Click here to load reader

Filipino Bilang Wikang Pambansa

  • View
    581

  • Download
    26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kalikasan, Konsepto at Proseso ng Paglinang

Text of Filipino Bilang Wikang Pambansa

  • 1. Filipino Bilang WikangPambansaKalikasan, Konsepto at Prosesong Paglinang

2. Artikulo XVI, Seksyon 6Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino.Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin atpagyamanin pa salig sa mga umiiral na wika sa Pilipinasat sa iba pang mga wika. 3. 1. Wikang Pambansa: FILIPINO2. Nasa proseso pa rin ng paglilinang3.a. dayalekto3.b. wikang dayuhan (Ingles, Kastila,Intsik, atbp.) 4. Ayon sa Komisyon ng Wikang FilipinoAng Filipino ang katutubong wika na ginagamit sa buongPilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katuladng iba pang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ngpaglinang sa pamamagitan ng panghihiram sa mga wika sa Pilipinas atmga di-katutubong wika at ebolusyon ng ibat ibang barayti ng wika parasa ibat ibang saligang sosyal at para sa mga paksa ng talakayan atiskolarking pagpapahayag. 5. Sa pamamagitan ngpanghihiram sa mga wikasa Pilipinas at mga di-katutubongwika. 6. Kompyuter Taxi Fax Cellphone Aquarium Libro Sibuyas Kudeta 7. Jihad (Muslim) Gurang (Bisaya) Manong/manang (Ilocano) Pinakbet (Ilocano) Katarungan mula sa salitang taron(Cebuano) 8. Ang Filipino ay hindi na Pilipino (KautusangPangkagawaran Bilang 7, Kagawaran ng Edukasyon) nabatay sa Tagalog. Ngunit kailangang linawinna hindi rin ito ang pinanukalangamalgamasyon o pantay-pantay narepresentasyon ng lahat ng wika ngPilipinas.Itong konsepto ni Demetrio Quirino, ayimposibleng mangyari. 9. Europa.Lumikha ng isang artipisyal na wika na kung saan lahat ngwikang ginagamit sa Europa ay naroon.Ito ay tinawag nilang Esperanto. 10. Kaibhan ng Filipino saTagalog at Pilipino 11. TAGALOGBulacanBatangasRizalLagunaQuezonCaviteMindoroMarinduqueNueva EcijaPuerto PrincesaMetro ManilaIto rin ay sinasalita ng isa sa mgaetnolinggwistik na grupo; TAGALOG. 12. PILIPINONaging wikang pambansa noong 1959.Bunga ito ng kalituhang ibinunga ng pagbatay sa wikangpambansa sa Tagalog ng 1937. 13. Kautusang Pangkagawaran Bilang 59-tuwing tutukuyin ang wikang pambansa, ito aytatawaging Pilipino.mono-based national language 14. Tagalog ImperialismoProf. Leopoldo Yabesaklat librotakdang-aralin asaynmentpamantasan unibersidaddalubhasaan kolehiyomag-aaral estudyante 15. Ang Filipino ay hindi Tagalog. 16. Miskonsepsyon:1. Ang wikang Filipino ay galing sa Ingles na Filipino na tawagsa ating mga mamamayan ng Pilipinas.2. Isang akomodasyong pampulitika ang pagbabago ngpangalan ng ating wika. (Pilipino - Filipino) 17. 1. Ang wikang Filipino ay hindi galing sa Ingles na Filipino natawag sa ating mga mamamayan ng Pilipinas.2. Ang pagbabago ng pangalan ng ating wika ay hindi isangakomodasyong pampulitika. (Pilipino - Filipino) 18. Esensya ng Wikang Filipino:-lingua franca-nagsisilbing pangalawangwika na higit na nakararamisa buong bansa na atingginagamit sapakikipagtalastasan sa isatisa lalo na sa mga syudadkahit na mayroon tayongkani-kaniyang katutubo atunang wika . 19. Dr. Virgilio AlmarioNasa kalooban ngayon ng Filipino ang paglinang sasanyata at ranggay ng Iloco, sa uswag at Bihud ngVisayas, sa santing ng Kapampangan, sa laum atmagayon ng Bicol at kahit sa buntan ng Butuanon atsa suyad ng Maobo. Samantalay hindi ito hadlang samadaliang pagpasok ng shawarma, sashimi,glasnost, perestroika, shabu, megabytes,coliform, odd-even, at iba pang idaragsa ng satelayt,at fax ng globalisasyon.