Click here to load reader

Pamana ng kanlurang asya

 • View
  17.415

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ang simpleng PPT na nagpapakita ng iniwang yaman ng mga kabihasnan sa Kanlurang Asya. Gayundin mamulat tayo sa kahalagahan nito upang mapaunlad ang pagkakakilanlang Asyano.

Text of Pamana ng kanlurang asya

 • 1. Inihanda niJose S. Espina
 • 2. Ambag ng mga SumerianZiggurat - ang nagsisislbing tahanan Cuneiform ang paraan ngat templo ng patron ng isang lungsod pagsulat ng mga Sumerian - Natuklasan ni Henry Rawlinson ang tinatawag na Behistun Rock na siyang nagbigay daan upang mabasa ng mga siyentista ang mga nakasulat sa lapida ng mga taga- Mesopotamia
 • 3. Layag LayagAraroAraro Gulong Gulong
 • 4. Prinsipyo ng Prinsipyo ng Geometry GeometryWaterWaterClockClock Astrology Astrology Kalendaryo Kalendaryo
 • 5. Epic of Gigamesh Epic of Gigamesh AngAng kauna-unahang kauna-unahang akdang pampanitikan sa akdang pampanitikan sa buong mundo buong mundo ItoIto ay ay ukol ukol sa sa pakikipagsapalaran pakikipagsapalaran ni ni Gilgamesh , , ang kanyang Gilgamesh ang kanyang mga mga kahanga-hangang kahanga-hangang nagawa, nagawa, atat ang ang pagpupunyagi pagpupunyagi niyang niyang makamtan makamtan ang ang walangwalang Ur Nammu Code Ur Nammu Code katapusang buhay. katapusang buhay.Ang Ang kauna-unahang kauna-unahang Isa sa mga kabanata ng Isa sa mga kabanata ngbatas na naisulat sa epiko epiko ng ng ito ito ayay batas na naisulat sa mahahalintulad sa salaysay mahahalintulad sa salaysaydaigdig ay inakda ni Ur daigdig ay inakda ni Ur sa Bibliya.. Ang The Great sa Bibliya.. Ang The GreatNammu na naghari sa Nammu na naghari sa Flood FloodLungsod ng Ur Lungsod ng Ur
 • 6. AKKADIANSARGON I Ang nagtatag ngkauna-unahangImperyo sa Daigdigmatapos masakop angmga lungsod-estado saMesopotamia
 • 7. Hammurabi HammurabiBABYLONIANHammurabi Code Ito ay naglalaman ngkabuuang batas na nauukol samga paksang sibil, kriminal, atpangkalakalan. Ang batas na ito aymaikakategoryabilangretributive justice opaggawad ng katarunganbatay sa bigat ng kasalanan.Mas popular ito sa kasabihangmata sa mata, ngipin sangipinIsinulat ito ni Haring Hammurabi Hammurabi Code Hammurabi Code
 • 8. HITTITEPinakamahalagang Iron ore Iron oretuklas ng mgaHiitie ay angpaggamit ng bakalna mas matibaykung ihahambingsa tanso. Gayundinang paggamit ngchariot Chariot Chariot
 • 9. Mga Ambag ng Phoenician Sasakyang Pangkalakalan Alpabeto Alpabeto Purple Dye mula sa Murex shell
 • 10. LYDIANBARYA Ang mga Lydian aygumamit ng salapi sapakikipagkalakalanAng ginto, pilak opaghahalo ngdalawang ito angpangunahing gamitpara sa paggawa ngbarya

Search related