Click here to load reader

Kommunaløkonomiske vilkår 4. kvartal 2013 - Holstebro Kommune

  • View
    153

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slides om de kommunaløkonomiske vilkår med udgangspunkt i Holstebro Kommune. Ved Økonomichef Jacob Kaiser.

Text of Kommunaløkonomiske vilkår 4. kvartal 2013 - Holstebro Kommune

  • 1. Kommunalkonomiske vilkr og rammer Ved konomichef Jacob Kaiser

2. 24-04-2014 2 Dagsorden 1. De nationale og internationale rammebetingelser 2. De kommunale vilkr 3. Holstebro kommune 4. Budgetprocessen 3. 1. DE NATIONALE OG INTERNATIONALE RAMMEBETINGELSER 24-04-2014 3 4. Den konomiske situation Finansiel usikkerhed tillid er ngleordet Lave og endda negative renter Positiv betalingsbalance Lav arbejdslshed 24-04-2014 4 5. Ledighed 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.000personerl Fuldtidsledige 6. Vksten holdes tilbage af. Euro krisen som nppe lses hurtigt Gldsnedbringelse hos husholdninger Re-regulering og reduceret gearing i finansiel sektor Faldende potentiel vkst, specielt i nye vkstlande Finanspolitiske stramninger 24-04-2014 6 7. Danmark har verdens strste offentlige sektor 24-04-2014 7 8. 2. DE KOMMUNALE VILKR 24-04-2014 8 9. Budgetteret og faktisk vkst i de offentlige udgifter 24-04-2014 9 10. Kommunerne reducerer kraftigt antal ansatte 24-04-2014 10 11. Hvad er der sket? Sanktioner p overskridelser af regnskaber Krisebevidsthed hos politikere, borgere og i den kommunale organisation Budgetlov som EU krav Professionalisering af konomistyringen 24-04-2014 11 12. Den demografiske udfordring 24-04-2014 12 13. 3. HOLSTEBRO KOMMUNE 24-04-2014 13 14. Holstebro Kommune 57.200 indbyggere i kommunen 4.068 medarbejdere Bruttoudgifter (drift og anlg) 4,5 mia. kr. Samlede aktiver 3,4 mia. kr. 24-04-2014 14 15. Holstebro Kommune 15 Udgiftsfordeling Udgiftskroner - Netto Bidrag til regionale udviklingsopgaver 0,2% Udvalget for Brn og Unge - drift 29,7% Udvalget for Erhverv og Turisme 0,4% Anlgsudgifter 3,1% konomiudvalget - drift 9,1% Social- og Sundhedsudvalget - drift 34,8% Arbejdsmarkedsudvalg - drift 7,3% Renter og afdrag 1,5% Teknisk Udvalg - drift 3,6% Udvalget for Natur, Milj og Klima - drift 0,4% Udvalget for Kultur og Fritid - drift 3,2% 16. 4. BUDGETPROCESSEN 24-04-2014 16 17. Holstebro Kommune 17 Budgetproces December: Budgetvejledning Marts: Plan- og budgetgrundlag Byrdets temadage April: konomiudvalget fastlgger driftsrammer Juni: Fagudvalgene sender budgetforslag konomiaftalen 1. juli: Indtgtsgrundlaget August: Byrdets budgetseminar Hring Medio sep.: Byrdets 1. behandling Fr 15. okt: Byrdets 2. behandling November: Evaluering af budgetprocessen Budgetprocessen er detaljeret beskrevet i budgetvejledningen 18. Holstebro Kommune 18 Budgetrammer P baggrund af plan og budgetgrundlaget og Byrdsseminaret Drftelse i direktionen konomiudvalget udmelder rammer Budget + tre budgetoverslagsr Ny ramme: BO 1 +/- kendte ndringer herunder p/l Behov for besparelser? Fordeling p udvalg = budgetrammen Udvalgene fordeler p omrder/institutioner ndringer beskrives i oversigtsark og faktaark pr. udvalg 19. Holstebro Kommune 19 Byrdets budgetseminar Direktionens budgetseminar konomiudvalget godkender program 2-dages byrdsseminar ultimo august Overordnede rammer Gennemgang af anlgsbudget Fagudvalgenes budgetoplg Politisk drftelser Materiale Budgetoversigt Bemrkninger Udvalgsopdelte rammer Servicerammen Notater 20. Budgetramme 24-04-2014 20 Nulvkst dog mere p anlg og mindre p service Enighed mellem KL og regeringen om yderligere effektiviseringer Ny kontanthjlpsreform Skolereform Center for sundhed og Snderlandsskole i 2014 21. Budgettet 2014 i mio.kr. 24-04-2014 21 Skatter 2.328,0 Tilskud og udligning 936,9 Indtgter i alt 3.264,9 Driftsudgifter -3.124,7 Anlgsudgifter -192,6 Renter, afdrag og vrige poster 58,1 Balance 5,8 22. Budgetforlig Anlgsforlig indget tidligere Forlig om driftsudgifterne blev indget fredag den 27. september 24-04-2014 22 23. 24-04-2014 23

Search related