Click here to load reader

Nasyonalismo sa kanlurang asya - reports - quarter 3 - grade 8

  • View
    1.531

  • Download
    30

Embed Size (px)

Text of Nasyonalismo sa kanlurang asya - reports - quarter 3 - grade 8

  • 1. 1453-1918 Nasa ilalim ng matatag na imperyong Muslim ang Turkong Ottoman.1918*Gumuho ang imperyong Ottoman sa pagtatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig *Itinatag ang Sistemang Mandato

2. 17591770Naitatag ang malayang pamahalaan sa Kuwait Mapayapang nakamtan ng bansang Lebanon at Egypt ang kanilang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman 3. 1894-1897Ika-20 SigloNagtangkang magtatag ang bansang Armenia ng isang malayang estado. *Nagtagumpay ang bansang Lebanon na makahiwalay sa Syria at tuluyang naging isang republika noong 1926. *ngunit nanayiling mandato ng Frances 4. 19461932Lumisan ang mga FrancesAng Iraq ay naging isang monarkiya 5. Ang Iraq ay naging protektorado ng EnglandJew o IsraeliteSumailalim sa HOLOCAUST sa Europa 6. Sistematiko at malawakang pagpatay ng mga Nazi German sa mga Jew at Israelite. 7. Noong 1945*Namulat ang mga Jew sa mithiin na bumalik sa kanilang naiwang lupain. (ZIONISM) *Muli nilang pinagaralan ang kanilang wika *Binuhay muli ang kanilang kultura *Nagsagawa sila ng modernisasyon sa larangan ng industriya, agrikultura, pagnenegosyo at agham 8. Paguwi sa lupain ng Palestine ng mga Jew mula sa ibat ibang panig ng mundo 9. Noong 1948Itinatag ang Republika ng Israel 10. Mga Dahilan Kung Bakit Umusbong Ang Nasyonalismo 11. Sistemang MandatoNakapagpamahala sila sa kanilang sariling bansa ngunit kailangan pa rin na nasa ilalim sila ng patnubay ng mga Kanluranin. 12. Pamamaraang Ginawa Ng Mga Asyano 13. Sistemang Mandato*Nagsikap silang makamtan ang kalayaan mula sa mananakop at ang ibang bansa naman ay humingi ng kalayaan sa mapayapang paraan upang magkaroon ng sariling Republika. *Ang ibang bansa naman ay sumubok at nagtangkang magtatag ng malayang estado sa kabila ng pagtutol ng mga mananakop. 14. HolocaustTumakas sila sa pamamagitan ng Zionism na nagmulat sa kanila na buhayin ang sariling kultura at wika upang talikdan ang mga impluwensya ng mga mananakop. 15. Resulta o Epekto ng mga Paraang Ginawa 16. Maraming bansa sa kanlurang Asya ang mapayapang makamtan ang inaasam na kalayaan at pagkakaroon ng sariling Republika. Natuto silang umisip ng ibat ibang paraan upang makamtan ang sariling kalayaan. Namulat sila na magkaisa at ibalik ang sariling kultura at paniniwala upang makalimutan ang impluwensya ng mga mananakop. 17. Thank You :D

Search related