Noter til eksamen i Samfund C

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Selvskrevne noter til brug ved eksamen i Samfundsfag på C niveau

Text of Noter til eksamen i Samfund C

 • Thomas Stig Jacobsen Noter til eksamen.docx 31. oktober 2008 Side 1 af 19

  - 1 -

  Noter Indhold Menneske og samfund ...................................................................................................................................... 2

  Det normale liv, side 17-21 ............................................................................................................................ 2

  Kulturel kode og livsstil, side 21-26 ............................................................................................................... 3

  Levevilkr og ulighed, side 26-29 .................................................................................................................. 4

  Kulturelle konflikter, side 29-33 .................................................................................................................... 5

  Samfundsudvikling og socialisering, side 33-42 ............................................................................................ 5

  Ideologi og velfrd ............................................................................................................................................ 6

  Liberalismen, side 42-51 ................................................................................................................................ 6

  Konservatismen, side 51-58 .......................................................................................................................... 7

  Socialismen, side 58-65 ................................................................................................................................. 8

  Staten og friheden, side 65-67 ...................................................................................................................... 9

  konomi, konomisk politik og arbejdslshed ............................................................................................... 10

  Det konomiske kredslb ............................................................................................................................ 10

  Ml og prioriteringer ................................................................................................................................... 10

  De konomiske politikker ............................................................................................................................ 12

  Pengepolitik ............................................................................................................................................. 12

  Finanspolitik ............................................................................................................................................. 13

  Indkomstpolitik ........................................................................................................................................ 14

  Valutapolitik............................................................................................................................................. 15

  Strukturpolitik .......................................................................................................................................... 16

  Politik folket styrer? ...................................................................................................................................... 17

  Principperne: demokrati, magtdeling og menneskerettigheder. ................................................................ 17

  Demokrati ................................................................................................................................................ 17

  Det direkte demokrati ............................................................................................................................. 17

  Det reprsentative demokrati ................................................................................................................ 17

  Magtdeling ............................................................................................................................................... 17

  Menneskerettigheder og retssystem ...................................................................................................... 18

  Partiets beslutninger ................................................................................................................................... 19

  Andre organisationer ................................................................................................................................... 19

  Massemedierne ........................................................................................................................................... 19

 • Thomas Stig Jacobsen Noter til eksamen.docx 31. oktober 2008 Side 2 af 19

  - 2 -

  Menneske og samfund Det normale liv, side 17-21

  Menneskets grundlggende vrdier fastlgges tidligt i livet, og kernefamilien er afgrende for denne

  primre socialisering.

  Social norm: Den normale adfrd i en bestemt situation

  Socialisering: Indlring af de sociale normer.

  Barnets/Den unges verden udvides med skolekammerater, fritidsaktiviteter osv. I den sekundre

  socialisering lrer den nu unge at hndtere normerne i grupper og adfrden overfor for fremmede

  mennesker i ukendte situationer.

  Endelig s pvirkes barnet ogs at det store, brede samfund, af medierne og eventuelle idoler.

  Selvom der er mange som er med til at sende normer og pvirke i dens opvkst s har forldrene nok en

  af de mest vigtige roller.

  Alle disse pvirkninger medfrer til at barnet fr indlrt en etik en opfattelse af hvad der er godt og

  drligt, rigtigt og forkert. Hvilke handlinger der er normale og hvilke handlinger vi skal undg. Se den etiske

  trekant.

  Hver kultur og religion har sine egne tabuomrder.

  Toleranceniveau er ogs meget skiftende fra samfund til samfunde. Et samfund kan have meget brede

  grnser for normalitet hvorimod andre samfund kan have meget snvert definerede rammer for hvad der

  er normalt (hvad der er acceptabelt og ikke acceptabelt). Jeg har den teori at de multietniske samfund

  Normal adfrd

  Bevidste valg

  Unormal adfrd

  Frasorteres ubevidst

 • Thomas Stig Jacobsen Noter til eksamen.docx 31. oktober 2008 Side 3 af 19

  - 3 -

  generelt er mere brede i forhold til hvad de accepterer som normalt. Det stammer fra at disse samfund

  rummer mange forskellige religioner, normer osv. p den mde tvinges samfundet til at acceptere mere.

  Det modsatte af dette kan f.eks. ses ved samfund og lande hvor politik og religion er blandet sammen og

  derfor normalen er defineret efter hvad religionen siger.

  Kulturel kode og livsstil, side 21-26

  Adfrd er alt det som man kan se og hre. Bag vores adfrd ligger vores holdninger som kommer frem

  hvis vi f.eks. beder folk begrunde deres adfrd, f.eks. deres livsstil eller tjstil. Bag vores holdninger og

  vores adfrd ligger vores vrdier som styrer de 2 overstende.

  Adfrd, holdninger og vrdier danner sammen en kulturel kode der skaber sammenhng i vores liv.

  Vrdierne styrer holdningerne, som igen styrer vores adfrd.

  Kulturel blindhed betyder at man ikke kan forst mennesker med en anden kulturel kode, f.eks. kan en

  dansk pige have svrt ved at forst en muslimsk pige med trklde.

  Den amerikanske kulturelle kode: Individualisme, maskulisme: Det enkelte menneske str i centrum og skal

  have frihed til at tilkmpe sig en hj levefod. USA er ogs et samfund prget meget af ulige magtfordeling,

  her er det normalt at have dominerende ledere som fastlgger nogle klare normer og hvor medarbejderne

  tilpasser sig lederens beslutninger.

  Den danske kulturelle kode er helt anderledes. Her trives vi fint med en ls struktur og nogle uklare normer.

  Vi bryder os ikke om for strke ledere, en dansk virksomhed fungerer drligt hvis ledelsen er for

  dominerende og prver at kommandere med dens medarbejdere. Ledelsen skal derimod have en samtale

  med medarbejderne. Os danskere ligger vgt p de feminine vrdier om trivsel. Endvidere er det ikke

  normalt at fremhve sig selv eller at prale (Janteloven).

  Vrdier og livsstil, se bilag 1

  Adfrd

  Holdninger

  Vrdier

  Afkodning Styring

 • Thomas Stig Jacobsen Noter til eksamen.docx 31. oktober 2008 Side 4 af 19

  - 4 -

  Levevilkr og ulighed, side 26-29

  De 5 socialgrupper fra SFI.

  Oversigt over de 5 socialgrupper

  Socialgruppe I (9%)

  Store selvstndige: Selvstndige i by-erhverv med lang, videregende uddannelse.

  Selvstndige i by-erhverv med 21 ansatte og derover.

  Godsejere. (propritrer)

  Topfunktionrer: Funktionrer med lang, videregende uddannelse.

  Funktionrer med 51 underordnede og derover.

  Socialgruppe II (16%):

  Strre selvstndige: Selvstndige i byerhverv med mellemlang, videregende uddannelse

  Selvstndige i byerhverv med 6-20 ansatte.

  Hjere Funktionrer med 11-50 underordnede.

  Funktionrer Funktionrer med MVU

  Socialgruppe III (17%):

  Mindre selvstndige

  i by-erhverv: Selvstndige i byerhverv med 0-5 ansatte

  Mindre selvstndige

  i landbrug: Grdejere

  Mellem-funktionrer: Funktionrer med 1-10 underordnede

  Socialgruppe IV (37%):

  Husmnd

  Underordnede

  Funktionrer: Funktionrer med 0 underordnede

  Faglrte arbejdere

  Socialgruppe V (21%):

  Ikke-faglrte arbejdere

  Udenfor socialgruppeinddelingen (9%):

  De der aldrig har haft arbejde

 • Thomas Stig Jacobse