvriti proraun na nizu pretpostavljenih kliznih ploha.

  Primjer:

  Trai se klizna ploha sa najmanjim faktorom sigurnosti (kritina klizna ploha):

 • Prema HRN EN 1997-1:2009 za proraun koristiti parcijalne faktore sigurnosti za optereenje (A), materijal (M) i otpor (R).

  Proraun izvriti s projektnim (proraunskim) parametrima cd i d za drenirane uvjete:

  'c

  kd

  cc

  =

  'tg

  kd

  tgtg

  =

  ili za nedrenirane uvjete:

  u

  kd

  c

  uu

  cc

  =

  a uvjet stabilnosti izraen "tradicionalnim" faktorom sigurnosti:

  0.1F ds

  =

 • METODE STABILIZACIJE KLIZITA

  NAJEI UZROCI POJAVE KLIZITA:

  - poveanje nagiba kosine

  - promjena razine podzemne vode

  - smanjenje vrstoe materijala u kosini

  - porast aktivnih sila dodatnim optereenjem

  ZA SMIRENJE NASTALOG KLIZITA PRIMJENJUJU SE MJERE:

  A/ Smanjenje posminih naprezanja u kosini:

  - povoljnim skretanjem strujnog tlaka pomou dreniranja (kopani ili bueni drenovi)

  - snienjem razine podzemne vode u kosini

  - rastereenje gornjeg, aktivnog dijela klizita

  - optereenje donjeg, pasivnog dijela klizita

  - (potpornim konstrukcijama)

  - (ugradnjom pilota velikog promjera)

  B/ Poveanje vrstoe materijala u zoni klizita:

  - optereenje donjeg, pasivnog dijela klizita

  - poveanje efektivnih naprezanja

  - posebni postupci (injektiranje, elektrokemijski postupci, termiki postupci i sl.)

  BESKONANA KOSINA U PIJESKU