of 25 /25
Proizvodnja soka December 7, 2014 1. Sok i njegova klasifikacija Sok je voće u tekućem obliku koje može ali ne mora biti zaslađeno šećerom, visoko fruktoznim sirupom ili umjetnim sladilom 1 . Sokovi imaju važan zadatak u našem organizmu: s jedne strane predstavljaju građevinski materijal, jer organizam na najbrži i najstabilniji način snadbjevaju svim neophodnim aminokiselinama, mineralnim solima, enzimima, vitaminima, prehranjuju krv, regenerišu tkivo. S druge strane, sokovi su higijeničari cijelog organizma: čiste ga od otpada, toksičnih materija, izbacuju štetne produkte. Razlikujemo: VOĆNE SOKOVE KONCENTRIRANE VOĆNE SOKOVE MUTNE SOKOVE KAŠASTE SOKOVE KONCENTRIRANE SOKOVE GAZIRANE SOKOVE SOKOVE OD POVRĆA 1.1. Voćni sokovi To su polidisperzni sistemi koji se međusobno razlikuju po veličini čestica voćnog tkiva i njihovoj topljivosti u vodi. Većinom sadrže oko 11% topljive suhe tvari određene refraktometrijski. Voćni sok je proizvod mehaničke prerade jedne ili više 1 Mr.sc. Marijan Katalenić, dipl. inž.Voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane, Voćni sokovi, 2007 Ajla Đikić | 1

UVOD - sokovi.docx

Embed Size (px)

Text of UVOD - sokovi.docx

Proizvodnja soka

Proizvodnja sokaDecember 7, 20141. Sok i njegova klasifikacijaSok je voe u tekuem obliku koje moe ali ne mora biti zaslaeno eerom, visoko fruktoznim sirupom ili umjetnim sladilom[footnoteRef:1]. Sokovi imaju vaan zadatak u naem organizmu: s jedne strane predstavljaju graevinski materijal, jer organizam na najbri i najstabilniji nain snadbjevaju svim neophodnim aminokiselinama, mineralnim solima, enzimima, vitaminima, prehranjuju krv, regeneriu tkivo. S druge strane, sokovi su higijeniari cijelog organizma: iste ga od otpada, toksinih materija, izbacuju tetne produkte. [1: Mr.sc. Marijan Kataleni, dipl. in.Voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane, Voni sokovi, 2007]

Razlikujemo: VONE SOKOVE KONCENTRIRANE VONE SOKOVE MUTNE SOKOVE KAASTE SOKOVE KONCENTRIRANE SOKOVE GAZIRANE SOKOVE SOKOVE OD POVRA

1.1. Voni sokoviTo su polidisperzni sistemi koji se meusobno razlikuju po veliini estica vonog tkiva i njihovoj topljivosti u vodi. Veinom sadre oko 11% topljive suhe tvari odreene refraktometrijski. Voni sok je proizvod mehanike prerade jedne ili vie vrsta zdravog, tehnoloki zrelog, svjeeg ili ohlaenog voa koje nije fermentiralo. Boja, aroma, okus i miris vonog soka trebaju biti svojstveni vou od kojeg je sok proizveden. Aroma, pulpa i estice vonog tkiva koji su bili izdvojeni tijekom prerade mogu biti vraeni istom soku. Vonom soku mogu se ponovno dodavati samo aroma, pulpa i estice vonog tkiva izdvojene iz tog vonog soka tijekom proizvodnje dok se vonom soku od koncentriranog vonog soka mogu ponovno dodavati aroma, pulpa i estice vonog tkiva izdvojene iz vonog soka iste vrste. Mogu se dodavati i nutritivne tvari kao i vitamini, minerali u koliinama odreenim posebnim propisima.Voni sokovi nastaju izdvajanjem soka iz voa, za voni nektar se koristi vona kaa kojoj se dodaje voda, eer te vitamini i minerali i regulatori kiselosti. Bezalkoholna pia sadre vodu i eer, dodaje im se aroma koja je najee umjetna, te bojila i konzervans.1.2. Koncentrirani voni sokoviKoncentrirani voni sok se proizvodi od vonog soka jedne ili vie vrsta voa fizikim izdvajanjem odreene koliine vode. Ako je proizvod namijenjen krajnjem potroau koliina izdvojene vode mora biti barem 50% poetnog volumena. Dehidratirani ili voni sok u prahu se proizvodi izdvajanjem gotovo ukupne koliine vode fizikim postupcima[footnoteRef:2]. [2: Mr.sc. Marijan Kataleni, dipl. in.Voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane, Voni sokovi, 2007]

Voni sok od koncentriranog vonog soka se proizvodi tako da se koncentriranom vonom soku ponovno dodaje ona koliina vode koja je izdvojena tokom koncentriranja i aroma, te prema potrebi pulpa i estice vonog tkiva, izdvojene tijekom koncentriranja tog ili vonog soka iste vrste. Tako proizvedeni sok treba imati senzorna i fiziko heemijska svojstva ista kakva bi imao da je proizveden iz voa iste vrste.Sokovi se dobijaju od voa i povra i sadre veinu sastojaka koji se nalaze u polaznim sirovinama, jedino se tehnolokim postupkom prevode ili dobijaju u tenom stanju. Zbog toga se i za sokove kae teno voe, odnosno teno povre. Proizvode se bistri, mutni i kaasti sokovi.

1.3. Kaasti sokoviKada govorimo o kaastim sokovima, zastupnici sirove ishrane e vam uvijek rei je najbolji zeleni kaasti sok, napravljen od svjeeg voa i svjeeg zelenog lisnatog povra, kokosove vode, mlijeka od oraastih plodova, umjesto jogurta ili kandiranog voa.Evo i zato: ovjekov organizam treba da bude to vie bazan, odnosno to manje kiseo. Baznost ili kiselost namirnice posmatra se prema njenoj reakciji i djelovanju na ovjekov organizam. Sve namirnice u presnom (sirovom) stanju imaju bazno djelovanje na organizam i stoga kaemo da su bazne (ak i limun, naranda i drugi citrusi koji su po ukusu kiseli, imaju bazno djelovanje na organizam te stoga kaemo da su bazni). Kada hranu termiki obradimo na temperaturi veoj od 40 stepeni Celzijusa, ona postaje kisela (odnosno ima kiselo djelovanje na organizam). Zato je to vano? Budui da je na organizam po prirodi stvoren da bude bazan, sve to unesemo u njega, a nije bazno organizam e prepoznati kao strano tijelo (ili virus odnosno bolest) i branie se od njega poviavanjem temperature u elucu radi ubijanja potencijalnog virusa. Kada organizam povisi temepraturu u elucu on uzima energiju od ostatka elija u tijelu i to doivljavamo kao umor i pospanost nakon obroka. I tako svakog dana, po nekoliko puta u toku cijelog ivota. Rezultat kiselosti organizma su raznovrsne bolesti[footnoteRef:3]. [3: Mr.sc. Marijan Kataleni, dipl. in.Voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane, Voni sokovi, 2007]

Kako nam zeleni kaasti sok moe pomoi? Hlorofil iz zelenog lia povra je najsliniji molekulu ljudske krvi. Razlikuju se samo po 1 atomu. Molekul hlorofila (kao direktan primalac suneve enrgije) ima veliku snagu i redovnim konzumiranjem vraa baznost naem organizmu, a samim tim mu jaa imunitet i osnauje ga.Dvogodinja ishrana termiki obradjenom hranom slabi eludanu kiselinu, tako da ona vie nema svoju prvobitnu jainu kojom bi mogla da prokine zatitnu opnu snanih molekula hlorofila. Stoga nam samo grickanje povra ne donosi toliko dobrobiti koliko zeleni kaasti sok. Sa jedne strane, blender e osloboditi molekule hlorofila i unijet emo ih na ovaj nain u organizam, a sa druge strane u zelenom kaastom soku emo pojesti mnogo veu koliinu zelenog lisnatog povra koje inae ne bismo pojeli u presnom stanju (npr. lie rotkvice, kelj, spana, blitvu, lie cvekle koje sadri 7x vie kacijuma nego i 192x vie vitamina A nego korjen, dok gvoa ima 3x vie u nadzemnom dijelu cvekle, nego u njenom korjenu). Redovno konzumiranje zelenog kaastog soka, kao osnove sirove hrane, je mnogim ljudima donijelo brojne koristi, izljeenje eluca i eludane kiseline, poboljalo imunitet i opte zdravstveno stanje vraanjem baznosti organizmu (zeleni kaasti sok i svjee cjeeni sokovi su ujedno i najdirektnija i najkvalitetnija ishrana za nae elije. U tom smislu su zaista odlian dodatak svakoj ishrani: klasinoj, vegetarijanskoj ili veganskoj.) Idealno vrijeme za zeleni kaasti sok i cijeeni sok?Nae tijelo je stvoreno da nou spava, a danju bude budno. U periodu od 22h-02h nae tijelo stvara hormon melatonin i regenerie se. Melatonin se lui kada se spava u mranoj prostoriji, takodjer je poznat i kao hormon tame. Melatonin pomae lijeenje depresije, jaa imuni sistem, lui serotonin (hormon sree), zaustavlja rast kancerogenih elija. Kod ljudi nivo melatonina raste nakon 60 do 90 minuta izloenosti tami.Koliina melatonina koja se lui preko noi do pet je puta vea nego tokom dana.Iz navedenih razloga je vano da spavamo u skladu sa prirodom, da se probudimo kad sunce izae, i da spavamo kad padne no[footnoteRef:4]. [4: Mr.sc. Marijan Kataleni, dipl. in.Voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane, Voni sokovi, 2007]

Nakon ponoi tijelo poinje proces prirodne detokcikacije organizma (izbacivanja toksina iz tijela). Proces prirodne detoksikacije organizma traje do podneva narednog dana. U tom periodu organizam ne bi trebalo optereivati tekom niti termiki obraenom hranom.Kada ustanemo najbolje je popiti au vode (sobna temperatura), kako bi se isprale naslage koje se u toku noi nataloe na elucu. Takodjer se moe popiti i aa vode sa glinom ili zeolitom koji su prirodni elementi koji sakupljaju toksine iz organizma izbacuju ih kroz stolicu i mokrau. Nakon toga, kada to organizam zatrai, moe se piti svjee ceeni sok koji direktno hrani elije i pomae zapoeti proces prirodne detoksikacije. Potom se moe popiti 0,5-1l zelenog kaastog soka. Ovo bi idealno bio doruak i sva hrana koja se unose do podne.1.4. Bistri i mutni sokovi Bistri i mutni sokovi sadre samo teni dio ploda elijski sok, dok kaasti sadri i nerastvorne supstance voa i povra, pa se tek dodatkom eernih sirupa prevodi u teno stanje, korekcijom ukusa.U ishrani zdravih ljudi i oboljelih u fazi rekovalescencije prvenstveno se koriste svjee pripremljeni sokovi od voa i povra, koji utoljuju e. Njihova bioloka vrijednost odreuje se na osnovu sadraja vitamina C, beta karotena, mineralnih materija, antocijanskih boja ili drugih pigmenata, koji spadaju u grupu bioloki aktivnih jedinjenja, eterinih ulja i aromatinih sastojaka. U svjeim sokovima od voa i povra, takoer se nalaze i organske kiseline koji im daju osveavajui ukus, izazivaju luenje sokova za varenje, pa tako poveavaju apetit i poboljavaju proces varenja.U proizvodnji, vonom soku se mogu dodavati eer i aditivi, kao to su limunska, jabuna i askorbinska kiselina radi poboljanja ukusa, i to u propisanim koliinama[footnoteRef:5]. [5: Mr.sc. Marijan Kataleni, dipl. in.Voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane, Voni sokovi, 2007]

Redovnom potronjom svjee pripremljenih vonih sokova poveava odbrabena mo organizma i smanjuje mogunost nazeba, raznih infekcija respiratornog sistema, otkljanjaju se smetnje organa za varenje, naroito kod djece i starijih ljudi.Sokove treba piti nate. Nikako ih ne treba piti sa lijekovima (mogu da smanje delotvornost lijekova), naroito sok od grejpa, pomorande, jabuke. Sokovima od voa i povra moe se dodati suhi inaktivisani pivski kvasac ime im se poveava bioloka-dijetetska vrijednost, jer kvasac sadri do 50% biloko vrijednih proteina, znaajnu koliinu gvoa i cinka, a vitamini B kompleksa su visoke bioiskoristljivosti. Poseban bioloko dijetetski-znaaj imaju kaasti sokovi koji pored elijskog soka sadre veu koliinu nerastvrorljivih u vodi biljnih vlakana, daju poseban osjeaj sitosti, to je naroito znaajno u dijetama kod gojaznih osoba i kod opstipacije. Vonim sokovima se unose rastvorljiva biljna vlakna, prije svega pektini. Voe koje sadri vee koliine pektina (jagodiasto, malinasto, jabuke, citrusno voe), kao i vee koliina tanina (borovnica, kruke, crno groe), nalaze primjenu kod dijareja, ali i kod drugih bolesti.1.5. Gazirani sokoviNekada su se gazirani sokovi pili samo u posebnim prilikama jer su smatrani luksuzom. Danas pak velik broj ljudi svakodnevno konzumira takva pia. Tanije, broj konzumiranih litara soka po osobi udvostruio se od 1985. godine s deset litara popeo se na 25 litara.Veina ljudi svjesna je da bezalkoholna pia nisu ba zdrava, ali zasigurno ne misle da je rije o napicima koji bi na sebi trebali imati zdravstvena upozorenja poput cigareta. Moda se nekome takvo neto ini pretjerano, ali nova istraivanja donijela su uistinu zabrinjavajue rezultate.ak i skromna potronja limenka na dan ili dvije sedmino moe usporiti ljudski metabolizam do te mjere da se kilogrami vidljivo ponu nakupljati. Usto, javlja se povean rizik od sranih bolesti, kao i bolesti jetre te visokog tlaka. Kod djece je situacija posebno ozbiljna jer je uoeno da gazirani sokovi od njih ine ovisnike o hrani, i to posebno onoj nezdravoj, kao i ovisnike o slatkim sokovima, objavljeno je u European Journal Of Nutritionu.Slatka bezalkoholna pia danas dolaze u razliitim varijantama od gaziranih do `prirodnih i zdravih`, kako ih proizvoai vole zvati. Okusi su razliiti i svako moe pronai neto za sebe pa ne udi to da je potronja toliko rairena. Oito da medicinska upozorenja jo uvijek nisu doprla do potroaa.Posljednje istraivanje koje je proveo tim dr. Hans-Petera Kubisa donosi nova otkria o tetnosti bezalkoholnih pia. Kako su otkrili, sokovi ne samo da usporavaju metabolizam, nego i mijenjaju gene u miiima koji onda tako promijenjeni koriste eer za energiju, a ne mast koju treba sagorjeti. Problem je to se jo uvijek ne zna je li takva promjena u miiima trajna ili ne.1.6. Sokovi od povra Svjei sokovi od povra imaju neprocenjiv znaaj za zdravlje. Blagotvorni sastojci u njima poboljavaju razmjenu materija u organizmu, a istovremeno pospeuju izbacivanje suvine tenosti i nakupljenih toksina. Ameriki dijetolog dr. Norman Voker, zaetnik ove takozvane sokoterapije smatra da svako treba da pije sokove u mjeri u kojoj mu oni pruaju zadovoljstvo[footnoteRef:6]. [6: Mr.sc. Marijan Kataleni, dipl. in.Voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane, Voni sokovi, 2007 ]

Ali, da bi se postigao eljeni efekat, trebalo bi da se popije dnevna doza od est decilitara, a da bi terapija u potpunosti bila djelotvorna, potrebno je da se ispuni jo nekoliko uslova... Voe i povre mora da bude svjee, zrelo i po mogusti organski proizvedeno. Prije upotrebe, trebalo bi ga dobro istrljati etkom za pranje voa, pod mlazom hladne vode. Za pripremu sokova najbolje je da se koriste elektrini sokovnici sa noem od nerajueg elika.Sok od argarepe pripremljen na ovakav nain, efikansan je lijek za razliite infekcije, a posebno oiju, grla i dinih puteva. Sok od paradajza snadbeva tijelo kalijumom, mineralom koji jaa srani mii, a kotano tkivo kalcijumom i magnezijumom. Sok od svjeeg kupusa odlian je za eludane tegobe, kao i oboljenja dvanaestopalanog crijeva. Inae, svi svjee cjeeni sokovi, podiu imunitet.1.7. Sokovi kod djeceVoni sokovi su lako probavljivi, ugodni i nutritivno bogati. Oduvijek su zauzimali vano mjesto u prehrani djece i rekonvalescenata. Svojom energijom savreno dopunjuju dnevne obroke. Za optimalan rast i razvoj djece neophodni su vitamini i minerali, a svakodnevnim konzumiranjem voa i sokova moemo zadovoljiti potrebe mladog organizma[footnoteRef:7]. [7: Mr.sc. Marijan Kataleni, dipl. in.Voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane, Voni sokovi, 2007]

Preporuke WHO su dvije do etiri porcije voa na dan. Upravo pijenjem soka od pojedinih vrsta voa moemo ispotovati ovaj savjet tokom cijele godine. Sok je dobar izbor za djecu koja vrlo teko ukljuuju voe u prehranu ili su usmjerena na svega nekoliko vrsta. Maloj djeci predlau se sokovi od jedne vrste voa u vrijeme privikavanja na sok. Prilikom prvih unosa pojedinih vrsta sokova u organizam potrebno je zapoeti s manjim koliinama. Sve ee nutritivne alergije potiu na dodatan oprez. Upravo iz tog razloga, za malu djecu nisu preporuljivi mijeani sokovi dok se ne ustanovi odnos spram pojedinog voa koje se uvodi u djeju prehranu.Sokove moemo razrijediti dodavanjem vode koju smo prethodno prokuhali i ohladili. Kod vee djece u razvoju mijeani sokovi od nekoliko vrsta voa su dobar odabir, jer se izbjegava monotonija okusa, a mogua je prilagodba elji djeteta iz sezone u sezonu, kako se voe smjenjuje. Ukoliko je u voni sok (npr. narana i ananas) umijeana bananu, dobije se savren obrok za kolarca u urbi.Vano je imati na umu da: Sok mora biti svjee pripremljen ili iz originalnog pakiranja netom otvorenog prije konzumiranja. Voe i sokove od voa u prehranu male djece uvoditi iskljuivo uz dogovor s lijenikom. Nikada ne sladiti sokove koje pripremate kod kue.2. Nutritivna vrijednost nekih sokovaMeu najpopularnije ubrajamo sokove od agruma, koji imaju veliku nutritivnu vrijednost. Sok od narane: ima energetsku vrijednost od 120 kcal u 250 g ili jednoj ai soka[footnoteRef:8]. Sadri vitamine B skupine, koji su potrebni za izgradnju proteina i crvenih krvnih stanica; oko 500 IJ (internacionalnih jedinica) vitamina A i 120 mg vitamina C. Sok od narane izvrstan je izvor kalija (170 mg u 250 g), kalcija, magnezija te fosfora, cinka i selena. [8: Norman W, Walker. (2010). Sokovi od svjeeg voa i povra.]

Sok od mandarine: u 250 g ima 100 kcal, 1 030 IJ vitamina A, te vitamine B skupine i 80 mg vitamina C, to odgovara dnevnim preporukama ovog vitamina. Sok od jabuke: energetska vrijednost u 250 g je 120 kcal. Ugodnog je i osvjeavajueg okusa, a dobro se slae i s drugim vonim sokovima. Sok od breskve - gusti: u ai od 250 g ima 140 kcal. Vrlo je bogat A vitaminom, sadri vitamine B skupine, vitamin C i veliki broj minerala. Sok od kruke - gusti: ima 150 kcal u 250 g. Ugodnog je okusa i dobro prihvaen kod djece. Sok od marelice - gusti: u 250 g, to odgovara jednoj ai, ima 140 kcal, a pravo je bogatstvo vitamina A (u navedenoj koliini gustog soka od marelice ima ga 3 300 IJ). Najkorisniji ljetni sok, koji uva kou od tetnih posljedica djelovanja sunevih zraka. Kao i veina drugih sokova, izvor je kalcija, bakra, eljeza, cinka, fosfora, magnezija, mangana i kalija. Sok od groa: ima oko 150 kcal u 250 g. Od drugih se sokova istie sa 100 mg selena, te je sa sokom od narane (koji ima 140 mg selena po ai) preporuljiv izvor selena.Sokovi, uz navedene hranidbene vrijednosti, imaju i obilje fitokemikalija, iji je povoljan utjecaj na organizam i znanstveno potvren. Antioksidansi iz voa uvaju stanice od slobodnih radikala i degenerativnih promjena.3. Postupak proizvodnje soka Za proizvodnju soka koriste se zreli plodovi, koji mogu biti povrinski oteeni, ali ne smije biti trulih, pljesnivih ili zelenih plodova. Mjestiminu trule plodova potrebno je ukloniti noem. Plodove je prvo potrebno oprati od povrinskih neistoa, ime se postie mikrobioloka ispravnost sirovine za proizvodnju soka. Nakon otapanja povrinske neistoe, plodove je potrebno prskati istom vodom kako bi se uklonile sve neistoe. Nakon pranja, plodovi se melju, kako bi se dobila to finije samljevena kaa, prikladna za preanje. Samljevena kaa prea se u hidraulikoj (pack) prei, gdje se, ovisno o vrsti voa ili povra, te stanju zrelosti, dobiva od 65 a u optimalnoj tehnolokoj zrelosti voa ak i preko 80 % soka u odnosu na masu plodova. Kako bi se sprijeila oksidacija soka, koja dovodi do tamnjenja, odnosno posmeivanja soka, ispreanom se soku kao antioksidant dodaje askorbinska kiselina (C vitamin). Mogua je proizvodnja mutnih i bistrih sokova. Kod proizvodnje bistrih sokova ukljueno je filtriranje soka poslije upotrebe enzima za predienje[footnoteRef:9]. [9: Levaj, B. (2013). Tehnologija voa i povra 2 dio. Biotehnoloki fakultet: Zagreb]

Nakon preanja i filtriranja, ukoliko se provodi, sok je potrebno pasterizirati, odnosno zagrijati ga na temperaturu 78 do 80C, ime se sprjeava djelovanje mikroorganizama njihovim termikim unitavanjem. Mikroorganizmi (uglavnom kvasci i bakterije) uzrokuju alkoholno vrenje soka i pretvorbu vonog vina u ocat, dakle kvarenje soka. Nakon pasterizacije, sok se puni u staklene boce koje se zatvaraju epom. Boce se nakon pasterizacije moraju ohladiti na temperaturu ispod 40C, nakon ega je postupak proizvodnje zavren. Trajnost tako proizvedenog soka je preko dvije godine.3.1. Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 150 Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 150 namijenjena je proizvodnji sokova od razliitih vrsta voa i povra preanjem i pasterizacijom. Kapacitet linije iznosi 150 lit/h. Sastoji se od slijedeih ureaja: stroja za pranje voa i povra, mlina za voe i povre, hidraulike (pack) pree, naplavnog filtra, pasterizatora, i hladnjaka boca s rekuperativnim predgrijaem soka. Svi dijelovi ureaja koji su u kontaktu s voem ili sokom izraeni su od nehrajueg (inox) elika kvalitete EN 1.4301 (AISI 304) proizvoaa AVESTA Sweden. Materijali koriteni za gradnju, kao i tehnika rjeenja primijenjena pri konstruiranju ureaja omoguuju zadovoljavanje kriterija HACCP sustava analize moguih opasnosti pri proizvodnji hrane. Ureaji od kojih se linija sastoji izraeni su u skladu s tehnikim normama i pravilima struke, te zadovoljavaju sve zahtjeve za rad na siguran nain, u skladu sa zakonima i propisima. O tome svjedoiUvjerenje o ispitivanju ureaja s poveanim opasnostima, izdano od ovlatene ustanove za sve ureaje s poveanim opasnostima.3.2. Ureaj za pranje voa i povraSastoji se od posude za pranje, visokotlanog centrifugalnog ventilatora, sekcije za prskanje oprane robe istom vodom, sapnica za rasprskavanje vode i potrebne armature za punjenje, pranjenje i rasprskavanje vode. Pranje se vri postupkom barbotiranja, odnosno mijeanja robe zrakom koji se upuhuje na dnu posude s vodom[footnoteRef:10]. Nakon pranja roba se prska istom vodom iz vodovoda, ime se s povrine uklanjaju ostaci neistoa, te istresa u mlin[footnoteRef:11]. [10: Levaj, B. (2013). Tehnologija voa i povra 2 dio. Biotehnoloki fakultet: Zagreb] [11: Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 150,investitor PZ "VOKO" Pakrac.]

Slika 1. Ureaj za pranje voa i povra EUCLID tip UP 6003.3. Mlin za voe i povreRotirajua lopatica mlina pogoni se elektromotorom. Reue povrine su izmjenjive, ime se omoguava mljevenje voa i povra na razliitu finou samljevene mase, kako bi se, obzirom na zrelost i tehnoloke znaajke voa i povra postigla najbolja iskoristivost pri kasnijem preanju. Veliina i oblik otvora mlina prilagoeni su izlaznom lijevku ureaja za pranje voa i povra[footnoteRef:12]. [12: Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 150,investitor "VITA-FRUTA" d.o.o. Skopje, Makedonija.]

Slika 2. Mlin za voe i povre EUCLID tip M 6003.4. Hidraulika (pack) presaOpremljena je hidraulikim agregatom tlaka 400 bar, te hidraulikim cilindrom s upravljakim ventilom i manometrom. Okvir pree izraen je od masivnih elinih profila. Radne ploe i posuda za prihvat soka izraeni su od nehrajueg elika. Prea je opremljena dvostrukim kompletom za preanje (radne ploe, posuda za sok, filtar tkanine), ime se omoguava formiranje drugog paketa za vrijeme dok traje preanje prvog. Uz preu se isporuuju dva kompleta ploa od nehrajueg elika, te filtar tkanina. Radne znaajke procesa preanja (silu i vrijeme preanja) mogue je podeavati. Kod tehnoloki zrele jabuke iskoristivost preanja je iznad 80%. Ukoliko su jabuke prezrele, potrebno je prije preanja izvriti enzimsku obradu, kako bi se poveala iskoristivost preanja[footnoteRef:13]. [13: Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 150,investitor "VIVA-NET" d.o.o. Zagreb.]

Slika 3. Hidraulika (pack) prea EUCLID tip HP 1203.5. Naplavni filtarIzraen je od nehrajueg elika, te opremljen naplavnom vreom povrine 20 m2, cirkulacijskom pumpom i manometrom[footnoteRef:14]. [14: Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 150,investitor "UNAFARM-MN" d.o.o.]

3.6. PasterizatorIzraen je u cijelosti od nehrajueg elika. Spremnik vode sa spiralnim izmjenjivaem topline toplinski je izoliran, s vanjskom oblogom od nehrajueg elinog lima. Pasterizator je opremljen elektrinim grijaima ukupne snage 12 kW, dvobrzinskom cirkulacijskom pumpom, te mikroprocesorskim regulatorom temperature vode i temperature soka. Postie se vrlo visoka preciznost regulacije od +0C/-1C, to omoguava postizanje visoke kvalitete soka[footnoteRef:15]. [15: Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 30,investitor Obrt "ZBANIK", vlasnik Tihomir Zbanik, 51305 Tre.]

Slika 4. Pasterizator EUCLID tip P 1203.7. Hladnjak boca s rekuperativnim predgrijaem soka Sastoji se od poliesterskog spremnika za vodu s potrebnom armaturom za punjenje i pranjenje, u koji je ugraen kliza za gajbe s bocama. U gornjem dijelu spremnika ugraen je spiralni izmjenjiva topline od nehrajueg elika za predgrijavanje soka. Na ovaj je nain omogueno iskoritavanje topline osloboene hlaenjem boca za predgrijavanje soka prije ulaska u pasterizator, te uteda ukupne energije potrebne za proizvodnju soka[footnoteRef:16]. [16: Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 30,investitor Franjevaki samostan Duha Svetoga Fojnica, Bosna i Hercegovina. ]

Slika 5. Hladnjak boca s predgrijaem soka EUCLID tip HBR 600

3.8. Tehnologija proizvodnje i obukaU cijenu linije ukljuena je obuka za standardiziranu tehnologiju proizvodnje soka. Obuku izvodi jedan od najveih europskih strunjaka za voarstvo i tehnologije prerade voa, Franc Kotar, dipl. ing.Sokove dobivamo istiskivanjem vodenog dijela iz zrelog i neoteenog ploda. Dijelimo ih na bistre i kaaste. Pri cijeenju soka iz zrelog ploda moemo odvojiti celulozni dio od tekue faze uz pomo stroja ili runo.Voni sokovi su lako probavljivi, ugodni i nutritivno bogati. Oduvijek su zauzimali vano mjesto u prehrani djece i rekonvalescenata. Svojom energijom savreno dopunjuju dnevne obroke. Za optimalan rast i razvoj djece neophodni su vitamini i minerali, a svakodnevnim konzumiranjem voa i sokova moemo zadovoljiti potrebe mladog organizma.Preporuke WHO su dvije do etiri porcije voa na dan. Upravo pijenjem soka od pojedinih vrsta voa moemo ispotovati ovaj savjet tijekom cijele godine. Sok je dobar izbor za djecu koja vrlo teko ukljuuju voe u prehranu ili su usmjerena na svega nekoliko vrsta.

4. ZAKLJUAKLjudi teko dolaze do spoznaje da je nae zdravlje neraskidivo povezano sa kvalitetom prehrane, izborom namirnica i nainom njihove pripreme. Danas nije lagano nai kvalitetne namirnice jer industrisko obraivanje hrane daleko nas je odvojilo od nae prirodne hrane. I ne samo to, nego i jo dodatna upotreba hemikalija znatno je pogorala i onako upitnu kvalitetu. I onda ka svemu tome jo imamo i manipulaciju sjemena, mijeamo se u procese ije posljedice danas vidimo u sve veem broju oboljelih. Zaista smo daleko otili. Zato se onda uditi sve veem porastu karciniogenih bolesti, zabrinjavajuem porastu oboljelih od dijabetesa, raznih alergija naroito u mlaoj dobi i sve veem poremeaju autoimunih bolesti. Zato? Ima li naina da se suprostavimo tome ?Da, jer je na najai glas i naa mo, jedino u tome kako ivimo, kako se ponaamo i ta kupujemo. Mi svojim djelovanjem doprinosimo ovom svijetu kakav je danas. Zato se prvo mi moramo mijenjati, moramo sami postati svjesni istine, a tek onda imamo pravo o tome govoriti i mijenjati okolinu. Istina o uzrocima bolesti i naoj pogrenoj prehrani je neto to se ne moe vie zaustaviti.Naalost, mnogi ljudi jo uvijek nisu informirani o vanosti sirove prehrane i mogunosti svjeih sokova od voa i povra za ovjekovo zdravlje. Danas u svijetu imamo ve dosta klinika koje postiu izvanredne rezultate u lijeenju tekih bolesti pomou terapije svjeim sokovima i promjenom naina prehrane. Zaista jedini nain i mogunost izlijeenja lei u nama samima. ovjekov organizam je remek djelo prirode i mi mu samo trebamo dati odgovarajue uvjete za proces samoizlijeenja.Jedini nain da utjeemo na uzrok poremeaja organizma i bolesti je promjena naina ivota koji je uzrokovao to stanje. Medicinsko i farmakoloko znanje nam moe olakati postojee stanje ali ne i otkloniti uzroke zbog kojega je dolo do poremeaja. Mi sami moramo dati naem organizmu odgovarajue uvjete promjenom naina prehrane i nain naeg ivljenja mora postati bitno skromniji.

5. LITERATURA1. Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 150,investitor PZ "VOKO" Pakrac.2. Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 150,investitor "VITA-FRUTA" d.o.o. Skopje, Makedonija.3. Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 150,investitor "VIVA-NET" d.o.o. Zagreb.4. Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 30,investitor Prehrambeno-biotehnoloki fakultet Sveuilita u Zagrebu.5. Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 150,investitor "UNAFARM-MN" d.o.o. Kostajnica, Bosna i Hercegovina.6. Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 30,investitor Obrt "ZBANIK", vlasnik Tihomir Zbanik, 51305 Tre.7. Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 30,investitor Franjevaki samostan Duha Svetoga Fojnica, Bosna i Hercegovina.8. Linija za proizvodnju soka od voa i povra EUCLID tip S 30,investitor Josip Dantinjana, Motovun.9. Levaj, B. (2013). Tehnologija voa i povra 2 dio. Biotehnoloki fakultet: Zagreb10. Norman W, Walker. (2010). Sokovi od svjeeg voa i povra.11. Mr.sc. Marijan Kataleni, dipl. in.Voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane, Voni sokovi, 2007

Page | 1

Ajla iki | 17