of 69 /69
http:// www.ancientscripts.com/ws_types.html http:// www.slideshare.net/lykamarizzobeldeayala/term - 14486274 Komisyon ng Wikang Pambansa Le Muj [email protected] / nakoda

Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

Embed Size (px)

Text of Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

Page 1: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

http://www.ancientscripts.com/ws_types.htmlhttp://www.slideshare.net/lykamarizzobeldeayala/term-14486274

Komisyon ng Wikang Pambansa

Le [email protected]/nakoda

Page 3: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

ORTOGRAPIYA

ITO AY ANG MGA NAKALIMBAG NA

SIMBOLONG REPRESENTASYON NG

MGA TUNOG NG WIKA TULAD NG

ALPABETO.

Le [email protected]

/nakoda

Page 4: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

URI NG SISTEMA NG PAGSULAT1. LOGOGRAPHIC

2. LOGOPHONETIC

3. SYLLABIC

4. CONSONANTAL ALPHABET O ABJAD

5. SYLLABIC ALPHABET O ABUGIDA

6. SEGMENTAL ALPHABET

Le [email protected]

/nakoda

Page 5: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

LOGOGRAPHIC

ITO AY ANG PAGGAMIT NG NAPAKARAMING

TANDA NA KUMAKATAWAN SA MORPEMA.

Le [email protected]

/nakoda

Page 7: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

LOGOPHONETIC

KARAMIHAN SA MGA SISTEMANG

LOGOPHONETIC AY LOGOSYLLABIC, NA

NGANGAHULUGANG ANG MGA TANDA AY

KUMAKATAWAN SA PANTIG.Le Muj

[email protected]/nakoda

Page 8: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

LOGOPHONETIC

EGYPTIAN HIEROGLYPHSLe Muj

[email protected]/nakoda

Page 9: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

SYLLABIC

SA PARAANG SYLLABIC NA PAGSUSULAT,

ANG NAPAKALAKING BILANG NG MGA TANDA

AY KUMAKATAWAN LAMANG SA HALAGA NG

PONEMA. Le Muj

[email protected]/nakoda

Page 10: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

SYLLABIC

ANG MGA PANGPONEMANG TANDA NA ITO AY

TINATAWAG NA SYLLABOGRAMS, NA

KUMAKATAWAN HINDI LAMANG SA ISANG

TUNOG KUNDI SA ISANG PANTIG.Le Muj

[email protected]/nakoda

Page 11: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

SYLLABIC

ITO AY SYLLABIC O PAGPAPANTIG

SAPAGKAT ANG PANGUNAHING TANDA AY

NAGTATAGLAY NG KATINIG AT PATINIG.

Le [email protected]

/nakoda

Page 12: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

SYLLABIC

MANGYAN TRIBES (BUHID AND HANUNÓO) Le [email protected]

/nakoda

Page 13: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

PARAAN NG PAGSULAT NG HANUNÓO Le [email protected]

/nakoda

Page 14: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

PARAAN NG PAGSULAT NG HANUNÓO Le [email protected]

/nakoda

Page 15: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

CONSONANTAL ALPHABET

SA PURONG CONSONANTAL ALPHABET O

ABJAD, ANG MGA PATINIG AY HINDI

ISINUSULAT.

Le [email protected]

/nakoda

Page 16: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

CONSONANTAL ALPHABET

HEBREW Le [email protected]

/nakoda

Page 17: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

SYLLABIC ALPHABET

ITO AY SYLLABIC O PAGPAPANTIG KUNG

SAAN ANG BAWAT TANDA AY MAY

KATUMBAS NA PATINIG. TINATAWAG DIN

ITONG ABUGIDA.Le Muj

[email protected]/nakoda

Page 18: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

SYLLABIC ALPHABET

PARA MAG-IBA ANG PANTIG NA MAY IBANG

PATINIG, NAGLALAGAY NG IBANG MARKA O

TANDA SA BASIKONG TANDA KUNG SAAN ITO

AY NAGIGING PARANG ALPABETO.

Le [email protected]

/nakoda

Page 19: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

SYLLABIC ALPHABET

BAYBÁYIN Le [email protected]

/nakoda

Page 20: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

SEGMENTAL ALPHABET

HALOS LAHAT NG MGA TUNOG SA WIKA AY

MAAARING MAREPRESENTA NG ANGKOP NA

ALPABETONG KATINIG AT PATINIG.

Le [email protected]

/nakoda

Page 21: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

SEGMENTAL ALPHABET

GOTHIC Le [email protected]

/nakoda

Page 24: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

1593

DOCTRINA CHRISTIANA

-DASAL AT TUNTUNING KRISTIYANO

Le [email protected]

/nakoda

Page 25: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

BAYBÁYIN

BAYBAY = TO SPELL

Le [email protected]

/nakoda

Page 26: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

BAYBÁYIN

ANG BAYBÁYIN AY BINUBUO NG

LABIMPITONG (17) SIMBOLO NA

KUMAKATAWAN SA MGA TITIK

Le [email protected]

/nakoda

Page 30: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

PARAAN NG PAGSULAT

NG

BAYBÁYIN

Le [email protected]

/nakoda

Page 31: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

PARAAN NG PAGSULAT

NG

BAYBÁYIN

Le [email protected]

/nakoda

Page 32: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

+ + +

+

Page 33: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

TAKDA:SA ISANG SHORT BOND PAPER, MAGLAGAY NG ISANG PICK-UP 0

HUGOT LINE GAMIT ANG BAYBÁYIN. LAGYAN ITO NG

TRANSLITERATION SA BAWAT BAYBAYIN. DISENYUHAN ANG GAWA.

30 PUNTOS – TAMANG GAMIT NG MGA TITIK (TRANSLITERATION)

15 PUNTOS – DISENYO

5 PUNTOS –MENSAHE / NILALAMAN

50 PUNTOS – KABUUAN

Le [email protected]

/nakoda

Page 34: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

TAKDA:

I-POST SA FACEBOOK.

100 LIKES PATAAS – 50 POINTS

50 HANGGANG 99 LIKES – 40 POINTS

30 HANGGANG 49 LIKES – 30 POINTS

29 LIKES PABABA – 20 POINTS

I-SCREEN SHOT O PRINT SCREEN ANG GAWA KASAMA ANG

LIKES AT IPASA SA GURO.

Le [email protected]

/nakoda

Page 37: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

Sinunog ng mga Kastila ang lahat halos ng ating

katutubong panitikang nasusulat sa Baybáyin,

kasabay ng kanilang pagsunog sa sinasambang

mga anito ng ating mga ninuno.

ABECEDARIO

Le [email protected]

/nakoda

Page 38: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

Tinuruan nilang sumulat ang mga Pilipino sa

pamamagitan ng palatitikang Romano upang

mabisa nilang mapalaganap ang Doctrina

Christiana.

ABECEDARIO

Le [email protected]

/nakoda

Page 39: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

ABECEDARIO

17 katutubong titik

(Baybáyin)

MGA NADAGDAG:

Mga Patinig: E at O

Mga Katinig: C, F, LL, Q, V, R, Z, CH, J, Ñ, RR at X

31 titik

(Abecedario)

Le [email protected]

/nakoda

Page 40: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

ABECEDARIO

12 – Chinese

5 – Spanish

5 – Hindi or Bengali

5 – English

73 – Iba pang wika

Le [email protected]

/nakoda

Page 41: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

ABECEDARIO

A B C CH D E F G H I J/a/ /be/ /ce/ /che/ /de/ /e/ /efe/ /ge/ /hache/ /i/ /jota/

K L LL M N Ñ O P Q R RR/ca/ /ele/ /elle/ /eme/ /ene/ /eñe/ /o/ /pe/ /qu/ /ere/ /ere doble/

S T U V W X Y Z/ese/ /te/ /u/ /uve/ /uve doble/ /equis/ /i griega/ /ceta/

Le [email protected]

/nakoda

Page 42: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

ABECEDARIODios te salve, Maria, llena

eres de gracia, el Señor es

contigo.

Bendita tu entre todas las

mujeres, y bandito es el

fruto de tu vientre, Jesus.

Le [email protected]

/nakoda

Page 43: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

ABECEDARIOSanta Maria, Madre de Dios,

reuga por nosotros,

pecadores,

ahora y en la hora de

nuestra muerte.

Amen.

Le [email protected]

/nakoda

Page 44: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

Baybayin nang pasulat ang mga sumusunod na

salita gamit ang ABECEDARIO:

ABECEDARIO

1. Viernes

2. Diario

3. Navidad

4. Amor

5. Leche

6. Hermoso

Le [email protected]

/nakoda

Page 46: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

• Dahil sa ang pinakamahalagang pokus ng

pamahalaang Amerikano ay edukasyon ng

mga Pilipino, naging sapilitan ang pag-

aaral ng wikang Ingles.

ALPABETONG INGLES

Le [email protected]

/nakoda

Page 47: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

• Itinuro ng mga gurong Thomasites ang

alpabetong Ingles na may 26 na titik

ALPABETONG INGLES

Le [email protected]

/nakoda

Page 48: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

ALPABETONG INGLES

31 titik

(Abecedario)

A B C D E F G H I J K L

M N O P Q R S T U V W X

Y Z

26 titik

(Alpabetong Ingles)

Le [email protected]

/nakoda

Page 50: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

Si Lope K. Santos, isa sa mga kagawad noon

ng Surian ng Wikang Pambansa, ang sumulat

ng nasabing gramatika na nakilala sa tawag

na Balarila ng Wikang Pambansa.

ABAKADA

Le [email protected]

/nakoda

Page 51: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

ABAKADA

26 titik

(Alpabetong Ingles)

A B K D E G H I L M

N NG O P R S T U W Y

20 titik

(ABAKADA)

Le [email protected]

/nakoda

Page 52: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

Tomas Pinpin (1610)

ABAKADA

“Librong pagaaralan nang manga

tagalog nang uicang Caftilla”

Le [email protected]

/nakoda

Page 53: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

pesa = timbang

ABAKADA

pisa = dapurakin

rota = pagkatalo ruta = direksyon ng

pasada

Le [email protected]

/nakoda

Page 54: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

C, CH, F, J, LL, Ñ, Q, RR, V, X at Z

ABAKADA

Nanatili lamang sa pangangalang pantangiLe Muj

[email protected]/nakoda

Page 56: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

Surian ng Wikang Pambansa

ABAKADA

“Mga Batayang Tuntuning

Sinusunod sa Pagsusuring Aklat”

-Bienvenido V. ReyesLe Muj

[email protected]/nakoda

Page 57: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

Baybayin nang pa-Abakada ang mga

sumusunod na salita:

ABAKADA

1. Panitikan

2. Hikayatin

3. Gulang

4. Pakikipagtalastasan

5. TotooLe Muj

[email protected]/nakoda

Page 58: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

BAGONGALPABETONGFILIPINO

Le [email protected]

/nakoda

Page 59: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

1969

BAGONG ALPABET0NG FILIPINO

Madyaas Pro-Hiligaynon Society

-nagpetisyon sa hukuman

Le [email protected]

/nakoda

Page 60: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

1973

BAGONG ALPABETONG FILIPINO

FILIPINOWIKANG

PAMBANSA=

Le [email protected]

/nakoda

Page 61: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

20 titik

(ABAKADA)

31 titik

(Pinagyamang Alpabeto)

BAGONG ALPABETONG FILIPINO(PINAGYAMANG ALPABETO)

Le [email protected]

/nakoda

Page 62: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

1987

Alpabeto at Patnubay sa Ispeling

ng Wikang Filipino

- Linangin ng mga Wika sa Pilipinas

BAGONG ALPABETONG FILIPINO(PINAGYAMANG ALPABETO)

Le [email protected]

/nakoda

Page 63: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

31 titik

(Pinagyamang Alpabeto)28 titik

(Modernisadong Alpabeto)

BAGONG ALPABETONG FILIPINO(MODERNISADONG ALPABETO)

A B C D E F G H I J K L

M N Ñ NG O P Q R S T U V

W X Y Z

Le [email protected]

/nakoda

Page 64: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

1991 – Komisyon sa Wikang Filipino

“2001 Revisyon ng Alfabeto at

Patnubay sa Ispeling ng Wikang

Filipino”

BAGONG ALPABETONG FILIPINO(MODERNISADONG ALPABETO)

Le [email protected]

/nakoda

Page 65: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

2004

BAGONG ALPABETONG FILIPINO(MODERNISADONG ALPABETO)

2008 2009

Gabay sa Editing sa Wikang Filipino

2012

Le [email protected]

/nakoda

Page 66: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

Marso 11 – 13, 2013

National Commission for Culture

and Arts (NCCA): National Forum

-Dr. Galileo S. Zafra

BAGONG ALPABETONG FILIPINO(MODERNISADONG ALPABETO)

Le [email protected]

/nakoda

Page 68: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

Mithiing Katangian ng Ortograpiyang Filipino:

1. Paglingon sa kasaysayan

2. Mataas na modelo

3. Episyente

4. Pleksible

5. Madali itong gamitin

BAGONG ALPABETONG FILIPINO(MODERNISADONG ALPABETO)

Le [email protected]

/nakoda

Page 69: Kasaysayan ng Wikang Filipino at ang Ortograpiyang Pambansa

GAWAIN:SA ISANG KALAHATING PAPEL, PUNAN ANG TALAHAYANANG ITO:

ORTOGRAPIYANG

PAMBANSA

BILANG NG MGA

SIMBOLO O TITIK

DAHILAN NG

PAGBABAGO

BAYBÁYIN 17 Simbolo o Titik WALA

ABECEDARIO

ALPABETONG INGLES

ABAKADA

PINAGYAMANG ALPABETO

MODERNISADONG ALPABETO

Le [email protected]

/nakoda