Transcript
Page 1: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

BUDUĆNOST Računarske telekomunikacije

Oracle Comunications:Unified Communications Suite

Page 2: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Hvala!

[email protected]

https://rs.linkedin.com/in/ivanarsenijevic

Page 3: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Računari i telekomunikacije

Page 4: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Brisanje granica

Zahtevi• novi model organizacije firme• ponuda usluga iz novih oblasti

Page 5: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Prošli model

Namenski hardver – crna kutija.

• Zatvoren protokol, zatvoren softver• Skupo• Korisnik sam malo šta može da izmeni

Page 6: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Sadašnji model

Pristupačan hardver, slobodan operativni sistem, namenski softver.

• Otvoreni protokoli, zatvoren softver• Jeftinije• Fleksibilno ali zahtevno po korisnika (administracija

HW i OS)

Page 7: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Budući model

Pristupačan hardver, proizvoljan operativni sistem, aplikativni server, namenske aplikacije.

• Otvoreni protokoli, zatvoren ali fleksibilan softver• Srednje skupo• Fleksibilno i jednostavno po korisnika (administracija

aplikativnog servera)

Page 8: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Rezultat

• Broj, raznovrsnost i međusobna povezanost korisnika, servisa i podataka

• Brzina uvođenja novih servisa

Page 9: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Poslovni slučaj: pružaoci telekomunikacionih usluga (Telco)

Page 10: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Ustaljeni model

• Najveća margina prihoda potiče od naplativih servisa

Page 11: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

OTT menjaju stanje

• Cilj OTT-a je da telekomunikacionu kompaniju svede na pružaoca veze sa Internetom

Page 12: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Odgovor na OTT

• Trenutni odgovor je u proširenju ponude – privlačenju nove populacije korisnika

Page 13: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Pravo rešenje

Preduzete mere ne otklanjaju uticaj OTT-a

Pravo rešenje:• ponuditi servise slične OTT kroz tehnički naprednije

rešenje koje koristi bazu postojećih korisnika• steći platformu za brz razvoj sopstvenih aplikacija

Page 14: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Poslovni slučaj: srednje i velike firme i ustanove (Enterprise)

Page 15: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Potreba za objedinjenošćuKriterijumi:• vrste učesnika u komunikaciji (korisnički nalozi)• vrste poruka (e-mail, AV pozivi, kalendari, …)• vrste HW i OS (BYOD, …)

Ali i:• kroz kanale poslovnih procesa (nabavke, naplate,

magacinsko stanje, …)

Page 16: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Konsolidacija komunikacija• SW: Unified Communications Suite

različiti načini komunikacije (e-mail, kalendari, chat, adresar...) na jednom mestu. Zamena za Microsoft Exchange uz dodatne funkcionalnosti

• SW: WebRTC Session ControllerAV pozivi. Platforma za razvoj aplikacija

• HW: E-SBC „Acme Packet 1100“što manji hardver za što više korisnika i servisa

Page 17: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Konsolidacija u procesima• Na vrhu CGBU ponude: BSS/OSS

Business/Operation Support Systemsnabavka, naplata, magacinsko stanje, ...

• Podrška za standardne komunikacione protokole iz domena računara i telekomunikacija (SMTP, SIP, Diameter, ...)

• zasebna tematika

Page 18: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Promena poslovnog modela

Page 19: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Tradicionalni model

• od ~1.000 do ~10.000 zaposlenih• neosetljivost na tržišne promene• utvrđena unutrašnja hijerarhija• težnja ka zadržavanju postojećeg stanja

Prednost: tržišna zastupljenostNedostatak: nemogućnost uvođenja novih servisa

Page 20: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Start-up model

• od ~10 do ~1.000 zaposlenih• osnovana jer vide priliku u tržišnim promenama• slaba unutrašnja hijerarhija, ad-hoc• težnja ka inovacijama i riziku

Prednost: fleksibilnost u uvođenju novih servisaNedostatak: niska početna pozicija

Page 21: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Tendencije

• Starije generacije teže tradicionalnom modelu, mlađe generacije start-up modelu

• Nekadašnji odgovori na konkurenciju ne pomažu protiv start-up firmi

• Firme koje održavaju tradicionalnog modela - nestaju

Page 22: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Prilagođavanje

Firme sa tradicionalnim modelom:

• da bi uhvatile korak, moraju prihvatiti novi model• da bi uvele nove servise, moraju povećati ulaganja

Reformu treba pažljivo isplanirati. Ideje će dati mlađe generacije među zaposlenima

• primer uspešnog preobražaja: Oracle

Page 23: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Još izazova

• Naglašena težnja ka osnivanju sopstvenih start-up firmi, više nego ikad

• Zaposleni svih nivoa napuštaju stabilna radna mesta kako bi se bavili svojom vizijom

• Pogađa oba modela organizovanja firmi

Page 24: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Oracle CGBU (Communications Global Business Unit)

Page 25: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Global Business Units

• Kriza prijema profesionalnog kadra

• Usvajanje start-up modela

• Zasebni GBU po poslovnim vertikalama

Page 26: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Osobine GBU

• „države u državi“

• pozitivne osobine start-up firmi

• tradicionalni Oracle je zaleđina svakom GBU

Page 27: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Oracle CGBU

• od 128.000 zaposlenih u CGBU je 200

• oko 30 proizvoda, organizovanih kao Middleware

• usmerenost na Telco proširena i na Enterprise

• tržišni lider u više specijalizovanih oblasti

Page 28: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Princip rada

U svetu ima oko 400 telekomunikacionih firmi

• upoznati njihove izazove i osmisliti rešenje

• izgraditi platformu za pravljenje softverskih paketaConverged Application Server

• ponuditi softverske pakete i platformu korisnicimaza sopstveni razvoj servisa

Page 29: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

WebRTC – standard za budućnost

Page 30: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Stari model

Centralizovani server

Page 31: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Novi model

Razmena između učesnika

Page 32: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

WebRTC

• API za neposrednu razmenu podataka između krajnjih korisnika (Peer-to-Peer) Web aplikacija

• Bez instalacije softvera, samo pretraživač (browser)

• Definiše razmenu podataka ali ne i upravljanje tom razmenom (signalizaciju)

Page 33: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Osobine

• Definiše kanale za prenos (audio, video, data)

• Obavezna enkripcija i za podatke i za signalizaciju

• Dozvoljena izmena podataka (media transcoding)

• WebRTC nije proizvod niti poslovna idejaon omogućuje dodavanje novih ideja

Page 34: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Implementacija

• Radi: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge

• Crne ovce: internet Explorer, Safari

• Gotove API biblioteke za razne programske jezikeNode.js + PeerJS = servis podignut za 5 minuta

Page 35: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Smena generacija

• Dosadašnje primene su A/V pozivi

• Prihvatanje WebRTC kao dopune postojećim proizvodima

• Predstoje zanimljive primene u novim oblastima

Page 36: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Rešenja iz CGBU

Page 37: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Primena budućeg modela

• Converged Application ServerWeblogic Server + SIP servlet container

• Aplikacije pisane u jeziku Java

Page 38: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Portfolio

Page 39: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Service Delivery Platform

http://www.oracle.com/technetwork/tutorials/tutorial-1692687.pdf

Page 40: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Unified Communications Suite

https://wikis.oracle.com/display/CommSuite/Home

Page 41: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Probajte sami

Poslednja verzija

http://ucscollab.ucsdemo.com/demos/

Page 42: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Interoperabilnost

UCS + WSC + SBC

Page 43: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Poslovni slučaj

UCS + WSC + SBC

Praktičan primer:https://www.youtube.com/watch?v=nHEXz6lcYnY

Page 44: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Interoperabilnost (2)

Nove funkcije Webmail komponente (Convergence)

• OAM: jedinstvena prijava na sisteme (single sing-on)• OOITS: prikaz dokumenata bez otvaranja (preview)

Page 45: Računarske telekomunikacije - Oracle Communications

Četvrt veka oblikujemo budućnost

Hvala!

[email protected]

https://rs.linkedin.com/in/ivanarsenijevic


Recommended