Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

  • View
    9.310

  • Download
    153

Embed Size (px)

Text of Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

UNANG YUGTO ng Kolonyalismo at Imperyalismo

PANAHON NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG AT KANLURANG ASYA

UNANG YUGTOng Kolonyalismo at Imperyalismo (Ika-16 Hanggang ika-17 siglo)

HILAGANG RUTA Pinakatagpuan ruta ng kalakalan sa Asya:- nagsisimula sa China at tatawid sa lungsod ng Samarkand at BokharaGITNANG RUTA - baybayin ng Syria at dadaan sa Golpo ng PersiaTIMOG RUTA - India hanggang Egypt sa pamamagitan ng Red Sea

Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

BANSANG KANLURANIN

PORTUGALFRANCESPAINNETHERLANDS

Cape ofGood Hope

Vasco da Gama nalibot ang Cape of Good Hope sa dulo ng Africa na siyang magbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies.

Mga Krusada na Naganap mula 1096 Hanggang 12731Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa AsyaIsang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga KriStiyanong Hari upang mabawi ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel.

Jerusalem

Ang Paglalakbay niMarco Polo2Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Marco Polo Italyanong adbenturerong mangangalakal na taga-Venice.Nagsilbing tagapayo ni Kublai Khan, emperador ng China nga Dinastiyang Yuan.

Ang Paglalakbay niMarco Polo2Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa AsyaDulot: Maraming adbenturerong Europeo ang namangha at nahikayat na makarating at makipagsapalaran sa Asya.

Kilusang pilosopikal na makasining at dito binigyan-diin ang pagbabalik interes sa mga kaalamang klasikal sa Greece.Renaissance3Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Raphael PaintingDulot: Nagbukas ng daan sa pagbabago sa larangan ng kalakalan at negosyo kaya umusbong ang rebulosyong komersiyal na nagdulot ng mga pagbabago sa gawang pang-ekonomiya.

Astrolabe- Ginagamit upang malaman ang oras at latitud.Compass- ginagamit upang malaman ang direksyon na pupuntahan.Ang Pagbagsak ng Constantinople 4Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Dulot: Naputol ang ugnayan ng pangangalakal sa mga Europeo at mga Asyano nang dahil sa pagsakop ng Turkong Muslim sa ruta ng kalakalan. Dahil dito, napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal na Europeo.Ang Pagbagsak ng Constantinople 4Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Merkantilismo5Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa AsyaUmiral ang prinsipyong pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ang isang bansa.

Merkantilismo5Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa AsyaDulot: Naging dahilan ng mga Europeo upang mag-unahan na makakuha ng mga lupaing nasasakop sa Asya.

IKALAWANG YUGTOng Kolonyalismo at Imperyalismo (Ika-18 Hanggang ika-19 siglo)

APAT NA PANGUNAHING SALIKSA PANAHON NG IMPERYALISMO - nais ng mga nasyon sa Europe na magkaroon ng malawak na kapangyarihan upang labanan ang kanilang karibal na mga bansa.

Udyok ng Nasyonalismo 1

APAT NA PANGUNAHING SALIKSA PANAHON NG IMPERYALISMO - nangangailan ng pagkukunan ng mga hilaw na materyal at pamilihan ng mga produktong yari mula sa kanila kaya sila ay nagpalawak ng teritoryo.

Udyok ng Nasyonalismo 1

Rebulosyong Industriyal 2

APAT NA PANGUNAHING SALIKSA PANAHON NG IMPERYALISMO nahikayat na gamitin ng mga mangangalakal ang kanilang salapi.

Udyok ng Nasyonalismo 1

Rebulosyong Industriyal 2

Kapitalismo3

Udyok ng Nasyonalismo 1APAT NA PANGUNAHING SALIKSA PANAHON NG IMPERYALISMO

Rebulosyong Industriyal 2

Kapitalismo3

White Mans Burden4- Isinulat ni Rudyard Kipling, ipinasailalim sa isang kaisipan na ang mga nasasakupan ay pabigat sa mga kanluraning bansa.

PAGSUSULITPANAHON NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG ASYA

Ang taong nalibot ang Cape of Good Hope sa dulo ng Africa na siyang magbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies.1

Ito ay isa sa apat na pangunahing salik sa panahon ng imperyalismo na isinulat ni Rudyard Kipling ipinasailalim sa kaisipan ang mga nasasakupan na sila ay pabigat sa mga kanluraning bansa.2

Siya ay italyanong adbenturerong mangangalakal na taga-Venice.3

Ito ay tinaguriang banal na lugar sa Israel kung saan inilunsad ang mga Krusada mula 1096 hanggang taong 1273.4

Nagmula sa salitang Latin na colonus na ang ibig sabihin ay magsasaka.5

Patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman ng mga sinakop para sa sariling interes.6

Dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa aspektong pangpolitika, pangkabuhayan, at kultural sa pamumuhay ng mahina at maliit na nasyon-estado.7

Magbigay ng tatlo sa limang dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya.8-10

MGA SAGOTPANAHON NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG ASYA

Ang taong nalibot ang Cape of Good Hope sa dulo ng Africa na siyang magbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies.1Vasco da Gama

Ito ay isa sa apat na pangunahing salik sa panahon ng imperyalismo na isinulat ni Rudyard Kipling ipinasailalim sa kaisipan ang mga nasasakupan na sila ay pabigat sa mga kanluraning bansa.2White Mans Burden

Isang italyanong adbenturerong mangangalakal na taga-Venice.3Marco Polo

Ito ay tinaguriang banal na lugar sa Israel kung saan inilunsad ang mga Krusada mula 1096 hanggang taong 1273.4Jerusalem

Nagmula sa salitang Latin na colonus na ang ibig sabihin ay magsasaka.5Kolonyalismo

Patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman ng mga sinakop para sa sariling interes.6Kolonyalismo

Dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa aspektong pangpolitika, pangkabuhayan, at kultural sa pamumuhay ng mahina at maliit na nasyon-estado.7Imperyalismo

Magbigay ng tatlo sa limang dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya.8-10Mga Krusada, Ang Paglalakbay ni Marco Polo, Renaissance, Pagbagsak ng Constantinople, Merkantilismo

TAKDANG ARALINSa isang buong papel, isulat ang mga bansang nasasakupan ng Timog Asya at Kanlurang Asya.

THANK YOU You may download a copy @ www.slideshare.net/jam18