Transcript
 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  1/18

  KESAN INTERAKSITAMADUN INDIA

  TERHADAP MALAYSIA.

  Disediakan oleh

  Muhammad Asmawi Isa

  Muhammad Aizat FadilAhmad Ilmi Abu Bakar

  Syafiqul Asraf Safaruddin

  Mohd Bakri Nasiruddin

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  2/18

  PENGENALAN

  Interaksi antara tamadun berlaku kerana

  wujudnya sifat toleransi yang tinggi serta sikap

  saling menghormati antara sesebuah tamadun

  dengan tamadun yang lain.

  Sifat terbuka sesebuah tamadun memberi

  peluang berlakunya percambahan pemikiran dan

  budaya serta memperkayakan lagi tamadun

  tersebut kepada pelbagai aspek.

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  3/18

  Penerimaan pengaruh asing dalam sejarahMalaysia bukanlah suatu yang asing.

  Malaysia mengamalkan sikap terbuka tetapitidak pula menghilangkan identiti teras yang

  menjadi latar belakang Bangsa Malaysia

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  4/18

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  5/18

  INTERAKSI TAMADUN MELAYU INDIA

  ZAMAN PRAPENJAJAH

  Kedatangan para pedagang asing khususnya India ke

  Melaka menjalankan aktiviti perdagangan secara tidak

  langsung memberi peluang untuk mereka berinteraksi.

  Sejarah Melayu mencatatkan Mani Purindam telah

  menjadi menantu Sri Nara Diraja Tun Ali.

  Cucu Tun Ali raja Kassim menjadi sultan Melaka

  Sultan Muzaffar Shah

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  6/18

  Perkahwinan campur antara pedagang India dgn

  penduduk tempatan membentuk komuniti Chetti di

  Melaka.

  Di Pulau Pinang perkahwinan campur antara India

  Muslim dengan wanita Melayu muncul Peranakan Jawi.

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  7/18

  INTERAKSI TAMADUN MELAYU INDIA

  ZAMAN PENJAJAH BARAT.

  Masyarakat India di Malaysia yang telah dibawa masuk

  ke Tanah Melayu pada zaman penjajah British untuk

  memenuhi keperluan buruh di ladang-ladang kopi,tebu

  & getah.

  Tenaga buruh India menjadi pilihan kerana India turut

  dijajah selain buruh India murah dan senang diurus.

  Dasar pecah & perintah British menyebabkan mereka

  kurang berinteraksi dengan masyarakat tempatan yang

  lain.

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  8/18

  KESAN POSITIF DAN NEGATIF TAMADUN INDIA

  TERHADAP MALAYSIA.

  Penyebaran Agama

  Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan menjadipegangan penduduk tempatan yang sebelumnya berpegang

  kepada kepercayaan animisme.

  Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang pula merupakantinggalan pengaruh ajaran Hindu kerajaan Chola ketikamenguasai Kedah.

  Menyerap unsur-unsur kesesatan dan bidaah dalam kehidupanmasyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam.(AjaranQadiani dll).

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  9/18

  Sistem Pemerintahan

  Konsep Devaraja (dalam bahasa Sanskrit yang bermaknaRaja Tuhan).

  Upacara pertabalan diadakan bagi membezakan rakyat dengan

  raja serta berperanan untuk mengekalkan status tinggi seorangpemerintah.

  Konsep ketuhanan agama Hindu yang membesarkankeagungan dewa-dewi & dikaitkan dengan kedudukan serta

  status Raja sebagai jelmaan Tuhan.

  Raja berkuasa mutlak terhadap rakyatnya kerana mereka takutdikenakan bencana kerana melanggar titah Raja walaupundizalimi.

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  10/18

  Bahasa dan Kesusasteraan

  Pengaruh bahasa Sanskit.

  Penemuan Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M), Batu

  Bersurat Talang Tuwo (684M), Batu Bersurat Kota Kapur (686M) dan Batu Bersurat Karang Berahi (692 M).

  Buktikan pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu kuno

  yang digunakan ketika itu.

  Peminjaman besar-besaran kata dalam bahasa Sanskrit yang

  diserap dalam bahasa Melayu dan diguna pakai sehingga ke

  hari ini.

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  11/18

  Pengaruh Dari Bahasa Sanskrit

  (Perbandingan Bahasa Melayu Lama dan Baru)

  Bhakti = bakti

  Bhumi = bumi

  Dosa = dosa Drohaka = derhaka

  Maharddhika = merdeka

  Prakara = perkara

  Rupa = rupa

  Samicra = mesra

  Tathapi = tetapi

  Vela = bila

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  12/18

  Kesusasteraan Sanskrit seperti Epik Ramayana &Mahabharata.

  Hikayat Seri Rama dapat inspirasi daripada EpikRamayana.

  Epik Mahabharata diberi wajah tempatan HikayatPendawa Lima, H.Pandawa,H.Panda Delima & H.SangBoma.

  Karya sastera Melayu tradisional pentingkan aspekkesenian, keromantisan, keagungan raja-raja &menyelitkan unsur epik & mitos.

  Turut diadaptasikan dalam wayang kulit.

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  13/18

  Adat resam dan Budaya

  Kedatangan agama Hindu mempengaruhi kehidupan sehariandan adat resam.

  Masyarakat Melayu masih ada yang mengamalkan amalan jampi

  serapah dan mentera yang diwariskan secara turun-temurun

  kepada setiap generasi.

  Amalan adat di kalangan masyarakat Melayu seperti melenggang

  perut, bertindik telinga, bersanding dan berinai, mencecah

  garam dan menjejak kaki ke bumi bagi bayi.

  Kebanyakan adat resam yang bertentangan dengan ajaran Islam

  sudah tidak dipraktikkan setelah kedatangan Islam kerana

  membawa kerosakan akidah.

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  14/18

  Struktur Masyarakat

  Wujudnya sistem lapisan masyarakat yang berbeza status

  dalam kehidupan.

  Terdapat pemisahan jelas golongan atasan/ bangsawanakibat pengaruh dari sistem kasta (susun lapis dalam

  masyarakat) yang dianggap lebih mulia dgn golongan

  rakyat biasa.

  Pengaruh ini telah membawa kepada munculnya

  masyarakat feudal dalam kehidupan masyarakat Melayu.

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  15/18

  Menggalakkan perpecahan kerana perbezaan status

  menyebabkan rasa iri hati dan penindasan terhadapmereka yang lemah.

  Bertentangan dengan konsep persaudaraan Islam yangmenekankan hubungan dan persamaan status disisi Allah

  SWT melainkan takwa.Firman Allah SWT.

  Wahai umat manusia!Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki danperempuan,dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak,

  supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yanglain).Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allahialah orang yanglebih taqwanya di

  antara kamu,(bukan yanglebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya AllahMahaMengetahui,lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).

  (Surah AlHujurat ayat 13)

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  16/18

  KESIMPULAN

  Interaksi antara tamadun berlaku apabila sesebuah

  tamadun bersikap terbuka dan bersedia menerima

  pembaharuan di samping menapis & menilai agar tidak

  melanggar nilai-nilai sosial masyarakat.

  Kita haruslah menerima segala bentuk perubahan untuk

  diri sendiri selagi ia tidak bertentangan dengan agama

  dan norma masyarakat.

  Setiap tamadun harus belajar daripada pengalaman

  lampau bagi mewujudkan hubungan yang baik antara

  tamadun dalam usaha menghadapi cabaran-cabaran yang

  melanda dunia masa kini.

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  17/18

  Dalam Perlembagaan Malaysia memberi jaminan bahawasetiap warganegara berhak mengamalkan budaya dan

  agama masing-masing.

  Bertanggungjawab memupuk sebuah budaya BangsaMalaysia.

  Bangsa Malaysia bukan sekadar memerlukan perpaduan

  bahkan menjadi bangsa bertamadun yang mempunyai

  identiti peradabannya sendiri.

 • 8/8/2019 Kesan Interaksi Tamadun India Terhadap Malaysia

  18/18

  SEKIAN TERIMA KASIH