Click here to load reader

Filipino bilang wikang pambansa

 • View
  3.971

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Filipino bilang wikang pambansa

 • 1. - Kinukunikta ng wika ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Iniingatan din nito ang kultura at mga tradisyon. Maaring mawala ang matatandang henerasyon subalit sa pamamagitan ng wika ay naipapabatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan at maging ang kanilang mga plano o adhikain sa hinaharap. - Masasabi kung gayun na sa pamamagitan ng wika ay umuunlad tayo sa mga aspektong intelekwal, sikolohikal at kultural. - Barker,Barker(1993)
 • 2. KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPINO Mahigit sa 7,000 mga isla ang bumubuo sa Pilipinas na may ibat ibang wika na may bilang na 109. Binubuo ito ng ibat ibang grupong etnolinggwistiko na pinangungunahan ng Cebuano, Tagalog, Ilokano, Hiligaynon, Bicolano, Samar-Leyte Waray, Kapangpangan at Pangasinense na sumasakop sa 90 % ng bansa. - McFarland(1992) May higit na 500 mga wika at dayalekto ang bansa batay na rin sa pagkakaroon ng ibat ibang etnikong grupong nakatira sa bawat rehiyon na may kani-kanilang wikang sinasalita. - Consatantino(1992)
 • 3. Education in its true sense was open only to the child of the Spaniards, mestizos, and affluent natives among whom the Spanish language was used as a medium of instruction. The few institutions of higher learning received the greatest attention since they were established to meet the demand for the proper schooling of the children of the Spaniards. -Bernabe(1987)
 • 4. Sa panahon ng mga Kastila lalong nagkawatakwatak ang mga Pilipino. Matagumpay na nahati at nasakop ng mga dayuhan at mga katutubo. Ang mga prayle ang nag-aral ng katutubong wika ng ibat ibang etnikong grupo; ang naturang wika ang ginamit ng mga prayleng kastila sa pakikipag ugnayan at pakikipagtalastasan sa mga katutubong Pilipino - Magracia at Santos(1988)
 • 5. Makamasa naman ang edukasyon sa panahon pananakop ng mga Amerikano. Dahilan ito para maging lubhang popular ang wikang Ingles kaysa sa wikang kastila. In less than three weeks after the American forces the had occupied Manila seven schools had already reopened with American soldiers to teach English -Bernabe(1987)
 • 6. Pinalawak nila ang pagpapagamit ng wikang Ingles sa larangan ng edukasyon na labis namang ikinasiya ng mga pilipino. At bilang bahagi ng programang pagpapalaganap ng wikang Ingles ay nagpadala ang gobyernong Amerikano ng mga estudyanting Pilipino sa Amerika upang hasain sa Ingles kasabay naman ng pag-aayos ng kurikulum para sa pagpapabuti ng pag-aaral ng wikang Ingles. Subalit ang mga paksang pinag aralan sa loob ng klase ay tungkol sa mga Amerikano-ang kanilang kasaysayan, literatura, kultura, ekonomiya at politika. Ito ang simula ng pagkakaroon ng kolonyal na mentalidad ng mga katutubong mamamayan na namana at itinaguyod ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyang henerasyon.
 • 7. Sa panahon ng Komonwelt, sa pangunguna ni Pres. Manuel L. Quezon, ay nagsimula ang pormal na kasaysayan ng paghahangad ng bansa ng isan wikamagsisilbing behikulo ng pagkakaunawaan para sa pambansang pagkakaisa noong 1935 1935 Konstitusyon, Art.XIV, Sek.3: -Ang Konggreso ay gagawa ng hakbang tungosa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo
 • 8. 1935 Konstitusyon, Art.XIV, Sek.3: -Ang Konggreso ay gagawa ng hakbang tungosa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo Bilang pagsunod sa probisyong nabanggit ay pinagtibay ang Batas Komonwelt Blg. 184 na nagtatag ng Surian ng Wikang Pambansa (SWP na ngayoy Komisyon sa Wikang Filipino o KWF)
 • 9. Jaime C. de Veyra Bilang Chairman ng Surian ng Wikang Pambansa mula Samar, Leyte
 • 10. Filimon Sotto Cebu Casimiro F. Perfecto Bicol
 • 11. Hadji Butu Muslim Cecilio Lopez Tagalog
 • 12. Santiago Fonacier Ilocano Felix S. Sales Rodriguez Panay
 • 13. Sila ay bumuo ng sumusunod na KRAYTERYA: 1. may maunlad na istruktura, mekaniks at nakalimbag na literatura; 2. Naiintindihan at ginagamit ng nakararaming bilang ng mga Pilipino - Lumabas sa pag- aaral na ang wikang Tagalog ang nakatugon sa karayteryang nabuo. - Tinanggap at ginamit ng mga pilipino ang Tagalog bilang sapagkat ito ang wika na gamit sa Maynila na sentro ng gobyerno.
 • 14. Naghari sa damdamin ng mga di-tagalog ang rehiyonalismo. Nakadarama sila ng damdaming kakulangan, na silay kinokolonya o napasailalim ng mga Tagalog. Matindi anf nadarama nilang oposisyong sikolohikal - Hembrador(1974) Sa ginanap na 1971 Kommbensyonsyong Konstitusyonal, bilang tugon sa nangyayaring digmaang pangwika Inalis ang wikang Pilippino at pinalitan ng wikang Filipino.
 • 15. Sa final na draft ng Konstitusyon, lumabas ang Ingles at Filipino bilang mga wikang Opisyal. Ganito ang isinaad sa probisyong pangwika sa 1973 Konstitusyon; -Art. XIV, Sek. 3 Ang pambansang asembleya ay dapat magsagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na pagpapatibay ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging FILIPINO.
 • 16. Naganap sa Pilipnas ang isang pagbabagong historikal na resulta ng Rebulosyong EDSA noong Pebrero, 1986. Sa naaprubahang 1987 Konstitusyon ay nagkaroon ng pagbabago sa probisyong pangwika kung saan kinikilala ang wikang FILIPINO bilang wikang pambansa;
 • 17. Ganito ang isinasaad sa Art. XIV, Sek.6 Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika.
 • 18. Isinasaad parin sa Konstitusyon na dapat suportahan ng pamahalaan ang puspusang pagtaguyod at paggamit ng Filipino bilag midyum ng opisyal na komunikasyon... - Art. IV, Sek. 7 Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Fiipino at haggat walang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ay pantulong na mga wika sa mga rehiyon at magsisilbing pantulong na mga wikang panturo roon. Ipinapakita lang nito na ang pambansang wika ay nagdaan sa tatlong ebolusyon.
 • 19. Pagkaka-iba ng P at F Ang Filipino ay liberalized variety of Pilipino. Liberal ang pagtanggap nito ng mga salitang katutubo o dayuhan man para ganap itong maging buhay at dinamikong wika na natural na ginagamit sa pag- uusap at maging sa pagsulat. Hindi lamang ito linggwa franka sa ka- Maynilaan kundi sa buong Pilipinas. -Penida(1996) -samantalang ang Pilipino ay purong Tagalog.
 • 20. Mula sa inilahad na maikling kasaysayan ng wikang pambansa, ang depinisyon ng KWF ay maaaring hatiin sa Apat; - Ang Fiilipino bilang linggwa franka, ay tumutulong sa mga taong nagmula sa ibat ibang rehiyon na magkaunawaan at makapag-ugnayan. 2) - Ginagamit ito sa pulitika, kultura at lipunan. Dinedevelop at ginagamiit ito bilang simbolo ng pambansang pagkakaisa. - Holmes
 • 21. 3) - Ang wikang Filipino bilang wikang opisyal ay higit na nauunawaan ng mga Pilipino sa mga opisyal sa talakayan at oipsyal na talakayan at opisyal na transaksyon. 4) - Bilang opisyal na wika, itinuturo at ginagamit bilang wikang panturo ang Filipino. Sa ilalim ng Patakaran sa Edukasyong Bilinggwal ng 1987, isinasaad na ang paggamit ng Filipino bilang wika ng literasi.
 • 22. - Marami nang paraan ang ginagawa upang madevelop ang wikang pambansa. Ang ilan sa mga ito ay; 1) Pagsasabatas at Pagsunod sa Batas Tungkol sa Wika -ang pormal na mga hakbang sa pagdevelop ng wikang pangbansa ay nagsimula ng isaad sa 1935 Konstitusyon na ang Konggreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pangbansa na batay sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo.
 • 23. 2) -sa pamamagitan ng mga seminar at mga konferensyang pangwika lalong nadedevelop ang Filipino sa tulong ng mga bagong kaalaman na nagpapalawak sa pag-unawa ng mga kalahok sa kanilang tungkulin. 3) -magiging modernisado at intelikwalisado ang Wikang Filipino kung gagamitin ito sa ibat ibang domeyn ng Wika- gobyerno, kalakalan, edukasyon, propesyon, at mas