of 45 /45
Računarske telekomunikac ije Oracle Comunications: Unified Communications Suite

Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Embed Size (px)

Text of Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

PowerPoint Presentation

Raunarske telekomunikacijeOracle Comunications:Unified Communications Suite

ETVRT VEKAOBLIKUJEMOBUDUNOST

Hvala!

[email protected]

https://rs.linkedin.com/in/ivanarsenijevic

etvrt veka oblikujemo budunost

Raunari i telekomunikacije

etvrt veka oblikujemo budunost

Brisanje granica

Zahtevinovi model organizacije firmeponuda usluga iz novih oblasti

etvrt veka oblikujemo budunost

Proli modelNamenski hardver crna kutija.

Zatvoren protokol, zatvoren softverSkupoKorisnik sam malo ta moe da izmeni

etvrt veka oblikujemo budunost

Sadanji modelPristupaan hardver, slobodan operativni sistem, namenski softver.

Otvoreni protokoli, zatvoren softverJeftinijeFleksibilno ali zahtevno po korisnika (administracija HW i OS)

etvrt veka oblikujemo budunost

Budui modelPristupaan hardver, proizvoljan operativni sistem, aplikativni server, namenske aplikacije.

Otvoreni protokoli, zatvoren ali fleksibilan softverSrednje skupoFleksibilno i jednostavno po korisnika (administracija aplikativnog servera)

etvrt veka oblikujemo budunost

Rezultat

Broj, raznovrsnost i meusobna povezanost korisnika, servisa i podatakaBrzina uvoenja novih servisa

etvrt veka oblikujemo budunost

Poslovni sluaj: pruaoci telekomunikacionih usluga (Telco)

etvrt veka oblikujemo budunost

Ustaljeni model

Najvea margina prihoda potie od naplativih servisa

etvrt veka oblikujemo budunost

OTT menjaju stanje

Cilj OTT-a je da telekomunikacionu kompaniju svede na pruaoca veze sa Internetom

etvrt veka oblikujemo budunost

Odgovor na OTT

Trenutni odgovor je u proirenju ponude privlaenju nove populacije korisnika

etvrt veka oblikujemo budunost

Pravo reenjePreduzete mere ne otklanjaju uticaj OTT-a

Pravo reenje:ponuditi servise sline OTT kroz tehniki naprednije reenje koje koristi bazu postojeih korisnikastei platformu za brz razvoj sopstvenih aplikacija

etvrt veka oblikujemo budunost

Poslovni sluaj: srednje i velike firme i ustanove (Enterprise)

etvrt veka oblikujemo budunost

Potreba za objedinjenouKriterijumi:vrste uesnika u komunikaciji (korisniki nalozi)vrste poruka (e-mail, AV pozivi, kalendari, )vrste HW i OS (BYOD, )

Ali i:kroz kanale poslovnih procesa (nabavke, naplate, magacinsko stanje, )

etvrt veka oblikujemo budunost

Konsolidacija komunikacijaSW: Unified Communications Suiterazliiti naini komunikacije (e-mail, kalendari, chat, adresar...) na jednom mestu. Zamena za Microsoft Exchange uz dodatne funkcionalnosti

SW: WebRTC Session ControllerAV pozivi. Platforma za razvoj aplikacija

HW: E-SBC Acme Packet 1100to manji hardver za to vie korisnika i servisa

etvrt veka oblikujemo budunost

Konsolidacija u procesimaNa vrhu CGBU ponude: BSS/OSSBusiness/Operation Support Systemsnabavka, naplata, magacinsko stanje, ...

Podrka za standardne komunikacione protokole iz domena raunara i telekomunikacija (SMTP, SIP, Diameter, ...)

zasebna tematika

etvrt veka oblikujemo budunost

Promena poslovnog modela

etvrt veka oblikujemo budunost

Tradicionalni modelod ~1.000 do ~10.000 zaposlenihneosetljivost na trine promeneutvrena unutranja hijerarhijatenja ka zadravanju postojeeg stanja

Prednost: trina zastupljenostNedostatak: nemogunost uvoenja novih servisa

etvrt veka oblikujemo budunost

Start-up modelod ~10 do ~1.000 zaposlenihosnovana jer vide priliku u trinim promenamaslaba unutranja hijerarhija, ad-hoctenja ka inovacijama i riziku

Prednost: fleksibilnost u uvoenju novih servisaNedostatak: niska poetna pozicija

etvrt veka oblikujemo budunost

TendencijeStarije generacije tee tradicionalnom modelu, mlae generacije start-up modelu

Nekadanji odgovori na konkurenciju ne pomau protiv start-up firmi

Firme koje odravaju tradicionalnog modela - nestaju

etvrt veka oblikujemo budunost

PrilagoavanjeFirme sa tradicionalnim modelom:

da bi uhvatile korak, moraju prihvatiti novi modelda bi uvele nove servise, moraju poveati ulaganja

Reformu treba paljivo isplanirati. Ideje e dati mlae generacije meu zaposlenima

primer uspenog preobraaja: Oracle

etvrt veka oblikujemo budunost

Jo izazovaNaglaena tenja ka osnivanju sopstvenih start-up firmi, vie nego ikad

Zaposleni svih nivoa naputaju stabilna radna mesta kako bi se bavili svojom vizijom

Pogaa oba modela organizovanja firmi

etvrt veka oblikujemo budunost

Oracle CGBU (Communications Global Business Unit)

etvrt veka oblikujemo budunost

Global Business UnitsKriza prijema profesionalnog kadra

Usvajanje start-up modela

Zasebni GBU po poslovnim vertikalama

etvrt veka oblikujemo budunost

Osobine GBUdrave u dravi

pozitivne osobine start-up firmi

tradicionalni Oracle je zaleina svakom GBU

etvrt veka oblikujemo budunost

Oracle CGBUod 128.000 zaposlenih u CGBU je 200

oko 30 proizvoda, organizovanih kao Middleware

usmerenost na Telco proirena i na Enterprise

trini lider u vie specijalizovanih oblasti

etvrt veka oblikujemo budunost

Princip radaU svetu ima oko 400 telekomunikacionih firmi

upoznati njihove izazove i osmisliti reenje

izgraditi platformu za pravljenje softverskih paketaConverged Application Server

ponuditi softverske pakete i platformu korisnicimaza sopstveni razvoj servisa

etvrt veka oblikujemo budunost

WebRTC standard za budunost

etvrt veka oblikujemo budunost

Stari modelCentralizovani server

etvrt veka oblikujemo budunost

Novi modelRazmena izmeu uesnika

etvrt veka oblikujemo budunost

WebRTCAPI za neposrednu razmenu podataka izmeu krajnjih korisnika (Peer-to-Peer) Web aplikacija

Bez instalacije softvera, samo pretraiva (browser)

Definie razmenu podataka ali ne i upravljanje tom razmenom (signalizaciju)

etvrt veka oblikujemo budunost

OsobineDefinie kanale za prenos (audio, video, data)

Obavezna enkripcija i za podatke i za signalizaciju

Dozvoljena izmena podataka (media transcoding)

WebRTC nije proizvod niti poslovna idejaon omoguuje dodavanje novih ideja

etvrt veka oblikujemo budunost

ImplementacijaRadi: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge

Crne ovce: internet Explorer, Safari

Gotove API biblioteke za razne programske jezikeNode.js + PeerJS = servis podignut za 5 minuta

etvrt veka oblikujemo budunost

Smena generacijaDosadanje primene su A/V pozivi

Prihvatanje WebRTC kao dopune postojeim proizvodima

Predstoje zanimljive primene u novim oblastima

etvrt veka oblikujemo budunost

Reenja iz CGBU

etvrt veka oblikujemo budunost

Primena budueg modela

Converged Application ServerWeblogic Server + SIP servlet containerAplikacije pisane u jeziku Java

etvrt veka oblikujemo budunost

Portfolio

etvrt veka oblikujemo budunost

Service Delivery Platform

http://www.oracle.com/technetwork/tutorials/tutorial-1692687.pdf

etvrt veka oblikujemo budunost

Unified Communications Suite

https://wikis.oracle.com/display/CommSuite/Home

etvrt veka oblikujemo budunost

Probajte samiPoslednja verzija

http://ucscollab.ucsdemo.com/demos/

etvrt veka oblikujemo budunost

InteroperabilnostUCS + WSC + SBC

etvrt veka oblikujemo budunost

Poslovni sluajUCS + WSC + SBC

Praktian primer:https://www.youtube.com/watch?v=nHEXz6lcYnY

etvrt veka oblikujemo budunost

Interoperabilnost (2)Nove funkcije Webmail komponente (Convergence)

OAM: jedinstvena prijava na sisteme (single sing-on)OOITS: prikaz dokumenata bez otvaranja (preview)

etvrt veka oblikujemo budunost

Hvala!

[email protected]

https://rs.linkedin.com/in/ivanarsenijevic

etvrt veka oblikujemo budunost