of 49 /49
Upisi u srednje škole za šk. god. 2014./2015.

Upisi u srednje škole za šk. god. 2014./2015

 • Author
  halia

 • View
  53

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Upisi u srednje škole za šk. god. 2014./2015. upis u srednje škole “on line” NISPUSŠ - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE WWW.UPISI.HR Stranica će početi s radom od 26. svibnja 2014. Cilj. Obrazovanje dostupno svima pod jednakim uvjetima - PowerPoint PPT Presentation

Text of Upisi u srednje škole za šk. god. 2014./2015

 • Upisi u srednje kole za k. god. 2014./2015.

 • upis u srednje kole on lineNISPUS - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA I UPISA U SREDNJE KOLE WWW.UPISI.HR Stranica e poeti s radom od 26. svibnja 2014.

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • CiljObrazovanje dostupno svima pod jednakim uvjetimaInformatizirati proces upisa u srednje kole Olakati ivot svim sudionicima procesa upisa (uenicima, roditeljima, srednjim kolama, osnivaima, ministarstvu) Imati tonu evidenciju o upisanim uenicima Imati kontrolu nad procesom upisa

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • PrednostiNema trokova Nema prikupljanja dokumenata Nema putovanja Vie mogunosti prijava i upisa (u vie kola) - manje stresa za sve sudionike u postupku Transparentnost postupka (pravednost, ista pravila za sve) sve javno (imena pod ifrom)Nee biti neupisanih uenika

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Izradila: Melita Krsti, prof.*

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Zadaci osnovne koleDodjeljuje uenicima i razrednicima osmog razreda elektroniki identitet iz [email protected] sustava (dobili od prof.Bagari)

  Osigurava tonost unesenih podataka u e-Maticu Omoguuje uenicima iz kolskih informatikih uionica pristup sustavu O samom sustavu redovito informira roditelje uenika putem roditeljskih sastanaka kola e imati uvid u uspjenost svojih uenika (gdje se tko upisao)

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Uredi dravne upraveOdgovarajua tijela (Uredi dravne uprave) unose: Rezultate natjecanja (natjecanja u znanju i sportu)Dodatna postignua Podatke o eventualnim tekoama (prilagoeni programi, individualizacije)*Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Srednje kolepredlau upisne kvote i strukturu odjeljenja po programima objavljuju za koji program treba lijeniki pregled definiraju dodatne kriterije i preduvjete za upis provode provjeru darovitosti i unose rezultate u sustav (umjetnike kole) To ete provjeriti u pretraivanje kolskih programa

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Ueniciuenici u O dobivaju elektroniki identitet (korisniko ime i lozinku) ve ste dobili od prof.BagariOd 26.5.2104. poinju prijave u sustavU sustav unijeti korisniko ime i lozinku i broj mobitelaSMS-om dobivaju PIN Tko nema mobitel (niti roditelji) posluit e slubeni mobitel koleNegdje si upisati da ne izgubi sve troje (korisniko ime, lozinka i pin) potrebno svaki puta za prijavu i pregled

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Elektroniki identitetkorisniko imelozinka*Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Korisniko ime (iz elektronikog identiteta)Lozinka (iz elektronikog identiteta)Pin (koji ete dobiti mobitelom)Vrste programa, bodovni pragovi, upisne kvote*Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Vani rokovi ljetni upisni rok26.5.2014. poetak prijava u sustav26.6.2014. poetak prijave programa29.6.2014.- zavretak prijava u programe koji imaju dodatne provjere1.7.2014. rok za dostavu dodatne dokumentacije8.7.2014. zakljuivanje odabira ob. Programa (ispis prijavnica)11.7.2014. objava konane ljestvice14.-18.7.2014. dostava upisnice i ostalog u S 23.7.2014. objava slobodnih mjesta za jesenIzradila: Melita Krsti, prof.*

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Vani rokovi jesenji upisni rok25.8.2014. poetak prijava u sustav i odabir programa27.8.2014.- zavretak prijava u programe koji imaju dodatne provjere25.8.2014. rok za dostavu dodatne dokumentacije1.9.2014. zakljuivanje odabira ob. programa (ispis prijavnica)4.9.2014. objava konane ljestvice5.9.2014. dostava upisnice u S

  Izradila: Melita Krsti, prof.*

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Od 26.5.2014. prve prijave u sustav i provjera osobnih podataka (javiti u kolu razredniku ako ima pogreaka da se naprave ispravke)Tko nema Internet moi e koristiti internet u knjinici kole i informatikoj uionici (dogovor s knjiniarkom, pedagoginjom ili prof.Bagari)Od 26.6.2014. pretraivanje srednjokolskih programa dobro prouiti kole, vrste programa, upisne kvote, bodovni prag, opis zanimanja, dodatne uvijete, mogue zdravstvene kontraindikacijeOdabrati 6 programa i poredati ih prema redoslijedu elja (prioritetima)NAPRAVITI SVOJU LISTU PRIORITETA (1.-6. MJESTA) MOE MIJENJATI cijelo vrijeme (do 7.7.2014.)

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Trenutno bodovno stanje i poredak na rang listama vidljivo je odmah po prijavi programa (osvjeivanje svaki sat)rezultate 8.r. e se povui iz e-dnevnika (poslije 13.6.2014., najkasnije do 20.6.2014.)Ponovno provjeri svoju poziciju, napravi svoju listu prioriteta

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Sustav automatski rasporeuje uenika na najbolji mogui odabir !!! pazi na listu prioritetaPodaci se auriraju svaki sat i mogue manje izmjene cijelo vrijemeUenik i roditelj zajedno potpisuju prijavnicu ime potvruju odabir (9.7.2014. kole e isprintati) ako ne ele ravnatelj javlja u centralni sustav

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • 8.7.2014. rang liste postaju konane - nema vie nikakvih mogunosti izmjeneuenici se automatski rasporeuju po odjeljenjima (srednje kole)Svi podaci o upisanim uenicima prenose se u e-maticu uenik dolazi u srednju kolu od 14.-18.7. i donosi dokumente i upisnicu (provjeriti na internetskim stranicama srednjih kola tono vrijeme)2. upisni krug slobodna mjesta e biti objavljena 23.7.2014.

  Izradila: Melita Krsti, prof.*

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Elementi i kriteriji za upis

  Stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju manjem od tri godineProsjeci ocjena od 4.-8.r. na dvije decimale (najvie 20 bodova)

  Strukovne i obrtnike u trajanju od 3 godineProsjeci ocjena od 4.-8.r. na dvije decimale + Hj, M, I SJ u 7. i 8.r (najvie 50 bodova)Gimnazije i strukovne u trajanju od 4 godineProsjeci ocjena od 4.-8.r. na dvije decimale + 2 predmeta iz Popisa vanih predmeta + 1 koji samostalno odreuje kola u 7. i 8.r (najvie 80 bodova)

  Dodatni element: Provjera vjetina i sposobnosti (likovne, glazbene, plesne)Rezultati natjecanja u znanjuRezultati natjecanja kolskih sportskih drutva

  VLADANJE SE NE VREDNUJE

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Bodovni pragovi NEMA IHNEMA BODOVNIH PRAGOVA VE SE KANDIDATI NAINOM ON LINE UPISA SVRSTAVAJU PREMA JEDINSTVENOM KRITERIJU NA ZA NJEGA NAJPOVOLJNIJE MJESTO S OBZIROM NA LISTU PRIORITETA

  MOE SE PRIJAVITI U 6 PROGRAMA

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Primjer opa gimnazija*Izradila: Melita Krsti, prof.+ dodatni bodovi ?

  RazredProsjek5. r.4,696. r.4,777. r.4,738. r.4,87Ukupno19,06

  PredmetiZakljune ocjene vanih predmeta 7.rZakljune ocjene vanih predmeta 8.rHrvatski jezik45Strani jezik (EJ)55Matematika44Povijest45Geografija55Biologija?55Ukupno2729

  ElementiProsjeci 5.-8.r19,06Zakljune ocjene vanih predmeta 7.r27Zakljune ocjene vanih predmeta 8.r29Ukupno75,06

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Primjer - voza*Izradila: Melita Krsti, prof.+ dodatni bodovi ?

  RazredProsjek5. r.3,336. r.3,587. r.3,148. r.3,35Ukupno13,40

  PredmetiZakljune ocjene vanih predmeta 7.rZakljune ocjene vanih predmeta 8.rHrvatski jezik22Strani jezik (EJ)23Matematika22Ukupno67

  ElementiProsjeci 5.-8.r13,40Zakljune ocjene vanih predmeta 7.r6Zakljune ocjene vanih predmeta 8.r7Ukupno26,40

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Upis u odjele za sportaePrijave od 26.5. do 29.5.2014. bira sport koji e mu se vrednovati pogledati upute na Upisi.hrSportski savezi razvrstavaju kandidate i dodjeljuju im bodove po dogovorenom kriteriju11.6.2014. sportski savez objavljuje liste albe od 11.18.6.2014., 20.6.2014. konane liste na stranicama Nacionalnih sportskih saveza l. 11. (izraun) Pravilnik o upisu Kriterij uspjenosti i ocijene (prosjek + odabrani premeti u 7. i 8.r.)Izradila: Melita Krsti, prof.*

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Vrednovanje rezultata postignutih na natjecanjima u znanju (samo dravna i meunarodnaIzradila: Melita Krsti, prof.*

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Vrednovanje rezultata postignutih na sportskim natjecanjima (samo dravna i meunarodna K)*Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Kandidati sa zdravstvenim tekoama

  1 bodKandidati sa zdravstvenim tekoama su kandidati koji su prethodno obrazovanje zavrili po redovitome nastavnom planu i programu, a kojima su teka zdravstvena oteenja ili kronine bolesti i/ili dulje lijeenje utjecale na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja te znaajno smanjuju mogunost izbora srednjokolskoga obrazovnog programa za programe obrazovanja za koje posjeduje struno miljenje slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Kandidati sa oteanim uvjetima obrazovanja (ekonomski, socijalni, odgojni) donijeti potvrde razredniku1 bodJedan ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti (lijenika potvrda)Dugotrajno nezaposlena oba roditelja (potvrda HZZZ)Samohrani roditelj korisnik socijalne skrbi (potvrda CZS)Jedan roditelj preminuo (preslik smrtovnice)Dijete bez oba roditelja

  Izradila: Melita Krsti, prof.*

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Kandidati sa zdravstvenim tekoama izravan upisAko su O zavrili prema rjeenju ureda dravne uprave u upaniji pravo izravnoga upisa samo u programe obrazovanja za koje posjeduje struno miljenje slube za profesionalno usmjeravanjestruno miljenje nadlenoga kolskog lijenika (specijalist kolske medicine). Izradila: Melita Krsti, prof.*

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Kandidatima e se priznati ostvarivanje samo jednoga (najpovoljnijega) od prava (zdravstvene tekoe ili oteani uvjeti obrazovanja)

  *Izradila: Melita Krsti, prof.

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Utvrivanje zdravstvene sposobnostiOdreuje se prema Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacijaDobro prouiti uvjete upisa u program i vidjeti da li je uvjet za upis lijenika potvrda!Kojeg lijenika (opa praksa, kolski ili medicina rada)?Potvrda je uvjet za upis u kolu, ne moe bez nje!Donijeti u srednju kolu (od 14. do 18. 7. 2014.)Izradila: Melita Krsti, prof.*

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Poruke za krajNemojte brinuti oko upisa (tehnike strane)Za sva pitanja i pomo na raspolaganju su vam pedagoginja, prof. Bagari i vai razredniciZa tehniku podrku na raspolaganju su vam raunala u koliPratite sve obavijesti na internetskoj i facebook stranici koleRazmislite o svojim eljama i sposobnostimaUite i nastojte ostvariti to bolji uspjeh i najmanje razlike e biti bitne

  Izradila: Melita Krsti, prof.*

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • Tijekom prijava i upisa iako nema nastave na raspolaganju e vam biti razrednici i pedagoginja za sva pitanjaTelefon 310-183 (pedagoginja), 0912426104Redovito pratiti internetsku i Facebook stranicu kole na kojoj e biti sve novine i objavljeni su svi potrebni materijali koji su do sada izdaniUpisno povjerenstvo e pratiti tijek prijava i kontaktirati roditelje ako je potrebnoPopravni ispiti 26. i 27.6.2014. Izradila: Melita Krsti, prof.*

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • elim vam uspjean upis u eljenu kolu (i da ju zavrite )!Izradila: Melita Krsti, prof.*

  Izradila: Melita Krsti, prof.

 • SimulacijaDrugi dio

 • www.upisi.hr*Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Prva prijava - registracijaKorisniko ime i lozinka iz elektronikog [email protected] mobitela na koji e biti poslan pin (etveroznamentasti broj)Mobitel0919124419*Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Prijava u [email protected] skole.hrUpisati sa elektornikog identitetaPin dobiven putem mobitela*Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Osobni podaci i podaci za kontaktProvjerit! Ako ima pogreaka javiti razredniku da ispraviIvana Horvat*Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Ocjene: osnovno obrazovanjeProvjerit! Ako ima pogreaka javiti razredniku da ispravi*Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Obrazovni programiPregled svih postojeih programa prema razliitim kriterijimaVie o programu. Odabir*Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Obrazovni programi (detalji podaci o koli, opis zanimanja) Naziv kole, aresa, telefon, telefax, lokacija, e-mail adresa, web stranica Program, vrijeme trajanja, opis programa *Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Obrazovni programi detalji upisne kvote, bodovni pragUpisna kvota, bodovni prag Dodatni bodovi i kriteriji upisa *Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Obrazovni programi (dodatne provjere)Dodatne provjere, ako ih imaDodatne provjere, ako ih ima*Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Moj raspored dodatne provjere*Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Odabir stranih jezika i izbornih predmeta*Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Odabir stranih jezika i izbornih predmeta*Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Moj odabirPopis prijavljenih programa, promjena jezika i izbornih predmeta, brisanjeMjenjanje prioriteta*Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Natjeaj u Glasu Slavonije do 10.6.2014.Potpisivanje prijavnica u naoj koli obavezan dolazak roditelja i uenikasrijeda 9.7.2014. u 18,00 hDOBRO PROITATI SVE SA STRANICE UPISI.HR!NE TREBA BRINUTI !PAZITI NA ROKOVE DONOENJA POTVRDA!ZA SVE IMA VREMENA!SLOBODNO POSTAVITE PITANJA

  *Izradila Melita Krsti, prof.

  Izradila Melita Krsti, prof.

 • Pregled upisa naih uenika po kolama (max 80, 50)

  Br. UP.kola16Ekonomska i upravna kola Osijek (ekonomist 72,38-45,69, up.r. 80,87-57,49)12Elektrotehnika i prometna kola Osijek (t.raunalstvo 81-68,34; elektroteh. 80,57-61,71; t.mehatroniku 79,54-56-28)10II. gimnazija Osijek, Osijek (83-62,72)9I. gimnazija Osijek, Osijek (81,62-59,65)9III. gimnazija Osijek, Osijek (83-56,33)7Obrtnika kola Osijek (frizer 39,25-24,23; pekar 29,22-24,04; fotograf 34,15-23,41) 4Tehnika kola i prirodoslovna gimnazija R.Bokovia (gim. 83-64,21; p.t. 63,97-45)4Ugostiteljsko-turistika kola (htt 77,58-61,14; slastiar 38,99-23,02; kuhar 46,26-26,59; tht 74,71-57-43)3Medicinska kola Osijek (m.sestra 81-69,57; fiz. 80,72-72,45; dent. 77,74-65,90)2Graditeljsko-geodetska kola Osijek (geod.t. 77,60-59,50; arh. 81,42-45,16)2Poljoprivredna i veterinarska kola Osijek (polj.t. 78,27-44,90)2Strojarska tehnika kola Osijek, Osijek 2Trgovaka i komercijalna kola D.Milas (komer. 66,68-44,07; prod. 34,10-21,68)1Isusovaka klasina gimnazija s pravom javnosti u Osijeku (83-76,30)1Obrtnika kola Koprivnica, Koprivnica1kola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

  *Izradila Melita Krsti, prof.