Click here to load reader

2006 m. ruduo - European ... ruduo 2003 ruduo 2004 pavasaris 2004 ruduo 2005 pavasaris 2005 ruduo 2006 pavasaris 2006 ruduo Procentas manan č i ų, kad bus geresni Gyvenimas bendrai

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2006 m. ruduo - European ... ruduo 2003 ruduo 2004 pavasaris 2004 ruduo 2005 pavasaris 2005 ruduo...

 • EUROBAROMETRAS 66 VISUOMENĖS NUOMONĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

  2006 m. ruduo

  ŠALIES ATASKAITA

  LIETUVA

  S ta

  nd ar

  tin is

  E ur

  ob ar

  om et

  ra s

  66 /

  R ud

  uo 2

  00 6

  – TN

  S O

  pi ni

  on &

  S oc

  ia l

  Šį tyrimą užsakė ir koordinavo Spaudos ir komunikacijos generalinis direktoratas Ši ataskaita buvo parengta Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje Šis dokumentas neatspindi Europos Komisijos požiūrio Jame pateiktos autoriaus interpretacijos ir nuomonės.

  Standartinis Eurobarometras Europos Komisija

 • 2

  Tyrimas Lietuvoje atliktas TNS Gallup Ataskaitą parengė Dr. Mindaugas Degutis

  Įvadas............................................................................................................. 3

  1. Lietuva Europos Sąjungoje .................................................................... 4

  1.1. Pasitenkinimas įvairiomis gyvenimo sritimis .................................................... 6 1.2. Pasitikėjimas institucijomis................................................................................ 13 1.3. Narystės Europos Sąjungoje nauda ................................................................ 15 1.4. Svarbiausios problemos .................................................................................... 18 1.5. Europos Sąjungos poveikis įvairioms gyvenimo sritims............................... 20

  2. Ekonomika ir darbo rinka...................................................................... 22

  2.1. Globalizacija ........................................................................................................ 22 2.2. Europos ekonomika ........................................................................................... 23 2.3. Šalies situacijos įvairiose srityse vertinimas .................................................. 24

  3. Europos politinė sąjunga ...................................................................... 27

  3.1. Sprendimų priėmimo lygmenys........................................................................ 27 3.2. Europos Sąjungos politikos principai .............................................................. 28 3.3. Europos Sąjungos veiklos prioritetai ............................................................... 30 3.4. Europos Sąjungos konstitucija ......................................................................... 32 3.5. Europos Sąjungos pasiekimai .......................................................................... 34

  4. Europos Sąjungos plėtra ...................................................................... 35

  5. Europos piliečių vertybės ..................................................................... 40

  6. Tapatumas su savo šalimi bei Europa ............................................... 45

  Priedas Nr. 1. Techninė informacija........................................................ 46

  Priedas Nr. 2. Klausimynas ...................................................................... 49

 • 3

  Įvadas 2006 m. rudenį visose 25 Europos Sąjungos valstybėse narėse vykdytas standartinis Eurobarometro tyrimas. Ši ataskaita yra skirta pagrindiniams studijos rezultatams apžvelgti. Ataskaitoje yra analizuojami Lietuvos gyventojų atsakymai į pagrindinius tyrimo klausimus, taip pat šie atsakymai lyginami su visų 25 Europos Sąjungos narių atsakymų vidurkiais. Be to, ataskaitoje, ten, kur tai daryti prasminga, yra pateikiami palyginimai su ankstesniųjų tyrimų duomenimis bei analizuojami apklausos rezultatai įvairiose socialinėse ir demografinėse respondentų grupėse. Tyrimo metu visoje Lietuvoje buvo apklausta 1000 respondentų, kuriems yra 15 ir daugiau metų. Respondentų atranka buvo vykdoma taikant atsitiktinės – tikimybinės atrankos metodą ir reprezentuoja visos Lietuvos gyventojų nuomonę. Apklausa buvo vykdoma personalinio interviu būdu respondento namuose naudojant CAPI (Computer Assisted Personal Interviews) sistemą. Apklausa vykdyta nuo 2006 m. rugsėjo 6 d. iki spalio 2 d. Tyrimo klausimynas ir techninė informacija apie tyrimą pridedami kaip šios ataskaitos priedai.

 • 4

  1. Lietuva Europos Sąjungoje Per pastarąjį pusmetį Lietuvoje įvyko nemažai įvykių, veikusių Lietuvos gyventojų nuomonę bei požiūrį į Europos Sąjungą. Ko gero būtų galima iš jų išskirti tris svarbiausiuosius – Europos Komisijos sprendimas neleisti Lietuvai nuo 2007 m. įsivesti euro, nuo liepos mėnesio sumažintas gyventojų pajamų mokestis bei skandalų palydėta vyriausybės kaita. Ar tik nebus pirmasis iš šių įvykių tikroji padidėjusio palankumo Europos Sąjungai priežastis? Europos Komisija, neleidusi pakeisti lito visuomenės nelauktuoju euru, nusipelnė lietuvių simpatijų ir palankumas ES pasiekė beveik visų laikų buvusias aukštumas. Tačiau tuo pačiu, šis sprendimas atrišo diskusijų apie infliacijos grėsmes maišą. Sumažėjęs pajamų mokestis papildė beveik kiekvieno dirbančiojo kišenę, svarstomas 2007 m. nacionalinis biudžetas atrodo taip pat yra orientuotas į gyventojų perkamosios galios didinimą. O štai ekspertai, kaip susitarę, skambina infliacijos pavojaus varpais. Tiesa, Lietuvos gyventojų šie perspėjimai atrodo dar nepasiekė. Tokie patenkinti savo dabartiniu gyvenimu lietuviai dar niekada nebuvo. Per penkerius metus pasitenkinimas gyvenimu padidėjo daugiau nei 20 procentinių punktų. O ir optimizmo dėl ateities turime daugiau nei dauguma ES gyventojų. Tad ką gi reiškia šiame kontekste eilinis (ar neeilinis) skandalas dėl Seimo ar vyriausybės nario, politinės partijos vadovo, saugumo tarnautojo ar pilkojo kardinolo neva formuojančio visą valstybės politiką. Šių skandalų netrūksta jau ne vieneri metai, tad net ir vyriausybės ar kitų institucijų pasitikėjimo reitingų jie nebeveikia. Tiesa, pasitikėjimas vyriausybe per pastarąjį pusmetį net šiek tiek padidėjo. Galbūt naujasis premjeras sugebės užsitarnauti simpatijas ne tik sau, bet ir visai institucijai. Juolab, kad su naryste Europos Sąjungoje susijusių darbų ir sprendimų laukia labai daug. Ar pavyks ES paramą, kurios dydžiu visi sutartinai taip džiaugiasi, paskirstyti efektyviai ir, svarbiausia, skaidriai? Ar pasiseks laiku ir be problemų prisijungti prie Šengeno sutarties? Gal nebeturėdami sienos su kaimynais, Lietuvos gyventojai, galų gale, pasijus tikrais europiečiais. Nors turbūt tai atsitiks tik tada, kai gyvenimo lygis Lietuvoje bus toks, kaip ir Airijoje, kur dešimtys tūkstančių, neradusiųjų laimės Lietuvoje, šiuo metu traukia. Emigracija padėjo Lietuvai išspręsti nedarbo problemą, bet ar nestabdoma ji neatsigręš bumerangu: nutautėjimas visada buvo viena iš pagrindinių su ES susijusių Lietuvos gyventojų baimių. Galų gale, ar Europos Sąjunga parems Lietuvą sprendžiant energetikos ir santykių su Rusija klausimus? Palikti vieni, Lietuvos

 • 5

  gyventojai tikrai neims labiau tapatintis su Europa. Nuo šių klausimų sprendimo ateityje didžia dalimi priklausys Lietuvos gyventojų požiūris ne tik į Lietuvos vyriausybę, bet ir į Europos Sąjungą.

 • 6

  1.1. Pasitenkinimas įvairiomis gyvenimo sritimis Palyginti su 2006 m. pavasariu, Lietuvos gyventojai tapo dar didesni optimistai vertindami įvairias šalies ir asmenines perspektyvas. Net 6 procentiniais punktais (toliau p.p.) iki 43 procentų padaugėjo manančiųjų, kad jų gyvenimas per artimiausius 12 mėnesių bus geresnis. Tiek pat išaugo (iki 37 procentų) ir manančiųjų, kad Lietuvos ekonominė padėtis bus geresnė. 5 p.p. padaugėjo galvojančiųjų, kad jų šeimos finansinė padėtis bus geresnė ir net 9 p.p. – kad įsidarbinimo galimybės bus geresnės. Visais šiais požiūriais Lietuvos gyventojai yra kur kas didesni optimistai nei vidutinis ES pilietis (žr. 1 lentelę). Šie Lietuvos optimizmo rodikliai yra patys didžiausi per visą Eurobarometro tyrimo Lietuvoje istoriją. Palyginamas dydis buvo pasiektas tik 2004 m. po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą (žr. 1 diagramą), tačiau ir tada optimizmo buvo šiek tiek mažiau. Neabejotina, kad tokioms Lietuvos gyventojų nuostatoms įtakos turi tiek palanki šalies ekonominė situacija, kurios rezultatus, matyt, pajuto ir didelė visuomenės dalis, tiek ir reikšminga ES parama šalies plėtrai, suteikianti optimizmo ateičiai.

 • 7

  1 lentelė. Nuomonė apie artimiausius 12 mėnesių.

  2006

  ruduo

  2006

  pavasaris

  2006

  ruduo

  2006

  pavasaris

  2006

  ruduo

  2006

  pavasaris

  2006

  ruduo

  2006

  pavasaris

  Jūsų gyvenimą bendrai

  Geresni Blogesni Tokie patys N/N

  Lietuva 43% 37% 12% 13% 42% 46% 3% 3%

  ES - 25 34% 35% 12% 12% 51% 51% 3% 3%

  Ekonominę padėtį Lietuvoje

  Geresni Blogesni Tokie patys N/N

  Lietuva 37% 31% 16% 22% 42% 38% 5% 8%

  ES - 25 20% 21% 35% 35% 40% 38% 5% 5%

  Jūsų šeimos finansinę padėtį

  Geresni Blogesni Tokie patys N/N

  Lietuva 39% 34% 11% 14% 48% 47% 2% 5%

  ES - 25 24% 25% 19% 19% 55% 54% 2% 2%

  Įsidarbinimo galimybes Lietuvoje

  Geresni Blogesni Tokie patys N/N

  Lietuva 53% 44% 9% 14% 30% 32% 8% 9%

  ES - 25 23% 21% 34% 38% 38% 3

Search related