of 19 /19
Mobilne telekomunikacije ETCS 6 Studijski program: Elektronika i telekomunikacije (semstar: 5) Mobilne telekomunikacije

Mobilne telekomunikacije

 • Author
  roz

 • View
  154

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mobilne telekomunikacije. Mobilne telekomunikacije. ETCS 6. Studijski program: Elektronika i telekomunikacije (semstar: 5). Mobilne telekomunikacije. PREDAVAČ. Dr Slavica Marinković Kabinet 201,205 [email protected] Mobilne telekomunikacije. Asistent. Amela Zeković - PowerPoint PPT Presentation

Text of Mobilne telekomunikacije

 • Mobilne telekomunikacije

  ETCS 6Studijski program:Elektronika i telekomunikacije (semstar: 5)Mobilne telekomunikacije

 • PREDAVA Dr Slavica MarinkoviKabinet 201,205

  [email protected]

  Mobilne telekomunikacije

 • Amela Zekovikabinet: [email protected] AsistentMobilne telekomunikacije

 • ZADATAK NASTAVEUpoznavanje sa osnovnim idejama i principima u digitalnim telekomunikacijama sa naglaskom na tehnikama primenjenim u mobilnim telekomunikacijama. Mobilne telekomunikacije

 • Telekomunikacioni kanali i njihove karakteristike, modeli telekomunikacionih kanala

  PROGRAMMobilne telekomunikacije

 • PROGRAM2. Principi elijskih mrea

  Mobilne telekomunikacije

 • PROGRAM3. Kodovanje govoraMobilne telekomunikacije

 • PROGRAM4. Modulacije i demodulacijeMobilne telekomunikacije

 • PROGRAM5. Tehnike za poboljanje kvaliteta primljenog signala: ekvalizacija diversiti i zatitno kodovanje.Mobilne telekomunikacije

 • PROGRAM6. Tehnike viestrukog pristupaMobilne telekomunikacije

 • PROGRAM7. GSM

  Mobilne telekomunikacije

 • Evolucija 2G 3GMobile Wireless TechnologiesHSCSD High Speed Circuit Switched DataEDGE Enhanced Data Rate for GSM EvolutionGPRS General Packet Radio ServiceUMTS Universal Mobile Telecommunication ServiceTechnology Type Throughput Investment Std. Availability GSM data Circuit 9.6 kbits/s Low HSCSD Circuit 56 kbits/s Medium 1999-2000 GPRS Packet 150 kbits/s Medium 2000-2001 EDGE Packet 380 kbits/s Medium 2000-2001 UMTS Packet 2 Mbits/s High (radio) 2002

 • LITERATURAWireless Communications, Principles and Practice, Theodore S. Rappaport, Prentice Hall PTR, 2002.Principi telekomunikacija, Miroslav Duki, Akademska misao, 2008.

  Mobilne telekomunikacije

 • Fond asova 60 (30+15+15)Predavanja + auditorne vebe 3 asa Laboratorijske vebe 2 asaMobilne telekomunikacije

 • ISPITProvera znanja Ispit i kolokvijumi se polau pismeno. Formiranje oceneLaboratorijske vebe: 10 (obavezno prisustvo na 4 laboratorijske vebe)Aktivnost u toku predavanja: 10 Kolokvijum (2 kolokvijuma): 50 (2x25)Pismeni ispit: 30 OCENA:51 do 60= 6, 61 do 70= 7,71 do 80 = 881 do 90 = 9,91 i vie = 10Mobilne telekomunikacije

 • 1. Ako klaster sadri 100 kanala i koristi se faktor ponovnog korienja frekvencija N=4 , tada svaka elia sadri kanala: a) 4 b)12.5 c)25

  2. Koja od sledeih modulacija obezbeuje etiri bita po simbolu:QPSK b) 8-PSK C) 16 QAM

  3. Ako je na ulzu mobilnog telekomunikacionog sistema odnos signal-um 20 dB ako je je irina frekvencijskog opsega koju zuzima signal 30 kHz kolika je priblino maksimalna teoretska brzina prenosa koja se moe ostvariti:200 kbps b)400 kbps c)100 kbps

  4. Ako je duina kodne rei n=3 i sve kodne rei ovog koda su (000 100 010 001). Ovaj kod jelinearan b) ciklian c)nelinearan

  5. GSM koristi sledeu metodu viestrukog pristupaa) samo TDMA b) samo FDMA c) FDMA/TDMA d)Samo CDMAMobilne telekomunikacijeIspit se sastoji od 6 test pitanja. Taan odgovor na test pitanje nosi 5 bodova, bez odgovora 0 bodova, netaan odgovor -2 boda. Tipina ispitna pitanja

 • 1. Ako binarna poruka sa binarnim protokom Rb=100 kbps modulie RF nosilac koristei BPSK modulaciju:a) Nai kakava treba da bude standardna devijacija kanjenja kanala da se kanal ponaao kao kanal sa ravnim fedingom.b) Ako je uestanost nosioca 5.8 GHz koliki je koherentni vremenski interval podrazumevajui brzinu vozila od 13 m/s. Da li se kanal ponaa kao kanal sa sporim ili brzim fedingom. U toku trajanja koliko bita se moe smatrati da se uticaj kanala ne menja?

  2. Za N=7 , verovatnou blokiranja poziva 1% , prosenu duinu trajanja poziva od 2 minuta, i prosean broj poziva od 1 poziv po satu nai gubitak u broju korisnika kod sistema sa 57 kanala kada se omnidirekcione antene zamene usmerenim antenama sa uglom zraenja od 60 stepeni. Podrazumevati da se koristi sistem bez stavljanja poziva u red za ekanje ( korisniku se ili odmah dodeljuje kanal ako ima raspoloivih kanala ili se poziv blokira). Mobilne telekomunikacijeTaan i potpun odgovor na pitanja i zadatke nosi 5 bodova. Primer: tipina pitanja sa kolvijuma

 • LABORATORIJSKE VEBE

 • Upoznavanje sa Matlab-om (1)Osnovne raspodele verovatnoe u telekomunikacijama (1)Furijeova analiza (2)Osnove digitalnih modulacija (1)Krijerijumi za izbor modulacionog postupka (2)Zatitno kodovanje (1)Kvantizacija (1)Teorija i primene Spreading sekvenci (1)LABORATORIJSKE VEBEMobilne telekomunikacije