Click here to load reader

Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya

  • View
    5.652

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya

  • 1. PREPARED BY: GROUP 4

2. ANG TATLONG MAHAHALAGAHANG KILUSANG NASYONALISTA NA MAY IBAT IBANG LAYUNIN AT PANANALIG : 1. ANG NASYONALISMO NG MGA TURK SA IMPERYONG OTTOMAN NA NAGTATAG NG REPUBLIC OF TURKEY. 2. ANG NASYONALISMO NG MGA ARAB NA HUMILING NG KALAYAAN MULA SA MGA KANLURANIN. 3. ANG KILUSANG ZIONISM NA NAGNAIS MAGTATAG NG SARILING BANSA SA PALASTINE. 3. NOONG 1919, NILUSOB AT MADALING NASAKOP NG MGA HUKBONG GREEK ANG TURKEY. ANG NASYONALISMONG TURK AY UNANG IPINAHAYAG NG SAMAHANG TURKANIAN (TURKANIAN SOCIETY) NA ITINATAG NOONG 1839 NG MGA TARTAR. 1921 NATAMO NG MGA TURK ANG KANILANG KASARINLAN. 4. PAN-ARABISM ANG MODERNONG SALITANG GAMIT PARA SA PAG-IISANG POLITIKAL NG MGA BANSANG ARAB SA KANLURANG ASYA. ANG MGA ARAB AY UMANIB SA MGA BRITISH NOONG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG . 5. PAGKATAPOS NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG, ITINATAG NG MGA ARAB ANG SUMUSUNOD NA SAMAHAN: 1. ARAB LEAGUE 2. ARAB FEDERATION 3. ARAB UNION 4. UNITED ARAB EMIRATES 5. ARAB MAGHREB UNION 6. NOONG 1925, ISANG OPISYAL NG HUKBONG PERSIAN ANG INILULOK SA KAPANGYARIHAN BILANG SHAH; PINAMUNUAN NI REZA SHAH PAHLAVI ANG PERSIA. 7. NANG BUMAGSAK ANG IMPERYONG OTTOMAN, PINAGISA NI IBN-SAUD ANG BAMSANG ARAB NOONG 1926 AT TINAWAG NA SAUDI ARABIA. 8. ANG KILUSANG ZIONISM AY ITINATAG NG MGA JEW UPANG MAGKAROON SILA NG SARILING BANSA. 9. SIYA AY NAMUNO BILANG ISANG DIKTADOR AT PINATUNGAN NG KORONA BILANG HARI NG MGA HARI KAAGAD NIYANG INILUNSAD ANG MGA PROGRAMAG MODERNISASYON, WESTER NISASYON AT SEKULARISYON SA BANSA. 10. Sumulat ng opisyal na pagsangayon ng Britain sa pagtatayo ng nahihiwalay na bansa para sa mga Jew. 11. Lider ng oposisyong nagpatalsik kay Mohammad Reza ng Iran. 12. Opisyal na deklerasyong nagsasaad ng pagsangayon ng Britain sa pagtatag ng nakahiwalay na bansa para sa mga Jew. 13. Nagtatag ng Saudi Arabia. 14. Lider ng kilusang Zionism na pinadalhan ni James Balfour ng sulat. 15. Kinilala ng mga turk bilang si Ataturk Ama ng mga Turk. Itinatag niya ang republic of Turkey, kaunaunahang republika sa kanlurang asya noong 1923 Namatay noong 1938. 16. NAGTATAG NG KILUSANG ZIONOSM ISANG MANUNULAT MULA SA VIENNA. 17. 1919- SINAKOP NG MGA GREEK ANG TURKEY. 1921- NATAMO NG MGA TURK ANG KANILANG KASARINLAN. 1923- ITINATAG NI MUSTAFA KEMAL ANG REPUBLIC OF TURKEY. 1925- ISANG OPISYAL NA HUKBONG PERSIA ANG INILULOK SA KAPANGYARIHAN. 18. 1935- PINALITAN NI REZA SHAH PAHLAVI ANG PANGALAN NG PERSIAN NG IRAN. 1979- SA NAGANAP NA REBOLUSYON, INAGAW NI KHOMEINI ANG PAMAHALAAN AT SAPILITANG PINABABA SI MOHAMMAD REZA SA TRONO. 1926- ANG KAHARIAN NG HEJAZ AT NEJD AY ITINATAG NI ABDUL AZIZ. 1932- PINAG-ISA NI IBN-SAUD ANG KAHARIAN NG ARAB. 1897- ANG KILUSANG ZIONISM AY ITINATAG.

Search related