Click here to load reader

Fakta om lejren holstebro

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Spejdernes Lejr 2012 - Holstebro Kommunes erfaringer

Text of Fakta om lejren holstebro

 • Fakta om Spejdernes Lejr 2012

 • Fakta om Spejdernes Lejr 2012Vidste du at: l Lejrens afvikling blev en stor succes mlt p samtlige parametre.

  l 37.300 spejdere deltog p Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere var nye besgende i Holstebro Kommune.

  Omstning og vrdi

  l Holstebro Kommune sknner, at lejren har genereret en omstning p op mod 150 mio. kr. Sknnet er baseret p spejdernes budget for lejren, opgrelser over deltagere og gsters forbrug, samt den teoretiske annoncevrdi af medieomtale af lejren og Holstebro.

  Omtale og omdmme

  l Lejren gav massiv national omtale i TV, radio og aviser bde fr, under og efter lejren. Omfanget af TV- og radioomtale er ikke opgjort, men lejren blev, alene i juli mned, omtalt i 2379 artikler.

  l Der i juli mned var 32.000 brugere p www.holstebro2012.dk, og at den gennemsnitlige besgstid var knap 3 minutter. (Hvilket er godt for en hjemmeside.)

  l Der fr og under lejren blev delt 42.000 postkort med motiver, der fortller om Holstebro til bde spejdere, gster og kommunens egne borgere.

  l Over halvdelen af spejderne og gsterne nsker at vende tilbage til Holstebro egnen, og at lige s mange vil anbefale Holstebro egnen til familie og venner.

  l Spejdernes og gsternes syn p Holstebro var positivt forud for lejren, og at dette blev yderligere forstrket under lejren.

 • Opbakning og kendskab

  l 85% af Danmarks indbyggere vidste, at Spejdernes Lejr blev afholdt i Holstebro.

  l 98% af Holstebro Kommunes borgere vidste, at lejren fandt sted.

  l 95 % af borgerne synes, at det var en god id at kommunen var vrt for lejren.

  l 93 % af borgerne og virksomhederne synes, at kommunen skal trkke lignende arrangementer til kommunen.

  l 20 % af kommunens borgere deltog i aktiviteter i forbindelse med lejren.

  l 88% af borgerne finder, at Spejdernes Lejr har styrket Holstebro Kommune som et godt sted at bo.

  l Der var under n hndfuld klager fra naboerne p trods af larm, forstyrrelser og der ikke har vret beredskabsmssige udfordringer under lejren.

  Frivillig indsats

  l Der alene i Holstebro Kommunes aktiviteter blev lagt 3.678 frivillige timer. Dertil skal lgges frivillig- timer i forbindelse med Musikteatrets arrangementer i Holstebro centrum, i Thorsminde og de frivil- ligtimer der blev lagt direkte i tilknytning til spejdernes egne aktiviteter.

  l Hovedparten af de frivillige var mellem 30-70 r.

  l De 3 mest udbredte motivationsfaktorer for at melde sig som frivillig var: Fordi det ld spndende For at gre en forskel For at mde nye mennesker

  l Til gengld oplyste de frivillige, at det de fik med hjem var: Oplevelser Samvr med andre At f lov til at gre noget for andre

  l Langt de fleste ville melde sig som frivillig igen

  l Thorsminde brugte Spejdernes Lejr til at bne byen op, og vise den frem, og at lejren var med til at understtte stolthed og sammenhngskraft i lokalt.

  Samarbejde p tvrs

  l Spejdernes Lejr blev katalysator for et tt samarbejde mellem kommunen, spejderne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og frivillige foreninger, og generede derved mange nye relationer og netvrk p tvrs af sektorer.

  l Spejderlejrens ledelse havde stor ros til samarbejdet med Holstebro Kommune.

 • Spejdernes Lejr en stor succes!Det var givtigt at arbejde sammen med en s ambitis og engageret offentlig organisation [] Holstebro Kommune var med til at bne dre og tog ogs ejerskab for arrangementet, herunder blandt andet Tnketankens arrangementer, projektet i Trekanten og borgmesterens synlighed eksternt. Vi har hele vejen igennem mrket, at Holstebro kommune var ambitise omkring det flles projekt.

  Lejrledelsen, Spejdernes Lejr 2012

  MlMlet for Holstebro Kommunes vrtskab for Spejdernes Lejr 2012 var:

  l At lejren skulle vre en platform for profilering og markedsfring af omrdet.

  l At udforske andre muligheder for at anvende lejren til nye samarbejder lokalt og med spejderne, lokal omstning, erhvervssamarbejde etc. - med det sigte at skabe en forskel i Holstebro Kommune fr, under og efter lejren.

  Det var et bevidst valg at arbejde med en folkelig event for at involvere mange borgere og aktrer.

  I frste omgang var dette ikke mlstninger, der var aftalt sammen med spejderne, men i lbet af perioden fra kontraktforhandlinger til afholdelsen, udviklede samarbejdet sig til et partnerskab med mange flere flles ml end selve afholdelsens fysiske del.

  Ansgning og planlgningI 2010 meddelte spejderne, at de sgte en vrtskommune for Spejdernes Lejr 2012. Dette var blandt andet i forbindelse med SE2010 (KFUMs lejr i Skive i 2010) med godt 14.000 deltagere.

  Det var frste gang, at spejderne p tvrs af korps ville holde flles lejr og mlet for denne lejr i 2012 var 35.000 deltagere. I lbet af 2010 var der tre kommuner tilbage i spil som vrtskommuner og Holstebro Kommune blev valgt blandt andet p baggrund af den bynre placering og gode rammer omkring IC Vest.

 • Ansgningsprocessen blev hndteret mellem Kultur og Fritid og Borgmesterkontoret, herunder kommuni-kationsafdelingen. Der blev udarbejdet et beslutningsoplg til Byrdet om en bevilling p 9,4 mio. kr. Dette var p niveau med de konomiske rammer i de vrige kommuner (Viborg og Haderslev). Blandt andet med udgangspunkt i evalueringen i Skive har det vret et ml, at vrdien af profilering og omstning skulle kunne modsvare investeringen men ogs i en forstelse af, at det er svrt at mle alle effekter srligt p kort sigt.

  Undervejs i processen har der vret mange planlgningsarrangementer med spejderne og de lokale aktr-er. Der har vret mange besg og informationstiltag og mder for lodsejere og naboer til lejromrdet.

  Kommunen har i stort omfang formidlet kontakter undervejs mellem spejderne og lokale aktrer samt deltaget aktivt i flere aktiviteter. I en s stor og lang proces vil der vre udfordringer i samarbejde og forventninger, der skal afstemmes. Der har vret usikkerheder omkring beredskabsplanlgning, som har krvet srlig opmrksomhed, men dette er blevet hndteret hvor ogs kommunen har taget handling og ansvar for spejderne, nr de har haft udfordringer.

 • Lejrens afviklingAfholdelsen af lejren kan karakteriseres som en stor succes, hvor det lykkedes at vise omverden, at Holste-bro og dens borgere, virksomheder og lodsejere var mere end blot en lejrplads, men en helhedsorienteret vrt og medspiller p alle omrder.

  Spejderne leverede en utrolig stor og flot indsats med afviklingen af lejren og en gennemfrt nedbrydning og oprydning.

  Der var under en hndfuld klager fra naboerne p trods af larm, forstyrrelser og der har ikke vret bered-skabsmssige udfordringer under lejren.

  Vi nede mlene Mlet om at vise omverden at Holstebro er i stand til at varetage et meget stort event, blev net til fulde gennem en massiv medieomtale, der samtidig ogs har bevirket at mlstningen om en hj markedsfrings-vrdi er net.

  Der var national tv-dkning af bning og afslutningsshow med De sorte spejdere og en rkke af de an-dre store shows. Der har vret daglig regional dkning. Spejderne har bedt Epinion om at vurdere me-dieomtaler for lejren og her konkluderes, at 8 ud af 10 danskere p landsplan var bevidst om at lejren skulle afholdes i Holstebro. Lokalt var der et kendskab p 98% hos borgere og 99% af virksomhederne.

  71% af spejderne havde aldrig besgt Holstebro og mange spejder og gster tog herfra med en forget positiv opfattelse af byen, selv om der ikke blev get kendskab til de attraktioner som byen har. Over halvdelen vil anbefale venner og familie at komme hertil.

 • Holstebro Kommune sknner, at lejren har genereret en omstning p op mod 150 mio. kr. Sknnet er baseret p:

  Spejdernes budget for lejren, som viser en samlet omstning p 70 millioner kr. Omstning fra lejren, dvs. indkb til afholdelse af lejren, kendes dog ikke prcist p lokalt niveau.

  Et yderst konservativt skn fra Epinion over spejderne og gsternes forbrug under selve lejren, som viser et forbrug p 38 millioner. Beregningen er baseret p 37.300 spejdere og godt 16.000 gster.

  Antallet af gster angives af spejderne selv til 2,7 person per deltager, hvilket svarer til potentielt 44.300 gster, da 44% af spejderne havde besg i lejren. Dertil kommer, ca. 40% af gsterne, som var uden familiemssig tilknytning til lejren.

  Den teoretiske annoncevrdi p artikler for perioden 1. juli til 31. august via infomedia er opgjort til knap 11 millioner kr., og at omtalen har vret positiv. Dertil skal lgges et ukendt antal radio og TV indslag, der ikke er inkluderet i opgrelsen.

  Det lykkedes ogs at skabe en stor grad af involvering sledes var 20% af borgerne involveret i aktiviteter i forbindelse med lejren og 95% af borgerne og 90% af virksomhederne synes, at vrtskabet var en god ide.

  I perioden optil var der en stigende bevidsthed lokalt om vrtsskabet og mange aktrer var som sagt in-volveret ogs fr lejren. Fra kulturinstitutioner, de lokale spejdere, trekanten, frivillige, lokale leverandrer og mange flere. Under lejren var en stor andel af borgerne ude at se og opleve lejren.

  Der er en klar stolthed efterflgende og strre risikovillighed. Gr man ned til de enkelte aktrer har mange af disse ogs fet oplevelser og input som har betydning efter lejren.

  Et eksempel er i trekanten, hvor samarbejde mellem de lokale spejdere og omrdets brn og unge har skabt forandringer, og hvortil der er udarbejdet en selvstndig evalueringsrapport.

  Et andet eksempel er de virksomheder, der var med i aktiviteter p lejren, og som har fet erfaring med samspil med frivillige og nogle nye ideer med hjem fra spejderne.

  Samarbejdet mellem Holstebro Kommune og spejderne er fortsat efter afslutning

Search related