of 23 /23

Prijave i upisi kandidata u srednje - OŠ Petra Preradovića...Prijave i upisi kandidata koji upisuju umjetničke programe te kandidata koji upisuju odjele za sportaše Sadržaj: 1

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednje - OŠ Petra Preradovića...Prijave i upisi kandidata koji...

 • Prijave i upisi

  kandidata u srednje

  škole za školsku godinu

  2020./2021.

  Idemo u srednju!

 • IMPRESSUM

  NAKLADNICI:

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

  ZA NAKLADNIKE:

  prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica, Goran Kezunović, dipl. ing., ravnatelj

  UREDNIŠTVO:

  Monika Vričko, prof., Nataša Lovrić, prof., Ana Džepina, mag. polit., Davor Leipold, bacc. ing.,

  Mihael Vugrinec, mag. oec., Petra Košutić, dipl. oec.

  DIZAJN:

  Dizajn.net

  Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u

  muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, ISBN: 978-953-8103-30-8

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET, ISBN: 978-953-6802-84-5

  Zagreb, svibanj 2020.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 • Faks: + 385 (0) 1 4569 099

  E-pošta: [email protected] • URL: www.mzo.hr

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

  Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6661 616 • Faks: +385 (0) 1 6661 615

  E-pošta: [email protected] • URL: www.carnet.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6274 877 • Faks: +385 (0) 1 6274 849

  E-pošta: [email protected] • URL: www.azvo.hr

  https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Brošura/[email protected]://www.mzo.hr/mailto:[email protected]://www.carnet.hr/https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Brošura/[email protected]://www.azvo.hr/

 • Središnji državni ured za šport

  Savska cesta 28/1, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6042-950

  E-pošta: [email protected] • URL: www.sdus.hr

  mailto:[email protected]://www.sdus.hr/

 • Prijave i upisi kandidata koji upisuju umjetničke programe te kandidata koji upisuju odjele za

  sportaše

  Sadržaj:

  1. Uvodna riječ

  2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

  3. Ljestvice poretka

  4. Naknadni upisni rok

  5. Kalendar - datumi koje je važno zapamtiti

 • 1. Uvodna riječ

  Dragi budući srednjoškolci,

  odabir srednje škole velika je životna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti

  nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donošenja tako važne odluke kao što je izbor

  zanimanja. Dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako zanimalo, koje ste

  predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima i

  nesretnima, što vam je predstavljalo teškoće.

  Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima ste

  bliski te koji vam mogu pružiti adekvatnu pomoć pri odabiru škole. Važno je prikupiti što više

  informacija o različitim zanimanjima, o srednjim školama i programima obrazovanja, kao i o

  mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

  U publikaciji, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u

  srednje škole u školskoj godini 2020./2021., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne

  stranice: www.upisi.hr. U publikaciji ćemo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,

  načinima i postupcima prijava u sustav kandidata koji se prijavljuju u razredne odjele za sportaše i

  kandidata koji prijavljuju umjetničke programe, prikazati vam primjere bodovanja za različite

  obrazovne programe te vam predočiti sve što vam elektronički način prijava i upisa u srednje škole

  pruža - pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima te detaljan pregled lista

  poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunat vaš plasman na svakome pojedinome

  prijavljenome programu obrazovanja. Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se

  objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja

  upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne

  obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.Na samome kraju publikacije pronaći ćete i Kalendar u

  koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja.

  Napominjemo da od ove godine i redovni učenici na svom sučelju mogu dohvatiti prijavnicu.

  Također je ponuđena mogućnost da se prijavnice, upisnice i prateća dokumentacija vezana za

  ostvarivanje upisa može dostaviti osobno ili elektroničkim putem na e-adresu školske ustanove!

  Ako imate dvojbi, pitanja ili teškoća vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom programa

  obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se „Često postavljena pitanja i odgovori“ koji vam

  mogu pomoći u rješavanju problema ili dvojbi.

  Za dodatnu pomoć možete kontaktirati Podršku obrazovnom sustavu pri CARNET-u na elektroničkoj

  adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500.

  Uredništvo

  http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/upisi/faqmailto:[email protected]

 • 2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

  škole

  Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o

  elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koji je donijelo Ministarstvo

  znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 49/2015, 47/2017 i ??/2020). Pravilnik je objavljen na

  službenoj mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom poglavlju

  donosimo najvažnije elemente i kriterije iz Pravilnika.

  Tko se upisuje u srednju školu?

  U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2020. godini.

  Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca

  državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske

  unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

  U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine u kojoj upisuju

  prvi razred srednje škole, navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred

  srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, kandidat

  stariji od 18 godina.

  Što se boduje za upis u srednju školu?

  Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban

  element.

  1. Zajednički element

  a) Zajednički element za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje

  strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine čine prosjeci zaključnih ocjena svih

  nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne

  ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim

  obrazovnim programima od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis koji je

  sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, a

  jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi.

  Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu, nastavni predmet

  iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

  Na takav način, moguće je steći najviše 80 bodova.

  Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje, umjesto

  nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole.

  http://www.upisi.hr/

 • Elementi vrednovanja

  5. razred

  6. razred

  7. razred

  8. razred

  Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (određuje škola)

  5 5 10,00

  Ukupno 80,00

  Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje,

  umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole.

  2. Dodatni element

  Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti,

  darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

  • na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti

  • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju

  • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.

  3. Poseban element

  Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja.

  • Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

  • kandidat sa zdravstvenim teškoćama

  • kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

  • kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

  • kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  • kandidat kojem je jedan roditelj preminuo

  • kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi

  • kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine.

  Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i

  kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne

  programe obrazovanja.

 • Koji su kriteriji za upis kandidata u umjetničke škole?

  Dobne granice za upis kandidata u pojedine programe srednjega umjetničkog obrazovanja propisane

  su zakonom koji uređuje umjetničko obrazovanje (Zakon o umjetničkom obrazovanju, Narodne

  novine, broj 130/2011).

  Likovne, glazbene i plesne škole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnom obrazovanju,

  provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza. Provjeru darovitosti

  umjetničke škole javno će oglasiti i navesti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit će dostupni i na

  mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

  Programi likovne umjetnosti i dizajna

  Za upis u programe likovne umjetnosti i dizajna darovitost kandidata za likovno izražavanje provjerava

  se crtanjem (olovkom ili ugljenom) te slikanjem (tempera, gvaš ili akvarel).

  Navedenom provjerom moguće je ostvariti najviše 120 bodova, a minimalni bodovni prag na ovom

  ispitu iznosi 70 bodova.

  Programi glazbene umjetnosti

  Za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom, kandidatima se vrednuje

  zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda osnovne

  glazbene škole ili dva razreda pripremnog glazbenog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnome

  ispitu glazbene darovitosti.

  Prijamni ispit glazbene darovitosti za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnoga

  predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora

  glazbala provjeru solfeggia i ocjenu priloženoga rada (izgrađeno glazbalo). Na temelju prijamnoga

  ispita, kandidat može ostvariti najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70

  bodova.

  Kandidatima, koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu, uz drugi obrazovni program, vrednuju se

  ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred osnovne glazbene škole ili dva razreda

  pripremnog glazbenog obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.

  Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova.

  Kandidatima, koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu, a upisuju pripremni program glazbenoga

  obrazovanja, vrednuje se samo konačni rezultat ostvaren na prijamnome ispitu glazbene darovitosti

  (glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam), a za glazbenika pjevača i izvedba dviju vokalnih

  skladbi po slobodnome izboru. Na prijamnome ispitu je maksimalno moguće ostvariti 180 bodova, a

  prag na ovom ispitu iznosi 100 bodova.

  Programi plesne umjetnosti

  Za upis u programe plesne umjetnosti s općeobrazovnim dijelom, kandidatima se vrednuju zajednički,

  dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne

  škole ili uspjeh iz pripremnoga razreda te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu plesne darovitosti,

  koji uključuje uspjeh iz glavnih plesnih predmeta koje utvrđuje škola.

  http://www.upisi.hr/

 • Na temelju općega uspjeha u prethodnoj plesnoj školi i prijamnoga ispita, kandidat može ostvariti

  najviše 200 bodova.

  Kandidatima, koji paralelno upisuju srednju plesnu školu, uz drugi program obrazovanja, vrednuje se

  samo opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz pripremnog razreda

  te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu plesne darovitosti. Prag na ovom ispitu iznosi 70 bodova.

  Kandidatima, koji upisuju pripremni program plesnoga obrazovanja, vrednuje se samo ostvareni

  rezultat na prijamnome ispitu plesne darovitosti na kojemu je moguće ostvariti najviše 120 bodova.

  Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova.

  Prijava paralelnih umjetničkih programa

  Kandidati s odgovarajućim preduvjetima imaju mogućnost prijave kombinacije općeobrazovnih i

  umjetničkih programa obrazovanja - nakon odabira općeobrazovnoga ili umjetničkoga programa

  obrazovanja moguće je prijaviti paralelni umjetnički program.

  U slučaju zadovoljenja uvjeta za upis na samo jedan od programa iz kombinacije, kandidat ne može

  upisati niti jedan program iz takve kombinacije. Naravno, moguće je svaki od tih programa prijaviti

  i samostalno kako bi, u slučaju nezadovoljenja potrebnih preduvjeta za upis obaju programa iz

  kombinacije, kandidat ostao u konkurenciji za upis na pojedinačni program.

  Dakle, ako kandidat, primjerice, prijavi paralelno gimnaziju i glazbenu školu, a ne zadovolji na provjeri

  glazbene darovitosti ili na ljestvici poretka glazbene škole ne ostvari pravo upisa, bit će mu

  onemogućen upis u gimnazijski program. Zato je izuzetno važno niže na listi prioriteta prijaviti i

  gimnazijski program samostalno, kao u sljedećemu primjeru:

  1. XXI. gimnazija, opća gimnazija

  Glazbena škola W. A. Mozarta, glazbenik klavirist

  2. XXI. gimnazija, opća gimnazija

  Glazbena škola L. van Beethovena, glazbenik violinist

  3. XXII. gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija

  Glazbena škola W. A. Mozarta, glazbenik klavirist

  4. XXII. gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija

  Glazbena škola L. van Beethovena, glazbenik violinist

  5. XXI. gimnazija, opća gimnazija

  6. XXII. gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija

  Moguće je prijaviti i kombinaciju triju paralelnih programa obrazovanja ako su zadovoljeni potrebni

  preduvjeti za prijavu. U tome slučaju, kandidat mora ući u upisnu kvotu sva tri programa obrazovanja

  iz kombinacije i snositi troškove školovanja u drugome umjetničkome programu obrazovanja.

  Kod prijave paralelnih programa obrazovanja kandidat može prijaviti najviše 6 različitih

  općeobrazovnih programa i najviše 6 različitih paralelnih umjetničkih programa. U gornjemu primjeru,

  kandidat je prijavio samo 2 općeobrazovna (XXI. gimnazija, opća gimnazija i XXII. gimnazija,

  prirodoslovno-matematička gimnazija) i 2 umjetnička programa (Glazbena škola W. A. Mozarta,

  glazbenik klavirist i Glazbena škola L. van Beethovena, glazbenik violinist).

 • Drugi paralelni umjetnički program prijavljuje se putem CARNET-ove Podrške obrazovnom sustavu.

  Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj

  Kandidati, koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj, za registraciju se obraćaju

  Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Postupak registracije ovih

  kandidata detaljno je opisan u publikaciji za kandidate koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju

  izvan obrazovnog sustava Republike Hrvatske, točnije u poglavlju Postupci prijava i upisa u srednje

  škole. Za prijavu u sustav koriste se elektroničkim identitetom i PIN-om koji će im biti dostavljen SMS

  porukom na broj mobilnoga telefona koji su prijavili prilikom registracije.

  Ovi kandidati moraju se obratiti Središnjemu prijavnom uredu koji će im u sustavu omogućiti prijavu

  umjetničkih obrazovnih programa.

  Kandidati koji su u sustavu redovitog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ali ne

  završavaju osnovno obrazovanje u 2020. godini

  Iznimno daroviti kandidati koji žele upisati srednju glazbenu ili plesnu školu, a još uvijek nisu završili

  redovito osnovno obrazovanje, za registraciju se trebaju javiti izravno srednjoj glazbenoj, odnosno

  plesnoj školi koju žele upisati. Škola će ih, uz registraciju, istodobno prijaviti za određeni program

  obrazovanja koji se u njoj izvodi. Nakon registracije, za prijavu u sustav, koriste se svojim elektroničkim

  identitetom iz sustava [email protected] Ti će kandidati svoju prijavnicu moći dohvatiti na mrežnoj stranici

  www.upisi.hr te je u rokovima propisanim Odlukom o upisu u prvi razred srednje škole u školskoj

  godini 2020./2021. dostavljaju u srednju školu koja ih je registrirala u sustav. Prijavnicu se može

  dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skeniranu ili slikanu).

  Kandidati koji žele upisati pripremne programe srednje glazbene ili plesne škole, a još uvijek nisu

  završili redovito osnovno obrazovanje, za registraciju se trebaju obratiti srednjoj glazbenoj, odnosno

  plesnoj školi koju žele upisati. Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektroničkim

  identitetom iz sustava [email protected] Ti će kandidati svoju prijavnicu moći dohvatiti na mrežnoj stranici

  www.upisi.hr te je u rokovima propisanim Odlukom o upisu u prvi razred srednje škole u školskoj

  godini 2020./2021. dostavljaju u srednju školu koja ih je registrirala u sustav.

  Prijavnicu se može dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skeniranu ili slikanu).

  Kandidati koji već pohađaju redoviti program obrazovanja srednje škole, a ove godine žele upisati

  pripremne programe glazbene ili plesne škole ili srednju glazbenu i/ili plesnu školu, za registraciju

  se trebaju obratiti srednjoj glazbenoj ili plesnoj školi koju žele upisati. Nakon registracije, za prijavu u

  sustav, koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava [email protected] Ti će kandidati svoju

  prijavnicu moći dohvatiti na mrežnoj stranici www.upisi.hr te je u rokovima propisanim Odlukom o

  upisu u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., dostavljaju u srednju školu koja ih je

  registrirala u sustav.

 • Daljnji postupak prijava i upisa u srednje umjetničke škole ne razlikuje se od postupka prijava i upisa u

  srednje škole za redovne učenike te ga možete pronaći u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za

  školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! – redovni učenici, u poglavljima:

  • Postupci prijava i upisa u srednje škole

  • Upisni postupak

  Kako se upisuju kandidati u razredne odjele za sportaše?

  Bodovanje za upis kandidata u I. razred razrednih odjela za sportaše provodi se na način opisan u

  Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

  Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše imaju kandidati koji su uvršteni na rang-listu

  određenoga sportskoga saveza. Na najviše 80 bodova, temeljem zajedničkoga elementa vrednovanja,

  ovi kandidati dobit će još najviše 80 bodova temeljem sportske uspješnosti.

  Ovisno o plasmanu na rang-listi sportskoga saveza, kandidati mogu dobiti najviše:

  • 80 bodova za prvu skupinu sportova

  • 72 boda za drugu skupinu sportova

  • 64 boda za treću skupinu sportova.

  Sportovi po skupinama:

  I. skupina II. skupina III. skupina

  atletika badminton aikido

  gimnastika baseball američki nogomet

  hrvanje biatlon automobilizam

  jedrenje biciklizam biljar

  judo boćanje bob i skeleton

  kajak boks body building

  karate daljinsko plivanje bridge

  košarka dizanje utega cheerleading

  nogomet hokej na ledu curling

  odbojka hokej na travi galop

  plivanje kickboxing golf

  rukomet klizanje jet-ski

  skijanje konjaništvo kasački sport

 • stolni tenis kuglanje kendo

  streljaštvo mačevanje korfball

  taekwondo ragbi koturaljkanje

  tenis ribolov na moru kriket

  vaterpolo rock'n'roll moderni pentatlon

  veslanje ronjenje nanbudo

  sinkronizirano plivanje obaranje ruke

  softball orijentacija

  sportski ples pikado

  skokovi u vodu planinarstvo

  sportski ribolov powerlifting

  streličarstvo sambo

  šah sanjkanje

  triatlon savate

  skijanje na vodi i wakeboard

  squash

  tajlandski boks

  twirling

  wushu

  zrakoplovstvo

  Ju-jitsu

  Način raspodjele bodova sportašima iz I. skupine sportova:

  Kandidati koji se nalaze na listi pripadajućeg saveza, koji spadaju u I. skupinu sportova, dijele bodove

  na način da prvi na listi dobiva maksimalnih 80 bodova, dok sljedeća 24 kandidata dobivaju po jedan

  bod manje te nakon toga svi koji se nalaze na listi dobivaju minimalnih 56 bodova.

  Način raspodjele bodova sportašima iz II. skupine sportova:

  Kandidati koji se nalaze na listi pripadajućeg saveza, koji spadaju u II. skupinu sportova, dijele bodove

  na način da prvi na listi dobiva maksimalna 72 boda, dok sljedećih 16 kandidata dobivaju po jedan bod

  manje te nakon toga svi koji se nalaze na listi dobivaju minimalnih 56 bodova.

  Način raspodjele bodova sportašima iz III. skupine sportova:

 • Kandidati koji se nalaze na listi pripadajućeg saveza, koji spadaju u III. skupinu sportova, dijele bodove

  na način da prvi na listi dobiva maksimalna 64 boda, dok sljedećih 8 kandidata dobiva po jedan bod

  manje te nakon toga svi koji se nalaze na listi dobivaju minimalnih 56 bodova.

  U slučaju da se na listi pripadajućega saveza nalazi manji broj sportaša od ukupnog broja s brojem

  bodova većim od minimalnog (za I. skupinu 24, II. skupinu 16 i III. skupinu 8 kandidata), prvi na listi

  dobiva maksimalan broj bodova, zadnji na listi minimalan broj bodova, a ostali proporcionalno svome

  plasmanu. Proporcionalnost će se izračunati na način da se ukupni mogući broj sportaša, koji mogu

  unutar skupine dobiti više bodova od minimalnoga, podijeli s ukupnim brojem sportaša koji se nalaze

  na listi pripadajućega saveza. Dobiveni rezultat bit će broj za koji će svaki kandidat imati umanjeni

  rezultat u odnosu na kandidata koji se nalazi ispred njega na listi.

  Valja naglasiti da ovi bodovi vrijede samo kod upisa u razredne odjele za sportaše, dok se za upis u

  ostale obrazovne programe ne računaju.

  Kandidati moraju poštivati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih

  sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u obrazovne programe koji se odnose na razredne odjele

  za sportaše, kako u ljetnome tako i u jesenskome upisnom roku.

  Kandidati koji u roku, navedenom u poglavlju Kalendar, ne iskažu interes za upis u razredne odjele

  za sportaše, neće biti u mogućnosti odabrati obrazovne programe koji imaju razredne odjele za

  sportaše.

  Sva dodatna pitanja oko načina raspodjele bodova za upise u razredne odjele za sportaše možete

  uputiti Središnjemu državnom uredu za šport:

  Savska cesta 28/I

  10 000 Zagreb

  Telefon: 01/ 6042-950

  e-mail: [email protected]

  Daljnji postupak prijava i upisa u odjele za sportaše u srednjim školama ne razlikuje se od postupka

  prijava i upisa u srednje škole za redovne učenike te ga možete pronaći u publikaciji Prijave i upisi u

  srednje škole za školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! – redovni učenici, u poglavljima:

  • Postupci prijava i upisa u srednje škole

  • Upisni postupak

  3. Ljestvice poretka

  Ljestvice poretka stvaraju se na sljedeći način. Svakoga punog sata za svakoga kandidata nalazi se

  program obrazovanja koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima

  nalazi unutar upisne kvote. Ako se takav program obrazovanja pronađe, kandidat se briše sa svih

  ostalih ljestvica poretka koje su mu niže na listi prioriteta, čime se otvaraju slobodna mjesta za

  kandidate ispod „crte“. Ovaj se postupak ponavlja sve dok se time događaju pomaci na bolje. Po

  završetku postupka, objavljuju se ljestvice poretka na kojima je svaki kandidat optimalno razmješten.

  mailto:[email protected]

 • Kod kandidata, koji upisuju i paralelne umjetničke programe, logika raspoređivanja nešto je složenija.

  Pokušava se pronaći kombinacija temeljnoga programa (programa s općeobrazovnim predmetima) i

  paralelnoga umjetničkog programa, koja je kandidatu najviše na listi prioriteta, a u kojoj se nalazi

  unutar upisne kvote na oba programa obrazovanja. Ako se niti jedna takva kombinacija ne pronađe,

  kandidata se pokušava smjestiti na temeljni program obrazovanja koji mu je najviše na listi prioriteta,

  a na kojemu se nalazi unutar upisne kvote.

  Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr objavljuju se ogledne i konačne ljestvice poretka.

  Ogledne ljestvice poretka odraz su trenutačnoga bodovnoga stanja, izračunanoga na temelju

  podataka koji su trenutačno u sustavu. To znači da su podložne promjenama zbog ispravka netočno

  unesenih ocjena u sustav, rješavanja prigovora, unosa rezultata dodatnih provjera, novih prijava i

  brisanja prijava te promjena prioriteta programa obrazovanja. Dakle, ogledne ljestvice poretka

  neprestano se mijenjaju.

  Ljestvice poretka obnavljaju se svakih sat vremena pa je posljedicu promjene podataka ili

  redoslijeda na listi prioriteta moguće vidjeti za najviše sat vremena, ovisno o trenutku promjene.

  Kandidat će se naći na konačnoj ljestvici poretka samo jednoga programa obrazovanja na kojemu se

  nalazi u sklopu upisne kvote i to onoga koji je najviše na njegovoj listi prioriteta. Ostaje na ljestvicama

  poretka višega prioriteta na kojima se ne nalazi u sklopu upisne kvote, a sa svih ostalih ljestvica poretka

  nižega prioriteta se briše.

  Na datum naveden u poglavlju Kalendar ljestvice poretka postaju konačne i više se ne mijenjaju.

  4. Naknadni upisni rok

  Kandidati koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis

  u naknadnome upisnom roku. Kandidati koji nisu sudjelovali u ljetnome ili jesenskome upisnom roku,

  također se mogu prijaviti za upis u naknadnome upisnome roku.

  O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odlučuje upisno povjerenstvo škole temeljem

  pisanoga zahtjeva kandidata te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici

  kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

  Upisnicu se može se dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skeniranu ili slikanu).

  Kandidati koji prijavljuju paralelne glazbene programe, a glazbena škola ih nije aktivirala u sustavu

  (ako su aktivirani na ljetnom ili jesenskom roku nije potrebno ponovno), navedena škola ih treba prvo

  aktivirati i zatim se može izvršiti naknadna prijava.

  Kandidati se u naknadnome upisnom roku za upis mogu prijaviti u srednju školu u program

  obrazovanja u kojemu je, nakon jesenskoga upisnog roka, ostalo slobodnih mjesta, a u okviru broja

  upisnih mjesta propisanih Strukturom. Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom

  o elementima i kriterijima te natječajem škole. U školama, u kojima je to uvjet za upis, moraju

  zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. Škola za te kandidate organizira provjeru na dan

  dostave dokumentacije. Ako je sva potrebna dokumentacija dostavljena (u programe obrazovanja za

  koje je potrebna potvrda liječnika školske medicine ili liječnička svjedodžba medicine rada,odnosno

 • potvrda obiteljskog liječnika), ispisuje se upisnica, roditelj/skrbnik i kandidat je potpisuju, a potom se

  ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i kandidat je upisan u srednju školu.

  Prijavnicu i svu potrebnu dokumentaciju može se dostaviti osobno ili elektroničkim putem

  (skeniranu ili slikanu).

  Upisnicu se može potpisati i dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skeniranu ili slikanu).

  Prijava i upis kandidata u naknadnome upisnom roku odvijat će se od 4. do 21. rujna 2020. godine.

 • 5. Kalendar – datumi koje je važno zapamtiti

  Prijava kandidata koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku

  Opis postupaka Datum

  Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u

  razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u

  1.6. - 8.6.2020.

  Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima i

  šalje ih nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima

  9.6.2020.

  Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata

  prema kriterijima sportske uspješnosti

  10.6. -18.6.2020.

  Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na

  naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na

  moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste

  19.6.2020.

  Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…)

  Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

  19.6.-25.6.2020.

  Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici

  svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport

  26.6.2020.

  Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na

  temelju algoritma

  26.6. - 29.6.2020.

 • Redovni upisni rokovi

  Ljetni upisni rok

  Opis postupaka Datum

  Početak prijava u sustav

  1.6.2020.

  Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

  13.7.2020.

  Početak prijava obrazovnih programa

  8.7.2020.

  Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

  12.7.2020.

  Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

  13.7. - 16.7.2020.

  Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali

  dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

  13.7.2020.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava

  obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

  1.6. - 8.7.2020.

  Unos prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

  20.7.2020.

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

  21.7.2020.

 • Završetak prijava obrazovnih programa

  Početak ispisa prijavnica

  22.7.2020.

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima,

  a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  24.7.2020.

  Objava konačnih ljestvica poretka

  25.7.2020.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili

  liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

  srednju školu u koju se učenik upisao

  (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne

  dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojoj

  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

  27.7. - 31.7.2020.

  Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

  1.8.2020.

  Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

  12.8.2020.

 • Jesenski upisni rok

  Opis postupaka Datum

  Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21.8.2020.

  Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 24.8.2020.

  Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu Dostava dokumentacije kandidata koji završavaju redovitih učenika (stručno

  mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

  21.8.2020.

  Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 24.8.2020.

  Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 25.8.2020.

  Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

  Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

  27.8.2020.

  Završetak prijava obrazovnih programa

  Početak ispisa prijavnica 28.8.2020.

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a

  ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  31.8.2020.

  Objava konačnih ljestvica poretka

  1.9.2020.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

  srednju školu u koju se učenik upisao

  2.9.2020.

 • Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 3.9.2020.

  6. Hodogram

  Hodogram je jednostavan grafički prikaz ključnih datuma i postupaka koje učenik obavlja tijekom upisa

  u prvi razred srednje škole. Sastoji se od vremenske crte koja sadrži važne događaje sa pripadajućim

  datumima, te opisa postupaka sukladno važnim događajima. Hodogram služi kao dodatak i pomoć

  Kalendaru. Hodogram se nalazi na idućoj stranici.