1. Uvod u EM-uvod

 • View
  266

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uvod u Elektronsku mikroskopiju

Text of 1. Uvod u EM-uvod

 • Uvod u elektronsku

  mikroskopiju

  LITERATURA

  SVJETLOSNA MIKROSKOPIJA

  Abramowitz M: Microscope. Basics and Beyond, 2003

  http://www.olympusmicro.com/primer/basicsandbeyond.pdf

  http://micro.magnet.fsu.edu/primer/

  ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA

  Bozzola JJ, Russell LD: Electron Microscopy.

  Principles and Techniques for Biologists.

  2nd Edition, Jones and Bartlett Publishers, 1998

  http://www.olympusmicro.com/primer/basicsandbeyond.pdfhttp://www.olympusmicro.com/primer/basicsandbeyond.pdfhttp://www.olympusmicro.com/primer/basicsandbeyond.pdfhttp://www.olympusmicro.com/primer/basicsandbeyond.pdfhttp://micro.magnet.fsu.edu/primer/http://micro.magnet.fsu.edu/primer/http://micro.magnet.fsu.edu/primer/

 • Svjetlost

  -je elektromagnetsko zraenje koje je vidljivo ljudskom oku

  Ljudsko oko u prosjeku moe vidjeti svjetlost sa valnom duljinom u rasponu od 390 do

  750 nm.

  Elektromagnetsko zraenje-roj fotona koji svaki nosi odreenu koliinu energije

  Vrste zraenja:

  uzajamno se razlikuju jedino frekvencijom

 • Svjetlost

  valna duljina

  E amplituda elektrinog polja

  B amplituda magnetskog polja

  E energija fotona

  h Planckova konstanta (6,626 x 10-34 Js)

  v frekvencija

  c - brzina svjetlosti (u vakuumu ~ 300 000 km/s)

  valna duljina

  E = h

  c =

  E = h c /

  nastaje-kada se elektrini naboji kreu u

  elektromagnetskom polju.

  Atom odailje svjetlost kada je neki od njegovih

  elektrona potaknut dodatnom energijom izvana

  Zraenje pobuenih elektrona predoavamo valom

  =c/

  Svj -manje E manju veu

  - vie E veu manju

 • Svjetlost - u homogenoj sredini iri se pravocrtno

  - u razliitim sredstvima iri se razliitim brzinama (npr. u zraku je brzina irenja svjetlosti

  za 0,3% manja nego u vakuumu, u vodi je za 1/4 manja nego u zraku, u staklu je za 1/3

  manja nego u zraku) optiki gua i rjea sredstva

  monokromatska svjetlost jedna

  valna duljina

  linearno polarizirana svjetlost

  elektrino odnosno magnetsko polje titra

  du samo jednog pravca

  koherentna svjetlost valovi

  (odreene valne duljine) su u istoj fazi

 • Percepcija svjetlosti

  boja svjetlosti ovisi o valnoj duljini

  Boje su male frekvencijske razlike u podruju vidljive svjetlosti

  Najvea

  Najkraa Najnia

  Najdulja

  intenzitet svjetlosti ovisi o amplitudi

  ovjek moe percipirati razlike u

  amplitudi i valnoj duljini, ali ne i

  razlike u fazi ili stanju polarizacije.

 • Percepcija svjetlosti

  Bijela svjetlost sastavljena je od kontinuiranog niza svih boja vidljivog spektra

  -pod bojom nekog tijela moemo smatrati boju koje tijelo reflektira kada je osvjetljeno bijelom

  svjetlou, tj. tijelo e biti obojeno nekom bojom ako mu povrina apsorbira bijelu svjetlost samo na

  odreenom valnom podruju

  boja ovisi o frekvenciji reflektiranog zraenja

  BIJELA POVRINA-ona koja u jednakoj mjeri reflektira sva valna podruja bijele svjetlosti

  CRNA POVRINA-ona koja u potpunosti apsorbira bijelu svjetlost

  SIVA POVRINA- u jednakoj mjeri reflektira sva valna podruja bijele svjetlosti, ali ih i djelomino

  apsorbira

  -krae valjne duljine bolje se raspruju po zraku nebo plavo

 • Koja je tvar koje boje?

  Vegetacija-apsorbira crvenu i plavu-reflektira zelenu i zato nam biljke izgledaju zeleno

  Tvar koja upija plavo a reflektira crveno izgleda nam crvena

  Tvar koja upija crvenu a reflektira plavu je plava

  Tvar koja podjednako reflektira svjetlost u svim bojama je bijela ili crna ili siva

  Zato je rua crvena? (sve boje osim crvene upijaju se unutar rue a samo se crvena boja

  reflektira)

  Crno i bijelo su u osnovi isto-razlika je samo u koliini reflektirane svjetlosti

 • Refleksija (odbijanje) svjetlosti

  Zakon refleksije svjetlosti - kut upada zrake svjetlosti jednak je kutu odbijanja

  - ravnina refleksije (koju tvore upadna i odbijena

  zraka) okomita je na ravninu od koje se zraka odbija

  Refleksija zraka svjetlosti na neravnoj

  povrini difuzna svjetlost

 • Refrakcija (lom) svjetlosti

  Padaju li zrake svjetlosti koso na graninu plohu koja

  dijeli dva homogena sredstva razliite optike gustoe

  one e se lomiti:

  prema okomici pri prijelazu iz optiki rjeeg u

  optiki gue sredstvo

  od okomice - pri prijelazu iz optiki gueg u

  optiki rjee sredstvo

  - zrake koje padaju okomito na graninu plohu ne lome

  se

  1 kut upada

  2 kut loma

 • Refrakcija (lom) svjetlosti

  Svjetlost se u sredstvima razliite optike gustoe iri razliitom brzinom.

  v1/ v2 = sin1/ sin2

  v1 brzina upadne zrake

  v2 brzina prelomljene zrake

  1 kut upada

  2 kut loma

  n = c / v

  c brzina svjetlosti u vakuumu

  v brzina svjetlosti u nekom sredstvu

  n apsolutni indeks loma

  indeks loma vakuuma = 1

  n2,1= n2/n1

  n2,1 relativni indeks loma

  Pri prijelazu svjetlosti iz jednog sredstva

  u drugo mijenja se BRZINA i VALNA DULJINA

  ali frekvencija ostaje ista

 • Prolaz svjetlosti kroz

  planparalelnu plou

  planparalelna ploa

  (ploa omeena s dvije

  usporedne ravnine)

  pomak zrake svjetlosti ovisi o:

  - indeksu loma

  - kutu upada zrake svjetlosti

  - debljini planparalelne ploe

  Snop svjetlosti se dva puta lomi

  (i djelomino odbija) i izlazi iz

  ploe usporedo s upadnim smjerom

 • Totalna refleksija

  c granini kut totalne refleksije

  n1 sin c = n2 sin 90

  sin c = n2 / n1 za n1 > n2

  (kut loma 900)

  Kada svjetlost prolazi iz optiki gueg u optiki rjee

  sredstvo kut loma vei je od kuta upada.

  Za kuteve vee od graninog kuta svjetlost se reflektira

  u isto sredstvo i tu pojavu zovemo totalna refleksija.

 • Optika prizma optika prizma prozirno tijelo omeeno s dvije

  ravne plohe (lomne plohe prizme) koje se nalaze

  pod odrenenim kutem (lomni kut prizme)

  zraka svjetlosti otkloni se od svog

  prvotnog smjera za neki kut kut

  otklona ili devijacije ()

  disperzija svjetlosti na optikoj prizmi totalna refleksija na optikoj prizmi

  Koristi se za:

  Razlaganje bijele svjetlosti na vie boja

  Prelamanje svjetlosti

  Razlaganje svjetlosnog snopa na

  komponente razliite polarizacije

 • Optika lea

  optika lea- prozirno tijelo omeeno dvjema zakrivljenim plohama koje lome svjetlost

  granine plohe lea

  izboene (konveksne)

  udubljene (konkavne)

  ravne

 • Optika lea

  sabirna (konvergentna) rastresna (divergentna)

  F fokus ili arite lee

  f - arina daljina

  (udaljenost arita od optikog sredita lee)

  Konvergentna lea fokusira paralelni snop

  svjetlosti u jednu toku-arite ili fokus

 • Greka lee Kromatska aberacija

  - arite lee za bijelu svjetlost nije toka slika

  predmeta nije otra te je na rubovima obojena

  - moe se smanjiti pomou akromatske lee

 • Greka lee Sferna aberacija

  - nastaje zbog zakrivljenosti graninih ploha lee zrake svjetlosti lome se pri prolasku kroz leu to jae, to su

  toke njihova upadanja vie udaljene od optikog sredita lee

  - moe se smanjiti pomou zaslona ili upotrebom konveksne lee s konkavnom

 • Greka lee

  Zakrivljenost ravnine slike

  nastaje zbog zakrivljenosti graninih

  ploha lee slika je u sredini otra, a

  prema rubovima postaje neotra i obratno

 • Greka lee Astigmatizam

  - nastaje zbog asimetrine zakrivljenosti lee zrake svjetlosti

  koje dolaze od odreene toke objekta i prolaze kroz dvije

  meusobno okomite ravnine lee (horizontalni i vertikalni

  polumjer lee) imaju razliit fokus

  - posljedica je greaka u proizvodnji lee ili krivo postavljene lee