HAPPYWEEK 176 - 2016.06.27

 • View
  302

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 176 - 2016.06.27

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 27.6. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 176

  ENERGIE DNTden od 27.6. 2016

  KONZULTACE

  byznys:

  RODINN FIRMA

  -NEJSILNJ

  MON SPOJENECTV

  ERVENEC

  MSC

  KOZY

  Bydlen:

  KOZA V

  INTERIRU

  VYUIJTE

  SLEVY NA

  KURZY

  DO 30.6.

  JE AS VRTIT

  MOUDROST

  DO IVOTA

  VAE J URUJE VAI IVOTN

  CESTUVIDEO:

  LIFE COACH III

  JAK

  OKAMIT

  ZLEPTE

  KVALITU

  IVOTA

  NEBOJTE SE

  VYDLVAT

  PENZE

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  JE AS VRTIT

  MOUDROST DO IVOTA

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  SLEVY KON

  TENTO TDEN

  RODINN

  FIRMA

  KURZ

  RODINN

  F I R M ASLEVA 1,400 K

  pi platb do 30.6.

  VE o kurzu na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy

  Nebo:

  dasa@byu.cz , 602 556 479

  Kurz bude probhat v Praze: 8. 9. jna a 22. 23. jna 2016

  ABYSTE

  DOSHLI

  IVOTNCH

  CL, MUSTE

  SI UDRET

  IVOTN

  ROVNOVHU

  KURZ

  IVOTN

  ROVNOVHA

  VE o kurzu na

  www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy

  Nebo:

  dasa@byu.cz , 602 556 479

  SLEVA 1,750 K

  pi platb do 30.6.

  Kurz bude probhat v Praze: 24. 25. 9., 15. 16. 10.,

  5. 6. 11., 26. 27. 11., 10. 11. 12. 2016

  http://www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzymailto:dasa@byu.czhttp://www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzymailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  VAE J URUJE VAI IVOTN

  CESTUV minulm sle HAPPYWEEKu jsme psali odleitosti poznn sebe sama. Je to zkladn

  oblast lidskho ivota, kterou muste dokonale

  ovldat dokonale se znt, vdt KDO JSEM.

  Toto poznn uruje cel v ivot a hlavn tzv.

  vai ivotn cestu, tj. CO budete ve svm ivot

  dlat jestli se stanete doktorem nebo prvnkem,

  jestli budete stavt dlnice, nebo kcet v lese

  stromy. Cel v ivot tak stoj na tom, co vte o

  svm J.

  IVOTN ROVNOVHA

  II.seril lnk

  Chcete poznat sami sebe, nauit se, jak si vytvoit rovnovhu pro zkvalitnn svho

  ivota? Ve vs naume na naem novm kurzu IVOTN ROVNOVHA. Ve o

  kurzu na dalch strnkch tohoto HAPPYWEEKu, nebo na

  www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Pihlaste se na dasa@byu.cz nebo na

  602 556 479

  V ivot je takov, jak sami sebe identifikujete. Kdy se

  identifikujete jako neschopn vydlat hodn penz, nikdy

  hodn penz nevydlte. Kdy se identifikujete jako

  neikovn, nikdy se nepustte do nieho, kde je poteba

  zrunost. Jak se ale definujete vy? Znte se vbec? Vte,

  kdo jste? Dokud to opravdu nezjistte, budete t ivot, kter

  mon nen vbec v. Vtina lid tak ije ivot, kter jim

  uruj jin ti, kte jim vtpuj pedstavu o tom, kdo jsou.

  asto to jsou rodie nebo vai uitel, kte vm kaj na co

  mte a na co ne. Ale ani oni nemaj asto nejmen tuen,

  co se ve vs skrv, jak je v pirozen talent, jak je v

  skuten potencil, jak je vae pirozen J. Vchova a

  vzdlvn lidi nut k tomu, aby se chovali tzv. sprvn,

  co asto znamen chovat se tak, jak oekvaj ostatn. A

  tak vtina lid ji od tlho dtstv ve snaze bt takov, jak

  si pej ti ostatn, pestv bt sami sebou. To je dvod,

  pro pak nikdy ve svm ivot neproij sv naplnn, sv

  tst. Neij svj ivot, ale ivot podle pedstav ostatnch,

  svho okol. Proto mnoho stedokolk vbec netu, na

  jakou ivotn drhu se maj vydat. Vtina student studuje

  vysokou kolu, ani by opravdu vdli, k emu jim v ivot

  bude. Mnoz tak nastupuj kariru, kter je vbec nebav,

  nenapluje je. Tito lid pak ij ivot, ve kterm nikdy

  nebudou spokojeni a vtinou pak v dn oblasti svho

  ivota. ivotn drha (karira, chcete-li) siln ovlivuje

  ostatn oblasti ivota nejvce pak vztahy a rodinu. A vy

  vte, e ijeme v dob, kdy vztahy a rodiny jsou ve velk

  krizi. Pinou je prv patn zvolen ivotn cesta.

  Dokud NEVTE, kdo jste, pak se dte jen tm, co si

  MYSLTE, e jste nebo tm, co chtj ostatn. Abyste

  opravdu mohli t svj ivot, muste se ZNT. Muste

  VDT, kdo jste. m dve to zjistte, tm dve se vm v

  ivot zane opravdu dait. V ivot vs bude opravdu

  naplovat a konen budete astn. Na toto tma se

  mete podvat i v tomto videu Tony Robbinse -

  https://www.youtube.com/watch?v=FqXdb44wKxA . Krom

  jinho zde k: Nen mon bt astn, kdy nejste

  opravdu sami sebou.

  mailto:dasa@byu.czhttps://www.youtube.com/watch?v=FqXdb44wKxA

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  SKYPE

  KONZULTACE

  COACHING

  KONZULTACE A COACHING PES SKYPE

  SI OBJEDNEJTE NA

  dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV VIDEO

  LIFE COACH

  III

  Mme pro vs nov video Life Coach III. Dozvte se vce podrobnost o tom, co

  ve se v kurzu Life Coach naute. V tomto ji tetm videu hovome o prvnch

  tech zkladnch oblastech lidskho ivota:

  Poznn sebe sama, svho pirozenho j

  Vztahy

  Rodina

  Nov video Life Coach III mete shldnout na tchto strnkch:

  www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy

  STATE SE SPNM A KVALIFIKOVANM KOUEM.

  Kurz LIFE COACH. Ve o kurzu na dalch strnkch tohoto

  HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy.

  Pihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479

  http://www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzymailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Chcete se t nauit pracovat s energiemi a vyuvat je pro zkvalitnn

  svho ivota? Ve vs naume na naem novm kurzu IVOTN

  ROVNOVHA. Ve o kurzu na dalch strnkch tohoto HAPPYWEEKu,

  nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Pihlaste se na

  dasa@byu.cz nebo na 602 556 479

  Mnoho lid ije nenaplnn a nudn ivot. Nepin jim pocit

  tst, nemohou realizovat ani svj talent, ani sv sny. ij ze dne

  na den a jejich ivot tak zapluj aktivity, kter nemaj rdi. Pokud

  mezi n patte i vy, pak mete nyn udlat rychlou zmnu. Sta,

  kdy se naute aplikovat ve svm ivot tchto 5 krok k okamit

  zmn:

  1. Zante vstvat o 30 minut dve, ne jste zvykl

  Ze zatku mon nepoctte vznam tto mal zmny, ale ji po

  nkolika dnech zjistte, e se ctte daleko lpe. Zmen se v

  denn stres. Dky pouhm 30 minutm zskte daleko vce asu

  (alespo pocitov). V den zane pohodov, pomalu, bez dnho

  rannho asovho presu. Zatek dne toti uruje kvalitu celho

  dne. Pokud svoji kvalitu ivota chcete skuten zmnit, postupn

  vstvejte dve a dve. Ideln rytmus vstvn je s vchodem

  (nebo tsn po vchodu) slunce. Navc vm toto brzk vstvn

  zlep i kvalitu spnku, protoe budete lpe usnat a postupn si i

  zvyknete chodit dv spt. A prv spnek ped plnoc (ideln od

  22:00) je nejlep.

  2. Meditujte a na chvli si zdmnte bhem kadho dne

  Naute se krtce meditovat kad rno a kad veer (nebo pozdji

  odpoledne). Nemuste se kvli tomu uit dn sloit meditan

  techniky. Jen zaujmte pjemnou polohu, uvolnte tlo a o niem

  na pr minut nepemlejte a jen sv mylenky pozorujte. Sta 10

  minut. Pokud jste neklidn typ lovka, pak si pedem dn as

  nestanovujte. Prost meditujte tak dlouho, jak je vm to pjemn.

  Pokud ji po 3 minutch budete mt nutkn meditaci peruit,

  udlejte to. Nic se nedje. Pod je lep meditovat 3 minuty, ne

  vbec. Dle se naute mt po kadm obd krtkou siestu (tzv.

  lofka). Ta by mla trvat 30 minut (minimln 20 minut). Meditace

  a siesta vm dod obrovsk mnostv energie pro cel den. Sn

  se tak vae nava, redukuje stres a zlepuje se vae psychick i

  fyzick kondice.

  3. Odstrate ze svho ivota ve, co me ohrozit vae cle

  Pokud mte momentln cl zhubnout 5 kilo sv vhy a vte, e jste

  blzen do okoldy, pak se ujistte, e nen dn okolda ve

  vaem okol. Toto plat o vech clech. Odstrate ve, i to, co je jen

  potenciln hrozbou.

  4. Velk koly si rozdlte do malch podkol

  kme tomu tzv. milnky. Kad svj pln si rozdlte na men

  kousky. Mte-li nap. ptilet cl, pak si ho rozdlte na 60 (5 x 12)

  msnch cl. Kad msc se tak zamte pouze na dan

  msn cl. Svho ptiletho cle pak doshnete ani nebudete

  vdt jak. Kad men cl je snadnj, ne jeden velk cl.

  5. Zmte svj slovnk

  Na potku bylo slovo. takto zan i samotn Bible. Sla slova,

  sla jeho tvoivosti je neskuten. Vae slova tak tvo realitu

  vaeho ivota. Proto si dvejte pozor na to, co kte. Tvote tm

  svj ivot.

  JAK

  OKAMIT

  ZLEPTE

  KVALITU

  IVOTA

  Pr zkladnch

  krok, kter zmn

  v ivot k lepmu

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NEBOJTE SE

  VYDLVAT PENZE

  Mnoho lid vydlv mlo penz ze

  strachu z vydlvn penz. Maj

  pocit, e kdy jim jde nco samo, e si

  za to nemohou ct o penze. Vdy

  m to nic nestlo, tak si za to nemohu

  peci nic ct. Toto bv velmi ast

  reakce mnoha lid. Ale penze jsou

  soust na modern doby a jsou

  dokonce podmnkou naeho peit.

  Bez penz se v dnen spolenosti t

  ned. A proto vichni musme penze

  vydlvat. Kdy za svj dar nebudete

  pijmat penze, pak se budete muset v

  ivot ivit nm jinm. A tak skvl

  nap. skvl kuchaka msto toho, aby

  potila svt svmi skvlmi

  omkami, pracuje jako prodavaka v

  obchod. ikovn oprav se iv jako

  idi autobusu. Zzran litel trv

  kad den tm, e si vydlv penze

  jako ednk. Jak koda. Jak zmar.

  Tolik vyhoz