Eksamen i samfunnsfag

 • View
  763

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Eksamen i samfunnsfag

 • 1. EKSAMEN I SAMFUNNSFAG Karoline H. Diinhoff 22.05.2012
 • 2. INNHOLDema: kultur og samfunnormlsparagrafen og Kunnskapslftetylland Eriksens perspektiv p kulturonklusjonilder
 • 3. KULTUR OG SAMFUNNalg av tematgangspunkt i mappeoppgave 11
 • 4. FORMLSPARAGRAFENpplringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde siovertyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemte(Lovdata.no).
 • 5. KUNNSKAPSLFTETtter 7.rstrinn:amtale om variasjon i seksuell orientering i tilknytning til kjrlighet,samliv og familieamtale om hva som forbindes med identitet og kultur, gjenkjennekulturelle symboler og lage en visuell presentasjon av demjre rede for hovedtrekk ved samiske samfunn i dagjre rede for en aktuell konflikt og drfte forslag til lsning
 • 6. HYLLAND ERIKSENS PERSPEKTIV P KULTURet er det sosiale fellesskapet som skaper folk av menneskerultur noe allmennmenneskelig.ormer og tradisjoner overfres fra en generasjon til neste.abitus og den kroppsliggjorte kultur.ndivid og samfunn
 • 7. KONKLUSJONespekt og forstelselle sider av sakenodt klassemilj
 • 8. KILDERroady D. og Palme M. (1989): Pierre Bourdieus utbildingssosiologi. I Thuen, Harald og Vaage,Sveinung(red): Oppdragelse til det moderne. Oslo: Universitetsforlaget. Kompendiet i pedagogikk ogelevkunnskap PEL 2011. Identitet, ungdomskultur og sosialisering. 2011: Hyskolen i Vestfoldylland Eriksen T. (2010): Sm steder store sprsml. En innfring i sosialantropologi.Universitetsforlaget.oritzinsky, T. (2006): Samfunnskunnskap. Fagdidaktisk innfring. Universitetsforlaget.ovdata.no: http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#1-1. Hentet den 18.09.12 kl. 18:00rieur A. (2002): Frihet til forme seg selv. Kompendiet i pedagogikk og elevkunnskap PEL 2011.Identitet, ungdomskultur og sosialisering. 2011: Hyskolen i Vestfold.tdanning- og forskningsdepartementet (2006): Kunnskapslftet - lreplanen for grunnskolen og videreopplring. (Kunnskapslftet 2006)